peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
updated by Anssi K VISMA ‎14-02-2019 10:55
Tästä linkistä pääset katsomaan Laskuhotellin verkkopalvelutunnusohjetta.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎24-01-2019 09:25
Tämä ohje koskee vain Wintime Pilvipalvelun (SaaS) käyttäjiä. Jatkossa uusien Wintime käyttäjien perustaminen ei vaadi yhteydenottoa Visma Publicin Asiakaspalveluun.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎21-02-2019 13:59
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten tilikausi vaihdetaan Workflowssa.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎14-03-2019 10:25
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten massasiirto tehdään Käyttöomaisuus -ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎14-02-2019 10:36
Tästä linkistä pääset katsomaan Wintimen ohjevideoita.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎21-02-2019 15:14
Tästä linkistä pääset Verkkolaskuosoitteistoon.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎13-03-2019 12:46
Tämä ohje koskee vain Approval Pilvipalvelun (SaaS) käyttäjiä.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎21-02-2019 13:40
Tämä ohje koskee vain Wintime Pilvipalvelu (SaaS) käyttäjiä. Jatkossa uusien Wintime käyttäjien perustaminen ei vaadi yhteydenottoa Visma Publicin asiakaspalveluun.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎21-01-2019 09:59
Wintimessa voi olla käytössä kaksi tilikautta. Tilikausia ei tarvitse sulkea, ennen kuin siirrytään kolmannelle tilikaudelle. Muistattehan sulkea Tilikaudet ja jaksot alla olevat toiminnot heti tehdyn muutoksen jälkeen. 1.1 Työjärjestys 1. Kun uudelle tilikaudelle tulee tapahtumia, perustetaan uusi tilikausi ja kopioidaan tositelajit. Perus- ja Ohjaustiedot - Tilikaudet ja jaksot - alareunassa Perusta tilikausi. Voit kopioida edellisen tilikauden tositelajit seuraavalle tilikaudelle asettamalla täpän kohtaan kopioi tositelajit (Kopioitujen tositelajien numerointi alkaa numerosta 1, jonka voit muuttaa kohdassa Perus- ja Ohjaustiedot – Perustiedot - Tositelajit). 2. Vaihda tilikausi -painikkeella aktivoidaan uusi tilikausi, jotta kirjauksia voidaan sinne tehdä. Huom! Tarkista, että 2015 on suljettu, jotta voit vaihtaa tilikaudeksi 2017. (Kts. kohta 7.) Samalla päivittyy taseen tileille alustavat alkusaldot. Tilikauden vaihdon yhteydessä kirjautuu tilikauden tulos tuloksen oletustilille, esim. tili 2371. Voit kirjata tapahtumia kahdelle tilikaudelle samanaikaisesti. On suositeltua, että Vaihda tilikausi- toiminnon aikana ei kyseisessä kannassa olisi muita käyttäjiä! 3. Tarkista alkusaldot ja laske tarvittaessa saldot Laske saldot- toiminnolla (Kirjanpito ja laskenta – Laskennan toiminnot – Laske saldot). Laske saldot kolmivaiheisesti siten, että lasket aluksi edellisen tilikauden (esim. 2016) saldot, seuraavaksi kuluvan tilikauden (esim. 2017) alkusaldot ja lopuksi vielä kuluvan tilikauden (2017) saldot. On suositeltua, että toiminnon aikana ei kyseisessä kannassa olisi muita käyttäjiä! Varmistuksista tulee huolehtia ennen saldojen laskentaa. 4. Viimeinen kausi tarkistetaan. Tilinpäätöskirjauksia voidaan vielä auki oleville kausille tehdä ja tilikauden tulos päivittyy automaattisesti tilinpäätöskirjausten mukaan. 5. Jaksotukset ja automaattikirjaukset kirjataan loppuun. Kirjanpito ja laskenta – Tositteet - Jaksotukset / Automaattikirjaukset. Huom! Tilikautta ei voi sulkea, mikäli siellä on vielä jaksottamattomia tapahtumia. 6. Kun lopullinen tilinpäätös on valmis ja hyväksytty, voidaan tilikausi sulkea. 7. Tilikaudet ja jaksot – alareunassa Sulje tilikausi -painike. Tilikauden sulkemista ei voi perua! Varmistuksista tulee huolehtia ennen ajon ajamista. Huom! Mikäli olet Pilvipalvelun (SaaS) asiakas, niin tee tilikauden sulkeminen aamulla ennen muita toimenpiteitä, koska varmistukset ajetaan automaattisesti joka yö. 8. Tilikauden tulostilin saldo kirjataan muistiolla tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen pois tilikauden tulostililtä tilille, jolle se on yrityksessä päätetty kirjata. Esim. 2251 edellisten tilikausien voittovaroihin tai voitonjakoeriin ja pois tilikauden tulostililtä. 9. Tilikauden tulos näkyy tilivuoden aikana tuloslaskelman loppusummana ja taseessa kirjaamattomana tuloksena, joka lasketaan raportin kaavoilla. Kirjanpito ja laskenta – Selailut - Tilin saldo -selailussa tulostilillä ei tuloksen kirjauksen jälkeen ole saldoa. 1.2 Tilikauden vaihteen tarkistuslista - Tilikaudelle kuuluvat tapahtumat on siirretty muista järjestelmistä (esim. WF, laskutus) - Lokeihin ei ole jäänyt mitään siirtämättä - Poistot on siirretty kirjanpitoon (Kertynyt poistoero täsmää Komiin) - Varastomuutos on siirretty kirjanpitoon, Inventointierolista, Varastonarvolista - Tarkista, että täsmäytystilille ei ole syntynyt mitään aiheetonta vientiä - Kuukauden automaattikirjaukset on tehty - Sopimukset on laskutettu - Toimitukset on laskutettu - Laskut on hyväksytty ja siirretty reskontriin ja kirjanpitoon - Tiliotteet on siirretty - Palkat ja matkalaskut on siirretty kirjanpitoon esijärjestelmästä - Pääkirjan loppusaldo = 0,00 - Tuloslaskelman tulos on sama kuin Taseen tulos - Taseen vastaavaa ja vastattavaa täsmäävät
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit M VISMA ‎20-02-2019 13:20
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan Laskuhotellin tulostuspalvelun vaatimuksista.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Tästä linkistä  pääset katsomaan Approvalin ohjevideoita.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Tästä linkistä  pääset katsomaan Assetsin ohjevideoita.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Verohallinto suosittelee, että ennakkoperintärekisteröinnin voimassaolo tarkastetaan vähintään neljännesvuosittain 1.3., 1.6., 1.9. ja 1.12. Ohessa ohje, miten tämä tehdään Wintimessä.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎14-02-2019 10:55
Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan Laskuhotellin IC-logojen ominaisuuksista.
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Tästä linkistä pääset katsomaan katsomaan TEAPPSXML-versiot.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎24-01-2019 10:29
Tämä ohje koskee vain Assets Pilvipalvelun (SaaS) käyttäjiä. Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan, miten varmuuskopiointi tehdään Assetsissa Pilvipalvelussa (SaaS).
Näytä koko artikkeli
Anssi K VISMA
Jos liikasuoritus on mennyt ennakkosuoritukseksi, niin on kaksi vaihtoehtoa:   1. - Mitätöidään suoritus (ennakkosuorituksen mitätöinti tapahtuu Myyntireskontra - Myyntilasku - rivin alussa ruksi, Mitätöi). - Kirjataan suoritus tiliotteelta jollekin lyhytaikaiselle velkatilille. - Maksetaan ylisuoritus takaisin asiakkaalle pankkiohjelmasta. - Kirjataan maksu tiliotteelta aikaisemmin käytetylle velkatilille.   2. - Tehdään uusi veloituslasku asiakkaalle hyvityksen suuruisena ja kirjataan se jollekin lyhytaikaiselle velkatilille. - Kuitataan tämä veloituslasku ennakkosuoritusta vasten. - Maksetaan ylisuoritus takaisin asiakkaalle pankkiohjelmasta. - Kirjataan maksu tiliotteelta aikaisemmin käytetylle velkatilille   Jos liikasuoritus ei ole mennyt ollenkaan reskontraan, niin maksetaan asiakkaalle takaisin pankkiohjelmasta ja kirjataan samalle tilille kuin mille ylisuorituskin oli mennyt.
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎21-01-2019 10:28
Kun pilvipalvelumme sisäänkirjautuminen pyytää sinua vaihtamaan salasanasi tai sinun pitää salasanan resetoinnin jälkeen asettaa uusi salasana, muistathan, että uuden salasanan tulee täyttää seuraavat ehdot:   Salasana ei voi sisältää käyttäjätunnusta. Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä. Salasanana ei voi käyttää kahdeksaa edellistä salasanaa.   Lisäksi salasanassa tulee käyttää kolmea seuraavista neljästä merkkivaatimuksesta:   Isoja kirjaimia (A-Z) Pieniä kirjaimia (a-z) Numeroita (0-9) Erikoismerkkejä (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)
Näytä koko artikkeli
updated by Anssi K VISMA ‎14-02-2019 10:38
Tästä linkistä  pääset katsomaan Workflown ohjevideoita.
Näytä koko artikkeli
Maarit M VISMA
Hyväksytylle laskulle ei voi enää lisätä liitettä WF-Webissä, vaan liite tulee lisätä WF Registratorissa.
Näytä koko artikkeli