peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
updated by Anssi K VISMA ‎27-06-2019 10:44
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten tilikausi vaihdetaan Workflowssa.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎27-06-2019 09:38
Tämä ohje koskee vain Approval Pilvipalvelun (SaaS) käyttäjiä.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎27-06-2019 09:36
Tämä ohje koskee vain Approval Pilvipalvelun (SaaS) käyttäjiä.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Tästä linkistä  pääset katsomaan Approvalin ohjevideoita.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎14-02-2019 10:38
Tästä linkistä  pääset katsomaan Workflown ohjevideoita.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎21-01-2019 10:33
Jos olet Pilvipalvelun (SaaS) asiakas, tee palvelupyyntö käyttäjän perustamisesta. Sovellukseen uuden käyttäjän lisää asiakkaan pääkäyttäjä.   Uuden käyttäjän perustaminen Workflowhun tapahtuu WF Administratorissa Rekisterit - Käyttäjät kohdan kautta. F1 takaa löytyvä Help kertoo, mitä kentät tarkoittavat. Kannattaa ottaa mallia vastaavasta käyttäjästä.   Käyttäjä tulee lisätä myös SQL palvelimelle WFUser tai WFAdmin ryhmään. Tässä määrittelyssä kannattaa myös ottaa mallia jostakin vastaavasta käyttäjästä.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Hyväksytylle laskulle ei voi enää lisätä liitettä WF-Webissä, vaan liite tulee lisätä WF Registratorissa.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Rekisterit - Ylläpidä sijaisia - Valitse Sijaisrivin ylläpitoon yksikkö ja sijainen. - Määrittele voimassaoloaika. - Tallenna rivi ja voit myös lähettää ilmoituksen sijaisellesi. Sijaisuus voi olla joko määräaikainen tai avoin (ei päättymispäivämäärää). Mikäli sijaisuus on avoin, ei sijaiselle lähde muistutusviestejä. Sijaisen tulee tarkastella Sijaistettujen laskujen jonoa. Huom! Sijaisuus pitää tehdä ennen sijaisuuden alkamista, jotta tulevat laskut ohjautuvat sijaiselle.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Tilanpalautusikkunassa voidaan palauttaa laskun sisäinen tilatieto johonkin aiempaan vaiheeseen, jolloin laskua voi käsitellä taas kyseisen vaiheen sallimilla tavoilla. Tyypillisesti toimintoa käytetään erilaisten virhetilanteiden oikaisuissa.   Yleisimmät tilanpalautukset:   Valmiit ostoreskontraan siirron palautus - Ostoreskontraan siirtokelpoisten laskujen tilan palautus hyväksytyiksi   OR-siirretyt palautus - Ostoreskontraan siirrettyjen laskujen tilan palautus hyväksytyiksi   Arkistoidut palautus - Arkistoon siirrettyjen laskujen tilan palautus arkistoon siirtokelpoisiksi   Huom! Jos laskun tila on päivitetty Arkistoon siirtokelpoiseksi, niin laskun tilaa ei pysty enää palauttamaan OR siirretyksi.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Jos laskujen siirrossa WF Registratoriin on ongelmia, tarkista löytyykö lokitiedostosta virheilmoitusta, ICXML.Log. Workflown lokitiedostot löytyvät polusta, joka on määritelty WF Administratorissa Ohjaustiedot - Järjestelmäparametrit - DefaultLogPath. Lisäksi voit kokeilla sammuttaa ja käynnistää WF Import Servicen uudelleen (löytyy esim. Control Panel\System and Security\Administrative Tools\Services).
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
WF Registratorissa voidaan laskun tiliöintiriveille tallentaa rivikohtaisia jaksotustietoja, jotka siirtyvät perusjärjestelmään kierrätettyjen laskujen xml -pohjaisessa siirrossa. Jaksotusten varsinainen kirjaaminen tapahtuu vasta perusjärjestelmässä Workflowsta siirrettyjen tietojen pohjalta.   Jaksotettavien rivien merkintä ja toisaalta myös jaksotusten ylläpitoon siirtyminen tapahtuu tiliöintirivillä näppäinyhdistelmällä CTRL-N, mikä toimii seuraavasti: • Jos kyseessä on tallentamaton tiliöintirivi, niin tilikenttä merkitään jaksotustietoja odottavaksi. Merkinnässä kentän taustaväri muuttuu oranssiksi. • Jos kyseessä on tallentamaton ja jo merkitty tiliöintirivi, niin merkintä poistuu ja kentän taustaväri palautuu valkoiseksi. • Jos kyseessä on tallennettu tiliöintirivi, niin sovellus avaa jaksotustietojen ylläpitoikkunan.   Jaksotustietoina siirretään jaksotustunnus, jaksotuksen alkupäivä, jaksotuksen loppupäivä, jaksojen lukumäärä ja jaksotustili. Nämä tiedot kohdistuvat aina kokonaisuudessaan siihen tiliöintiriviin ja ko. tiliöintirivin summaan, jolle jaksotus on tallennettu.   Onnistuneen tallennuksen jälkeen jaksotusikkuna sulkeutuu ja ohjelma palaa laskun käsittelyyn. Rivi, jolle on tallennettu jaksotustieto, voidaan tunnistaa vihreästä tilikentästä.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Massapäivityksellä voidaan tallentaa valitulle laskujoukolle yhdellä kertaa kirjauspäivä, kausi- ja vuositieto sekä tositelaji ja tositenumero.   Huomioitava tilikauden vaihteessa, että valitun laskujoukon kirjauspäivä tulee olla samalla tilivuodella. Siirtoaineistossa ei saa olla kuin yhden tilikauden laskuja.   Jos massapäivityksessä tulee ongelmia, niin katso Workflown kirjoittamaa lokitiedostoa InvoiceUpdate.log. Workflown lokitiedostot löytyvät polusta, joka on määritelty WF Administratorissa Ohjaustiedot - Järjestelmäparametrit - DefaultLogPath.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎09-01-2019 10:31
Workflow hyväksyy kansainväliset viitteet, jotka alkavat RF ja loput ovat numeroita.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Workflowssa on mahdollista tehdä tiliöintipohjia laskuille, jossa määritellään oletustiliöinnit. Tiliöintipohjat voidaan kytkeä esimerkiksi toimittajalle.   Tiliöintipohjat voivat olla yleisiä (näkyy kaikille) tai henkilökohtaisia (näkyy pääkäyttäjälle ja tiliöintipohjanluoneelle henkilölle).
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Avoimista laskuista voidaan lähettää sähköpostimuistutus tarkastajille tai hyväksyjille. Toiminnot - Muistuta avoimista laskuista.   Lähetyksestä syntyy vain yksi muistutus / käsittelijä, vaikka henkilöllä olisi useampia avoimia laskuja. WF Administratorissa Rekisterit - Käyttäjät tulee käyttäjällä olla sähköpostiosoite.   Tarkastajille ja hyväksyjille löytyy myös WF Registratorista raportit (Raportit - Laskuraportit): - Tarkastamattomat laskut tarkastajittain - Hyväksymättömät laskut hyväksyjittäin
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Pääkäyttäjä voi ylläpitää käyttäjien sijaisuuksia WF Registratorissa Ylläpito - Sijaiset.   Sijaisille voi lähettää muistutuksia laskuista Ylläpito - Sijaiset -välilehdellä Muistuta sijaista -painikkeella, joka aktivoituu, jos rivi tai rivit ovat valittuina.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Workflown lokitiedostot löytyvät polusta, joka on määritelty WF Administratorissa Ohjaustiedot - Järjestelmäparametrit - DefaultLogPath.   Yleisimmät päivittäisessä käytössä olevat lokitiedostot:   ICXML.Log -> XML-aineiston sisäänluku Invoice Captioniin   ImportDLL.Log -> Laskujen siirron (Invoice Captionista Registratoriin) ilmoitukset   XMLexDLL.Log -> XML-aineiston ulosvienti (perusjärjestelmään ja siirto Aditron Arkisto sovellukseen)   Ohjelman ohjeesta F1 -painikkeen takaa löytyy tarkempia tietoja lokeista.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Sähköpostipalvelin määritellään rekisterissä:   Start - Run - Regedit   Polku: HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - Wow6432Node - Tietoenator - TEW - Mailserver   Kun teette muutoksia osoitekenttiin, niin Mailsender palvelu pitää käynnistää uudelleen. Palvelu löytyy Ohjauspaneelista: Admin Tools - Service - WF mailservice (hiirein oikealla tämän päällä ja Käynnistä uudestaan).
Näytä koko artikkeli