Minun alueeni
Apu

Visma L7 päivitystiedote 17.6.2022

tekijä Matias Kostiainen

Visma L7 -järjestelmästä on 17.06.2022 julkaistu uusi versio 9.5.4 ja se sisältää alla luetellut uudet ominaisuudet ja korjaukset.


Uusin päivitys julkaistaan pääsääntöisesti joka toinen perjantai ja Sovelluspalvelussa päivitys on käytössä seuraavan viikon tiistaina. Kesän aikana päivitykset ovat tauolla ja jatkuvat elokuussa.

 

Hyvää kesää kaikille, toivottaen tuotekehitys -ja hallinta!


Kirjanpito
- Juridisille tulosyksiköille voidaan aktivoida Kaikki laskut verkkolaskuina -valinta.


Laatutapahtumat
- Laatutapahtuman syykoodin valintalista vaihdettu ns. vapaasti lajiteltavaan listaan. Avautuu Työjono-, Myyjän ruutu, Ostotilaukset sekä Tuotantotapahtumat -sovelluksissa.


Lähtevät verkkolaskut
- Valuuttakurssisidoksen verokanta jäi Finvoice verkkolaskulla tyhjäksi


Ostolaskujen ylläpito
- Ostolaskujen rajapinnan kautta voidaan tallettaa sellaisia LiinosXML laskuja, joissa liiteet on Base64 enkoodattuja.
- Korjausajojen valintaruutu
- Myyntirivin tietuenumero ei tallentunut kp-tapahtumalle
- PDF-kuvan lähetykseen mukaan myös laskuaineisto (xml)
- Laskun ja rivin tekstejä voidaan hyödyntää muokkaussäännöissä
- Rivittömälle finvoice-laskulle (skannatut laskut) luodaan automaattisesti yksi rivi
- PDF-kuvien kopiointiin/paketointiin saadaan mukaan myös laskuaineisto (xml)
- KOM-laskuilla laitenumero ei ole enää pakollinen tieto.


Ostotilaukset
- Varastotapahtumataulun VATAP.PVM-kenttään talletetaan ostorivin saavutuspäivä vain jos Kenttäkirjastossa X911 | 1 | VATAPSAAVUTUSPVM(1),
muussa tapauksessa VATAP.PVM kenttään talletetaan kuluva päivä.


Palkanlaskenta
- Verokorttien pyyntötiedoston muodostaminen -ohjelmaan lisätty mahdollisuus muodostaa aineisto laivanrakennusalalla työskentelevien merkitsemiseksi veronumerorekisteriin, henkilön lisätiedoissa tulee olla Laivanrakennusala - Kyllä. Uusi lisätieto perustuu avaamalla Henkilöt-Asetukset-Ohjaukset. Lisäksi ko ohjelman käynnistykseen lisätty odotusajan jälkeen saapuneiden ennakonpidätystietojen tutkiminen ja käsittely.


Varastonohjaus
- Varastosiirtopyynnön Valm.tila -arvoa ei päivitetä "Rivi ajoitettu" -tilaan, jollei konfiguroinnin yhteydessä suoriteta varsinaista ajoitusta.


Vastike- ja vuokralaskutus
- Kaikki vastike-, vuokra- ja lukemalaskut on mahdollista muodostaa verkkolaskuina vaikka maksajan tiliöintitiedot puuttuvat.


Yritysrekisteri
- Kun yritysrekisterin reskontratietojen osapuolitietoa päivitettiin, y-tunnus ei tallettunut.

Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.