Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej. Rättelse. Ni får fakturan till vardera företag som registrerar sig för AutoInvoice. Hör av dig om det dyker upp några fler frågor.
I Mamut har du möjlighet att registrera en oberoende kreditnota (som inte är knuten mot en bestämd faktura), genom att att välja obehandlad kreditnota när du registrerar en order. Såhär gör du för att att upprätta en obereoende kreditnota: 1) Gå till Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering 2) Klicka på pilen bredvidNy-knappen upp till vänster i verktygsraden och välj Obehandlad kreditnota. 3) Välj rätt Kontakt och tryck sedan på Ok. 4) Ett nytt fönster kommer då att dyka upp, där du har möjligehten att lägga in ett fakturanummer. Obs: Du kan här knyta kreditnotan mot en specifik faktura om du så önskar. Ska du till exempel kreditera mer på en faktura där du redan gjort en delkreditering, kan du knyta kreditnotan mot denna faktura. Har du redan tidigare upprättat en kreditnota mot en faktura där kreditnotan använd ännu, behöver du istället göra en manuell kreditnota. Däremd kan denna sedan kopplas till fakturan i detta fönstret. Om vi inte ska knyta kreditnotan mot någon bestämd faktura, trycker vi bara på OK. 5) Lägg till de produkterna du vill kreditera, genom att trycka påNy vid fönstret för produktlinjerna och lägg till det som du önskar. 6) I fältet kan antingen skriva in krediteringen enligt följande; i kolumnen för antal skriver du antalet du vill kreditera med ett minus framför. Du kan antingen skriva in det i korrekt antal och styckpris, eller som antal "en" och totalsumma. Om du har 5 produkter du vill kreditera med ett pris på 50/st, kan du skriva enligt nedan: * Antal -5, pris 50:- eller * Antal -1, pris 250:- 7) När du fyllt i det du vill kreditera, tryck på knappenFakturera. 8) Du får då frågan om vilken typ av Fakturering du vill göra. 9) Om det finns fler val, markera Kreditnota. 10) Tryck på OK. 11) Om du kryssat i att Testutskrift till skärm, kan du kolla här om allt ser korrekt ut. 12) Om du får frågan om Lagret ska uppdateras, är det upp till dig om du väljer att uppdatera detta. 13) Du kommer sedan får frågan om det ska fakturers. Är allt korrekt, tryck på Yes. 14) Kolla igenom utskriften och svaraYes ellerNo om du godkänner utskriften.
Ibland kan det vara intressant att olika rapporter ska skrivas ut från olika fack på samma skrivare. Detta kan enkelt ställas in enligt instruktionen nedan. Börja med att gå till Devices and Printers i Windows. Ändra standardskrivare i Windows till den skrivare som ska användas för rapporten. Högerklicka på skrivaren och välj Printing Preferences. I fönstret som öppnas väljer du önskade inställningar för skrivaren, t ex vilket fack den ska skrivas ut ifrån. Gå därefter in i Mamut och till Visa - Inställningar - Rapporter -Rapport-/Etiketteditor. Markera den rapport som ska ställas in med de önskade inställningarna. Klicka sedan på Redigera. I rapporteditorn som öppnas går du in på menyn File och väljer Page Setup. Bocka för Save printer environment nederst till höger i fönstret. Klicka på OK för att komma tillbaka till rapporteditorn. Gör en liten förändring i rapporten, som till exempel att flytta ett fält lite och sedan tillbaka igen för att de nya ändringarna ska ta effekt. Gå sedan till menyn File och välj Save. Efter detta går du till menyn File och väljer Close för att stänga rapporteditorn. Slutligen kan standardskrivaren i Windows ändras tillbaka till den som ska vara standard för övriga utskrifter. Justera även tillbaka inställningarna som gjorts tidigare för den aktuella rapporten så att inte allt som skrivs ut på denna skrivare får de inställningar som satts specifikt för den aktuella rapporten.
Var nog lite snabb med min fråga...personnummer behövs inte - telefonnummer eller e-post räcker ser jag nu!
Det finns några olika situationer som kan uppstå i samband med säkerhetskopiering som leder till att säkerhetskopieringen misslyckas. Här är en lista över de vanligaste problemen: Säkerhetskopieringen misslyckas vid uppdatering, och ger felmeddelande 1098 Säkerhetskopiering vid avslut av programmet misslyckas utan information om varför MDatatools ger besked om att den inte kan hitta eller få tillgång till SQL servern Säkerhetskopieringen misslyckas med besked om ingen tillgång till sökvägen \\...\<filnamn> Säkerhetskopieringen misslyckas med bedsked om att den inte kan skriva till en tillfälligt delad mapp Mdatatools startar inte och det kommer ett felmeddelande från Windows Brandvägg Brandvägg I version 12 och senare versioner utförs all säkerhetskopiering av programmet Mdatatools. Detta program kan stoppas av brandväggen när det startas direkt i programmet och måste ha tillgång till nätverket för att kunna kontakta SQL server. Lösningen är därmed att ge Mamut.exe och Mdatatools.exe full tillgång i nätverket och till Internet. Läs om konfigurera brandvägg. Antivirus Eftersom Mdatatools startas automatiskt vid säkerhetskopiering från programmet, t.ex. vid uppdatering, kommer vissa antivirusprogram att blockera programmet från att starta. Det är därför viktigt att uppdatera virusdefinitionerna i ditt antivirusprogram regelbundet. I tillägg är det viktigt att ha den senaste versionen av programmet installerat. Om antivirusprogrammet blockerar programmet från att säkerhetskopiera är lösningen ofta att antingen utesluta Mamut.exe, Mdatatools.exe och Idatatool.dll från all skanning eller att utesluta hela programfilmappen med alla undermappar från skanning. Kontrollera också att antvirusprogrammet inte har lagt några av programmets filer i karantän. Om detta har skett måste de återställas eller returneras inifrån antivirusprogrammet. Om det trots detta inte fungerar måste alla programmets filer uteslutas från skanning och programmet installeras om. Tillgång att läsa filer i programmets dokumentområde Vid säkerhetskopiering ska dokumentområdet inkluderas såvida det inte är valt bort i inställningar för säkerhetskopieringen. Om filer antingen är spärrade för tillgång eller låsta av andra användare, kan säkerhetskopieringen stanna på dessa filer. Lösningen är då att ge alla användare full tillgång till dokumentområdet och eventuellt starta om datorn där dokumentområdet ligger. Behörighet att skapa filer i dokumentområdet Delar av säkerhetskopieringen utförs av SQL-tjänsten på servern som körs med eget användarnamn i Windows. Detta användarnamn måste ha full tillgång till dokumentområdet. För att lösa detta bör du ange att alla användare ska ha fullständig tillgång och behörighet till dokumentområdet. Sökvägen till dokumentområdet finner du i programmet genom att gå till Visa - Inställningar - Övriga inställningar – Andra program. Om du säkerhetskopierar lokalt på den maskin där SQL servern ärinstallerad används en lokal mapp i din användarprofil i Windows. På grund av detta fungerar ofta säkerhetskopieringen på servern även om det felar på arbetsstationerna. Sökvägen till dokumentområdet är angiven med en nätverksenhet Många använder anslutna nätverksenheter för enklare åtkomst till delade mappar på nätverket. Detta kan stoppa säkerhetskopieringen då SQL-tjänsten på servern körs med sitt egna användarnamn som inte har tillgång till dessa nätverksenheter. Gå till Visa - Inställningar - Övriga inställningar – Andra program för att se vilken sökväg som är angiven till dokumentområdet. I en fleranvändarinstallation bör en nätverkssökväg &lpar;UNC&rpar; användas som sökväg till dokumentområdet, t.ex. \\server\...\Mamut\System000X. Om du säkerhetskopierar lokalt på den maskin där SQL servern är installerad används en lokal mapp i din användarprofil i Windows. På grund av detta fungerar ofta säkerhetskopieringen på servern även om det felar på arbetsstationerna. .NET på datorn är skadad Programmet för säkerhetskopiering är skriven i och använder .NET Framework. Om .NET på datorn är skadat, måste det installeras om. Detta måste göras genom att avinstallera .NET från Kontrollpanelen och därefter installeras på nytt. Om det finns flera versioner av .NET installerade så måste den version med det högsta numret avinstalleras först och därefter den med näst högst nummer osv. Efter avinstallation kan du starta installationsprogrammet och på så sätt automatiskt få korrekt version av .NET ominstallerat. Om inget av ovanstående löser problemet med säkerhetskopiering Öppna utforskaren och bläddra till mappen DataTools under programfilmappen. Starta programmetMdatatools.exeoch logga in med användarnamn och lösenord för en superanvändare i programmet. Gå till fliken Loggoch klicka där på knappen Exportera fellogg. Skicka sedan in denna fil tillsammans med information om problemet och skärmbilder på eventuella felmeddelanden till support@mamut.se.