peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Anssi K
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 15 Näytöt

WF Registratorissa voidaan laskun tiliöintiriveille tallentaa rivikohtaisia jaksotustietoja, jotka siirtyvät perusjärjestelmään kierrätettyjen laskujen xml -pohjaisessa siirrossa. Jaksotusten varsinainen kirjaaminen tapahtuu vasta perusjärjestelmässä Workflowsta siirrettyjen tietojen pohjalta.

 

Jaksotettavien rivien merkintä ja toisaalta myös jaksotusten ylläpitoon siirtyminen tapahtuu tiliöintirivillä näppäinyhdistelmällä CTRL-N, mikä toimii seuraavasti:
• Jos kyseessä on tallentamaton tiliöintirivi, niin tilikenttä merkitään jaksotustietoja odottavaksi. Merkinnässä kentän taustaväri muuttuu oranssiksi.
• Jos kyseessä on tallentamaton ja jo merkitty tiliöintirivi, niin merkintä poistuu ja kentän taustaväri palautuu valkoiseksi.
• Jos kyseessä on tallennettu tiliöintirivi, niin sovellus avaa jaksotustietojen ylläpitoikkunan.

 

Jaksotustietoina siirretään jaksotustunnus, jaksotuksen alkupäivä, jaksotuksen loppupäivä, jaksojen lukumäärä ja jaksotustili. Nämä tiedot kohdistuvat aina kokonaisuudessaan siihen tiliöintiriviin ja ko. tiliöintirivin summaan, jolle jaksotus on tallennettu.

 

Onnistuneen tallennuksen jälkeen jaksotusikkuna sulkeutuu ja ohjelma palaa laskun käsittelyyn. Rivi, jolle on tallennettu jaksotustieto, voidaan tunnistaa vihreästä tilikentästä.

Avustajat