Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Om synkroniseringen mellan din lokala Mamut Business Software och Mamut Online stoppar så kommer inte datan som du registrerar på Mamut Online visas i den lokala installationen, och tvärtom. När det är mer än 72 timmar sedan synkroniseringen sist blev körd så kommer du att få en begränsad tillgång till Mamut Online. Det första du bör kontrollera är om datorn som kör synkroniseringen är på och att Internetanslutningen fungerar som den ska. Kontrollera vilken dator som kör synkroniseringen Gå till Visa - inställningar - Företag - Inställningar per Modul- Mamut Online. Klicka på fliken Synkronisering. Här ska du se namnet på den datorn som kör synkroniseringen i rullgardinsmenyn. Den dator som kör synkroniseringen ska vara igång för att synkroniseringen ska fungera. Kontrollera att synkroniseringstjänsten för Mamut Online är startad Gå till datorn som kör synkroniseringen till Mamut Online. Gå till Start - Kontrollpanelen- Administrationsverktyg- Tjänster. Scrolla ner till tjänsten Mamut Synchronization Service i listan. Högerklicka på tjänsten och välj Egenskaper. Kontrollera att det vid Startmetod står Automatisk. Kontrollera sedan Tjänststatus. Om det inte står som startad klickar du på Starta. Står den redan som startad klickar du först på Stoppa, sedan Starta. Vänta några minuter efter detta är gjort och logga sen på Mamut Online. Om företagsdatabasen fortfarande inte blir synkeroniserat gå till Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online och fliken Synkronisering. Ta en skärmbild av fönstret och klistra in i en epost. Om det ligger några fel i listan så dubbelklickar du på denna och kopierar felmeddelandet. Klistra indetta i e-posten och skicka till support@mamut.se.
En differens mellan reskontra och huvudboken kan bero på bland annat: Rapporterna du tar ut kan inte jämföras mot varandraVi rekommenderar att du skriver ut reskontrarapporterna Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna leverantörsreskontraposter per vald period,och jämför dessa mot redovisningsrapporten Huvudbok, saldototaler. Läs mer här Du har inte avslutat alla tidigare år, eller inte överfört preliminär ingående balans.Om du t.ex. inte har avslutat föregående år måste du skriva ut saldobalansen för föregående år samt nuvarande år. Saldona på dessa konton måste då adderas. Alternativt kan du överföra en preliminär ingående balans. Detta görs genom att välja Visa – Redovisning – Överför preliminär’ingående balans’. Om du tidigare har överfört en preliminär ingående balans och i efterkant gjort ändringar i föregående år så måste du överföra en ny preliminär ingående balans, då kommer verifikatet att uppdateras med nya värden. Du har skapat egna reskontrakontonI Mamut Business Software är det möjligt att skapa flera reskontrakonton. För att kontrollera om ettkonto är kopplat mot kund/leverantörsreskontran så måste du gå till Visa - Redovisning - Kontoplan. Sök fram önskat konto och klicka på fliken Avancerat. Kontot är ett reskontrakonto om det står Kund eller Leverantör i fältet för Reskontrafunktion. Om kontot är ett reskontrakonto så kommer det inte att föra till en differens mellan huvudbok eller reskontran, men du måste komma ihåg att ta med detta konto i beräkningen när du jämför huvudbokens saldobalans mot reskontran.
För att stämma av huvudbok och reskontror får du skriva ut rapporternaHuvudbok saldolista per konto, detaljerad, Öppna kundreskontraposter per vald period ochÖppna Leverantörsreskontraposter per vald period. Gå till Arkiv - Skriv ut, och klicka på Redovisning i vänstra menyn. Markera och skriv ut rapporten Huvudbok saldolista per konto, detaljerad. Kontrollera i urvalsfönstret som öppnas att det angivna året efter Räkenskapsår är det år du ska stämma av. Ange period 1 t o m 13. Klicka på Reskontra i vänstra menyn och skriv ut rapporterna Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna leverantörsreskontraposter per valdperiod.Obs! Det är viktigt att du sätter urval på period 1-13. Dessa rapporter ska stämma överens. Om föregående redovisningsår inte är avslutat ska Huvudbok saldolista per konto, detaljerad skrivas ut även för det året.
Rapporteringen av EU-handel med varor och tjänster ska ske periodvis om du inte ansökt om att rapportera per kvartal. Du har möjlighet att skriva ut rapporten Periodisk sammanställning, EU,redovisning som kan skrivas ut både för respektive period (månad) eller per kvartal. Rapporten finner du under menyn Redovisning när du går till Arkiv – Skriv ut. Rapporten kan även skrivas ut i XML-format. Om du inte får med alla fakturor på utskriften måste du kontrollera följande: Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning och leta fram en aktuell kund. Klicka på knappen med tre prickar vid adressfältet, markera Postadress och klicka på Redigera. Klicka sedan på knappen Adress och ange korrekt land i fältet för det. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. Välj Handel inom EU eller Handel inom EU 3:e part i rullgardinsmenyn Moms. Gå sedan in på fliken Övrig info. och skriv in Moms-nr för kunden.Du kan välja själv om du önskar skriva momsnumret med eller utan landskod. Så länge du valt korrekt moms och land på kunden så kommer landskoden att visas automatiskt på rapporten.Obs! Kontrollera kolumnen Moms på order innan du fakturerar, så att det står Export varor annat EU-land (35) Export tjänster annat EU-land (39) eller Trepartshandel(Kvartalsredovisning)(38). Den försäljning som är registrerad mot Export varor annat EU-land (35)visas underVärde av varuleveranser, den försäljning som är registrerad mot Export tjänster annat EU-land(39)visas under Värde av tjänster och den försäljning som är registrerad motTrepartshandel (Kvartalsredovisning) (38)visas under Värde av trepartshandel. Stäm av Periodisk sammanställning, EU Gå till Arkiv – Skriv ut. Välj Försäljning & fakturering i menyn till vänster. Markera rapporten Omsättning per kund och klicka på Skriv ut. Gå in på fliken Avancerat i urvalet och klicka på ikonen Ny. Klicka på plustecknet framför Kontakt. Klicka på plustecknet framför Inställningar, kund. Välj Moms och klicka på Nästa. Välj den moms du önskar kontrollera i fältet Värde och klicka på OK. Klicka sedan på OK igen för att skriva ut rapporten.
Om du får meddelandet Period XX, YYYY kan inte avslutas eftersom den innehåller ’Preliminär Ingående balans’-verifikat med poster från förra året på momskontona när du försöker stänga en period, så beror det på att det finns saldon på momskonton i ingående balansverifikatet. Om du har överfört en preliminär ingående balans utan att sista perioden i föregående räkenskapsår är avslutad, så kommer momsbeloppen följa med i IB-verifikatet som skapas på det nya året. Lösningen på detta är att avsluta sista perioden i föregående räkenskapsår. Gå till Visa – Redovisning – Stäng redovisningsperiod. Välj att avsluta de sista perioderna i föregående räkenskapsår. Gå därefter till Visa – Redovisning – Överför preliminär ingående balans. Du kan nu avsluta första perioden på det nya året.
Elefanten i rummet
Länkar (inloggning krävs)