cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

STUL;n ylläpitämät vastaavat tuotekoodit.

(updated by Tapio Mäkitalo VISMA ‎11-09-2017 10:42 )

Miten päivitetään STUL;n ylläpitämät vastaavat tuotekoodit ?

1 REPLY

Viite: STUL;n ylläpitämät vastaavat tuotekoodit.

Vastaavuustaulukot voit päivittää Tuoterekisterin päivitys sovelluksen | Toiminnot | Vastaavuustaulukot | Siirtotiedostot valinnalla. Avautuvasta käyttöliittymästä valitsemalla Toiminnot | Hae Tiedosto valinnalla valitaan tiedosto REPLACEABLEPRODUCTS.XML päivitystiedosto kenttään.