cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Visma.net AutoPayn päivitys

Visma.net AutoPaystä julkaistaan lauantaina 24.2.2018 versio 4.25. Tässä versiossa on keskitytty Norjan ja Tanskan pankkiyhteyksiin sekä tehty töitä ”konepellin” alla palvelun toiminnan parantamiseksi. Versioon on myös korjattu löydettyjä virheitä.

  • Replies 0
  • kudos 0
  • Views 13

Visma Liikkuvan työn ratkaisujen (LTR) päivityspaketti 2.3.1802 on julkaistu

Visma Liikkuvan työn ratkaisuista on 9.2.2018 julkaistu päivityspaketti, jonka versionumero on 2.3.1802. Versio sisältää uusia ominaisuuksia mm. Online varastoon myyntitilausrivin määrän nollauksen, LTR Varastoon kokonaistoimituksen käsittelyn sekä korjauksia ja optimointeja.Tämän päivityspaketin myötä tulee myös VLS-aktivointi pakolliseksi, joten tämä on syytä ottaa käyttöön ennen päivityspaketin päivittämistä.

  • Replies 0
  • kudos 0
  • Views 46