Wintime
peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
updated by Anna-MariKorttila VISMA ‎24-01-2019 09:25
Tämä ohje koskee vain Wintime Pilvipalvelun (SaaS) käyttäjiä. Jatkossa uusien Wintime käyttäjien perustaminen ei vaadi yhteydenottoa Visma Publicin Asiakaspalveluun.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit Malmström VISMA ‎21-01-2019 09:59
Wintimessa voi olla käytössä kaksi tilikautta. Tilikausia ei tarvitse sulkea, ennen kuin siirrytään kolmannelle tilikaudelle. Muistattehan sulkea Tilikaudet ja jaksot alla olevat toiminnot heti tehdyn muutoksen jälkeen. 1.1 Työjärjestys 1. Kun uudelle tilikaudelle tulee tapahtumia, perustetaan uusi tilikausi ja kopioidaan tositelajit. Perus- ja Ohjaustiedot - Tilikaudet ja jaksot - alareunassa Perusta tilikausi. Voit kopioida edellisen tilikauden tositelajit seuraavalle tilikaudelle asettamalla täpän kohtaan kopioi tositelajit (Kopioitujen tositelajien numerointi alkaa numerosta 1, jonka voit muuttaa kohdassa Perus- ja Ohjaustiedot – Perustiedot - Tositelajit). 2. Vaihda tilikausi -painikkeella aktivoidaan uusi tilikausi, jotta kirjauksia voidaan sinne tehdä. Huom! Tarkista, että 2015 on suljettu, jotta voit vaihtaa tilikaudeksi 2017. (Kts. kohta 7.) Samalla päivittyy taseen tileille alustavat alkusaldot. Tilikauden vaihdon yhteydessä kirjautuu tilikauden tulos tuloksen oletustilille, esim. tili 2371. Voit kirjata tapahtumia kahdelle tilikaudelle samanaikaisesti. On suositeltua, että Vaihda tilikausi- toiminnon aikana ei kyseisessä kannassa olisi muita käyttäjiä! 3. Tarkista alkusaldot ja laske tarvittaessa saldot Laske saldot- toiminnolla (Kirjanpito ja laskenta – Laskennan toiminnot – Laske saldot). Laske saldot kolmivaiheisesti siten, että lasket aluksi edellisen tilikauden (esim. 2016) saldot, seuraavaksi kuluvan tilikauden (esim. 2017) alkusaldot ja lopuksi vielä kuluvan tilikauden (2017) saldot. On suositeltua, että toiminnon aikana ei kyseisessä kannassa olisi muita käyttäjiä! Varmistuksista tulee huolehtia ennen saldojen laskentaa. 4. Viimeinen kausi tarkistetaan. Tilinpäätöskirjauksia voidaan vielä auki oleville kausille tehdä ja tilikauden tulos päivittyy automaattisesti tilinpäätöskirjausten mukaan. 5. Jaksotukset ja automaattikirjaukset kirjataan loppuun. Kirjanpito ja laskenta – Tositteet - Jaksotukset / Automaattikirjaukset. Huom! Tilikautta ei voi sulkea, mikäli siellä on vielä jaksottamattomia tapahtumia. 6. Kun lopullinen tilinpäätös on valmis ja hyväksytty, voidaan tilikausi sulkea. 7. Tilikaudet ja jaksot – alareunassa Sulje tilikausi -painike. Tilikauden sulkemista ei voi perua! Varmistuksista tulee huolehtia ennen ajon ajamista. Huom! Mikäli olet Pilvipalvelun (SaaS) asiakas, niin tee tilikauden sulkeminen aamulla ennen muita toimenpiteitä, koska varmistukset ajetaan automaattisesti joka yö. 8. Tilikauden tulostilin saldo kirjataan muistiolla tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen pois tilikauden tulostililtä tilille, jolle se on yrityksessä päätetty kirjata. Esim. 2251 edellisten tilikausien voittovaroihin tai voitonjakoeriin ja pois tilikauden tulostililtä. 9. Tilikauden tulos näkyy tilivuoden aikana tuloslaskelman loppusummana ja taseessa kirjaamattomana tuloksena, joka lasketaan raportin kaavoilla. Kirjanpito ja laskenta – Selailut - Tilin saldo -selailussa tulostilillä ei tuloksen kirjauksen jälkeen ole saldoa. 1.2 Tilikauden vaihteen tarkistuslista - Tilikaudelle kuuluvat tapahtumat on siirretty muista järjestelmistä (esim. WF, laskutus) - Lokeihin ei ole jäänyt mitään siirtämättä - Poistot on siirretty kirjanpitoon (Kertynyt poistoero täsmää Komiin) - Varastomuutos on siirretty kirjanpitoon, Inventointierolista, Varastonarvolista - Tarkista, että täsmäytystilille ei ole syntynyt mitään aiheetonta vientiä - Kuukauden automaattikirjaukset on tehty - Sopimukset on laskutettu - Toimitukset on laskutettu - Laskut on hyväksytty ja siirretty reskontriin ja kirjanpitoon - Tiliotteet on siirretty - Palkat ja matkalaskut on siirretty kirjanpitoon esijärjestelmästä - Pääkirjan loppusaldo = 0,00 - Tuloslaskelman tulos on sama kuin Taseen tulos - Taseen vastaavaa ja vastattavaa täsmäävät
Näytä koko artikkeli
updated by Anna-MariKorttila VISMA ‎21-01-2019 10:28
Kun pilvipalvelumme sisäänkirjautuminen pyytää sinua vaihtamaan salasanasi tai sinun pitää salasanan resetoinnin jälkeen asettaa uusi salasana, muistathan, että uuden salasanan tulee täyttää seuraavat ehdot:   Salasana ei voi sisältää käyttäjätunnusta. Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä. Salasanana ei voi käyttää kahdeksaa edellistä salasanaa.   Lisäksi salasanassa tulee käyttää kolmea seuraavista neljästä merkkivaatimuksesta:   Isoja kirjaimia (A-Z) Pieniä kirjaimia (a-z) Numeroita (0-9) Erikoismerkkejä (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)
Näytä koko artikkeli
updated by Anna-MariKorttila VISMA ‎04-01-2019 11:29
Käyttäjien perustaminen tehdään pääkäyttäjätunnuksella kohdasta:   Administration - User Management - User   - valitaan oikea tietokanta: Unit Id = yritys - lisätään käyttäjä Lisää -painikkeella - täytä User Id (ota mallia muista käyttäjistä), UserName ja EmailAddress - annetaan käyttäjän kielikoodi - käyttäjälle on mahdollista määrittää voimassaoloaika käyttäjä- tai yrityskohtaisesti User Validity / Unit Validity - oikeudet määritetään käyttäjälle Visioniin ja Wintimeen - käyttäjä tallennetaan lopuksi painamalla Tallenna -painiketta   VisionDeleteRole ja WintimeDeleteRole sisältävät kaikki oikeudet.
Näytä koko artikkeli
updated by Irina Lallukka VISMA ‎21-01-2019 10:02
Kun siirretään tiedostoja, niin ohjelma tallentaa tiedot siirroista ja virheistä lokiin. Lokitiedosto määritellään erikseen jokaiselle siirrolle. Saat lokin auki Näytä loki -painikkeella.   Siirron jälkeen voit käydä tarkistamassa ja korjaamassa tietoja:   Kirjanpito ja laskenta - Tositelokit - Tositeloki   Myyntireskontra - Myyntireskontraloki - Myyntireskontraloki ja myöskin Myyntireskontra - Myyntireskontraloki - Tositeloki   Ostoreskontra - Ostoreskontraloki - Ostoreskontraloki ja myöskin Ostoreskontra - Ostoreskontraloki - Tositeloki Huomautussarake lokeissa antaa lisätietoa, miksi import ei ole mennyt suoraan reskontraan ja / tai kirjanpitoon. Tapahtumat korjataan lokeissa ja lokisiirto tehdään uudelleen.   Jokaisen siirron jälkeen on hyvä poistaa kaikki siirretyt ja selvittää siirtymättömät lokit.
Näytä koko artikkeli
Anna-MariKorttila VISMA
Wintimessä on käytön helpoittamiseksi ja nopeuttamiseksi toteutettu seuraavat pikanäppäintoiminnot.   Työalue Tab -> Siirtyminen seuraavaan kenttään Shift + Tab -> Siirtyminen edelliseen kenttään Alt + O -> Valintalistan avaaminen Esc -> Valintalistan sulkeminen, työalueen ensimmäiseen kenttään siirtyminen Enter -> Tabulaattorilla liikuttaessa suorittaa valittuna olevan painikkeen toiminnon (esim. seuraava tositenumero) Tallennusruudukko Insert -> Uusi rivi tallennusruudukkoon (myös työalueelta painettaessa) Enter -> Solun muokkaustilan avaaminen ja muutosten tallentaminen Esc -> Solun muokkaustilasta poistuminen tallentamatta muutoksia Delete -> Tyhjentää solun, rivin ollessa valittuna poistaa rivin tallennusruudukolta Page Down -> Jos ruudukossa on useita sivuja, siirtyy seuraavalle sivulle Page Up -> Jos ruudukossa on useita sivuja, siirtyy edelliselle sivulle Tuplaklikkaus -> Avaa tietyissä ruudukon sarakkeissa uuden toiminnon (esim. Myyntilaskun summa-kenttää tuplaklikkaamalla avaa Jaksotukset – Lisää uusi) Alt + S -> Tallenna
Näytä koko artikkeli
Maarit Malmström VISMA
Kirjanpito ja laskenta - Laskennan toiminnot - Laske saldot -toimintoa käytetään vain poikkeustilanteissa. Toiminnolla voidaan laskea avaussaldo tai valitun tilikauden saldo. Poikkeustapauksissa voivat tositteet ja saldo poiketa toisistaan. Tällöin voidaan saldot laskea tällä toiminnolla. Toiminnon suorittaminen voi kestää kauan, eikä järjestelmää voida käyttää muuhun tänä aikana. Varmista ennen saldojen laskemista, että tietokannasta on otettu varmistus.   Tilikausi Tilikausi, jonka saldot lasketaan.   Tili Saldojen laskenta voidaan kohdistaa vain yhdelle tilille. Voidaan jättää tyhjäksi, jolloin saldot lasketaan kaikilta tileiltä.   Lasketaan   Toiminnolla voidaan laskea Alkusaldot tai Saldot. Jos alkusaldot lasketaan uudestaan, summataan edellisen tilikauden saldot ja muodostetaan kuluvan tilikauden avaussaldot. Jos saldot lasketaan uudestaan, lasketaan uudet saldot valitun vuoden tapahtumien perusteella. Esimerkiksi jos tilikauden vaihdon yhteydessä saldot eivät täsmää, tehdään laskenta seuraavassa järjestyksessä:   - edellisen vuoden saldot - kuluvan vuoden alkusaldot - kuluvan vuoden saldot
Näytä koko artikkeli
Maarit Malmström VISMA
Osittain kirjattua jaksotusta ei voi poistaa, mutta sen päättymispäiväyksen voi muuttaa.   Esimerkiksi jaksotus on tehty tammikuusta joulukuuhun, mutta helmikuussa huomataan, että se pitäisikin poistaa. Vaihdetaan jaksotuksen päättymispäiväksi helmikuun viimeinen päivä, painetaan jaksota ja tallenna. Nyt kun tehdään helmikuun jaksotusajo, ohjelma purkaa loput jaksotuksesta kulutilille.   Huomioi, jos osa jaksotuksesta on jo kirjattu, niin päättymispäivän tulee olla viimeisimmän kirjauspäivän jälkeen.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit Malmström VISMA ‎09-01-2019 10:31
Workflow hyväksyy kansainväliset viitteet, jotka alkavat RF ja loput ovat numeroita.
Näytä koko artikkeli
Maarit Malmström VISMA
Wintimen täsmäytys -toiminnolla (Kirjanpito ja laskenta - Täsmäytys - Arvonlisävero) tarkistetaan, ettei ole alv-eroja kirjauksissa. Mikäli täsmäytyksessä nousee esille kirjauksia, joissa on virheitä, voi ne korjata täsmäytys näytöllä tositteittain.   Täsmäytys -toiminto etsii näitä eroja: 1. Tositteen viennillä on alv-koodi, mutta ei yhtään arvonlisäverokirjausta tilille, jonka tunnus on  ALVV tai ALVS. 2. Tositteen viennillä on alv-koodi, mutta arvonlisäverokirjaus on tehty eri tilille, kuin alv-koodin tiedoissa olevalle tilille. 3. Tilillä alv-koodi pakollinen, mutta vienniltä puuttuu. 4. Tositteella on vientejä arvonlisäverovelka tai –saatavatilille, mutta ei yhtään kirjausta tilille, jolla olisi alv-koodi. 5. Jos tositteen arvonlisäverokoodin mukaan laskettu vero ja tositteella kirjattu vero erottavat. Toiminnossa voidaan antaa summaraja, jota pienempiä eroja ei näytetä.   Mikäli Täsmäytys -toiminnon avulla kaikkia virheitä ei löydy, voidaan tietoja etsiä ja täsmäyttää arvonlisävero raporteilla, esim. Maksettava arvonlisävero verrattuna Alv tarkistus tosite tai Kausiveroilmoitus.
Näytä koko artikkeli
updated by Irina Lallukka VISMA ‎21-01-2019 10:07
Arvoisa asiakkaamme,   Mikäli teillä on Wintime tuotteessa käytössä FileMonitor palvelu, tulee teidän päivittää uusin versio.   Mikäli teillä EI ole käytössä FileMonitoria Wintimessä, niin tämä viesti ei aiheuta toimenpiteitä.   Lataustunnukset ja latausosoite on lähetetty erillisellä sähköpostilla pääkäyttäjille ja teknisille pääkäyttäjille.   Viimeisimmät korjaukset:   Versiossa 2.1.3.0 [23.2.2017] korjatut asiat: 1) Mikäli tiedoston nimessä on erikoismerkkejä, tiedosto siirtyy samannimisenä (esim. Tiedosto£##.txt) [UPLOAD ja DOWNLOAD] 2) Mikäli tiedoston koko on 0 KB, tiedostoa ei siirretä File Monitorin ja FileStoragen välillä   Versiossa 2.1.4.0 [6.3.2017] korjatut asiat: File Monitor palvelu tekee tiedostojen download siirtoja, vaikka jossain FTP palvelimen osoitteessa olisi piste (.)   Asennusohje:   File Monitor ei ole riippuvainen Wintimen versiosta.   File Monitor asennus: 1) AditroFileMonitorService.msi 19.2.2016 versio 1.9 2) Lisäksi päivitettävä AditroFileMonitor.exe tiedoston versio 2.1.4.0 (hakemistosta FM2140_FileTransfer) päiväyksellä 06.03.2017] ---------------------------------- Aikaisemmat FIXit ---------------------------------- ** 23.02.2017: 2.1.3.0 versio **[2) Lisäksi päivitettävä AditroFileMonitor.exe tiedoston versio 2.1.3.0 (hakemistosta FM2130_FileTransfer) päiväyksellä 23.02.2017] ---------------------------------- ** 28.11.2016: 2.0.1.0 versio **[2) Lisäksi päivitettävä AditroFileMonitor.exe tiedoston versio 2.0.1.0 (hakemistosta FM2ScandicChar) päiväyksellä 28.11.2016]
Näytä koko artikkeli
Anna-MariKorttila VISMA
Hyvityslaskut voidaan kohdistaa veloituslaskuihin:   a. Ostoreskontra-Maksut-Maksut -toiminnossa valitsemalla halutut laskut. Tarkista, että loppusumma on nolla.   Tässä toiminnossa voidaan myös kohdistaa satunnaistoimittajien veloitus- ja hyvityslaskuja sekä huomioida laskujen kassa-alennukset.   b. Ostoreskontra-Maksut-Hyvityslaskujen kohdistus -toiminnolla.   Tässä toiminnossa hyvityslaskut kohdistuvat veloituslaskuihin automaattisesti avoimen valuuttasaldon perusteella. Laskuilla on oltava sama valuuttatunnus.
Näytä koko artikkeli
Anna-MariKorttila VISMA
Ennakkosuoritus mitätöidään Myyntireskontra - Myyntilasku - rivin alussa ruksi (Mitätöi). Kannattaa ensin tarkistaa ennakon tositelajin takaa (Perus- ja Ohjaustiedot - Perustiedot - Tositelajit), että Tositteen korjaus kohdassa on Tositteen poisto valittuna.
Näytä koko artikkeli
Anna-MariKorttila VISMA
 1. Mene kopioitavan rivistön tai sarakkeiston nimen päälle. Paina hiiren oikealla. Valitse Kopioi rivistö tai sarakkeisto.   2. Anna tunnus ja nimi uudelle rivistölle tai sarakkeistolle. Voit valita myös ryhmän, jonne tallennat uuden rivistön tai sarakkeiston.   3. Paina lopuksi OK.   Mene vielä Rivistöt tai Sarakkeistot -kansion päälle, paina hiiren oikealla ja valitse Päivitä, jolloin uusi Rivistö tai Sarakkeisto tulee näkyviin.
Näytä koko artikkeli
Anna-MariKorttila VISMA
Myyntireskontran täsmäytysvaihtoehdot:   1. Tehdään toiminnossa Kirjanpito ja laskenta - Täsmäytys - Myyntireskontra.   2. Täsmäytys selailujen avulla verraten reskontratilin saldoa kirjanpidon selailusta ja reskontraselailusta.   3. Täsmäytys raporttien avulla: kirjanpidon pääkirja reskontratilistä tulee täsmätä reskontralistan loppusaldoon.   Mikäli heittoa on, tarkista: - Onko kirjanpitoon syötetty myyntisaatavatileille tapahtumia suoraan ohi reskontran? - Oletko tulostanut raportit samalta ajanjaksolta, ja valinnut raportille kaikki käytetyt reskontratilit? - Täsmäsikö edellisten kuukausien saldot, vai tuleeko heitto jo sieltä? - Onko saatu suorituksia laskuihin, joiden kirjauspäivä on täsmäytyshetkeä myöhemmin?
Näytä koko artikkeli
updated by Irina Lallukka VISMA ‎30-01-2019 10:09
Kaikki päätettävälle tilikaudelle kuuluvat käyttöomaisuustapahtumat (uudet hankinnat, myynnit, romutukset, oikaisut yms.) syötetään tietokantaan.   - Mikäli verotuksessa halutaan tehdä EVL:n maksimipoistoista poikkeavat poistot, syötetään ne tässä vaiheessa tili- ja/tai tositetasolle.   - Suoritetaan aineiston laskenta tilinpäätöshetkeen ja avataan "Tilien ylläpito". "Saldot" -välilehdelle syötetään joko euroina tai prosentteina poikkeava poisto kenttiin "evl-poisto" tai "evl-poisto (%)". Syötetty tilikohtainen evl-poisto voidaan viedä myös tositetasolle, tämä tehdään ruksaamalla kenttä "Evl-poiston muutos viedään myös tositteille".   - Tulostetaan tarvittavat käyttöomaisuusraportit ja täsmäytetään ne keskenään. HUOM! jos poikkeavia evl-poistoja käytetään, aineistoa ei saa laskettaa uudestaan ennen raporttien tulostusta. Uudelleenlaskenta palauttaa evl-maksimipoistot.   - Otetaan varmuuskopio kirjanpitoyksiköstä. Verotarkastusta varten on suositeltavaa säilyttää varmuuskopioita vähintään viisi vuotta.   - Tehdään lopullinen tilikauden vaihto. Avataan Rekisterit-Tilinpäätöshetki. Lisätään uuden tilikauden päätöspäivä sekä ruksataan kenttä "Tilikauden vaihto (saldot päivitetään)". Tällä toimenpiteellä tilikausi vaihtuu ja edellisen tilikauden lopun EVL menojäännökset siirretään alkusaldoiksi seuraavalle vuodelle.
Näytä koko artikkeli
updated by Irina Lallukka VISMA ‎21-01-2019 10:21
Laskun kirjauksessa alv-koodi tulee olla vain myyntirivillä.   Määrittelyt: 1. Perus- ja Ohjaustiedot - Ohjaustiedot - Järjestelmäasetukset Reskontra -välilehti: Oikaisukirjausten asetukset: Käytetään alkuperäistä tiliöintiä -täppä päällä   2. Perustiedot - Tilit - Alv-tilin takana tulee olla tilityyppi alv ja kohdassa kassa-alennustili tulee olla alv-tili itse! - Kassa-alennustilillä ei saa olla alv-koodia määriteltynä   3. Jos halutaan, että jokaisen myyntitilin kassa-alennus ohjautuu omalle tilille, niin silloin määritellään myyntitilin Ohjaustiedot 2 -välilehdelle oma kassa-alennustili.   4. Jos halutaan, että kassa-alennukset saavat mennä yhteiselle kassa-alennustilille, niin silloin kassa-alennustilille tulee määritellä oletustiliksi myönnetyt kassa-alennukset.   5. Jos kassa-alennuksen oletustiliä ei löydy miltään tililtä, kirjaantuu kassa-alennus automaattisesti täsmäytystilille ja silloin kirjaus tulee korjata tositteen korjauksen kautta oikealle kassa-alennustilille.
Näytä koko artikkeli
updated by Irina Lallukka VISMA ‎21-01-2019 10:31
Jos maksun mitätöinti ei onnistu, niin tarkista:   1. Tositelajille on määritelty Tositteen korjaus kohtaan Tositteen poisto mahdolliseksi? Perus- ja Ohjaustiedot - Perustiedot - Tositelajit.   2. Onhan kausi auki? Perus- ja Ohjaustiedot - Tilikaudet ja jaksot.   3. Löytyykö reskontratapahtumalle tositetta kirjanpidosta ja onko tositteen jokaisella rivillä sama reskontranumero kuin reskontratapahtumalla?      a. Jos tositetta ei löydy lainkaan, syötä tosite takaisin Uusi tosite -toiminnolla ja tee lisäksi kohta       b. Jos tosite löytyy, syötä / korjaa Tositteen korjauksella oikea reskontranumero ja -tyyppi jokaiselle tiliöintiriville.
Näytä koko artikkeli
updated by Maarit Malmström VISMA ‎24-01-2019 09:26
Tämä ohje koskee vain Wintime Pilvipalvelu (SaaS) käyttäjiä. Jatkossa uusien Wintime käyttäjien perustaminen ei vaadi yhteydenottoa Visma Publicin asiakaspalveluun.
Näytä koko artikkeli
Anna-MariKorttila VISMA
Jos liikasuoritus on mennyt ennakkosuoritukseksi, niin on kaksi vaihtoehtoa:   1. - Mitätöidään suoritus (ennakkosuorituksen mitätöinti tapahtuu Myyntireskontra - Myyntilasku - rivin alussa ruksi, Mitätöi). - Kirjataan suoritus tiliotteelta jollekin lyhytaikaiselle velkatilille. - Maksetaan ylisuoritus takaisin asiakkaalle pankkiohjelmasta. - Kirjataan maksu tiliotteelta aikaisemmin käytetylle velkatilille.   2. - Tehdään uusi veloituslasku asiakkaalle hyvityksen suuruisena ja kirjataan se jollekin lyhytaikaiselle velkatilille. - Kuitataan tämä veloituslasku ennakkosuoritusta vasten. - Maksetaan ylisuoritus takaisin asiakkaalle pankkiohjelmasta. - Kirjataan maksu tiliotteelta aikaisemmin käytetylle velkatilille   Jos liikasuoritus ei ole mennyt ollenkaan reskontraan, niin maksetaan asiakkaalle takaisin pankkiohjelmasta ja kirjataan samalle tilille kuin mille ylisuorituskin oli mennyt.
Näytä koko artikkeli