cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Onko L7:n päivitysajo mahdollista tehdä etätyöpöydän kautta?

Halutaan ajaa päivitysajo etätyöpöydän kautta omasta työpisteestä tai kotikonttorilta käsin, eikä suoraan serverin konsolilla.
1 REPLY

Viite: Onko L7:n päivitysajo mahdollista tehdä etätyöpöydän kautta?

Päivityksen voi ajaa etätyöpöydän kautta. Kirjaudu etäistuntoon järjestelmänvalvojan tunnuksilla.

Tarkista ennen ensimmäistä etäyhteydellä ajettavaa päivitysajoa, että palvelimen rekisterissä Resricted Access On WTS client arvo on 0.

 

Tarkista myös aina, että palvelimella ei ole auki muita etäistuntoja, joissa L7 on avattuna. Päivitysajon alussa tehtävä työasemapäivitys ei onnistu mikäli tiedostoja on myös toisella käyttäjällä etätyöpöydässä avoimena. Ongelman aiheuttaa myös katkennut istunto, jolla ei näy mitään tietokanta-tauluja auki Pervasiven monitoriss