Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Om du får meddelande (-122) så beror det på att du försöker bokföra mot ett konto som har inställt att avdelning och/eller projekt är obligatoriskt. Meddelandet kan du få i alla moduler där det är möjligt att generera verifikat, dvs i: order/fakturamodulen verifikatregistreringen inköpsmodulen vid period- och årsavslutning. Om du vill bokföra mot avdelning och/eller projekt så måste du specificera det i den modul som du arbetar i. Om detta inte görs trots att du har inställt att det krävs på vissa konton så kommer du att få upp detta meddelande. Om du får meddelandet trots att du har angett projekt och/eller avdelning i modulen du befinner dig i så måste du gå igenom kontoplanen och se ifall denna inställning är satt på flera konton. Börja med att ta reda på vilka konton programmet försöker bokföra på. Gå sedan till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram ett av de kontona som programmet försöker bokföra mot. Gå in på fliken Avancerat och kontrollera om Avdelning obligatorisk och/eller Projektobligatoriskt är ibockat. Ta bort eventuella bockar och klicka på Spara. Upprepa ovanstående för alla konton som programmet försöker bokföra mot. Notera: Det är inte alla systemkonton som gör det möjligt att ange avdelning eller projekt vid bokföring. Konto för öresavrundning (3740) är ett exempel på ett sådant konto. Det rekommenderas därför inte att ha avdelning och/eller projekt obligatoriskt inställt på detta konto Får du meddelandet -122 vid årsbokslut så kan det bero på att du har denna inställning på kontona, men att du inte har bockat förGenerera ingående balans för konto, projekt och avdelning. Om du inte vill göra detta så måste du ändra inställningarna för kontona i kontoplanen enligt ovan.
Perioder som är stängda skall normalt inte öppnas igen. Men det kan finnas tillfällen där detta är nödvändigt. Det finns två möjligheter om du vill öppna en period: Återställa en säkerhetskopia från innan du stängde perioden. Var då uppmärksam på att eventuella ändringar som har gjorts under tiden också kommer att överskrivas. Kontakta supporten för upplåsning av period/er. Notera dock att detta är en konsulttjänst som inte ingår i serviceavtalet och kostar 495:- SEK exkl moms. Kontakta supporten på support@mamut.se eller telefonnummer 08-40 000 166 om du är i behov av detta. För dig som använder Mamut Application Hosting: För att säkerställa en så snabb hantering av ärendet som möjligt rekommenderar vi att du tar kontakt via e-post om du har behov för att låsa upp en eller flera perioder. Vänligen specificera följadande i mejlet till supporten: Räkenskapsår och perioder som ska låsas upp Namn på den aktuella företagsdatabasen. En textrad som bekräftar att du godtar den ovan nämnda kostnaden.
Om du behöver återställa en säkerhetskopia kan du göra detta med hjälp av funktionen för att återställa säkerhetskopior i Mamut Business Software. Obs! När du återställer en säkerhetskopia överskrivs all information som registrerats efter att säkerhetskopian skapades. Gå till Arkiv – Säkerhetskopia – Återställ säkerhetskopia. Klicka på Nästa. Välj att du önskar Återställa en befintlig säkerhetskopia från ditt system, och markera den säkerhetskopian du önskar återställa.Du kan även välja att återställa en Extern säkerhetskopia genom att markera det valet och bläddra dig fram till platsen där du har sparat denna säkerhetskopia. Klicka sedan på Nästa. Klicka på Nästa igen. Läs igenom meddelandet som visas, sätt en bock för Jag har läst och förstått varningarnaovaninnan du klickar påNästaigen. När återställningen av säkerhetskopian är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljerna för säkerhetskopian som har återställts. Klicka på Slutför. Tips: Du kan även återställa en säkerhetskopia utan att starta programmet. Detta gör du med hjälp av programmet MDataTools.exe som du finner under mappen DataTools i programfilsmappen. Standard sökväg är C:\Program Files\Mamut\DataTools. Återställning av säkerhetskopia via MDataTools.exe fungerar på samma sätt som återställning inifrån programmet enligt ovan. Klicka på knappen Återställ under fliken Säkerhetskopiering för att starta guiden.
Övergången från ett räkenskapsår till ett nytt innebär att du arbetar parallellt med två år under en viss period. För en detaljerad beskrivning av hur du stänger året i Mamut ladda ner detta dokument:Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system(pdf). När Mamut Business Software genomför ett årsbokslut så är det olika punkter som måste genomföras innan du kan avsluta året. Nedanför är det beskrivit vad de olika meddelanden som du kan få upp i ett årsbokslut betyder och vad som behöver göras. Följande Perioder/Momsperioder måste avslutas Om du får besked om att inte alla perioder är avslutade måste du avbryta årsbokslut och gå tillbaka och avsluta nämnda perioder. Du avslutar perioder genom att gå tillVisa - Redovisning - StängRedovisningsperiod.Alla perioder måste avslutas, även de perioder som du eventuellt inte har bokfört i.Om du har kvartalsmoms såska du vid stängning av period 3, 6, 9, 12 även stänga momsperioderna. Verifikatsregistreringen innehåller data Om det finns verifikat i verifikatregistreringen som ännu inte har blivit överförda till huvudboken så måste detta göras innan ett årsbokslut kan genomföras. Du måste antingen överföra dessa till huvudboken eller radera verifikaten.Om du inte ser att det ligger verifikat i verifikatregistreringen så kan du klicka på ikonenAnvändarinställningari verktygsfältet inne i verifikatsregistreringen. Gå in på flikenFunktionoch klicka därefter på knappen med tre punkter på bredvidVisa alla verifikat för alla användare. Du kommer nu att se verifikat som är registrerade av andra användare och som inte har överförts till huvudboken. Fakturajournalen (automatisk överföring) måste skrivas ut Fakturajournalen kan skrivas ut från rapportmodulen. Gå tillArkiv – Skriv ut – Redovisning. När du skriver ut fakturajournalen vid ett årsbokslut är det viktigt att du skickar utskriften direkt till skrivare, och inte via förhandsgranskning. Utskriften blir bara verkställd om den skickas direkt till skrivare. Du kommer även få besked om detta när du skriver ut en fakturajournal till förhandsgranska. Tänk på att också välja korrekt räkenskapsår som aktivt år innan du skriver ut rapporten. Bokföringsjournalen (automatisk överföring) måste skrivas ut Bokföringsjournalenkan skrivas ut från rappormodulen. Gå tillArkiv – Skriv ut – Redovisning. När du skriver ut fakturajournalen vid ett årsbokslut är det viktigt att du även skickar denna utskrift direkt till skrivare, och inte via förhandsgranskning. Annars kommer utskriften inte verkställas. Tänk på att också välja korrekt räkenskapsår som aktivt år innan du skriver ut rapporten. Överskott/Underskott måste disponeras När du genomför ett årsbokslut i Mamut Business Software ska det bara finnas saldon på balanskonton (konto 1000 – 2999) som blir överfört till det nya året som Ingående Balans. Det ska inte finnas något saldo på resultat konton (konto 3000 – 9999). Om det finns saldo på resultatkonton så måste detta nollställas mot ett balanskonto innan årsbokslut. Detta är detsamma som att disponera ett underskott/överskott. Du kan se på rapporternaResultaträkning1(detaljerad)ochBalans detaljeradom disponering är gjord. När du skriver ut dessa rapporter så är det viktigt att du sätter urval på det korrekta räkenskapsåret och perioderna 1 – 13. Förutsättningen att genomföra ett årsbokslut är att summan av intäkter är detsamma som skuld. Saldo på momskonton Det enda momskonto som ska innehålla ett saldo vid ett årsbokslut är konto2650,momsredovisningskonto. När du avslutar en period töms saldona på momskontona automatiskt mot momsredovisningskontot 2650 i perioden 1-12. På detta sätt så blir den ingående balansen korrekt i det nya året och tar bara med sig det du eventuellt har till godo/skyldig i moms. Om det finns saldo på andra momskonton så kan detta bero på följande: Momsperiod 4 är inte utskriven och godkänd Momsperioder 1-3 är inte utskrivna och godkända. Det är bokfört verifikat i period 13 som innehåller moms. När det gäller de två första punkterna så går du tillVisa – Redovisning – Stäng Redovisningsperiod. Tänk på att varje momsperiod innehåller tre perioder. Bokfört momsverifikat i Period 13 Om du har bokfört verifikat i period 13 och dessa innehåller moms så måste du manuellt boka om dettai verifikatsregistreringen. Period 13 finns endast för att bokföra årsbokslutregistreringar och korrigeringar. Eftersom denna period inte är knuten till någon momsperiod ska momskontona som används (kontogrupp 26) bokföras mot konto 2650, som blir överfört på Ingående Balansen i det nyaåret när du gör ett årsbokslut.
Om du har korrekta balanser för årsbokslutet, och disponeringen av resultatet redan är gjord, men du ändå får meddelande i programmet om att disponera överskott/underskott innan du kan genomföra årsbokslut så bör du kontrollera nedanstående. Gå tillArkiv – Skriv ut – Redovisningoch skriv ut rapporternaBalans detaljeradochResultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad)för det aktuella året.Kontrollera om det är några balanskonton (konto 1000-2999) som kommer med på resultaträkningen eller om det är några resultatkonton (3000-9999) som kommer med på balansrapporten. Om det är det så kan detta vara orsaken till att du får besked om att disponera överskott/underskott. Du kan då försöka med att ändra på redovisningsplanen för de aktuella kontona. Ändra kontoplansuppställningen för konto som ligger fel Ta först en standard säkerhetskopia genom att gå till Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Gå sedan till Visa – Redovisning – Kontoplan och leta fram det aktuella kontot. Klicka på knappen Föreslå kontouppställning under fliken Redovisningsplan och kontrollera om kontot hamnar på rätt plats. Klicka sedan på ikonen Spara. Därefter kan du skriva ut rapporterna Balans detaljerad och Resultaträkning1 vald periodjämförd fg år och budget (detaljerad) igen. Nu borde du se att årets överskott/underskott är lika stort som disponeringen. Det rekommenderas att du visar dessa rapporter för din revisor för att få en bekräftelse på att de aktuella kontona är placerade korrekt i kontouppställningen. Om du inte är nöjd med rapporterna efter redigering av redovisningsplanen så kan du återställa säkerhetskopian som du skapade tidigare.
Elefanten i rummet
Länkar (inloggning krävs)