Minun alueeni
Apu

Visma Payroll käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Tulorekisterissä olevan ohjeen mukaan luontoisetu ei voi olla liikaa maksettua tuloa, koska etu joko on käytössä tai ei ole, joten liikaa perityn luontosedun korjaamiseen ei voi ottaa käyttöön ”Perusteeton etu” -tietoa. Jos luontoisetua on ilmoitettu liikaa tai liian vähän, on kyse aina ilmoittamisen virheestä.  Tällöin virheellinen ilmoitus korjataan korvaavalla ilmoituksella oikean suuruiseksi ilman tietoa perusteettomasta edusta ja takaisinperinnästä. Työntekijän sosiaalivakuutusmaksua ja ennakonpidätystä on tarvittaessa muutettava, jotta työntekijälle maksettu määrä ei muutu.   Luotoisedun korjauksesta johtuvat muutokset työntekijän sosiaalivakuutusmaksuihin ja ennakonpidätykseen voidaan huomioida alentamalla myöhemmempien palkkakausien työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja ja ennakonpidätystä.   Liikaa perityn luontoisedun korjaus voidaan tehdä Payrollissa seuraavalla tavalla huomioiden tästä linkistä löytyvä tulorekisterin lisäohjeistus asiasta:   Avataan palkka-ajo missä luotoisetuja on peritty virheellisesti liikaa. Poistetaan luotoisetu -tapahtumarivi tai korjataan luotoisedun summa oikeaksi. Muutetaan tarvittaessa työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja sekä ennakopidätyksen määrää, jotta työntekijälle maksettu määrä ei muutu. Lähetetään korjatusta palkkaerittelystä korvaava palkkatietoilmoitus tulorekisteriin Suljetaan palkka-ajo. Mitätöidään ko. kuukauden työnantajan erillisilmoitus ja lähetetään se uudelleen tulorekisteriin. Huomioidaan tarvittaessa seuraavassa palkka-ajossa aikaisemmin liikaa perityt työntekijän sosiaalivakuutusmaksut sekä ennakonpidätys alentamalla niitä vastaavasti. 
Näytä koko artikkeli
13-02-2023 15:24 (Päivitetty 14-02-2023)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 164 Näytöt
Tulorekisterin ohjeiden mukaan verottomien kilometrikorvausten ja päivärahojen korjaus tulorekisteriin tehdään seuraavasti:   Verovapaita kustannusten korvauksia ei voi ilmoitttaa perusteettomaksi eduiksi. Koska kyseessä on verovapaa tulolaji ja perusteettomasti maksettu liikasuoritus on veronalaista tuloa, liikasuoritus on ilmoitettava veronalaisella tulolajilla, esimerkiksi 201 – Aikapalkka. Kustannusten korvaus itsessään ei siten voi olla perusteetonta etua, mutta se muuttuu Verohallon päätöksen arvojen ylittävissä maksutilanteissa toiseksi tulolajiksi (palkaksi), joka voi olla perusteetonta etua ja joka myöhemmin voidaan periä tulonsaajalta takaisin.   Esimerkki: Palkansaajalle maksettu tammikuussa verovapaita päivärahoja yhteensä 240 €. Hänelle olisi pitänyt maksaa vain 144 €. Muutetaan tammikuun palkka-ajoa korjaamalla päivärahojen määräksi 144 € ja lisätään uusi tapahtumarivi erotukselle 96 € minkä tulolaji on 201 Aikapalkka.       Esimerkki ensimmäinen ilmoituksesta ennen virheen korjaamista:   Luodaan perusteettoman edun ilmoittamista varten uusi palkkaji "Kotimaan kokopäiväraha" kopiomalla pohjaksi alkuperäinen kotimaan kokopäiväraha palkkalaji ja muutetaan tulolajiksi aikapalkaksi.     Alkuperäiselle palkka-ajolle muutetaan kokopäivärahojen määrä oikeaksi sekä lisätään liikaa maksetulle osuudelle uusi rivi ”Kotimaan kokopäiväraha” minkä tulolaji on 201 ja laitetaan riville ruksi kohtaan ”Perusteeton etuus”.     Esimerkki alkuperäisen palkkakauden korvaavasta palkkatietoilmoituksesta:   Takaisinperittävälle palkkakaudelle lisätään uusi negatiivinen tapahtumarivi samalle palkkalajille kuin perusteeton etu merkittiin sekä laitetaan ruksi kohtaan ”Takaisinperintä” ja kohdistetaan takaisinperitty määrä alkuperäiselle palkkakaudelle.     Esimerkki takaisinperintä palkkakauden palkkatietoilmoituksesta:  
Näytä koko artikkeli
07-02-2023 15:17 (Päivitetty 07-02-2023)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 727 Näytöt
Visma Payroll palkanlaskentaohjelma on nyt mahdollista integroida osaksi Visma Fivaldi taloushallinto-ohjelmaa. Tässä dokumentissa kerrotaan:   Miten käyttöönotto tapahtuu. Miten Visma Payroll palkanlaskentaohjelmaan voi hakea kirjanpidon tilit sekä seurantakohteet Visma Fivaldista. Miten Visma Payroll palkanlaskentaohjelmasta voi siirtää palkkakauden kirjanpitotapahtumat Visma Fivaldin kirjanpitoon. Miten Visma Payroll palkanlaskentaohjelmasta voi siirtää palkkojen maksuaineiston Visma Fivaldin pankkiohjelmaan. HUOMIOI: Tässä vaiheessa toiminnallisuus on ensisijaisesti tarkoitettu uusille Visma Fivaldin käyttäjille. Myöhemmin tullaan mahdollistamaan palkansaajien tietojen siirto Visma Fivaldista, jolloin myös nykyisten Visma Fivaldin käyttäjien on helppo ottaa Visma Payroll palkanlaskenta ohjelmaksi.
Näytä koko artikkeli
19-11-2020 12:14
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 2741 Näytöt
Tunnistelaput