atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Atlaišanas pabalsta aprēķins

22-08-2019 07:59
  • 0 Atbildes
  • 3 vērtējumi
  • 2805 Skatījumi

Atbrīvojot darbinieku no darba, jāievēro Darba likuma 75.panta un 112.panta nosacījumi (atbilstoši Atlīdzības likuma 3.1 pants un 17.pants).

 

Programmā atlaišanas pabalsta vidējās izpeļņas aprēķins tiek nodrošināts, izmantojot vienreizējās samaksas dokumentu (Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Vienreizējās samaksas dokumenti).

 

Lai veiktu mēneša vidējās izpeļņas aprēķinu, vienreizējās samaksas dokumentā pievieno darbinieku un, nospiežot peles labo pogu, atveras izvēlne, kurā ir iespējams izvēlēties:

  • normālam darba laikam  MVI1
  • summētam darba laikam MVI2.

MVI.png

 

Vidējās izpeļņas aprēķina logā norāda vidējās izpeļņas aprēķina periodu un ieraksta atlaišanas pabalsta apmēru procentos, atbilstoši likumā norādītam mēnešu skaitam (1 mēnesis – 100%, 2 mēneši – 200%, utl.).  Zemāk esošos laukus neaizpilda, t.i., laiks/summas, kas ieiet vidējā izpeļņā, tiek norādīts samaksas veidu konfigurācijā.

 

MVI_aprēķins.png 

 

Darba likums
75.pants. Vidējās izpeļņas aprēķināšana
(1) Visos gadījumos, kad darbiniekam saskaņā ar šo likumu izmaksājama vidējā izpeļņa,
tā aprēķināma par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem no darba algas, no normatīvajos aktos,
darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām, kā arī no prēmijām.

(3) Mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba dienu
skaitu pēdējos sešos kalendāra mēnešos (saskaitot darba dienas pēdējos sešos kalendāra mēnešos
un šo kopsummu dalot ar seši).

(4) Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot
ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu. Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks,
dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu
skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo sešu mēnešu laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar
kalendāra darba dienu skaitu (izņemot attaisnotu prombūtni) pēdējo sešu mēnešu laikā.
Nostrādāto dienu skaitā neietilpst pārejošas darbnespējas dienas, atvaļinājuma dienas un dienas,
kad darbinieks nav veicis darbu šā likuma
74.panta pirmajā un sestajā daļā minētajos gadījumos.

112.pants. Atlaišanas pabalsts
(1) Ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts lielāks atlaišanas pabalsts, uzteicot
darba līgumu šā likuma
101.panta pirmās daļas 6., 7., 8., 9., 10. vai 11.punktā noteiktajos
gadījumos, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu šādā apmērā:

1) viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis
nodarbināts mazāk nekā piecus gadus;

2) divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis
nodarbināts piecus līdz 10 gadus;

3) triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis
nodarbināts 10 līdz 20 gadus;

4) četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis
nodarbināts vairāk nekā 20 gadus.
Dalībnieki
Izceltā tēma