atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Kā pielietot dokumentu apstrādes atļaujas?

15-08-2018 08:20
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 363 Skatījumi

Ar dokumentu apstrādes atļauju palīdzību sistēmā ir iespējams kontrolēt dokumentu ievadi un labošanu atvērtā grāmatojumu periodā.


Ja ir nepieciešams aizliegt lietotājiem labot noteiktus dokumentus periodā, par kuru jau ir izveidotas un iesniegtas atskaites (piemēram, PVN deklarācija), bet grāmatojumu periodu vēl nav iespējams aizslēgt, jo nepieciešams veikt ar iesniegtajām atskaitēm nesaistītus grāmatojumus, tad to iespējams izdarīt ar dokumentu apstrādes atļauju palīdzību.

  

 1. Sistēmā jāizveido dokumentu apstrādes atļauja, norādot periodu, kurā būs atļauts labot dokumentus


Ceļš sistēmā: Pamatdati > Kontu plāns > Dokumentu apstrādes atļaujas > Pievienot jaunu

 dok-apstr_atl.jpg

 

2. Dokumentiem, uz kuriem dokumentu apstrādes atļauja attiecas, dokumenta tipa kartītē jāpiesaista nepieciešamā atļauja

 

Ceļš sistēmā: Sistēma > Uzstādījumi > Dokumentu tipi

  dok-apstr-atl2.jpg

 

Dokumentu apstrādes atļauju dokumentu tipiem var piesaistīt gan katru dokumenta tipa kartīti atverot labošanas režīmā, gan dokumentu tipu sarakstā iezīmējot vairākas dokumentu tipu kartītes un ejot uz Darbības > Lauku labošana iezīmētajām rindām.


Ievadot vai labojot dokumentus, kuru izpildes datums neatbilst dokumentu apstrādes atļaujā norādītajam periodam, tiks parādīts kļūdas paziņojums <Dokumenta izpildes datums neatbilst apstrādes atļaujai!>.

 

dok_apstr-atl3.jpg

 

Katrai dokumentu apstrādes atļaujai piesaistīto dokumentu sarakstu var redzēt dokumentu apstrādes atļauju saraksta izvēlnē Darbības > Piesaistītie dokumentu tipi.


Dokumentu apstrādes atļaujas darbības periodu iespējams mainīt gan katru atļauju atverot labošanas režīmā, gan atļauju sarakstā iezīmējot vairākus ierakstus un ejot uz Darbības > Lauku labošana iezīmētajām rindām. 

Izceltā tēma