Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

När du bokför en kontantfaktura kommer betalningen automatiskt bokföras i samma verifikat som kontantfakturan. Verifikatet lägger sig med status stängda poster i reskontran. Vid kreditering av en kontantfaktura i försäljningsmodulen blir endast fakturan krediterad, men inte betalningen, trots att denna ligger i samma verifikat. Kreditering av betalningen måste då göras manuellt. Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering Välj status Faktura i rullgardinsmenyn längts upp till höger. Bläddra eller sök dig fram till fakturan som du vill kreditera. Klicka på Raderakrysset. Svara Ja på frågan Ska en kreditnota genereras för denna faktura?En obehandlad kreditnota genereras. Denna kan nu redigeras om detta är nödvändigt. Klicka på knappen Fakturera i verktygsfältet för att verkställa kreditnotan.Obs! Om ett meddelande visas om att kreditnotan inte är färdigbehandlat så måste du gå till fliken Diverse på kreditnotan och markera den som Färdigbehandlad. Fönstret Fakturering visas. Välj formuläret Kreditnota.Kryssa iTestutskrift till skärm om du önskar detta. Skriv ut den genom att klicka på Skriv ut rapport (Print report) eller klicka på Stängförhandsgransking (Close preview) för att stänga förhandsgranskningen. Bilden Kreditnota, Uppdatering av lager visas. Här kan du välja om alla eller några avprodukterna ska uppdateras i lagret. Klicka på Stäng när allt är korrekt. Du blir tillfrågad om ordern ska faktureras. Om du svarar Ja skrivs kreditfakturan ut och bokförs.Därefter blir du tillfrågad om du godkänner utskriften. Svara Ja om utskriften är korrekt, i annat fall svarar du Nej för att du ska ha möjlighet att skriva ut igen. När du har svarat Ja kommer du tillbaka till den bokförda kreditnotan. Du har nu krediterat kontantfakturan men inte betalningen som automatiskt bokfördes tillsammans med kontantfakturan. Kreditera betalningen Gå till Visa – Redovisning – Verifikatsregistrering. Klicka på Ny och välj Ver. Typ (vanligtvis Utgående Kreditnota). Välj Datum och Period I kolumnen Konto skriver du in konto 1510 och väljer korrekt kund. I fönstret Kreditnota så markerar du den linje som krediten ska knytas mot. I kolumnen Konto så föreslår programmet automatiskt ett försäljningskonto (3051). Ändra detta till det betalkonto som blev använt när du genererade kontantfakturan (t ex 1910 eller 1930). Klicka OK. Kontrollera verifikatet. När det är korrekt klicka på Överför till Huvudbok. När du har krediterat betalningen kommer reskontran att automatiskt uppdateras med denna post. Kontantfakturan kommer att stängas mot de kreditnotor som du har skapat.
Det finns olika typer av språkinställningar. Språkinställningen som sätts för respektive användare styr vilket språk som visas på menyer i programmet. Gå till Visa - Inställningar - Användare. Välj det språk du önskar från rullgardinsmenyn Språk. Stäng sedan fönstret och svara Ja till att spara ändringar. Gå till Arkiv - Databasverktyg - Översätt databas. För att ändringen ska ta effekt måste du sedan starta om programmet. Om du som administratör önskar ändra denna inställning för andra användare gör du så här Gå till Visa - Inställningar - Säkerhet. Klicka på Användaradministration. Markera aktuell användare och klicka på Redigera. Välj det språk du önskar från rullgardinsmenyn Språk. Stäng sedan fönstret och svara Ja till att spara ändringar. Ändringen tas effekt nästa gång den aktuella användaren loggar in i programmet Användaren måste själv gå tillArkiv - Databasverktyg - Översätt databas (motsvarande menyn på det valda språket)Om denne inte har behörigheter att översätta databasen får du som administratör ge honom tillfälligt fullständig tillgång och ändra tillbaka när databasen har översätts
Ibland kan det bli aktuellt att ändra dina inloggningsuppgifter i Mamut Business Software för att öka säkerheten och undvika att någon obehörig använder ditt system. Gå in på Visa - Inställningar - Användare. I fälten Användarnamn, Fullständigt namn, Lösenord och Verifiera lösenord kan du skriva in valfritt användarnamn och lösenord. Notera att det är det som skrivits in på fältenAnvändarnamn och Lösenord som du använder för att logga in i programmet. Klicka på knappen Spara och stäng sedan fönstret när du har gjort önskade ändringar. Om du är superanvändare så har du även möjlighet att ändra dessa uppgifter för övriga användare. Gå till Visa - Inställningar - Säkerhet Klicka därefter på Användaradministration. Du får nu upp ett fönster som visar samtliga användare i programmet. Dubbelklicka på den användare du önskar ändra inloggningsuppgifter för. Du kommer nu in i fönstret Användarinställningar för den aktuella användaren. Här kan du skriva in önskat namn och lösenord i fälten Användarnamn, Fullständigt namn, Lösenord och Verifiera lösenord.Notera att det är det som skrivits in på fälten Användarnamn och Lösenord som användaren anger för att logga in i programmet. Klicka på knappen Spara och stäng sedan fönstret när du har gjort önskade ändringar.
Gå till Visa - Inställningar -Säkerhet och klicka på Användaradministration. Klicka på ikonen Ny för att upprätta en ny användare. I fönstret som visas fyller du i önskad information. När du har lagt in informationen klickar du på Stäng och svarar Ja för att spara ändringarna.
Öppna systemet rapporter och välj därifrån att öppna editorn. Öppnar du en rapport som styr fel kan du öppna denna och därefter välja File/Page setup.
Elefanten i rummet
Länkar (inloggning krävs)