atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Kā pievienot Līgumu aprēķinu metodes?

12-09-2018 10:16 (Atjaunots 12-09-2018)
  • 0 Atbildes
  • 2 vērtējumi
  • 563 Skatījumi

Nekustamo īpašumu pārvaldības modulī līgumu aprēķinu metodes nosaka, kas un kā konkrētajam līgumam tiks aprēķināts veidojot rēķinu. 

 

Ja jāveic izmaiņas vienā metodē, vienā līgumā to var ērti izdarīt manuāli, bet gadījumos, kas ietekmē visas līguma metodes vai metodi visai mājai, katru apstrādāt ar rokām var aizņemt ļoti daudz laika.

 

Sistēmā ir iestrādāti dažādi veidi, kā pievienot vai slēgt vairākas līguma aprēķinu metodes vienlaicīgi.

 

Izmaiņas viena līguma vairākām aprēķinu metodēm

 

  • Slēgt visas līguma metodes vienlaicīgi ar līguma izbeigšanu

Ja līgumam tiek ievadīts Faktiskais beigu datums, tad sistēma piedāvā aprēķinu metodēm un aprēķinu skaitītājiem spēkā līdz aizpildīt ar norādīto beigu datumu.

 

liguma_fakt_beigu_dat.png

 

  • Pievienot jaunam līgumam metodes no mājai noteiktajām

Horizon ir iespējams būves kartītē aprakstīt pēc kādām metodēm šīs mājas līgumiem tiek veidoti rēķini. To iespējams izdarīt būves kartītes sadaļā Aprēķinu metodes.

 

buve.png

 

Līguma kartītē sadaļā Aprēķini - Aprēķinu metodē izvēlnē Darbības - Aizpildīt no mājas. Šādi ērti var pievienot vairākas līguma aprēķinu metodes vienlaicīgi un iegūt informāciju, kādas metodes šai mājai ir nepieciešamas.

 

no_majas.png

 

  • Pievienot jaunam līgumam metodes no servisa plāna

Horizon iespējams nodefinēt aprēķinu metožu komplektus - servisa plānus, kurus pēc tam izmantot ērtākai metožu pievienošanai līgumos. Piemēram, aprēķinu metodes privātpersonai mājās ar ūdensapgādi un apkuri, aprēķinu metodes privātpersonai mājās ar elektrības skaitītājiem dzīvoklī.

 

Servisa plānus iespējams veidot Pamatdati - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Aprēķiniem - Servisa plāni.

 

servisa_plans.png

 

Līguma kartītē sadaļā Aprēķini - Aprēķinu metodē izvēlnē Darbības - Aizpildīt no servisa plāna.  

 

no_servisaplaniem.png

 

  • Pievienot jaunam līgumam metodes no iepriekšējā līguma

Ja objektam jau ir kāds vecāks līgums ir iespējams kopēt metodes, kas norādītas šajā līgumā. Jaunajā līgumā sadaļā Aprēķini - Aprēķinu metodē izvēlnē Darbības - Kopēt no NĪO līgumiem, iespējams apskatīt iepriekšējo šī objekta līgumu aprēķinu metodes un izvēlēties kuras pievienot jaunajam līgumam.

 

no_liguma.png

 

Izmaiņas aprēķinu metodēm vairākos līgumos:

 

  • Pievienot jaunu metodi vairākos līgumos

Šādu darbību iespējams veikt divos Horizon sarakstos:

- Dokumenti - Nekustamo īpašumu pārvaldība - NĪP līgumi

- Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Līgumiem - Līgumu aprēķinu metožu analīze.

 

Iezīmējot vairākus saraksta ierakstus izvēlnē Darbības - Pievienot aprēķinu metodi/Pievienot līguma aprēķinu metodi. Šādi aprēķinu metode tiks pievienota visos izvēlētajos līgumos.

 

pieviento.png

 

  • Slēgt esošo metodi vairākos līgumos

Slēgt aprēķinu metodi vairākos līgumos vienlaicīgi arī ir iespējams no diviem Horizon sarakstiem:

- Dokumenti - Nekustamo īpašumu pārvaldība - NĪP līgumi

- Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Līgumiem - Līgumu aprēķinu metožu analīze.

Iezīmējot ierakstus izvēlnē Darbības - Slēgt aprēķinu metodi/Slēgt līgumu aprēķinu metodi. Ja metodi slēgsiet no līgumu saraksta, tad visos iezīmētajos līgumos izvēlētā aprēķinu metode tiks slēgta. Slēdzot metodes no atskaites, tiks slēgtas izvēlētās līguma aprēķinu metodes.

 

slegt.png

 

  • Veikt metožu nomaiņu

Dažkārt tiek mainīgi aprēķinu principi visā mājā, kas nozīmē, ka jāveic metožu nomaiņa - vecā metode jāslēdz un jāpievieno līgumiem jauna. Šādā situācijā ir svarīgi metodes mainīt tikai tajos līgumos, kur tās ir šobrīd. Var būt gadījums, ka kāds no dzīvokļiem vai telpām ir īpašā situācijā, piemēram, karstais ūdens ir atslēgts. Tad nebūtu patīkami masveidā veicot nomaiņu pievienot līgumam nevajadzīgu aprēķinu metodi un izveidot nepareizus rēķinus.

 

Metožu maiņu ērti veikt atskaitē Līgumu aprēķinu metožu analīze (Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Līgumiem - Līgumu aprēķinu metožu analīze).

Atskaitē nepieciešams atlasīt aprēķinu metodi, kuru nepieciešams nomainīt, pēc nepieciešamības konkrētu adresi vai funkcionālo objektu.

Sākotnēji atzīmē esošās metodes un izmanto darbību "Pievienot līguma aprēķinu metodi", lai ievadīto jaunās metodes un pēc tam izmantot darbību "Slēgt līgumu aprēķinu metodi", lai noslēgtu vecās metodes.

 

Šādā veidā metožu maiņa tiks veikta tikai tajos līgumos, kur iepriekš bija norādīta vecā metode.

 

Izceltā tēma