avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

Hei, hvor finner jeg den ?
Hvordan sikrer jeg at sykmeldinger blir innrapportert til pensjonssystemet? Skjer dette ved at jeg legger inn fravær i fraværsoversikten, eller må jeg i tillegg endre status fra aktiv til syk i ansattefanen? (ser at det her ikke er mulig å legge inn fra og til dato, og heller ikke sykmeldingsgrad)Hva blir riktig registrering for at den ansatte skal få riktig pensjonssparing? (vi overførerpensjonsfil fra Visma til pensjnssystemet)
Hei. har samme problem - funnet en løsning?Elisabeth
Når du rapporterer pensjonsgrunnlag, rapporterer du også hvor mange timer hver enkelt ansatt jobber i 100% stilling. Dette endrer seg normalt fra år til år, derfor bør du ha et bevisst forhold til det. Antall timer som skal rapporteres, er altså i 100% stilling - eksklusiv ferie. Det er flere ordinære arbeidsdager i 2019 enn det var i 2018, således må du endre timeantallet for samtlige ansatte - skal du få rapportert dette korrekt! Slik gjør du det 1. Finn ut hvor mange ordinære arbeidsdager det er for dine ansatte. Følger vi vanlige kalender med helligdager, virker antallet å være følgende for 2019 2019 Kommentar 2018 1. kvartal 63 62 2. kvartal 58 60 3. kvartal 66 63 4. kvartal 64 inkl. 24.12 og 31.12 64 Totalt brutto 251 249 Ferie 25 25 Dager netto 226 224 Timer pr dag 7,5 7,5 Timer pr år eks ferie 1695 1680 2. Antall timer pr år angis under Grunndata | Firmaopplysninger Men det påvirker bare nye ansatte, ikke eksisterende. 3. Endre antall timer pr person Du har samme felt i ansattregisteret, fane 7 Personal, underfane 8 Pensjon 4. Har du mange ansatte, er det raskere å endre feltet i tabellform. Du kan enten en og en &lpar;ved først trykke <F2> i feltet&rpar;, eller du kan masse-endre alle! Ønsker du det siste, forsikre deg først at alle ansatte du ser i bildet skal endres tilsvarende! Du kan jo f.eks fjerne sluttede &lpar;men det spiller ingen rolle om også de blir endret&rpar;. Endre alle - Endre øverste ansatte til ønsket verdi &lpar;som sagt, trykk først <F2> i feltet&rpar; - Klikk så høyre-musetast i feltet Velg "Sett alle linjene i tabellen til verdien for aktuell linje/kolonne" - Du får opp skjermbilde som vist under, hvor du bekrefter at du ønsker å endre alle ansatte NB! Det kan ta noen minutter å endre mange ansatte Lurer du på hva som blir korrekt rapportering for dere, anbefaler vi deg i første omgang å kontakt deres forvalter av pensjon. Husk at det vi snakker om er ordinære timer i 100% stilling fratrukket ferie. Overtid o.l påvirker ikke dette.
Hei!Så langt jeg ser kan man ikke sende enkeltbetalinger på nytt når lønn til en person blir avvist pga feil kontonr.Foreslår at det bør være mulig å sende en enkeltbetaling på nytt.
Relevante linker
Les dette før du ringer oss i januar