peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Missä määritellään lomapalkanlaskennan tilastot/asetukset ym?

Missä määritellään lomapalkanlaskennan tilastot/asetukset ym?

1VASTAUS1
Highlighted

Vastaus: Missä määritellään lomapalkanlaskennan tilastot/asetukset ym?

Lomapalkkojen laskenta perustuu TES-kohtaisiin parametreihin. Kullekin käytetylle TES-koodille voidaan määritellä omat parametrit joita laskentakaavat käyttävät. Ohjaukset tehdään Perustiedot | Parametrit | HOLIDAY_CALC – parametrilla. Katso parametrilla tehtävistä ohjauksista liitteenä oleva erillisohje.

Mallipohjien laskentakaavat perustuvat seuraaviin tilastoihin:

 

Kuukausipalkkaisten lomalaskenta:
- Lomapalkan päivähinta = KKP+HKOKK+PALV / 25
- Lomapalkka lisistä: Keskipäiväansio lisistä kerrotaan lomapalkkakertoimella. Keskiansio lasketaan tilastoista 0810 ja 0170.
- Jos kuukausipalkkaisille maksetuista lisistä ei kuulu laskea/maksaa heille lomapalkan lisää, voit estää sen lisäämällä seuraavan parametrin: Parametrit | CONSTANTS | LPV_LISA ja sen Kok.luku1-kenttään arvon 1.

 

Keskiansioon perustuva laskenta / tuntipalkkaiset:
- Lomapalkka lasketaan tilastojen 9840 ja 0170 määrittämän keskiansion mukaan. Lomapalkkakerroin määräytyy ansaittujen lomapäivien mukaan.

Prosenttiperusteinen laskenta:
- Lomavuoden ansio on tilastossa 9845. Lomaprosentti määräytyy työsuhteen keston mukaan.