cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Tervetuloa Visma Payroll Communityyn!

Sivuiltamme saat ajankohtaista tietoa ohjelmistosta, voit keskustella muiden käyttäjien kanssa sekä löydät nopeasti hyödyllisiä neuvoja ohjelman käyttöön liittyen.
Recent topics

Julkaisemme 23.1.2018 Visma.net-palvelujen uuden etusivun. Uusi sivu korvaa vanhan Visma.net Home -sivun. Kun käyttäjä kirjautuu Visma.net-palveluun, hänet ohjataan automaattisesti uudelle Visma.net Home -sivulle. Sivulla on linkit käyttäjän Visma.net-palveluihin sekä Ilmoitukset-osio, jossa käyttäjälle tiedotetaan esimerkiksi palveluehtoihin ja käyttäjämääriin liittyviä tiedotteita. Tärkeimmät ilmoitukset ja käyttäjän toimenpiteitä vaativat ilmoitukset nostetaan listan ensimmäiseksi. Käyttäjä näkee etusivulla Visma.net -palvelut, joihin hänellä on roolien kautta oikeudet. Palvelua klikkaamalla käyttäjä ohjataan kyseisen palvelun sivulle. Sivu käyttää myös uutta Visma.net -palveluiden navigointimenua. Löydät uuden menun vasemmasta ylälaidasta. Tämä uusi menu tullaan lisäämään kaikkiin Visma.net-palveluihin. Jos käyttäjälle on kohdistettu ilmoituksia, niin oikeaan laitaan avautuu Ilmoitukset-osio. Oikeassa alalaidassa on linkki, jonka kautta käyttäjä voi antaa palautetta uudesta Visma.net Home -sivusta. Käyttäjät voivat ilmoittaa sivulla olevasta ongelmasta tai vastata uuteen sivuun liittyvään kyselyyn. Palautelomake löytyy ainoastaan englanninkielisenä. Vastaukset lähetetään sivusta vastaavalle tuotekehitystiimille. Ilmoituskategoriat Ilmoitukset näytetään ensimmäisessä versiossa kategorioissa erääntyneet tehtävät ja tehtävät. Erääntyneisiin tehtäviin kannattaa kiinnittää huomiota, koska esimerkiksi käyttäjämäärän ylitykset voivat estää Visma.net-palveluiden käytön. Ilmoitustyypit Ilmoitukset voivat olla joko tiedottavia tai vaatia toimenpiteitä. Ensimmäisessä versiossa suurin osa ilmoituksista vaatii jonkinlaisen toimenpiteen. Ilmoitus poistuu vasta kun toimenpide on suoritettu. Suurin osa ilmoituksista on kohdistettu pääkäyttäjille, joilla on jokin seuraavista asiakastason rooleista; Customer Administrator, Business Contact tai Primary Contact. Käyttäjä näkee ilmoituksesta mihin Visma.net-palveluun ilmoitus liittyy. Kuvauksen lisäksi käyttäjälle kerrotaan ilmoituksen päivämäärä tai päivien lukumäärän toimenpiteen erääntymiseen. Jos tehtävä on erääntynyt, käyttäjälle kerrotaan kuinka monta päivää erääntyminen on ylitetty. Palveluehdot Uuden asiakkaan palveluehdot sekä palveluehtojen lisäykset ja muutokset lähetetään hyväksyttäväksi henkilölle, jolla on rooli Primary Contact. Primary Contact käyttäjä voi hyväksyä palveluehdot klikkaamalla ilmoitusta. Jos Primary Contact käyttäjällä on myös Customer Administrator -rooli, niin käyttäjä voi kirjautua suoraan Visma.net Admin -sivulle, jossa yrityksiä ja käyttöoikeuksia hallitaan. Ilmoitus poistetaan, kun palveluehdot on hyväksytty. Käyttäjämäärät Kun Visma.net-palvelun lisenssillä oleva käyttäjämäärä on ylitetty, pääkäyttäjälle tulee siitä ilmoitus. Pääkäyttäjällä on tietty aika ratkaista ilmoitus joko ostamalla lisenssille lisää käyttäjiä tai poistamalla osalta käyttäjistä Visma.net-palvelun rooli. Ilmoituksessa on tieto missä Visma.net-palvelussa käyttäjämäärä on ylitetty ja miten paljon. Ilmoituksessa on myös linkki Visma.net Admin -sivulle, missä pääkäyttäjä pääsee ylläpitämään käyttäjien rooleja eri Visma.net-palveluihin. Ilmoitus poistuu, kun käyttäjämäärä ei ole enää ylitetty. Jos asialle ei tehdä mitään, niin pääsy Visma.net-palveluun suljetaan tietyn ajan kuluessa. Käyttäjän linkitys On Premise -ohjelmiston käyttäjään Kun Visma.net-palvelussa oleva käyttäjä linkitetään On Premise -ohjelmiston käyttäjään, kuten esimerkiksi Visma Document Centerin käyttäjään, tulee käyttäjälle siitä ilmoitus. Käyttäjä voi hyväksyä ilmoituksen, jolloin ilmoitus poistuu. Tulemme jatkossa lisäämään ilmoituksia eri Visma.net -palveluista.
0 0
Posted by
Hei! Visma Payroll sovellustuen tukinumero suljettuna perjantaina 19.1. klo 12-16. Anne / Visma sovellustuki
0 0
Posted by
Mikä päivämäärä tallennetaan henkilön eläkesopimuksen Alkupvm:ksi?
1 0
Posted by
Henkilön työsuhteen Lomapäivät-välilehdeltä puuttuu vanhimmat ansaitut lomapäivät. Mistä saan ne näkyviin?
1 0
Posted by
Missä avataan henkilölle uusi verokortti?
1 0
Posted by
Moikka! Visma Communitysta löydät nyt jononäkymä -palvelun jonka avulla voit helposti tarkistaa onko sovellustuen numerossa juuri sillä hetkellä jonoa. Tuotekohtaiseen Jononäkymä -palveluun pääset klikkaamalla yhteenveto -sivun oikean laidan "Linkit" osiosta jononäkymä -palvelun linkkiä. Anne / Visma sovellustuesta
0 0
Posted by
Visma Payroll tulee tukemaan sähköisen ilmoitusaineiston luontia tulorekisteriä varten. Toteutukseen liittyvistä asioista tullaan tiedottamaan Visma Communityssä toteutuksen edetessä mm. julkaisutiedotteiden yhteydessä.
0 0
Posted by
Palkka-ajolla palkkatapahtumissa on huomattu virheitä tiliöinneissä. Palkka-ajon tila on Suljettu. Saanko korjattua tiliöinnit vielä jälkikäteen nyt, kun tiliöintisäännöt on korjattu kuntoon?
1 0
Posted by
Hei! Visma Payroll sovellustuen tukinumero on suljettuna maanantaina 18.12. klo 14-16. Terveisin, Anne / Sovellustuesta
0 0
Posted by
Mitä lounasetu-palkkalajia tulee käyttää eri tilanteissa?
2 0
Posted by