cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Veroprosentin nosto kesken vuoden

Miten toimitaan, jos henkilö haluaa nostaa kumulatiivisen kortin veroprosenttiaan kesken vuoden?

1 REPLY

Viite: Veroprosentin nosto kesken vuoden

Päätetään vanha verokortti ja avataan uusi kortti seuraavasta päivästä. Uudelle kortille annetaan korotettu prosentti, lisäprosentti ja alkuperäisen verokortin tuloraja (koko vuoden). Mitään kertymätietoja eikä veropäiviä syötetä