peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
updated by Anssi K VISMA ‎27-06-2019 15:45
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten poikkeava EVL-poisto käsitellään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎27-06-2019 15:47
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten poistosuunnitelman muutos tehdään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎27-06-2019 15:49
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten Suodatus- ja lajittelutoimintoja käytetään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎27-06-2019 15:50
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten tositteen jakaminen tehdään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎27-06-2019 15:52
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten tositteen luovutus tehdään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎27-06-2019 15:53
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten varmuuskopio otetaan Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎27-06-2019 15:54
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten yksiköitä ylläpidetään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
updated by Irina Lallukka VISMA ‎30-01-2019 10:07
Myytävä tosite jaetaan jäävän ja myytävän omaisuuden suhteessa "Jako" -toiminnon avulla. Jaon jälkeen syntynyt uusi tosite myydään kokonaan normaalin luovutuksen tapaan.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎30-01-2019 09:37
Varmuuskopio suositellaan otettavaksi ennen ja jälkeen tilikauden vaihdon, kausittain, aina ennen massamuutoksia sekä muita isompia toimenpiteitä.   Varmuuskopiointi tehdään kohdassa Toiminnot – Varmuuskopioiden teko. Vasemmalla puolella olevasta "Valittavissa" laatikosta valitaan ne tietokannat, jotka halutaan varmistaa ja siirretään ne > painikkeella oikeanpuoleiseen "Valittu" laatikkoon. Jos täppä annetaan kohtaan Yleisen tietokannan varmistus (kaikki yksiköt tulevat mukaan), tulevat kaikki ko. tietokantaan kuuluvat yksiköt valituksi varmistettaviksi.   Varmistus tapahtuu SQL Server palvelimen hakemistoon, joka on määritelty Käyttöomaisuuden Palvelin asennuksen yhteydessä (yksi polku/yleinen tietokanta). Käyttöomaisuus sovelluksesta varmistusten hakemistopolkua ei voi määrittää. Varmistuksen teko keskeytyy, jos varmistushakemiston määritys ei ole kelvollinen.   Tiedosto kohdassa näkyy varmuuskopiotiedoston oletusnimi ilman hakemistopolkua. Oletusnimi muodostuu seuraavasti FA_<Käyttäjätunnus>_<Päiväys>.bak. Esimerkiksi FA_sa_2016-10-25.bak eli 'sa' -käyttäjätunnuksella 25.10.2016 otettu varmuuskopio. Varmuuskopion nimen voi halutessa muuttaa kuvaavammaksi. Jos samanniminen tiedosto on jo olemassa ko. hakemistossa, ei sitä korvata vaan ohjelma pyytää käyttäjää vaihtamaan tiedoston nimeä. Takakenoviiva "\" tai kauttaviivaa "/" ei voi käyttää tiedostonimessä. Kuvaus kohtaan voidaan antaa vapaamuotoista tekstiä, joka antaa lisätietoa otettavasta varmuuskopiosta.   Varmuuskopiointi käynnistetään painamalla OK painiketta. Käyttöomaisuus tekee tällöin tiedoston, joka sisältää varmistuksen valituista tietokannoista. Kun varmuuskopiointi on onnistuneesti päättynyt, tulee ilmoitus "Varmistuksen teko onnistui".
Näytä koko artikkeli
updated by Irina Lallukka VISMA ‎30-01-2019 10:08
Luovutusten vientimuistio on luonteeltaan kerryttävä, eli kumulatiivinen. Vientimuistiolle nousevat aina kaikki luovutustapahtumat, joita ei ole merkitty tietokantaan kirjanpitoon viedyiksi.   Kirjanpitoon viedyksi merkitseminen tapahtuu tekemällä vientimuistio tiedostomuotoon. Luovutusten vientimuistio tyhjenee, kun täppä laitetaan kohtaan Myös tiedostoon ja annetaan tiedostonimi hakemistopolkuineen kohtaan Tiedosto. Tämän jälkeen ohjema kysyy ”Kirjataanko luovutukset viedyksi kirjanpitoon?” Jos kysymykseen  vastataan ”Kyllä”, ohjelma merkitsee luovutukset viedyksi evätkä ne nouse enää uudelleen vientimuistioon.  Seuraavan kerran vientimuistiota tulostettaessa siihen nousevat vain ne tapahtumat, joita ei ole tietokannassa merkitty viedyksi kirjanpitoon. Kun luovutusten vientimuistio tehdään luovutuskuukauden lopussa, laitetaan täppä kohtaan Myös tiedostoon, jolloin vientimuistio tyhjenee ja seuraavan kerran luovutusten vientimuistiota tehdessä aikaisemmat luovutukset eivät enää nouse vientimuistiolle.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Yksikkökohtaisissa asetuksissa voidaan sulkea edellinen tilikausi. Jos Asetukset - Yksikköasetukset paikassa laittaa täpän kohtaan Edellinen tilikausi on suljettu, niin edellisten tilikausien tositteiden muuttaminen ja poistaminen ei ole mahdollista. Tällä asetuksella varmistetaan, ettei tilien sumualkusaldoja voida muuttaa. Jos jostain syystä pitää päästä tekemään muutoksia edellisillä tilikausilla hankituille tositteille, voidaan asetus vapauttaa muutosten ajaksi.
Näytä koko artikkeli
updated by Irina Lallukka VISMA ‎30-01-2019 10:08
Luovutusten vientimuistiota ei voi tulostaa uudelleen, jos tulostus on tehty valinnalla Myös tiedostoon ja vastattu Kyllä ohjelman kysymykseen 'Kirjataanko luovutukset viedyksi kirjanpitoon'. Ainoa tapa tulostaa vientimuistio uudelleen, on peruuttaa tehdyt luovutukset, tehdä luovutukset uudelleen ja sen jälkeen tehdä vientimuistio uudestaan.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Tositteen luovutusta koskevat tiedot syötetään Käyttöomaisuustositteiden ylläpidossa Luovutus -välilehdellä. Kun tosite halutaan luovuttaa, pidetään luovutettava tosite näytöllä näkyvissä ja valitaan Toiminnot – Luovutus. Jos luovutus halutaan peruuttaa, pidetään tosite näytöllä näkyvissä ja valitaan Toiminnot – Luovutuksen peruutus.   Ellei Luovutus ja Luovutuksen peruutus ole vieläkään aktiivisena, on tarkastettava käyttäjän oikeudet kohdassa Asetukset – Käyttäjätunnukset.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Poistosuunnitelman muutos toiminnolla (Toiminnot - Massatoiminnot - Poistosuunnitelman muutos) voidaan haluttujen tositteiden sumupoistosuunnitelmaa muuttaa yrityksen sisällä. Muutettavaksi valitaan saman poistosuunnitelman omaavia tositteita, sillä muutos tehdään samanlaisena kaikkiin valittuihin tositteisiin. Muutoshetkeen saakka kertyneet poistot huomioidaan sellaisinaan ja muutetulla suunnitelmalla jatketaan muutoshetkestä eteenpäin.   Poistosuunnitelman muutosta ei voi tehdä tositteille, joiden: - tositetyyppinä on Luovutus - poistojen alkamishetki on myöhäisempi kuin poistosuunnitelman muutospäivä - poistojen laskenta on loppunut ennen poistosuunnitelman muutospäivää (tosite on loppuunpoistunut)   Ennen poistosuunnitelman muutoksen tekemistä aineisto on lasketettava muutoshetkeen. Lisäksi on hyvä tulostaa kaikki tarvittavat raportit sekä ottaa varmuuskopio tietokannasta.
Näytä koko artikkeli
updated by Irina Lallukka VISMA ‎30-01-2019 10:09
Kaikki päätettävälle tilikaudelle kuuluvat käyttöomaisuustapahtumat (uudet hankinnat, myynnit, romutukset, oikaisut yms.) syötetään tietokantaan.   - Mikäli verotuksessa halutaan tehdä EVL:n maksimipoistoista poikkeavat poistot, syötetään ne tässä vaiheessa tili- ja/tai tositetasolle.   - Suoritetaan aineiston laskenta tilinpäätöshetkeen ja avataan "Tilien ylläpito". "Saldot" -välilehdelle syötetään joko euroina tai prosentteina poikkeava poisto kenttiin "evl-poisto" tai "evl-poisto (%)". Syötetty tilikohtainen evl-poisto voidaan viedä myös tositetasolle, tämä tehdään ruksaamalla kenttä "Evl-poiston muutos viedään myös tositteille".   - Tulostetaan tarvittavat käyttöomaisuusraportit ja täsmäytetään ne keskenään. HUOM! jos poikkeavia evl-poistoja käytetään, aineistoa ei saa laskettaa uudestaan ennen raporttien tulostusta. Uudelleenlaskenta palauttaa evl-maksimipoistot.   - Otetaan varmuuskopio kirjanpitoyksiköstä. Verotarkastusta varten on suositeltavaa säilyttää varmuuskopioita vähintään viisi vuotta.   - Tehdään lopullinen tilikauden vaihto. Avataan Rekisterit-Tilinpäätöshetki. Lisätään uuden tilikauden päätöspäivä sekä ruksataan kenttä "Tilikauden vaihto (saldot päivitetään)". Tällä toimenpiteellä tilikausi vaihtuu ja edellisen tilikauden lopun EVL menojäännökset siirretään alkusaldoiksi seuraavalle vuodelle.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Pikasyöttötaulukossa näkyvät, käyttöomaisuuteen tallennetut tositteiden kentät voidaan tulostaa Exceliin MS Excel -painikkeella. Kaikki pikasyöttönäkymän tiedot siirtyvät Exceliin. Määrittelemällä halutut kentät Määritteet -painikkeella ja tekemällä suodatin halutuilla rajaustekijöillä, saadaan halutut tiedot siirrettyä Exceliin.   Excel tiedostolle annetaan nimi ja hakemistopolku, jonne tiedosto tallennetaan. Ohjelma tallentaa käytetyt tiedostonimet ja hakemistopolun ja niitä ehdotetaan käytettäväksi seuraavalla tallennuskerralla. Tallennuksen jälkeen Excel tiedosto avautuu automaattisesti tarkistusta varten.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Jos Raportit – Omat raportit, tulostus antaa virheilmoituksen “Raporttitietokantaa ei löydy, toiminto keskeytetään” Käyttöomaisuuden raportti osiota ei ole asennettu siihen ympäristöön, josta Käyttöomaisuus sovellusta käytetään. Asenna raportit osio, eli aja Käyttöomaisuuden asennusmedialta Reports kansiosta Setup.exe.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Jos kaikilta tileiltä poistot eivät nouse poistojen vientimuistiolle niin tarkasta, että näiden tilien taakse on määritelty kirjaustilit.
Näytä koko artikkeli
Irina Lallukka VISMA
Jos Käyttöomaisuustositteiden ylläpitonäytöstä tai pikasyöttönäytöstä puuttuu tositteita, on tarkastettava Suodatus toiminto, ettei mitään rajausta ole päällä. Jos työkalurivillä on (EI), Suodatus toiminto ei ole päällä.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Tositteiden siirron kustannuspaikalta toiselle voit tehdä joko massasiirrolla tai kustannuspaikkasiirrolla. Massasiirto siirtää tositteet kustannuspaikalta toiselle siten, että tositteet ja niiden poistot näkyvät raporteilla ikään kuin tositteet olisivat olleet uudella kustannuspaikalla aina aikojen alusta saakka. Kustannuspaikkasiirto sen sijaan lukitsee poistohistorian siirtohetkeen eli siirtää tositteet siten, että ennen siirtohetkeä tositteet ja niiden poistot näkyvät raporteilla vanhalla kustannuspaikalla ja siirtohetken jälkeen uudella kustannuspaikalla.
Näytä koko artikkeli