peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
(updated by Maarit M VISMA ‎21-01-2019 09:59 )
Maarit M
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 36 Näytöt

Wintimessa voi olla käytössä kaksi tilikautta. Tilikausia ei tarvitse sulkea, ennen kuin siirrytään kolmannelle tilikaudelle. Muistattehan sulkea Tilikaudet ja jaksot alla olevat toiminnot heti tehdyn muutoksen jälkeen.


1.1 Työjärjestys


1. Kun uudelle tilikaudelle tulee tapahtumia, perustetaan uusi tilikausi ja kopioidaan tositelajit. Perus- ja Ohjaustiedot - Tilikaudet ja jaksot - alareunassa Perusta tilikausi. Voit kopioida edellisen tilikauden tositelajit seuraavalle tilikaudelle asettamalla täpän kohtaan kopioi tositelajit (Kopioitujen tositelajien numerointi alkaa numerosta 1, jonka voit muuttaa kohdassa Perus- ja Ohjaustiedot – Perustiedot - Tositelajit).


2. Vaihda tilikausi -painikkeella aktivoidaan uusi tilikausi, jotta kirjauksia voidaan sinne tehdä. Huom! Tarkista, että 2015 on suljettu, jotta voit vaihtaa tilikaudeksi 2017. (Kts. kohta 7.) Samalla päivittyy taseen tileille alustavat alkusaldot. Tilikauden vaihdon yhteydessä kirjautuu tilikauden tulos tuloksen oletustilille, esim. tili 2371. Voit kirjata tapahtumia kahdelle tilikaudelle samanaikaisesti. On suositeltua, että Vaihda tilikausi- toiminnon aikana ei kyseisessä kannassa olisi muita käyttäjiä!


3. Tarkista alkusaldot ja laske tarvittaessa saldot Laske saldot- toiminnolla (Kirjanpito ja laskenta – Laskennan toiminnot – Laske saldot). Laske saldot kolmivaiheisesti siten, että lasket aluksi edellisen tilikauden (esim. 2016) saldot, seuraavaksi kuluvan tilikauden (esim. 2017) alkusaldot ja lopuksi vielä kuluvan tilikauden (2017) saldot. On suositeltua, että toiminnon aikana ei kyseisessä kannassa olisi muita käyttäjiä! Varmistuksista tulee huolehtia ennen saldojen laskentaa.


4. Viimeinen kausi tarkistetaan. Tilinpäätöskirjauksia voidaan vielä auki oleville kausille tehdä ja tilikauden tulos päivittyy automaattisesti tilinpäätöskirjausten mukaan.


5. Jaksotukset ja automaattikirjaukset kirjataan loppuun. Kirjanpito ja laskenta – Tositteet - Jaksotukset / Automaattikirjaukset. Huom! Tilikautta ei voi sulkea, mikäli siellä on vielä jaksottamattomia tapahtumia.


6. Kun lopullinen tilinpäätös on valmis ja hyväksytty, voidaan tilikausi sulkea.


7. Tilikaudet ja jaksot – alareunassa Sulje tilikausi -painike. Tilikauden sulkemista ei voi perua! Varmistuksista tulee huolehtia ennen ajon ajamista. Huom! Mikäli olet Pilvipalvelun (SaaS) asiakas, niin tee tilikauden sulkeminen aamulla ennen muita toimenpiteitä, koska varmistukset ajetaan automaattisesti joka yö.


8. Tilikauden tulostilin saldo kirjataan muistiolla tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen pois tilikauden tulostililtä tilille, jolle se on yrityksessä päätetty kirjata. Esim. 2251 edellisten tilikausien voittovaroihin tai voitonjakoeriin ja pois tilikauden tulostililtä.


9. Tilikauden tulos näkyy tilivuoden aikana tuloslaskelman loppusummana ja taseessa kirjaamattomana tuloksena, joka lasketaan raportin kaavoilla. Kirjanpito ja laskenta – Selailut - Tilin saldo -selailussa tulostilillä ei tuloksen kirjauksen jälkeen ole saldoa.


1.2 Tilikauden vaihteen tarkistuslista


- Tilikaudelle kuuluvat tapahtumat on siirretty muista järjestelmistä (esim. WF, laskutus)
- Lokeihin ei ole jäänyt mitään siirtämättä
- Poistot on siirretty kirjanpitoon (Kertynyt poistoero täsmää Komiin)
- Varastomuutos on siirretty kirjanpitoon, Inventointierolista, Varastonarvolista
- Tarkista, että täsmäytystilille ei ole syntynyt mitään aiheetonta vientiä
- Kuukauden automaattikirjaukset on tehty
- Sopimukset on laskutettu
- Toimitukset on laskutettu
- Laskut on hyväksytty ja siirretty reskontriin ja kirjanpitoon
- Tiliotteet on siirretty
- Palkat ja matkalaskut on siirretty kirjanpitoon esijärjestelmästä
- Pääkirjan loppusaldo = 0,00
- Tuloslaskelman tulos on sama kuin Taseen tulos
- Taseen vastaavaa ja vastattavaa täsmäävät

Avustajat