Kā labot NPI/I pozīciju kartītes ja tās jau ir uzskaitē?

18-10-2021 14:58 (Atjaunots 22-06-2022)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 311 Skatījumi

Nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu pozīciju kartītēm, kas jau ir uzskaitē, t.i., ar statusu “Aktīvs”, var labot tikai lauku “Piezīmes”.

Jebkuru citu informāciju var labot tikai tad ja NPI/I pozīciju kartīte ir statusā “Sagatave”.

 

Kā nomainīt NPI/I pozīciju kartītes statusu no “Aktīvs” uz “Sagatave”, lai labotu kartītes informāciju?

 

 • Ja NPI/I pozīciju kartīte ir tikko nesen izveidota un tai nav vēl citi kustību dokumenti, tad jāatceļ līdz statusam “Sagatave” Apgādes (Dokumenti -> Apgāde -> Rēķinu saraksts) vai Realizācijas rēķins (Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts), no kura ir izveidota NPI/I pozīciju kartīte. Tikko nomainīsies rēķina statuss uz “Sagatave” tā arī NPI/I pozīciju kartītei būs statuss “Sagatave”. Pēc nepieciešamo labojumu veikšanas, rēķinu izpilda un iegrāmato.
 • Ja NPI/I pozīciju kartītei ir jau veidoti citi kustību dokumenti (summu pārgrāmatošanas vai iekšējās kustības dokumenti) un tos vēl ir iespējams dzēst, lai labotu kartītes sākotnējo informāciju, tad secīgi ir jāizdzēš visi dokumenti, kas ir pēc Apgādes vai Realizācijas rēķina. Un tad arī rēķinu programma atļaus atcelt līdz statusam “Sagatave”. Pēc nepieciešamo labojumu veikšanas, rēķinu izpilda un iegrāmato. Kā arī atjauno visus izdēstos NPI/I pozīciju kartītes dokumentus.

 

Informācija, ko var labot Apgādes vai Realizācijas rēķinā un kas tiek pārnesta uz NPI/I kartīti:

 • Pakalpojuma kartīte - mainīsies NPI/I pozīcijas kartītes nosaukums, nākamo periodu konts un ieņēmumu/izdevumu konts
 • Datums no, Datums līdz - mainīsies NPI/I periods
 • Raksturojums - mainīsies NPI/I pozīciju kartītes lauks "Piezīmes"
 • Dimensijas
 • Summa
 • Klients
 • Līgums
 • Atbildīgais

 

 • Ja NPI/I pozīciju kartītei ir jau veidoti citi kustību dokumenti (summu pārgrāmatošanas vai iekšējās kustības dokumenti) un tos vairs nav iespējams dzēst, lai labotu kartītes sākotnējo informāciju, tad ir jāveido iekšējās kustības dokuments. Tas ir dokuments, ar kuru programma slēdz esošo NPI/I pozīciju kartīti un veido jaunu kartīti jau ar statusu “Sagatave”. Jaunajā NPI/I pozīciju kartītē tiek pārnesta visa esošās kartītes informācija un atlikusī, nepārgrāmatotā summa. Nepieciešamo informāciju labo jaunajā NPI/I pozīciju kartītē. Labojumi būs spēkā ar iekšējās kustības dokumenta datumu. Iepriekš sagatavotie dokumenti paliks ar tajos fiksēto informāciju un tālāk jau tiks izmantota jaunā NPI/I pozīciju kartīte.

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām