Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

I denna Service release så är det endast mindre buggfixar och förbättringar. För sverige är det följande: Ikoner för enklare tillgång till MO (Mamut Online) i olika moduler tas bort. Rullistan för att lägga till kontaktpersoner på en aktivitet är fixad. Fixat fel vid inloggning efter återställning av säkerhetskopia utan systemfiler. Fixat fel som inträffar när säkerhetskopierings-inställning var inställt att inte ta med dokument och bilder. Tagit bort Bing som alternativ i “visa på karta” på kontaktkortet. Tagit bort Microsoft som alternativ i “visa på karta” på kontaktkortet Öppnar ett meddelande om att det inte finns några “ej bokförda fakturor” när det inte finns det i bokför mottagna dokument. Man kan nu välja mellan Offline- och onlinehjälp i aktiveringsguiden av AutoInvoice. Om ett projekt är satt att inte visas i redovisning så kommer det inte heller med i AutoInvoice. Man kan nu visa både aktivitet och kalender på fokusområdet för AutoInvoice utan att de överlappar varandra. Vid testutskrift till skärm har Autoinvoice tidigare endast använt “faktura utan Giro”, men nu använder Mamut standardrapporten. Här hittar du senaste versionen
I en del situationer kan det vara aktuellt att dina kunder betalar i förskott innan du sänder faktura till dem. Detta hanteras genom att du skapar en produkt för förskott som du sedan använder vid order/fakturering. Nedan finner du två exempel, ett som förklarar hur detta hanteras om förskottet är med moms och ett med förskott utan moms. Exempel 1 - förskottsbetalning med moms En kund har förskottsbetalat 8 000:- SEK inklusive moms i januari och samma belopp i februari. Dessa belopp har bokats in på konto 2421 ”Förskott från kunder momspliktigt” och momsen har bokats på konto 2611 ”Utgående moms”. I mars skapas sedan fakturan som är på totalt 25 000:- SEK inklusive moms. På fakturan ska de två förskotten dras av så att momsen beräknas på mellanskillnaden mellan fakturerade produkter och det förskott som redan betalats in. Om du använder konto 2421 endast för förskott med moms, så ska du ställa in detta konto med momshantering. Gå till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram konto 2421. I fältet Momskod upptill i fönstret väljer du Momspliktig försäljning 25%. Detta innebär att det som bokas mot detta konto automatiskt är kopplat till ett momskonto för utgående moms och momsbeloppet därmed hamnar i momsrapporten. Skapa en produkt som du kallar för ”Förskott från kund, momspliktigt” eller annan valfri beskrivning. Gå in på fliken Inställningar på denna produkt i produktregistret, och välj konto 2421 på raden Säljkonto med moms. Förskottet från kund bokförs sedan i verifikatregistreringen i två omgångar, ett verifikat för januari och ett för februari. Dessa bokningar kommer att se ut enligt följande om du har bokfört inbetalningen mot konto 1930: Konto Debet Kredit 1930 8 000 2421 6 400 2611 1 600 Överför verifikaten till huvudbok när de är klara.När det är dags att fakturera kunden i mars upprättar du en order i ordermodulen där du lägger in den eller de produkter som kunden köpt och pris för dessa, i vårt fall ett totalbelopp på 25 000:- inklusive moms. I tillägg lägger du in två rader med produkten som du har skapat för förskott. På beskrivningsraden kan du efter namnet på produkten lägga in datumet för inbetalningen för att specificera. I kolumnen Antal lägger du in -1 på båda raderna. Lägg in summan som kunden betalat, i detta exempel 8 000:- SEK inklusive moms för januari och 8 000:- SEK inklusive moms för februari. När detta är gjort fakturerar du ordern och kommer då få följande bokning i huvudboken: Konto Debet Kredit 2421 12 800 2611 3 200 3051 20 000 2611 5 000 1510 9 000 I och med faktureringen kommer konto 2421 att nollas, och återstående belopp som kunden är skyldig läggs som en fordran i kundreskontran. Exempel 2 - förskottsbetalning utan moms En kund har förskottsbetalat 8 000:- SEK i januari och samma belopp i februari. Dessa belopp har bokats in på konto 2420 ”Förskott från kunder utan moms” och ingen moms har bokats. I mars skapas sedan fakturan som är på totalt 25 000:- SEK inklusive moms. På fakturan ska de två förskotten dras av men momsen ska beräknas på hela försäljningsbeloppet (20 000:- SEK). Om du använder konto 2420 endast för förskott utan moms så ska du ställa in detta konto utan momskod. Gå till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram konto 2420. Kontrollera att det står (Ingen) i fältet Momskod. Upprätta en produkt som du kallar för ”Förskott från kund, ej momspliktigt” eller annan valfribeskrivning. Välj Ingen på Utgående och Ingående moms. Gå in på fliken Inställningar på denna produkt i produktregistret, och välj konto 2420 på raden Momsfritt säljkonto. Förskottet från kund bokförs sedan i verifikatregistreringen i två omgångar, ett verifikat för januari och ett för februari. Dessa bokningar kommer att se ut enligt följande om du har bokfört inbetalningen mot konto 1930: Konto Debet Kredit 1930 8 000 2420 8 000 Överför verifikaten till huvudbok när de är klara.När det är dags att fakturera kunden i mars upprättar du en order i ordermodulen där du lägger in den eller de produkter som kunden köpt och pris för dessa, i vårt fall ett totalbelopp på 25 000:- inklusive moms. I tillägg lägger du in två rader med produkten som du har skapat för förskott. På beskrivningsraden kan du efter namnet på produkten lägga in datumet för inbetalningen för att specificera. I kolumnen Antal lägger du in -1 på båda raderna. Lägg in summan som kunden betalat, i detta exempel 8 000:- SEK för januari och 8 000:- SEK för februari. När detta är gjort fakturerar du ordern och kommer då att få följande bokning i huvudboken: Konto Debet Kredit 2420 16 000 3051 20 000 2611 5 000 1510 9 000 I och med faktureringen kommer konto 2420 att nollas, och återstående belopp som kunden är skyldig läggs som en fordran i kundreskontran. Notera att kontona 2420 och 2421 endast är exempel på konton som kan användas för förskottsbetalningar. Kontakta din redovisningskonsult för information om vilket konto som passar bäst för er verksamhet i dessa situationer.
Om du har brutet eller förlängt räkenskapsår, exempelvis från april 2016 till mars 2017,kan det vara aktuellt att definiera dina momsperioder så att varje redovisningsperiod är kopplad till korrekt momsperiod. Gå till Visa – Inställningar – Redovisning. Använd pilarna upptill i fönstret för att välja ditt aktuella räkenskapsår. Klicka på ikonen Redigera och kontrollera att det är korrekt start- och slutmånad för året, samt korrekt antal momsperioder inställda. Klicka på OK och gå in på fliken Perioder. Dubbelklicka på någon av perioderna i listan. Under kolumnen År letar du fram raden där året börjar.Här ska du manuellt justera momsperioderna genom att under kolumnen Momsperiod markera siffran som står där och skriva in siffran för momsperioden du önskar ha kopplad till den valda redovisningsperioden.Om du har kvartalsredovisning av moms så skriver du 2 för april, maj, juni; 3 förjuli, augusti, september och 4 för oktober, november och december. För januari, februari och mars på nästkommande år skriver du 1. Period 13 ska alltid ha samma momsperiod som period 12. För räkenskapsår som går från april till mars ska period 13 därmed ha momsperiod 1.Momsperioderna följer alltid månaderna, oavsett om du har kalenderår eller brutet räkenskapsår. För kvartalsmoms tillhör därmed alltid jan-mars momsperiod 1, april-juni momsperiod 2, juli-sept momsperiod 3 och okt-dec momsperiod 4. Detta oberoende av hur räkenskapsåret börjar och slutar. När du har definierat dina momsperioder klickar du på OK och svarar Ja på frågan Är du säker på att du vill ändra momsperiodiseringen?
I Mamut Business Software sker varutransaktioner vid varuleverans i ordermodul, varumottagning i inköpsmodul, skapandeav manuella lagerförändringar i lagermodul och vid lagerinventering . Vi rekommenderar att punkterna under Före lagerinventeringufförs efter det att alla varutransaktioner för 2018 är registrerade och innan varutransaktioner för 2019 registreras. Närinventeringen utförs börmanregistrera varken försäljning eller inköp som påverkar lagerbehållningen. Om det är nödvändingt måste det tas hänsyn till i Invetneringsrapporten. Inventeringsmodulen i Mamut kommer att justera förväntad behållning i efterhand men modulen måster restartas för att dessa värden ska hämtas fram. Före lagerinventering Beräkna lagervärde och disponsibel lagerbehållning för att vara säker på att alla transaktioner i ditt Mamut-sytem är uppdaterade. Detta görs genom att gå till Arkiv – Databaseverktyg – För support, och väljaKorrigera och kontrollera lagerdataintegriteten. Skriv ut Lagervärdeslista för att få översikt över lagervärdet före lagerinventering.Gå till Arkiv– Skriv ut, och väljProdukttill vänster. Skriv ut rapportenLagervärdeslista (lagerförändringar). Denneger diglagervärdet före utförd inventering. Skriv utInventeringsrapport, som du använder som underlag för själva inventeringen. VIKTIG!Om du också använderserienummer, varuparti eller hållbarhetsdatum, måste du skriva ut en separat Inventeringsrappor för dessa. Det är rapportenInventeringsrapport: Serienummer, varuparti och hållbarhetsdatum. Utförlagerinventering Registrer räknat lager.Själva inventeringen registreras genom att gå till Visa – Lager – Lagerinventering.Lagerinventeringen i Mamut kan avbrytas och sparas. Detta görs genom att klicka påAvbryt, och svaraNejtillSka lagerinventeringen annulleras?. När inventeringen startas på nytt, får du upp fråganSka du fortsätta på den påbörjade inventeringen?Genom att svara Jatill detta, kommer du att fortsätta där du avsluttade. Utför lagerinventering.Innan du utför lagerinventeringen bör du se till att systemdatum i Mamut är 31/12 2018 så att inventeringen blir registrerat på riktigt år. Stäng alla moduler.Om du har inveteringsfönstret öppet måste det också stängas. Tryck på Avbryt och svara Nej på frågan Ska lagerinventeringen annulleras? Gå tillArkiv– Systemdatum, marker datumet 31/12 2018 i kalendern, och klickaOKför att godkänna. Gå till Visa – Lager – Lagerinventering, svaraJatill Ska du fortsätta på den påbörjade inventeringen?och genomför lagerinventeringen. Efter att inventeringen är genomförd bör du gå igen till Arkiv– Systemdatum, trycka Dagens datum och OK för att sätta dagens datum som systemdatum Efter lagerinventering Skriv ut en ny Lagervärdeslista.När inventeringen är genomförd bör du skriva ut en ny lagervärdeslista. Gå tillArkiv– Skriv ut, och väljProdukttill vänster. Skriv ut rapportenLagervärdeslista (lagerförändringar). Den ska nu visa korrekt lagervärde för året 2019.
Om meddelandet Inga data påträffade visas när du klickar på Nästa i utbetalningsguiden så kan detta bero på en inställning. Gå till Visa – Redovisning – Leverantörsreskontra. Klicka på Inställningar i menyn till vänster. Klicka på Inställningar bredvid Företaget använder elektronisk utbetalning. Ta bort markeringen för Betala ut bara godkända fakturor. Nu ska det fungera att generera en utbetalningsfil. Om du vill behålla inställningen Betala ut bara godkända fakturor och generera utbetalningsfilen så måste leverantörsfakturan godkännas. Detta gör du på följande sätt: Gå till Visa – Redovisning – Leverantörsreskontra. Markera leverantören. Markera leverantörsfakturan. Klicka på Redigera. Markera rutan Godkänd under fliken Leverantörsreskontra. Gå även till fliken Utbetalning och kontrollera att status på posten är Ska utbetalas. Klicka OK. Upprepa detta för samtliga fakturor som ska komma med i utbetalningsfilen. Du ska nu kunna generera en utbetalningsfil.