Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
Visma Mamut
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Om du önskar skapa en komplett säkerhetskopia av alla dina företagsdatabaser, dokument och bildersamt systemfiler, ska du välja det alternativ som kallas säkerhetskopia standard. Gå in på Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Klicka på Nästa för att starta guiden. Välj Standard (rekommenderas) för att skapa en säkerhetskopia av alla företagsdatabaser,dokument och bilder samt systemfiler. Klicka på Nästa. Klicka på knappen med tre prickar för att ange sökväg och namn på säkerhetskopian i fältetNamn. I fältet Beskrivning kan du skriva in en extra notering om säkerhetskopian. Du har även valet att lösenordsskydda på säkerhetskopian, så att obehöriga inte kan återställa den. Var dock uppmärksam på att du inte kan återställa en skyddad säkerhetskopia om du har glömt lösenordet. Klicka på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster visar processen avsäkerhetskopieringen. När säkerhetskopieringen är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljer omsäkerhetskopieringen. Klicka på Slutför. Du har nu skapat en standard säkerhetskopia, som innehåller alla dina företagsdatabaser, dokument ochbilder samt systemfiler. Tips! Om du önskar säkerhetskopiera endast en eller ett urval företagsdatabaser, med eller utan dokument och bilder samt systemfiler så ska du välja alternativet Avancerat i fönstret Välj typ av säkerhetskopia. Läs mer om detta i Säkerhetskopiera enskilda företagsdatabaser.
Ibland kan det vara önskvärt att säkerhetskopiera enskilda företagsdatabaser i Mamut Business Software. Obs! Denna artikel gäller ej för kunder på Mamut Application Hosting. Säkerhetskopiering för kunder påMamut Application Hosting sker automatiskt var tredje timme. Gå till Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Programmet MDataTools kommer nuatt startas. Klicka på Nästa. I fönstret som öppnas väljer du Avancerat, och klickar på Nästa. I nästa fönster markerar du Delar av systemet och bockar för den eller de företagsdatabaser duönskar att ta en säkerhetskopia av. Här anger du även om du önskar ta med Systemfiler och Dokument och bilder. Systemfiler är filer som är gemensamma för samtliga företagsdatabaser i ditt system. Obs! om du ska ta en säkerhetskopia av en eller flera företagsdatabaser, och dennasäkerhetskopia ska läsas in i ett annat system och där läggas i tillägg till övriga företagsdatabaser så ska du inte ta med systemfiler i din säkerhetskopia. Om du har systemfiler med i säkerhetskopian så kommer säkerhetskopian att skriva över all data som finns i det system du återställer den i. Klicka på Nästa när du har gjort ditt val. I detta fönster anger du önskad beskrivning avsäkerhetskopian samt sökväg där du vill spara säkerhetskopian. Du har även möjlighet att skydda säkerhetskopian med lösenord om så önskas. Notera dock att säkerhetskopian blir omöjlig att återställa om du glömmer lösenordet. Klicka på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster visar processen försäkerhetskopieringen. När säkerhetskopieringen är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljer försäkerhetskopian som precis har skapats. Klicka på Slutför för att avsluta guiden. Du har nu tagit säkerhetskopia av den eller de företagsdatabaser som valts. Tips! Du kan även skapa en säkerhetskopia utan att vara inloggad i programmet. Detta görs viaprogrammet DataTools. Läs mer om det här.
En differens mellan momsen i momsrapporten och momsen i huvudboken kan ha flera orsaker.Om momsen inte stämmer, börja med att skriva ut Skattedeklaration - Avstämning som du hittarunder Arkiv - Skriv ut- Redovisning. Du kan också skriva ut rapporten Skattedeklaration -detaljerad. Den upplyser om vilka verifikat som som utgör underlag för de olika posterna iSkattedeklaration - momsrapport, som i sin tur utgör underlag för det som ska fyllas i påskattedeklarationen. Bokföring har skett direkt på konto för utgående moms Med bokföring direkt mot konto för moms avses att någon användare har bokfört direkt motexempelvis konto 2611 i verfikatregistreringen. Om du bokför på det sättet registreras inte någonomsättning och det blir därmed en differens mellan utgående moms och momspliktig omsättning. Bokföring på konto med momskod, där momsinställningarna kan ha blivit ändrade eller raderade frånVerfikatsregistreringen Detta medför en differens mellan momspliktig omsättning och utgående moms. Användaren börbokföra utgående moms manuellt i Verifikatsregistrering med verifikationstypen Momsredovisning. Ett momskonto har ett ingående saldo Konton 2611-2632 ska inte ha något ingående saldo. Före avslutandet av räkenskapsåret ska alla momskonton ha tömts mot momsredovisningskontot. Saldo på dessa konton korrigeras i verifikatregistreringen mot momsredovisningskonto 2650 och med verifikattypen momsredovisning. Ingående saldo med momskod eller ingående saldo på resultatkonto Om ingående saldo blivit bokfört med momskod på något konto, kommer det bli fel i momsrapporten.Detta korrigeras i Verifikatsregistreringen. Inget resultatkonto (Kontonummer 3000-9999) ska haingående saldo på räkenskapsårets början. Om ingående saldo ska läggas in mitt under året görs detta iperioden innan perioden då bokföringen startar och ingående balans förs över vid periodavslutning. Bokföring av utgående moms mot konto utanför 3000-serien Om det bokförs verifikat med momskod gällande utgående moms utanför 3000-serien, kommer utgående moms med i momsrapporten, men inte i momspliktig omsättning. Därmed blir det en differens mellan utgående moms och momspliktig omsättning. Ett exempel på ett konto där detta kanvara aktuellt är kundförluster. Obs! Mamut Supporten bistår inte användare med själva avstämningen av momsrapporten. Ommomsrapporten inte stämmer med huvudboken får användaren själv gå igenom huvudboken och hittafelet. Avstämning är ett redovisningstekniskt arbete som utförs av alla redovisningskonsulter och detingår inte i serviceavtalet.
Du skapa en säkerhetskopia med hjälp av programmet Mamut DataTools utan att logga in i ditt program. Du finner detta program i programfilsmappen. Högerklicka på genvägen till Mamut på skrivbordet och välj öppna filsökväg. Dubbelklicka påmappen DataToolsför att öppna den. Dubbelklicka därefter på programmet MDataTools.exe och logga in med ditt användarnamn ochlösenord. Gå in på fliken Säkerhetskopiering och klicka på knappen Säkerhetskopia.Om du har tillgång till flera systemdatabaser på maskinen/ i nättverket så får du upp ett fönster där du kan välja vilka eller vilket system som skal säkerhetskopieras Klicka på Nästa i startbilden för säkerhetskopiering. Välj typ av säkerhetskopia. Standard är en fullständig säkerhetskopiering av det system som är aktivt inklusive samtliga företagsdatabaser i denna. Avancerat ger möjlighet att säkerhetskopiera enskilda företagsdatabaser i systemet samt välja om du vill att dokument/bilder och systemfiler ska inkluderas i säkerhetskopian. Säkerhetskopia till redovisningsbyrå väljer du om du önskar skapa en säkerhetskopia av endast en företagsdatabas utan dokument/bilder och systemfiler. Detta kan vara aktuellt om revisor/redovisningsbyrå önskar läsa in din säkerhetskopia i sitt eget system utan att deras egen data blir överskriven. När du har valt önskad typ av säkerhetskopia klickar du på Nästa för att fortsätta guiden. Om du har valt Standard säkerhetskopia får du nu upp ett fönster där du ska ange filnamn ochsökväg för säkerhetskopian som ska skapas. Klicka på knappen med tre prickar för att välja placering. Om du önskar kan du lägga in en Beskrivning för säkerhetskopian, samt skydda den medlösenord. Notera dock att du inte kommer att kunna återställa säkerhetskopian om du glömmer lösenordet. Klicka på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster visar framsteg av säkerhetskopieringen. Klicka på Slutför när du får besked om att säkerhetskopian är klar. Du har nu skapat en säkerhetskopia med hjälp av MDataTools, utan att behöva öppna Mamut Business Software. De kan klicka på Avsluta för att stänga programmet MDataTools.
Från och med version 20.1 av Mamut stödsMicrosoft SQL Server 2016. Om dugår över från Mamut Application Hosting till lokal installation måste du installera Microsoft SQL Server 2016 för att återställa säkerhetskopian. Den här artikeln beskriver manuell installation av Microsoft SQL Server 2016 Express, men skärmbilder och procedurer är ungefär identiska i andra versioner av Microsoft SQL Server 2016. De kritiska valen för alla omfattas här. Installation av Microsoft SQL Server 2016 Express Lada ner och kör installationsfilen for Microsoft SQL Server 2016 Express fråndenna länk. Välj “Installation type:”Custom Välj att ladda ner installationsfilen till en disk med ledig plats och klickaInstall. VäljNew SQL Server stand-alone installation.... Nedladning av uppdateringar och installationen avSetup support filesskall nu köras. Bocka iI accept the license terms, och klickaNext. Klicka nästa på installationsregler om de visas. Nu ska du välja att installera en ny instans eller att ändra på en existerande. Välj ny instans Bocka iI accept the license terms, och klickaNext. Välj att installeraDatabase Engine Services Installationen skall nu fråga om ett namn på instansen.Skriv in:MAMUT KlickaNext Installationen kommer nu att ange konton som ska köra SQL-tjänsten. Låt dem stå men se till att SQL Browser sätts till automatisk uppstart Sätt upp påloggningsmodus till Mixed Mode. Skriv också in ett lösenord för SA-användaren i SQL-servern Installationen sätts igång nu. KlickClosenär den har slutförts.
Elefanten i rummet