avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma Severa

Finn informasjonen du trenger om Visma Severa - innenfor alt fra prosjektstyring, til timeregistrering, til mobile løsninger. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Når inngående billag bli bokført i hhv Visma Global/Visma Business går transaksjonen over til Severa med innpris og utpris i henhold til et valgt påslag som er satt opp i integrasjonen. I mange tilfeller gjøres det avtaler med kunder om hvilket påslag man skal ha på ett spesifikt prosjekt for materialer og andre innsatsfaktorer som kommer fra tredjepart. Avhengig av konkurransesituasjonen er man ofte nødt til å gjøre avvik i hvilken påslagsfaktor man skal ha på ett spesifikt prosjekt. Det er ikke mulig i dag. Å håndtere prosjekt som har andre påslagsprosenter enn det som er satt opp i std. integrasjon er en ren manuell prosess som krever mye tid og sjansen for feil i fakturagrunnlag til sluttkunde er stor. Det er mange som benytter innkjøp av varer og tjenester fra tredjeparter i sine prosjekter, og det burde ha vært mulig å kunne definere basert på det enkelte prosjekt, hvilke rammer for påslag man har inngått med kunde. Da vil alle bokførte transaksjoner som kommer over fra ERP, komme med korrekt innpris og utpris, uten at man trenger å behandle dette manuelt. 
2 0
Postet av
Vår severa har plutselig gått over til AM og PM, og vi skulle gjerne hatt tilbake 24-timersklokke for registrering av timer. Noe som vet hvordan dette gjøres?
0 0
Postet av
Ønske til funksjonalitet på vegne av kunde. Ser at det pr. i dag er mulig å fakturere med prosjekt som bærer. Avdeling representerer i dag alle medarbeidere, da medarbeider fungerer som egne økonomisk enheter. I mange tilfeller vil være flere "avdelinger" per prosjekt, siden det i noen tilfeller er slik at avdeling = prosjektarbeider for noen kunder. Kunne ha vært hensiktsmessig å få muligheter til å kunne benytte avdeling som kostnadsbærer i tillegg til prosjekt.  
1 0
Postet av
det hadde vært kjekt å kunne skrive ut/eksportere Gantt diagrammet i et prosjekt.
2 0
Postet av
Onsdag før skjærtorsdag har vi arbeidstid til kl 13.00. Det samme er relevant for julaften (8-12) og nyttårsaften (8-13). Disse dagen har 4,5 timer som normaltid? Pr. i dag er det mulig å kun definere hele helligdager, savner muligheter for å kunne ha avvik på enkelte helligdager som passer vår bedrift. 
1 0
Postet av
Les om elefanten i rommet