atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Kā efektivizēt lauka <Lietotājs> izmantošanu, ja uzskaite pa lietotājiem nav nepieciešama?

09-08-2019 08:01 (Atjaunots 09-08-2019)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 412 Skatījumi

Grāmatveži, kas izmanto pamatlīdzekļu moduli, zina, ka, nododot pamatlīdzekli ekspluatācijā, lauks <Lietotājs> ir obligāti jāaizpilda. Arī strādājot ar inventāra moduli, šis lauks obligāti jāaizpilda, izsniedzot inventāru lietošanā.

 

Gadījumos, kad viena un tā pati persona ir gan atbildīgā persona, gan lietotājs, lauka <Lietotājs> aizpilde šķiet nelietderīga, jo faktiski tas ir “lieks” lauks .

 

Šādos gadījumos vienai un tai pašai personai tiek piešķirtas abas lomas, attiecīgi šo personu uzskaitot gan kā atbildīgo personu, gan kā lietotāju. Rezultātā, brīžos, kad notiek pamatlīdzekļu vai inventāra iekšējā kustība, grāmatvedim jānomaina ne tikai atbildīgā persona, bet arī lauka <Lietotājs> vērtība. Inventāra iekšējās kustības gadījumos, lai nomainītu lietotāju, sistēmā ir jāievada papildus dokuments <Inventāra lietotāja maiņa>.

 

Iestādes un uzņēmumi, kuriem pamatlīdzekļu vai inventāra atbildīgā persona ir vienlaikus arī lietotājs, var izvairīties no liekām darbībām, izveidojot noklusētu lietotāju atbildīgo un lietotāju sarakstā.

 

Kā izveidot noklusētu lietotāju atbildīgo un lietotāju sarakstā?

 

Ceļš sistēmā: Pamatdati ->Pamatlīdzekļi -> Atbildīgie un lietotāji

 

Lai izveidotu noklusētu lietotāju ir jāizveido personas kartīte sarakstā Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts, kurai ir jāpiešķir lomas <Pamatlīdzekļu lietotājs> vai/un <Inventāra lietotājs>.

 

bilde5.jpg

 

Pēc noklusētā lietotāja izveides nākamais solis ir esošās uzskaites sakārtošana - jāveic iekšējā kustība pamatlīdzekļiem un lietotāju maiņa inventāram uz jaunizveidoto lietotāju N.  Nākamā vēlamā, bet ne obligātā darbība  - noņemt lomas <Pamatlīdzekļu lietotājs> un <Inventāra lietotājs> visām personu kartītēm, izņemot personu, kurai ir piesaistīta noklusētā lietotāja kartīte. Minētā darbība izslēgs kļūdainu lietotāja izvēli.

 

Jaunajām iegādēm izsniegšanas lietošanā procesu var optimizēt, pieliekot jaunizveidoto lietotāju kā noklusētu vērtību pie dokumenta tipa. Pamatlīdzekļiem šādu lauku jāpievieno pamatlīdzekļu kartītes dokumenta tipam.

 

bilde7.jpg

 

Inventāram noklusēto lietotāju pieliek dokumenta tipam <Inventāra izsniegšana lietošanā>.

 

bilde8.jpg

 

Lai izdodas procesu optimizācija!

Izceltā tēma