peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
Anssi K VISMA
Ostoreskontran täsmäytysvaihtoehdot:   1. Tehdään toiminnossa Kirjanpito ja laskenta - Laskennan toiminnot - Täsmäytys - Ostoreskontra.   2. Täsmäytys selailujen avulla verraten reskontratilin saldoa kirjanpidon selailusta ja reskontraselailusta.   3. Täsmäytys raporttien avulla: kirjanpidon pääkirja reskontratilistä tulee täsmätä reskontralistan loppusaldoon.   Mikäli heittoa on, tarkista: - Onko kirjanpitoon syötetty ostovelkatileille tapahtumia suoraan ohi reskontran? - Oletko tulostanut raportit samalta ajanjaksolta, ja valinnut raportille kaikki käytetyt reskontratilit? - Täsmäsikö edellisten kuukausien saldot, vai tuleeko heitto jo sieltä? - Onko maksettu laskuja, joiden kirjauspäivä on täsmäytyshetkeä myöhemmin?
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
 Tarkista, että jakso, jolle kirjaat on auki. Perus- ja Ohjaustiedot - Tilikaudet ja jaksot. Samasta paikasta voit tarvittaessa avata jakson uudestaan.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Ennakkosuoritus mitätöidään Myyntireskontra - Myyntilasku - rivin alussa ruksi (Mitätöi). Kannattaa ensin tarkistaa ennakon tositelajin takaa (Perus- ja Ohjaustiedot - Perustiedot - Tositelajit), että Tositteen korjaus kohdassa on Tositteen poisto valittuna.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
- Tarkista, onko kaikilla tileillä määritelty oikea tililuokka ja tiliryhmä esim. Työkalut perustietojen kopiointi - Tilit - Lue, järjestä tilit tililuokka järjestykseen ja tarkista, ettei virallisilla tileillä ole tililuokkana 0, tai tiliryhmänä 00 (=vain laskennan tilejä) - Tarkista, onko tilikauden aikana lisätty sellaisia tilejä joita ei löydy tulos- tai  tase rivistöjen tilirajauksista - Tarkista, missä kuukaudessa heitto on - Tarkista täsmääkö pääkirjan loppusaldo - Voit etsiä eroa kyseisellä summalla Kirjanpidon Viennit -selailusta - Jos olet tarkistanut kaikki em. toiminnot, eikä ero selviä, niin kannattaa kokeilla Kirjanpidon saldojen uudelleen laskentaa (katso erillinen ohje)
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎04-07-2019 11:02
Jos suoritus ei nouse suorituksen mitätöintiin, niin syy on jokin seuraavista:   1. Onko syntynyt korkoriviä? Jos on, niin poista korkorivi kohdassa Myyntireskontra - Korot - Korkolaskutus.  Siirretyt ja Perustetut rivit molemmat vaikuttavat tähän, molemmat korkorivit tulee poistaa. Perustetut poistetaan Korkolaskutus -toiminnossa ja Siirretyt Poista korkorivit -toiminnossa.   2. Tositelajille on määritelty Tositteen korjaus kohtaan Tositteen poisto mahdolliseksi? Perus- ja Ohjaustiedot - Perustiedot - Tositelajit.   3. Onhan kausi auki? Perus- ja Ohjaustiedot - Tilikaudet ja jaksot.   4. Löytyykö reskontratapahtumalle tositetta kirjanpidosta ja onko tositteen jokaisella rivillä sama reskontranumero kuin reskontratapahtumalla?       a. Jos tositetta ei löydy lainkaan, syötä tosite takaisin Uusi tosite -toiminnolla ja tee lisäksi kohta  b. Jos tosite löytyy, syötä / korjaa Tositteen korjauksella oikea reskontranumero ja -tyyppi jokaiselle tiliöintiriville.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Jos liikasuoritus on mennyt ennakkosuoritukseksi, niin on kaksi vaihtoehtoa:   1. - Mitätöidään suoritus (ennakkosuorituksen mitätöinti tapahtuu Myyntireskontra - Myyntilasku - rivin alussa ruksi, Mitätöi). - Kirjataan suoritus tiliotteelta jollekin lyhytaikaiselle velkatilille. - Maksetaan ylisuoritus takaisin asiakkaalle pankkiohjelmasta. - Kirjataan maksu tiliotteelta aikaisemmin käytetylle velkatilille.   2. - Tehdään uusi veloituslasku asiakkaalle hyvityksen suuruisena ja kirjataan se jollekin lyhytaikaiselle velkatilille. - Kuitataan tämä veloituslasku ennakkosuoritusta vasten. - Maksetaan ylisuoritus takaisin asiakkaalle pankkiohjelmasta. - Kirjataan maksu tiliotteelta aikaisemmin käytetylle velkatilille   Jos liikasuoritus ei ole mennyt ollenkaan reskontraan, niin maksetaan asiakkaalle takaisin pankkiohjelmasta ja kirjataan samalle tilille kuin mille ylisuorituskin oli mennyt.
Näytä koko artikkeli
updated by Irina Lallukka VISMA ‎21-01-2019 10:21
Laskun kirjauksessa alv-koodi tulee olla vain myyntirivillä.   Määrittelyt: 1. Perus- ja Ohjaustiedot - Ohjaustiedot - Järjestelmäasetukset Reskontra -välilehti: Oikaisukirjausten asetukset: Käytetään alkuperäistä tiliöintiä -täppä päällä   2. Perustiedot - Tilit - Alv-tilin takana tulee olla tilityyppi alv ja kohdassa kassa-alennustili tulee olla alv-tili itse! - Kassa-alennustilillä ei saa olla alv-koodia määriteltynä   3. Jos halutaan, että jokaisen myyntitilin kassa-alennus ohjautuu omalle tilille, niin silloin määritellään myyntitilin Ohjaustiedot 2 -välilehdelle oma kassa-alennustili.   4. Jos halutaan, että kassa-alennukset saavat mennä yhteiselle kassa-alennustilille, niin silloin kassa-alennustilille tulee määritellä oletustiliksi myönnetyt kassa-alennukset.   5. Jos kassa-alennuksen oletustiliä ei löydy miltään tililtä, kirjaantuu kassa-alennus automaattisesti täsmäytystilille ja silloin kirjaus tulee korjata tositteen korjauksen kautta oikealle kassa-alennustilille.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Myyntireskontran täsmäytysvaihtoehdot:   1. Tehdään toiminnossa Kirjanpito ja laskenta - Täsmäytys - Myyntireskontra.   2. Täsmäytys selailujen avulla verraten reskontratilin saldoa kirjanpidon selailusta ja reskontraselailusta.   3. Täsmäytys raporttien avulla: kirjanpidon pääkirja reskontratilistä tulee täsmätä reskontralistan loppusaldoon.   Mikäli heittoa on, tarkista: - Onko kirjanpitoon syötetty myyntisaatavatileille tapahtumia suoraan ohi reskontran? - Oletko tulostanut raportit samalta ajanjaksolta, ja valinnut raportille kaikki käytetyt reskontratilit? - Täsmäsikö edellisten kuukausien saldot, vai tuleeko heitto jo sieltä? - Onko saatu suorituksia laskuihin, joiden kirjauspäivä on täsmäytyshetkeä myöhemmin?
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Reskontraraporteille tulostuvat vain niiden asiakkaiden tiedot, joilla on maakoodi.   Maakoodi -kenttä ei ole pakollinen ja voi siksi jäädä tyhjäksi.   Voit tarkistaa maakoodin helposti, esim.: Työkalut ja liittymät - Wintime exportit - Asiakkaat - Etsi.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Perinnän vaiheet:   1. Kohdista hyvitys- ja veloituslaskut sekä lue kaikki viitteet reskontraan. Halutessasi voit tulostaa Perintälista -raportin, joka näyttää perittävät laskut.   2. Perintä - Uusi Perintä - Luo perintä   3. Perintä - Muokkaa perintää Valitse Perustettu -tilassa olevat ja Lue näytölle muokkaukseen. Voit yliviivauksella poistaa ne rivit, joita et halua mukaan perintäkirjeelle. Kun aineisto on kunnossa, Hyväksy kaikki ja Tallenna (vain siniset rivit tulevat mukaan perintään).   4. Hyväksytyt perintärivit tulostetaan raportilla Raportointi - Myyntireskontra - Perintäkirje. Raportti päivittää perintärivien tilaksi tulostettu.   5. Kun perintäajo on tehty, poista tulostetut perintärivit ennen seuraavaa perintää. Perintä - Poista perintä.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Kirjanpito ja laskenta - Laskennan toiminnot - Laske saldot -toimintoa käytetään vain poikkeustilanteissa. Toiminnolla voidaan laskea avaussaldo tai valitun tilikauden saldo. Poikkeustapauksissa voivat tositteet ja saldo poiketa toisistaan. Tällöin voidaan saldot laskea tällä toiminnolla. Toiminnon suorittaminen voi kestää kauan, eikä järjestelmää voida käyttää muuhun tänä aikana. Varmista ennen saldojen laskemista, että tietokannasta on otettu varmistus.   Tilikausi Tilikausi, jonka saldot lasketaan.   Tili Saldojen laskenta voidaan kohdistaa vain yhdelle tilille. Voidaan jättää tyhjäksi, jolloin saldot lasketaan kaikilta tileiltä.   Lasketaan   Toiminnolla voidaan laskea Alkusaldot tai Saldot. Jos alkusaldot lasketaan uudestaan, summataan edellisen tilikauden saldot ja muodostetaan kuluvan tilikauden avaussaldot. Jos saldot lasketaan uudestaan, lasketaan uudet saldot valitun vuoden tapahtumien perusteella. Esimerkiksi jos tilikauden vaihdon yhteydessä saldot eivät täsmää, tehdään laskenta seuraavassa järjestyksessä:   - edellisen vuoden saldot - kuluvan vuoden alkusaldot - kuluvan vuoden saldot
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Korkolaskutuksen vaiheet:   1. Korot - Korot avoimista laskuista: Korkorivien luominen avoimille laskuille. Valinnainen.   2. Korot - Korkolaskutus: Suoritusten yhteydessä ja toiminnolla Korkolaskutus (1. vaihe) syntyneiden korkorivien siirto laskutukseen. Myös korkorivien muokkaus tehdään tällä toiminnolla.   3. Korot - Tulosta korkolista: Raportointi - Myyntireskontra - Korkolista.   4. Korot - Muokkaa korkolaskuja: Laskutukseen siirrettyjen korkolaskujen muokkaus. Toiminnossa ei voi kirjata uusia korkolaskuja.   5. Tulosta korkolaskut: Raportointi - Myyntireskontra - Korkolasku val.   6. Korot - Korkolaskujen siirto reskontraan: Korkolaskujen siirto reskontraan ja kirjanpitoon. Valinnainen.   7. Korot - Poista korkorivit: Vanhojen korkotapahtumien poisto. Huom! Vain siirretyt korkotapahtumat voidaan poistaa.   8. Korot - Poista korkolaskut - HUOM! Tehdään vain tarvittaessa!: Korkolaskujen poisto tietokannasta. Massapoisto: Tarkistaa, että lasku on siirretty ja tulostettu. Vain päivämäärärajaus. Yksittäisten korkolaskujen poisto: Mahdollistaa myös siirtämättömien ja tulostamattomien korkolaskujen poiston. Rajaukset valinnat-välilehdellä.   Ennen korkolaskutuksen aloittamista yrityksessänne, suosittelemme tilaamaan Vismalta konsultointia korkolaskutuksen käynnistämiseen, parametrointiin ja testaamiseen. Otattehan yhteyttä tukipalveluumme.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Veloituslaskusta voit tehdä hyvityslaskun kopioimalla toiminnossa Laskutus - Lasku - Lasku.   - Etsi hyvitettävä veloituslasku Avaa -painikkeen kautta - Valitse oikea lasku selailusta - Laita täppä kohtiin Kopioi ja Vastakkaismerkkisenä - Laskun tiedot kopioituu uudelle laskulle valitse rivi -painikkeella   Ohjelma kopioi alkuperäisen laskun samoilla hinnoilla, mutta miinusmäärillä. Määritä veloituslaskulle laskusarja ja tarkista päivämäärät ja maksuehdot.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Tarkista, onko laskulla tulostuspvm Laskutus - Lasku - Lasku.   Poista laskun tulostuspäivämäärä Laskutus - Laskutuksen ja sopimuksen toiminnot - Tulostuksen peruutus.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Uusi vuosi- tai kausibudjetti syötetään Budjetin muokkaus -toiminnolla antamalla ensin tilivuosi ja budjettitunnus. Tämän jälkeen tulee painaa Lue -painiketta, jolloin rivit aktivoituvat.   Toiminnolla vain lisätään budjettirivejä, mutta olemassa olevia ei voida muuttaa.   Uuden budjetin voi myös tuoda liittymällä.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Budjetti voidaan kopioida edellisten vuosien toteumaluvuista tai edellisten vuosien budjeteista Kopioi budjetti -toiminnolla.   Kopioinnissa voidaan kopioitavia lukuja muuttaa kertoimen avulla.   Kopioinnissa annetaan jakso, josta alkaen budjetti kopioidaan (mistä) ja jakso, josta budjetti kopioidaan alkavaksi (mihin).
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Virheellinen budjetti poistetaan Poista budjetti -toiminnolla siten, että poistossa määritellään tilikausi, budjettitunnus, tili, valuutta, kaikkiin kohdetietoihin tähti (*) merkki sekä täppä kohtaan myös kokonaissummat.   Tämän jälkeen korjatun budjetin voi syöttää tai tuoda liittymällä uudestaan.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Wintimessä on käytön helpoittamiseksi ja nopeuttamiseksi toteutettu seuraavat pikanäppäintoiminnot.   Työalue Tab -> Siirtyminen seuraavaan kenttään Shift + Tab -> Siirtyminen edelliseen kenttään Alt + O -> Valintalistan avaaminen Esc -> Valintalistan sulkeminen, työalueen ensimmäiseen kenttään siirtyminen Enter -> Tabulaattorilla liikuttaessa suorittaa valittuna olevan painikkeen toiminnon (esim. seuraava tositenumero) Tallennusruudukko Insert -> Uusi rivi tallennusruudukkoon (myös työalueelta painettaessa) Enter -> Solun muokkaustilan avaaminen ja muutosten tallentaminen Esc -> Solun muokkaustilasta poistuminen tallentamatta muutoksia Delete -> Tyhjentää solun, rivin ollessa valittuna poistaa rivin tallennusruudukolta Page Down -> Jos ruudukossa on useita sivuja, siirtyy seuraavalle sivulle Page Up -> Jos ruudukossa on useita sivuja, siirtyy edelliselle sivulle Tuplaklikkaus -> Avaa tietyissä ruudukon sarakkeissa uuden toiminnon (esim. Myyntilaskun summa-kenttää tuplaklikkaamalla avaa Jaksotukset – Lisää uusi) Alt + S -> Tallenna
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Mainitut näppäinkomennot toimivat seuraavissa selaimissa, ellei toisin mainita: Mozilla Firefox, Internet Explorer 9/11, Google Chrome.   CTRL + Suurenna sivua CTRL - Pienennä sivua CTRL TAB Vaihda seuraavalle välilehdelle CTRL SHIFT TAB Vaihda edelliselle välilehdelle F5 / CTRL R Virkistä sivu Esc Lopeta toiminnon lataaminen F11 Avaa ja sulje koko näytön tila F6 Siirrä kohdistin selaimen osoitekenttään ALT+arrow left/right Siirry eteen- tai taaksepäin selaimen sivuhistoriassa Backspace Siirry edelliselle sivulle CTRL T Avaa uusi selaimen välilehti CTRL W/F4 Sulje avoinna oleva selaimen välilehti CTRL SHIFT T Avaa uudelleen äskettäin suljettu välilehti CTRL N Avaa uusi selainikkuna CTRL SHIFT W tai ALT F4 Sulje avoin selainikkuna tai sulje kaikki selaimen välilehdet kerralla CTRL SHIFT N Avaa uudelleen viimeksi suljettu selainikkuna (vain Firefox, IE9)
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎04-01-2019 11:28
Wintime -ohjelmistossa voit muokata niitä ohjelmiston näyttöjä, joissa tallennetaan tai selaillaan tietoja. Tallennusruudukolta voit piilottaa ja siirtää sarakkeita, eli voit laatia tietojen tallennusjärjestyksen kuten haluat. Tallenna asetukset -painikkeella valitut asetukset tallentuvat.   Sarakkeen paikan vaihtaminen Vie hiiren osoitin siirrettävän sarakkeen otsikon päälle, paina hiiren vasen painike alas ja pidä alhaalla, vie hiiren osoitin sen sarakkeen päälle, jonka eteen haluat siirrettävän sarakkeen.   Sarakkeen leventäminen / kaventaminen Vie hiiren osoitin sarakkeen reunaviivan kohdalle, kohdistin muuttuu liikuteltavaksi nuoleksi. Siirrä kohdistinta haluamaasi suuntaan.   Sarakkeen piilottaminen / esiin tuominen Napsauta tallennusruudukon vasemmassa yläkulmassa olevaa painiketta ja valitse mitä sarakkeita haluat piilottaa/tuoda esille.   Sarakkeiden lajittelu Voit lajitella tapahtumarivit yhden tai useamman sarakkeen mukaan. Wintime numeroi sarakkeet lajittelujärjestyksen mukaisesti. Sarakkeen nimen perässä oleva nuoli lajittelee tapahtumat nousevaan tai laskevaan järjestykseen.
Näytä koko artikkeli