atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Ārkārtējās situācijas izmaiņas apsaimniekotājiem un komunālajām saimniecībām

06-04-2020 08:33 (Atjaunots 06-04-2020)
  • 2 Atbildes
  • 3 vērtējumi
  • 651 Skatījumi

Mainoties mūsu ikdienai nākas ieviest arī dažādas izmaiņas aprēķinu procesos. Izmaiņas nosaka, gan likumdošanas izmaiņas, gan uzņēmuma iekšienē noteikti noteikumi. Šobrīd aktuālākie jautājumi, kas saistīti ar ikmēneša rēķinu veidošanu ir kavējuma naudas aprēķina apturēšana un skaitītāju verifikācijas termiņa ievērošanu.

 

Kavējuma naudas aprēķina apturēšana

 

Jau varāki mūsu klienti ir izvēlējušies valstī izsludinātā ārkārtējās situācijas dēļ uz laiku pārtraukt kavējuma naudas aprēķinu.

 

Horizon šādā gadījumā nepieciešams visiem līgumiem pievienot atbrīvojuma periodus par vēlamo termiņu. Katrā līgumā šos atbrīvojuma periodus var pievienot vai apskatīt sadaļā Kavējuma nauda -  Atbrīvojumu periodi. Visērtāk masveidā atbrīvojuma periodus ir pievienot no līgumu saraksta (Dokumenti - Līgumi - Līgumu saraksts) vai NĪP līgumu saraksta. Sarakstā nepieciešams atlasīt nepieciešamos līgumus, piemēram, visus, kuru statuss nav Saistības izpildītas. Atlasītos līgumus visus iezīmē un spiež Darbības - Pievienot kavējumu atbrīvojuma periodu. 

 

atbrivojuma_periods.png

 

Norāda dokumenta tipu, datumu no - līdz un pamatojumu.

Laukam kods vajadzētu būt uzstādītam numeratoram.

 

Ja valdības lēmumu dēļ atbrīvojumu periods būs jāpagarina, varēs pievienot jaunu atbrīvojuma periodu ar nepieciešamo periodu.

 

Skaitītāju verifikācijas termiņa nepiemērošana

 

Ministru kabinets 31.03.2020. pieņēma grozījumus MKN Nr. 1013, pievienojot 3 jaunus punktus. 

35. punkts nosaka, ka tiesības veikt pārbaudes atsevišķajos īpašumos, nepiemēro ārkārtējā situācijā, kuru Ministru kabinets izsludinājis saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju.

 

Tā kā skaitītājiem nav iespējams veikt atkārtoto verifikāciju, tad 36. punkts nosaka, ka, ja atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanas termiņš beidzas ārkārtējās situācijas laikā vai triju mēnešu laikā pēc tās, šo ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verificēšanas veikšanas termiņš attiecīgi tiek pagarināts, lai verificēšanu varētu nodrošināt triju mēnešu laikā. Aprēķinot apmaksājamo daļu par pakalpojumu jāņem vērā arī šo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. Saistībā skaitītāja verificēšanas termiņa beigām nevar dzīvokļa īpašumam piestādīt ūdens patēriņa starpību saistībā ar MKN 19.punktu. Ja mājā ir nolemta sava aprēķina kārtība, to ievēro, kamēr tā nav pretrunā ar noteikto rīcību  ārkārtējās situācijas laikā.

 

Kam pievērst uzmanību Horizon?

 

Skaitītāju verifikācijas termiņu pagarināšana

 

Horizon skaitītāju eksemplāriem nepieciešams mainīt nākamo verifikācijas termiņu. To iespējams izdarīt manuāli labojot katru skaitītāju eksemplāra kartīti vai veicot datu labošanu ar Excel veidni. Ja Horizon tiek aizpildīts arī lauks Piedalās aprēķinos līdz, tad nepieciešams mainīt arī tā vertības.

 

Nākamā verifikācijas termiņa nomaiņa nodrošinās, ka patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķinā tiks ievērti ārkārtējās situācijas noteikumi.

Piedalās aprēķinos līdz nomaiņa nodrošinās skaitītāju rādījumu pieņemšanu pagarinātajā periodā.

 

Lai masveidā labotu datumus skaitītāju eksemplāru kartītēs, nepieciešams saraksts ar skaitītāju kodiem, skaitītāju eksemplāru numuriem un jaunajiem datumiem.

Sīkāk kā veikt datu labošanu ar Excel lasiet šeit - https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Datu-labosana-izmantojot-Excel-veidni/ta-p/288524.

 

Rēķina izdruka

 

Saistībā ar izmaiņām ārkārtējās situācijas laika iesakām pārskatīt savu rēķina izdruku un pārliecināties vai nav jāpaslēpj kāds lauks vai josla, lai tā netiktu drukāta vai jāpievieno kāds jauns paziņojums.

Sīkāk par iespējam nedrukāt lauku vai joslu - https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-uzstadit-nedrukajamu-izdrukas-lauku-vai-joslu/ta-p/2...

Sīkāk par teksta lauku pievienošanu atskaišu redaktorā -  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-pievienot-un-rediget-teksta-lauku-Atskaisu-redaktora...

 

Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķina rezultāti

 

Pēc patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķina lūdzam pievērst uzmanību rezultātu piezīmēm. To visērtāk izdarīt Līguma aprēķinu metožu analīzes atskaites (Atskaites - NĪP - Līgumiem - Aprēķinu metožu analīze). Līgumiem pievienoto mainīgo piezīmes nevajadzētu būt vērtībai "Verifikācijas termiņš".

 

Vai esat savā ikdienā saskārušies ar vēl izmaiņām, kur nepieciešams Horiozon informācija vai izmaiņas?

Komentāri
Ilga Baiža
VISMA
autors Ilga Baiža

21. aprīlī Ministru kabinets pieņēma jaunus grozījumus MKN Nr. 1013 un MKN Nr. 524.

Iepazīstoties ar grozījumiem un to anotāciju, secinām, ka galvenās izmaiņas ir par skaitītāju rādījumu nodošanas veidiem.

Sīkāk ar grozījumiem un to anotācijām var iepazīties šeit:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486367&mode=mk&date=2020-04-21 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486365&mode=mk&date=2020-04-21 

 

Kam nepieciešams pievēst uzmanību Horizon?

 

Ja esat pieņēmuši, ka kaut kādā formā, piemēram, fiziskas lapiņas, nepieņemsiet skaitītāju rādījumu un šādiem klientiem rēķināsiet vidējo nepiemērojot ūdens starpības, nepieciešams pievērst uzmanību Horizon konfigurācijai un datiem.

 

Skaitītāju vidējā patēriņa aprēķinu maksimālais skaits

 

Lai vidējais netiktu rēķināts vairāk kā 3 mēnešus pēc kārtas kā to nosaka MKN, Horizon iespējams skaitītāju kartītēs norādīt maksimālo vidējā patēriņa aprēķinu skaitu. Iespējams ārkārtējā stāvokļa laikā jūsu uzņēmums nolemju šādiem klientiem turpināt rēķināt vidējo un šo pazīmi nepieciešams mainīt.

Lietotājs šo maksimālo skaitu var palielināt masveidā izmantojot iespēju Lauku labošana iezīmētām rindām skaitītāju sarakstā (Pamatdati - NĪP - Skaitītāji - Skaitītāji).

 

Patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķina rezultāti

 

Ja tiek pieņemts, ka dzīvoklim, kurš nav nodevist skaitītāju rādījumus, nevar piestādīt ūdens starpību, izņemot gadījumu, kad tā tiek sadalīta uz visiem, patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķina rezultātā neder mainīgais ar piezīmi "Nav rādījumu". Sistēmā nav iespējams šai darbībai atslēgt rādījumu analīzi.

Iespējams vai nu pagarināt rādījumu analīzes periodu uz atpakaļu vai pēc aprēķina atskaitē (Atskaites - NĪP - Līgumiem - Līguma aprēķinu metožu analīze) pārskatīt gadījumus ar piezīmēm "Nav rādījumu".

 

Kādus lēmumus pēc jaunajām izmaiņām ir pieņēmuši jūsu uzņēmumi?

Ilga Baiža
VISMA
autors Ilga Baiža
Ja kāds uzņēmums turpina rēķināt kavējuma naudas, iesaku pievierst uzmanību 30.pantam likumā Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību un saprast vai jums ir jākoriģē esošie kavējuma aprēķini. https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakum...
Izceltā tēma