peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
updated by Anssi K VISMA ‎04-07-2019 11:02
Jos suoritus ei nouse suorituksen mitätöintiin, niin syy on jokin seuraavista:   1. Onko syntynyt korkoriviä? Jos on, niin poista korkorivi kohdassa Myyntireskontra - Korot - Korkolaskutus.  Siirretyt ja Perustetut rivit molemmat vaikuttavat tähän, molemmat korkorivit tulee poistaa. Perustetut poistetaan Korkolaskutus -toiminnossa ja Siirretyt Poista korkorivit -toiminnossa.   2. Tositelajille on määritelty Tositteen korjaus kohtaan Tositteen poisto mahdolliseksi? Perus- ja Ohjaustiedot - Perustiedot - Tositelajit.   3. Onhan kausi auki? Perus- ja Ohjaustiedot - Tilikaudet ja jaksot.   4. Löytyykö reskontratapahtumalle tositetta kirjanpidosta ja onko tositteen jokaisella rivillä sama reskontranumero kuin reskontratapahtumalla?       a. Jos tositetta ei löydy lainkaan, syötä tosite takaisin Uusi tosite -toiminnolla ja tee lisäksi kohta  b. Jos tosite löytyy, syötä / korjaa Tositteen korjauksella oikea reskontranumero ja -tyyppi jokaiselle tiliöintiriville.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎14-02-2019 10:36
Tästä linkistä pääset katsomaan Wintimen ohjevideoita.
Näytä koko artikkeli
updated by Irina Lallukka VISMA ‎21-01-2019 10:21
Laskun kirjauksessa alv-koodi tulee olla vain myyntirivillä.   Määrittelyt: 1. Perus- ja Ohjaustiedot - Ohjaustiedot - Järjestelmäasetukset Reskontra -välilehti: Oikaisukirjausten asetukset: Käytetään alkuperäistä tiliöintiä -täppä päällä   2. Perustiedot - Tilit - Alv-tilin takana tulee olla tilityyppi alv ja kohdassa kassa-alennustili tulee olla alv-tili itse! - Kassa-alennustilillä ei saa olla alv-koodia määriteltynä   3. Jos halutaan, että jokaisen myyntitilin kassa-alennus ohjautuu omalle tilille, niin silloin määritellään myyntitilin Ohjaustiedot 2 -välilehdelle oma kassa-alennustili.   4. Jos halutaan, että kassa-alennukset saavat mennä yhteiselle kassa-alennustilille, niin silloin kassa-alennustilille tulee määritellä oletustiliksi myönnetyt kassa-alennukset.   5. Jos kassa-alennuksen oletustiliä ei löydy miltään tililtä, kirjaantuu kassa-alennus automaattisesti täsmäytystilille ja silloin kirjaus tulee korjata tositteen korjauksen kautta oikealle kassa-alennustilille.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Ennakkosuoritus mitätöidään Myyntireskontra - Myyntilasku - rivin alussa ruksi (Mitätöi). Kannattaa ensin tarkistaa ennakon tositelajin takaa (Perus- ja Ohjaustiedot - Perustiedot - Tositelajit), että Tositteen korjaus kohdassa on Tositteen poisto valittuna.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Jos liikasuoritus on mennyt ennakkosuoritukseksi, niin on kaksi vaihtoehtoa:   1. - Mitätöidään suoritus (ennakkosuorituksen mitätöinti tapahtuu Myyntireskontra - Myyntilasku - rivin alussa ruksi, Mitätöi). - Kirjataan suoritus tiliotteelta jollekin lyhytaikaiselle velkatilille. - Maksetaan ylisuoritus takaisin asiakkaalle pankkiohjelmasta. - Kirjataan maksu tiliotteelta aikaisemmin käytetylle velkatilille.   2. - Tehdään uusi veloituslasku asiakkaalle hyvityksen suuruisena ja kirjataan se jollekin lyhytaikaiselle velkatilille. - Kuitataan tämä veloituslasku ennakkosuoritusta vasten. - Maksetaan ylisuoritus takaisin asiakkaalle pankkiohjelmasta. - Kirjataan maksu tiliotteelta aikaisemmin käytetylle velkatilille   Jos liikasuoritus ei ole mennyt ollenkaan reskontraan, niin maksetaan asiakkaalle takaisin pankkiohjelmasta ja kirjataan samalle tilille kuin mille ylisuorituskin oli mennyt.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Myyntireskontran täsmäytysvaihtoehdot:   1. Tehdään toiminnossa Kirjanpito ja laskenta - Täsmäytys - Myyntireskontra.   2. Täsmäytys selailujen avulla verraten reskontratilin saldoa kirjanpidon selailusta ja reskontraselailusta.   3. Täsmäytys raporttien avulla: kirjanpidon pääkirja reskontratilistä tulee täsmätä reskontralistan loppusaldoon.   Mikäli heittoa on, tarkista: - Onko kirjanpitoon syötetty myyntisaatavatileille tapahtumia suoraan ohi reskontran? - Oletko tulostanut raportit samalta ajanjaksolta, ja valinnut raportille kaikki käytetyt reskontratilit? - Täsmäsikö edellisten kuukausien saldot, vai tuleeko heitto jo sieltä? - Onko saatu suorituksia laskuihin, joiden kirjauspäivä on täsmäytyshetkeä myöhemmin?
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Reskontraraporteille tulostuvat vain niiden asiakkaiden tiedot, joilla on maakoodi.   Maakoodi -kenttä ei ole pakollinen ja voi siksi jäädä tyhjäksi.   Voit tarkistaa maakoodin helposti, esim.: Työkalut ja liittymät - Wintime exportit - Asiakkaat - Etsi.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Perinnän vaiheet:   1. Kohdista hyvitys- ja veloituslaskut sekä lue kaikki viitteet reskontraan. Halutessasi voit tulostaa Perintälista -raportin, joka näyttää perittävät laskut.   2. Perintä - Uusi Perintä - Luo perintä   3. Perintä - Muokkaa perintää Valitse Perustettu -tilassa olevat ja Lue näytölle muokkaukseen. Voit yliviivauksella poistaa ne rivit, joita et halua mukaan perintäkirjeelle. Kun aineisto on kunnossa, Hyväksy kaikki ja Tallenna (vain siniset rivit tulevat mukaan perintään).   4. Hyväksytyt perintärivit tulostetaan raportilla Raportointi - Myyntireskontra - Perintäkirje. Raportti päivittää perintärivien tilaksi tulostettu.   5. Kun perintäajo on tehty, poista tulostetut perintärivit ennen seuraavaa perintää. Perintä - Poista perintä.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Korkolaskutuksen vaiheet:   1. Korot - Korot avoimista laskuista: Korkorivien luominen avoimille laskuille. Valinnainen.   2. Korot - Korkolaskutus: Suoritusten yhteydessä ja toiminnolla Korkolaskutus (1. vaihe) syntyneiden korkorivien siirto laskutukseen. Myös korkorivien muokkaus tehdään tällä toiminnolla.   3. Korot - Tulosta korkolista: Raportointi - Myyntireskontra - Korkolista.   4. Korot - Muokkaa korkolaskuja: Laskutukseen siirrettyjen korkolaskujen muokkaus. Toiminnossa ei voi kirjata uusia korkolaskuja.   5. Tulosta korkolaskut: Raportointi - Myyntireskontra - Korkolasku val.   6. Korot - Korkolaskujen siirto reskontraan: Korkolaskujen siirto reskontraan ja kirjanpitoon. Valinnainen.   7. Korot - Poista korkorivit: Vanhojen korkotapahtumien poisto. Huom! Vain siirretyt korkotapahtumat voidaan poistaa.   8. Korot - Poista korkolaskut - HUOM! Tehdään vain tarvittaessa!: Korkolaskujen poisto tietokannasta. Massapoisto: Tarkistaa, että lasku on siirretty ja tulostettu. Vain päivämäärärajaus. Yksittäisten korkolaskujen poisto: Mahdollistaa myös siirtämättömien ja tulostamattomien korkolaskujen poiston. Rajaukset valinnat-välilehdellä.   Ennen korkolaskutuksen aloittamista yrityksessänne, suosittelemme tilaamaan Vismalta konsultointia korkolaskutuksen käynnistämiseen, parametrointiin ja testaamiseen. Otattehan yhteyttä tukipalveluumme.
Näytä koko artikkeli