Minun alueeni
Apu

Visma L7 verkkolaskutukseen tulossa muutoksia

tekijä Joonas Korhonen

Uusi verkkolaskulaki eli laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta on tullut voimaan 1.4.2019. Laki perustuu EU:n verkkolaskudirektiiviin, jonka tarkoitus on tehostaa verkkolaskutuksen käyttöönottoa. Lisäksi direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa sähköisten laskujen tietosisältöä EU:n alueella.

 

Verkkolaskulain mukaan 1.4.2020 alkaen yrityksellä on oikeus vaatia laskuttajaa lähettämään lasku verkkolaskuna siten, että verkkolaskun tietosisältö täyttää EU standardin EN16931 mukaiset vaatimukset.

 

Valtionhallinto ja kunnat ovat jo ilmoittaneet vaativansa 1.4.2020 alkaen EU standardin mukaisia laskuja.

 

Visma L7 on tähän saakka muodostanut myyntilaskut LiinosXML muodossa. Operaattori on muuntanut laskut vastaanottajan haluamaan formaattiin (Finvoice, Teapps).

LiinosXML:ään ei enää tehdä verkkolaskulain vaatimia muutoksia.

 

Visma L7 9.0 versioon julkaistaan ominaisuus, joka mahdollistaa myyntilaskujen muodostamisen kansallisessa Finvoice 3.0 formaatissa.

Finvoice 3.0 täyttää verkkolaskulain ja EU standardin vaatimukset.

 

Verkkolaskujen vastaanottaminen tapahtuu LiinosXML-muodossa vielä Visma L7 9.0 versiossa , mutta Finvoice 3.0 tuki on tarkoitus rakentaa ostolaskuille versioon 9.1.

 

Vaikka LiinosXML ei 1.4.2020 täytä enää verkkolaskulain mukaisia vaatimuksia, tuemme sen käyttöä edelleen esim. sisäisessä laskutuksessa. Suosittelemme kuitenkin siirtymistä Finvoice 3.0:aan.

 

Pilotoimme Finvoice 3.0:aa Visma L7 9.0 julkaisun jälkeen. Kaikille asiakkaille ominaisuus julkaistaan pilottijakson jälkeen kuitenkin hyvissä ajon ennen lakivaatimusta lähettää laskut EU standardin mukaisina (1.4.2020).

 

Tiedotamme Finvoice 3.0:aan siirtymisestä lisää loppuvuoden aikana. 

Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.