atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Izmaiņas PVN deklarācijas 1. un 3. pielikuma darījumu atlasē no 01.08.2019.

13-09-2019 12:23 (Atjaunots 17-10-2019)
  • 4 Atbildes
  • 5 vērtējumi
  • 1929 Skatījumi

No 01.08.2019. stājās spēkā 16.07.2019. pieņemtie MK noteikumi Nr 356, kas ir grozījumi MK noteikumiem Nr.40 - par PVN deklarācijām.

 

Šie grozījumi detalizētāk paskaidro, kā PVN 1 pārskata I. un III. daļā rīkoties ar atsevišķi norādāmajiem darījumiem, ja  vienā attaisnojuma dokumentā ar kopējo summu virs 150 euro ir iekļauti darījumi ar dažādām likmēm vai nodokļa piemērošanas režīmiem. 

 

Proti - MK noteikumu Nr.40   23.1. un 31.1.apakšpunkti, ir papildināti ar teikumu: “Ja attaisnojuma dokumentā ir norādīti darījumi ar dažādām likmēm vai nodokļa piemērošanas režīmiem, tad katru darījumu norāda atsevišķi.”

 

Tas nozīmē, ka I. un III.pielikumā atsevišķi rādāmi kļūst arī vispārējā kārtībā apliekami darījumi, kas paši par sevi ir zem 150 euro, bet ir iekļauti tādā attaisnojuma dokumentā, kura kopējā summa ir virs 150 euro.

 

Piemērs Nr. 1 - Dažādas likmes

 

Vienā attaisnojuma dokumentā ir ar 21% PVN apliekams darījums par 60 euro, un ar 12% apliekams darījums par 100 euro. Kopā attaisnojuma dokumenta apliekamā summa ir 160 euro, tādēļ abi šie darījumi ir norādāmi atsevišķi.

 

Piemērs Nr. 2 - Dažādi PVN režīmi

 

Vienā attaisnojuma dokumentā ir ar 21% PVN apliekams darījums par 60 euro, un darījums ar īpašu PVN piemērošanas režīmu (reversu) par 100 euro. Kopā attaisnojuma dokumenta apliekamā summa ir 160 euro. Darījums ar īpašo piemērošanas režīmu attēlojams atsevišķi uz citu punktu pamata (piem, 23.4., 31.3.), savukārt, vispārējā kārtībā apliekamais 60 euro darījums jāuzrāda atsevišķi, jo tas ir attaisnojuma dokumentā, kura kopējā summa ir virs 150 euro.

 

Sistēmā Horizon PVN deklarācijas I. un III. pielikuma darījumu atlasē veiktas izmaiņas, lai darījumu atlase augstākminētajos gadījumos būtu atbilstoša grozītajiem MK noteikumiem Nr.40.

 

Svarīgi! Izmaiņas pieejamas no laidieniem: 530.34, 535.27, 540.18

 

Zemāk pieejams sīkāks konkrēto izmaiņu apraksts.

 

1. PVN deklarācijas I.pielikums - dokumenti ar dažādiem PVN režīmiem

 

Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (I daļa) 

 

Ja vienā no piegādātāja saņemtajā dokumentā iekļauti darījumi ar dažādiem PVN  piemērošanas režīmiem (piem., reversa darījums un darījums ar parasto 21% PVN likmi), tad to ievada Horizon ar vairākiem sistēmas dokumentiem. Lai I. pielikuma darījumu atlasē sistēma spētu noteikt, ka tas ir viens un tas pats attaisnojuma dokuments, šiem vairākiem sistēmas dokumentiem ir jāsakrīt klientam, izpildes datumam un numuram.

 

Šādā situācijā sistēma darījumus, kuru klients, izpildes datums un numurs sakrīt ar reversa darījuma klientu, izpildes datumu un numuru, atšifrē atsevišķi pēc PVN kategorijas darījuma veida pazīmes koda, ja kopējā attaisnojuma dokumenta vērtība ir virs 150 euro.

 

Ievadītie dokumenti:

 

pvn_2a_dokumenti.png

 

I. pielikumā atlasītie darījumi:

 

pvn_2a_pielikums.png

 

 

 2. PVN deklarācijas I.pielikums - dokumenti ar dažādām PVN likmēm

 

Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (I daļa) 

 

Ja vienā no piegādātāja saņemtajā dokumentā ievadīti darījumi ar dažādām PVN likmēm (piemēram 21% un 12%), tad PVN deklarācijas I.pielikumā šāds dokuments tiek dalīts pa darījumiem atbilstoši likmēm, ja attaisnojuma dokumenta kopējā summa ir virs 150 euro.

 

Tā sistēma darbojas, ja

  • rēķinam ir vairākas PVN rindas ar dažādām likmēm un tam nav piesaistīts priekšapmaksas dokuments; 
  • maksājumam piesaistīts viens priekšapmaksas dokuments ar 100% piesaisti un priekšapmaksas dokumentā ir vairākas PVN rindas ar dažādām likmēm. 

Svarīgi! Tālāk uzskaitītajās situācijās PVN deklarācijas I. pielikuma dokuments netiks sadalīts pa darījumiem un lietotājam šādam dokumentam vajadzēs veikt manuālas korekcijas, ja:

  • viens vai vairāki priekšapmaksas dokumenti nenosedz visu rēķina summu un šis rēķins dalās pa dažādām likmēm;
  • priekšapmaksas dokuments dalās pa dažādām likmēm un tā ir apmaksāta ar vairākiem maksājumiem;
  • priekšapmaksas dokuments dalās pa dažādām likmēm un priekšapmaksas % nav 100%.

 

Viens ievadītais dokuments:

 

pvn_1a_dokuments.png

 

Divas darījumu rindas I. pielikumā:

 

pvn_1b_pielikums.png

 

 

3. PVN deklarācijas III.pielikums - dokumenti ar dažādiem PVN režīmiem

 

Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (III daļa) 

 

Realizācijā vienā dokumentā var iekļaut rindas gan ar īpašo PVN piemērošanas kārtību, gan vispārējā kārtībā apliekamo PVN likmi. Darījumi, kas iekļauti attaisnojuma dokumentos ar kopējo summu virs 150 euro, PVN deklarācijas III.pielikumā tiek attēloti atsevišķi, piešķirot darījuma veida kodu atbilstoši darījumu summām.

 

Viens ievadītais dokuments un III. pielikumā atlasītie darījumi:

 

pvn_3_dok.png

 

PVN deklarācijas pielikumā dokumenti virs robežsummas 150 eur un ar dažādām PVN likmēm (piemēram 21% un 12%) atlasās atbilstoši grozījumiem arī vecākās versijās/laidienos, nekā minēts šajā rakstā.

Komentāri
Raita Reine
VISMA
autors Raita Reine

Vēlos informēt, ka šajā rakstā minētajos laidienos un vēl dažos pēc tam tika novērota sekojoša kļūda:

 

PVN deklarācijas 1.pielikumā atlasot darījumus, kur bijis priekšapmaksas rēķins un maksājums, darījuma veida kods tika iegūts nevis no rēķina PVN kategorijas, bet gan no klienta kartītes PVN kategorijas. Attiecīgi, ja tās bija atšķirīgas, tad tika ielikts nepareizs darījuma veida kods (piem. A vietā R9 vai otrādi).

 

Labojums ir iekļauts šodien publicētajos laidienos 535.30, 540.20, 545.6.

Tos noteikti jāliek, ja apgādē ir priekšapmaksas rēķini un to PVN kategorijas var atšķirties no klientu kartītēs norādītajām.

liga2204
CONTRIBUTOR **
autors liga2204

Labdien!

Netiekam skaidrībā par PVN 2 izdrukas formu, 

ir darījums ar ES apliekamu personu, izdrukā laukā "Darījuma partnera PVN reģ.nr" neparādās VAt Nr. pirmie 2 cipari, esam visādi mēģinājuši, pārbaudījām klienta kartīti, bet bez rezultātiem, kas varētu būt par vainu?

Raita Reine
VISMA
autors Raita Reine

Labdien, @liga2204 

 

Nebūs uzreiz atbildes, kāpēc tas tā ir šajā izdrukā, to vajag pētīt ilgāk 🙂

Taču problēmu var apiet, ja lauku liek nevis kā lauku, bet kā izteiksmi - skatīt bildē piemēru.

 

Kādām vajadzībām drukājat šo pārskatu? Parasti iesniedz elektroniski EDS un viss 🙂

 

pvn2.png

 

Raita Reine
VISMA
autors Raita Reine

@liga2204 , šeit ir tas iemesls, kādēļ sistēmā ir likta tāda apstrāde PVN maksātāja numura laukam. Arī MK noteikumos Nr.40 ir tāds pielikums.

pvn2-2.png

 

Izceltā tēma