Kā efektivizēt lauka <Lietotājs> izmantošanu, ja uzskaite pa lietotājiem nav nepieciešama?

09-08-2019 08:01 (Atjaunots 22-06-2022)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 658 Skatījumi

Grāmatveži, kas izmanto pamatlīdzekļu moduli, zina, ka, nododot pamatlīdzekli ekspluatācijā, lauks <Lietotājs> ir obligāti jāaizpilda. Arī strādājot ar inventāra moduli, šis lauks obligāti jāaizpilda, izsniedzot inventāru lietošanā.

 

Ko darīt ja pamatlīdzekļu un inventāra uzskaite pa lietotājiem nav nepieciešama vai nav iespējama?

 

Šādos gadījumos atbildīgai personai tiek piešķirtas abas lomas, attiecīgi šo personu uzskaitot gan kā atbildīgo personu, gan kā lietotāju. Rezultātā, brīžos, kad notiek pamatlīdzekļu vai inventāra iekšējā kustība, grāmatvedim jānomaina ne tikai atbildīgā persona, bet arī lauka <Lietotājs> vērtība. 

 

Iestādēm un uzņēmumiem, kuriem pamatlīdzekļu vai inventāra uzskaite pa lietotājiem nav nepieciešama, mēs iesakām, izveidojot vienu nosacītu lietotāju, ko izmantot dokumentos.

 

Kā izveidot nosacīto lietotāju atbildīgo un lietotāju sarakstā?

 

Ceļš sistēmā: Pamatdati ->Uzņēmums-> Atbildīgie un lietotāji

 

Lai izveidotu nosacīto lietotāju, ir jāizveido personas kartīte sarakstā Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts, kurai ir jāpiešķir lomas <Pamatlīdzekļu lietotājs> vai/un <Inventāra lietotājs>.

 

INV_LIET_1.PNG

 

Pēc nosacītā lietotāja izveides nākamais solis ir esošās uzskaites sakārtošana - jāveic iekšējā kustība pamatlīdzekļiem un lietotāju maiņa inventāram uz jaunizveidoto lietotāju N.  Nākamā vēlamā, bet ne obligātā darbība  - noņemt lomas <Pamatlīdzekļu lietotājs> un <Inventāra lietotājs> visām personu kartītēm, izņemot personu, kurai ir piesaistīta nosacītā lietotāja kartīte. Minētā darbība izslēgs kļūdainu lietotāja izvēli.

 

Jaunajām iegādēm izsniegšanas lietošanā procesu var optimizēt, pieliekot jaunizveidoto lietotāju kā noklusētu vērtību pie Pamatlīdzekļu kartītes dokumenta tipa (Sistēma -> Uzstādījumi).

 

INV_LIET_2.PNG

 

Dokumenta tipam <Inventāra pārvietošanas dokuments> uzlikt noklusēto lietotāja vērtību nevar. Pašā dokumentā var uzreiz visam inventāram norādīt vienu un to pašu nosacīto lietotāju.

Detalizētāk par inventāra izsniegšanu lietošanā lasīt šeit 

 

Lai izdodas procesu optimizācija!

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām