cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Velkommen til Visma Løn Community

Visma Løn Community er dit samlingspunkt for praktiske råd og vejledninger til dit lønsystem. Desuden klæder vi dig på med faglige indlæg fra vores jurister, og du kan i forummet stille spørgsmål til øvrige Visma Løn-brugere eller Vismas produktspecialister.
Recent topics

eSkattekort Hvert år i november udsender SKAT de nye eSkattekort til brug for det kommende indkomstår. Bluegarden vil normalt modtage dem automatisk, men der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt. For at tjekke om der er nogle af jeres medarbejdere, der ikke har et gyldigt eSkattekort til den kommende lønkørsel, kan du trække rapporten ’Medarbejdere uden eSkattekort’. Hvis der er medarbejdere på listen, der burde have modtaget et eSkattekort, skal du genrekvirere det og først starte lønkørslen, når det er modtaget.   eIndkomst Man har pligt til at sørge for indberetning af løn, feriepenge mv. til eIndkomst. Når I bruger Bluegarden, sker det automatisk i forbindelse med lønkørslerne. Du bør løbende afstemme lønnen i forhold til eIndkomst, så der kan rettes op på eventuelle fejl med det samme. Vi anbefaler, at du efter hver lønkørsel foretager en afstemning samt tjekker rapporten ’eIndkomst kvittering liste’, som findes under ’Vis job’ fra om aftenen den dag, hvor lønkørslen er godkendt.   For yderligere information se ’Guide til eSkattekort og eIndkomst’.
2 0
Posted by
Langsommelige systemer   Vi har lige pt. Udfordringer med at systemerne er langsomme.   Vi undersøger sagen og håber at vi snart kan komme op på normal drift igen.   Vi beklager
0 0
Posted by
En ny ferielov er på vej. Folketinget har vedtaget en ny ferielov, hvor der indføres samtidighedsferie, hvor ferien optjenes og afholdes løbende. Det betyder en grundlæggende ændring af måden vi optjener og afholder ferie.   Den nye ferielov er først fuldt ud implementeret 1. september 2020. For medarbejdere, der er på arbejdsmarkedet, før overgangen til samtidighedsferie, har det været nødvendigt at indføre en overgangsordning. Det betyder, at optjente feriepenge fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indfryses og først må udbetales til medarbejderne, når de forlader arbejdsmarkedet.   Se de fulde kursusdetaljer, og tilmeld dig via dette  https://kursus.bluegarden.dk/MELE/Event/a387188b-b8e4-e711-80c9-005056bf0147/
2 0
Posted by
For indberetninger med udbetalingsdato den 1. februar eller senere, er der ændret i reglerne for rettelser. Det betyder, at man ikke længere frit kan markere én indberetning som rettelse til flere tidligere perioder. Du kan se mere om, hvordan SKAT ønsker rettelser indberettet i eIndkomst indberetningsvejledningen.   Hvornår er lønsystemet klar til de nye krav? Ændringen i lønsystemet er meget omfattende, så vi har desværre ikke kunnet nå det til den 1. februar. Vi lægger i stedet en ændring på den 12. februar. I den forbindelse er det vigtigt, at I ikke har lønkørsler og efterreguleringer, der ligger og venter i systemet, da det kan medføre fejl i indberetningen til eIndkomst. Hvis I f.eks. vil foretage en efterregulering, men lønnen først skal køres den 14. februar, så er det bedre at vente med at køre efterreguleringen til efter den 12. februar.   Afvisning grundet ’Rettelsesmarkering ikke tilladt’ I perioden indtil rettelsen er lagt på, vil der kunne komme afvisninger til eIndkomst med beskeden ’Rettelsesmarkering ikke tilladt’. Du kan se det i den 'eIndkomst kvitteringsliste’, der kommer efter hver lønkørsel. Sådan ser en afvisning ud:       Hvis der kommer afvisninger med denne begrundelse, skal man i stedet foretage rettelsen direkte i eIndkomst.   Kan Visma rette det for os? I kan selv rette det med det samme i eIndkomst, men Visma kan også foretage rettelsen. Hvis I ønsker, at vi skal foretage rettelsen, skal I henvende jer til jeres kundecenter. Vi vil så foretage de nødvendige rettelser efter den 12. februar, hvor vi har muligheden for at indlæse dem i eIndkomst.   Vi foretager ikke rettelser i eIndkomst, hvis I ikke henvender jer, da vi af erfaring ved, at der er mange, der selv foretager rettelser i eIndkomst, og det har vi ikke mulighed for at tage højde for.
0 0
Posted by
Du får en gennemgang af de vigtigste forhold, der vedrører løn- og personaleadministration: Gennemgang af de vigtigste love og regelsæt, der vedrører lønadministration Gennemgang af funktionær-, ferie- og dagpengelov m.v. Gennemgang af orlovsordninger Besvarelse af de mest forekommende spørgsmål om lovgivning på lønområdet. Kurset giver yderligere råd til håndteringen af reglerne.  Læs mere om kurset og tilmeld dig her.  
0 0
Posted by
Top Kudoed Authors
User Kudos Count
1
Links til systemerne