peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
updated by Anssi K VISMA ‎14-02-2019 10:36
Tästä linkistä pääset katsomaan Wintimen ohjevideoita.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎21-01-2019 09:59
Wintimessa voi olla käytössä kaksi tilikautta. Tilikausia ei tarvitse sulkea, ennen kuin siirrytään kolmannelle tilikaudelle. Muistattehan sulkea Tilikaudet ja jaksot alla olevat toiminnot heti tehdyn muutoksen jälkeen. 1.1 Työjärjestys 1. Kun uudelle tilikaudelle tulee tapahtumia, perustetaan uusi tilikausi ja kopioidaan tositelajit. Perus- ja Ohjaustiedot - Tilikaudet ja jaksot - alareunassa Perusta tilikausi. Voit kopioida edellisen tilikauden tositelajit seuraavalle tilikaudelle asettamalla täpän kohtaan kopioi tositelajit (Kopioitujen tositelajien numerointi alkaa numerosta 1, jonka voit muuttaa kohdassa Perus- ja Ohjaustiedot – Perustiedot - Tositelajit). 2. Vaihda tilikausi -painikkeella aktivoidaan uusi tilikausi, jotta kirjauksia voidaan sinne tehdä. Huom! Tarkista, että 2015 on suljettu, jotta voit vaihtaa tilikaudeksi 2017. (Kts. kohta 7.) Samalla päivittyy taseen tileille alustavat alkusaldot. Tilikauden vaihdon yhteydessä kirjautuu tilikauden tulos tuloksen oletustilille, esim. tili 2371. Voit kirjata tapahtumia kahdelle tilikaudelle samanaikaisesti. On suositeltua, että Vaihda tilikausi- toiminnon aikana ei kyseisessä kannassa olisi muita käyttäjiä! 3. Tarkista alkusaldot ja laske tarvittaessa saldot Laske saldot- toiminnolla (Kirjanpito ja laskenta – Laskennan toiminnot – Laske saldot). Laske saldot kolmivaiheisesti siten, että lasket aluksi edellisen tilikauden (esim. 2016) saldot, seuraavaksi kuluvan tilikauden (esim. 2017) alkusaldot ja lopuksi vielä kuluvan tilikauden (2017) saldot. On suositeltua, että toiminnon aikana ei kyseisessä kannassa olisi muita käyttäjiä! Varmistuksista tulee huolehtia ennen saldojen laskentaa. 4. Viimeinen kausi tarkistetaan. Tilinpäätöskirjauksia voidaan vielä auki oleville kausille tehdä ja tilikauden tulos päivittyy automaattisesti tilinpäätöskirjausten mukaan. 5. Jaksotukset ja automaattikirjaukset kirjataan loppuun. Kirjanpito ja laskenta – Tositteet - Jaksotukset / Automaattikirjaukset. Huom! Tilikautta ei voi sulkea, mikäli siellä on vielä jaksottamattomia tapahtumia. 6. Kun lopullinen tilinpäätös on valmis ja hyväksytty, voidaan tilikausi sulkea. 7. Tilikaudet ja jaksot – alareunassa Sulje tilikausi -painike. Tilikauden sulkemista ei voi perua! Varmistuksista tulee huolehtia ennen ajon ajamista. Huom! Mikäli olet Pilvipalvelun (SaaS) asiakas, niin tee tilikauden sulkeminen aamulla ennen muita toimenpiteitä, koska varmistukset ajetaan automaattisesti joka yö. 8. Tilikauden tulostilin saldo kirjataan muistiolla tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen pois tilikauden tulostililtä tilille, jolle se on yrityksessä päätetty kirjata. Esim. 2251 edellisten tilikausien voittovaroihin tai voitonjakoeriin ja pois tilikauden tulostililtä. 9. Tilikauden tulos näkyy tilivuoden aikana tuloslaskelman loppusummana ja taseessa kirjaamattomana tuloksena, joka lasketaan raportin kaavoilla. Kirjanpito ja laskenta – Selailut - Tilin saldo -selailussa tulostilillä ei tuloksen kirjauksen jälkeen ole saldoa. 1.2 Tilikauden vaihteen tarkistuslista - Tilikaudelle kuuluvat tapahtumat on siirretty muista järjestelmistä (esim. WF, laskutus) - Lokeihin ei ole jäänyt mitään siirtämättä - Poistot on siirretty kirjanpitoon (Kertynyt poistoero täsmää Komiin) - Varastomuutos on siirretty kirjanpitoon, Inventointierolista, Varastonarvolista - Tarkista, että täsmäytystilille ei ole syntynyt mitään aiheetonta vientiä - Kuukauden automaattikirjaukset on tehty - Sopimukset on laskutettu - Toimitukset on laskutettu - Laskut on hyväksytty ja siirretty reskontriin ja kirjanpitoon - Tiliotteet on siirretty - Palkat ja matkalaskut on siirretty kirjanpitoon esijärjestelmästä - Pääkirjan loppusaldo = 0,00 - Tuloslaskelman tulos on sama kuin Taseen tulos - Taseen vastaavaa ja vastattavaa täsmäävät
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Kun tositeloki ei siirry kohdassa Kirjanpito ja laskenta - Tositelokit - Siirrä tositeloki, niin mennään seuraavaksi kohtaan Kirjanpito ja laskenta - Tositelokit - Tositeloki. Paina Avaa painiketta. Anna Tositelokin valinta ikkunassa kohtaan Alkaen päivämääräväli, jolla siirrettävä tositeloki on (esim. pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv). Paina Etsi. Klikkaa Tositelokin valinta ikkunassa tositelokin rivi aktiiviseksi ja paina Valinta. Mitä tulee Tositeloki välilehdelle Huomautus sarakkeeseen?   Oletko yrittänyt siirtää samaa tositelokia useampaan kertaan ja siirto on jäänyt virheeseen? Jos olet, tyhjennä välillä tositeloki kaikesta vanhasta sinne kertyneestä tiedosta, eli mene kohtaan Kirjanpito ja laskenta - Tositelokit - Poista tositelokit. Poista kaikki siirretyt ja aiheettomat, siirtämättömät tositelokit, tee Import uudelleen ja sen jälkeen siirrä tositeloki. Jos ei edelleenkään onnistu, mene Tositelokiin ja tarkasta Huomautus -sarake.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Osittain kirjattua jaksotusta ei voi poistaa, mutta sen päättymispäiväyksen voi muuttaa.   Esimerkiksi jaksotus on tehty tammikuusta joulukuuhun, mutta helmikuussa huomataan, että se pitäisikin poistaa. Vaihdetaan jaksotuksen päättymispäiväksi helmikuun viimeinen päivä, painetaan jaksota ja tallenna. Nyt kun tehdään helmikuun jaksotusajo, ohjelma purkaa loput jaksotuksesta kulutilille.   Huomioi, jos osa jaksotuksesta on jo kirjattu, niin päättymispäivän tulee olla viimeisimmän kirjauspäivän jälkeen.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Mikäli saat virheilmoituksen Tositelaji on jo käytössä, tarkista seuraavat asiat: - onko tositelajilla mahdollista olla useampi samanaikainen käyttäjä. Perus- ja Ohjaustiedot - Perustiedot - Tositelajit: Täppä kohdassa Monta käyttäjää   - käyttääkö joku muu samanaikaisesti samaa tositelajia.   Voit vapauttaa tositelajin seuraavasti: Kirjanpito ja laskenta - Laskennan toiminnot - Vapauta tositelajilukitus. Painamalla tilikauden vieressä olevasta Päivitä -painikeesta, saat näkyviin listan lukituista tositelajeista.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Wintimen täsmäytys -toiminnolla (Kirjanpito ja laskenta - Täsmäytys - Arvonlisävero) tarkistetaan, ettei ole alv-eroja kirjauksissa. Mikäli täsmäytyksessä nousee esille kirjauksia, joissa on virheitä, voi ne korjata täsmäytys näytöllä tositteittain.   Täsmäytys -toiminto etsii näitä eroja: 1. Tositteen viennillä on alv-koodi, mutta ei yhtään arvonlisäverokirjausta tilille, jonka tunnus on  ALVV tai ALVS. 2. Tositteen viennillä on alv-koodi, mutta arvonlisäverokirjaus on tehty eri tilille, kuin alv-koodin tiedoissa olevalle tilille. 3. Tilillä alv-koodi pakollinen, mutta vienniltä puuttuu. 4. Tositteella on vientejä arvonlisäverovelka tai –saatavatilille, mutta ei yhtään kirjausta tilille, jolla olisi alv-koodi. 5. Jos tositteen arvonlisäverokoodin mukaan laskettu vero ja tositteella kirjattu vero erottavat. Toiminnossa voidaan antaa summaraja, jota pienempiä eroja ei näytetä.   Mikäli Täsmäytys -toiminnon avulla kaikkia virheitä ei löydy, voidaan tietoja etsiä ja täsmäyttää arvonlisävero raporteilla, esim. Maksettava arvonlisävero verrattuna Alv tarkistus tosite tai Kausiveroilmoitus.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Tarkista laskuihin tai suorituksiin/maksuihin liittyvien kirjanpidon tilien (myyntitili, ostotili, oikaisuerien tilit, alv-tili sekä saatavatili) kohdepakollisuudet tilin perustiedoista tai tilien kohteet toiminnosta.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
 Tarkista, että jakso, jolle kirjaat on auki. Perus- ja Ohjaustiedot - Tilikaudet ja jaksot. Samasta paikasta voit tarvittaessa avata jakson uudestaan.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
- Tarkista, onko kaikilla tileillä määritelty oikea tililuokka ja tiliryhmä esim. Työkalut perustietojen kopiointi - Tilit - Lue, järjestä tilit tililuokka järjestykseen ja tarkista, ettei virallisilla tileillä ole tililuokkana 0, tai tiliryhmänä 00 (=vain laskennan tilejä) - Tarkista, onko tilikauden aikana lisätty sellaisia tilejä joita ei löydy tulos- tai  tase rivistöjen tilirajauksista - Tarkista, missä kuukaudessa heitto on - Tarkista täsmääkö pääkirjan loppusaldo - Voit etsiä eroa kyseisellä summalla Kirjanpidon Viennit -selailusta - Jos olet tarkistanut kaikki em. toiminnot, eikä ero selviä, niin kannattaa kokeilla Kirjanpidon saldojen uudelleen laskentaa (katso erillinen ohje)
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Kirjanpito ja laskenta - Laskennan toiminnot - Laske saldot -toimintoa käytetään vain poikkeustilanteissa. Toiminnolla voidaan laskea avaussaldo tai valitun tilikauden saldo. Poikkeustapauksissa voivat tositteet ja saldo poiketa toisistaan. Tällöin voidaan saldot laskea tällä toiminnolla. Toiminnon suorittaminen voi kestää kauan, eikä järjestelmää voida käyttää muuhun tänä aikana. Varmista ennen saldojen laskemista, että tietokannasta on otettu varmistus.   Tilikausi Tilikausi, jonka saldot lasketaan.   Tili Saldojen laskenta voidaan kohdistaa vain yhdelle tilille. Voidaan jättää tyhjäksi, jolloin saldot lasketaan kaikilta tileiltä.   Lasketaan   Toiminnolla voidaan laskea Alkusaldot tai Saldot. Jos alkusaldot lasketaan uudestaan, summataan edellisen tilikauden saldot ja muodostetaan kuluvan tilikauden avaussaldot. Jos saldot lasketaan uudestaan, lasketaan uudet saldot valitun vuoden tapahtumien perusteella. Esimerkiksi jos tilikauden vaihdon yhteydessä saldot eivät täsmää, tehdään laskenta seuraavassa järjestyksessä:   - edellisen vuoden saldot - kuluvan vuoden alkusaldot - kuluvan vuoden saldot
Näytä koko artikkeli