atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

  • 0 Atbildes
  • 3 vērtējumi
  • 833 Skatījumi

Piemērs: Piegādātājs 2016.g. janvārī izrakstījis rēķinu par 2015.g.decembrī sniegtu pakalpojumu.

 
Šādā situācijā, kad pakalpojums attiecināms uz pagājušā gada izdevumiem, bet saistības pret klientu jāatzīst šogad (nepieciešams, lai uz 1.janvāri savstarpējās salīdzināšanas aktā ar klientu šis rēķins netiek iekļauts), vadot sistēmā rēķinu, tā rindās jānorāda korekts perioda tips – “iepriekšējais” un jāveic atbilstošs grāmatojums.
 
Lai rēķinā būtu iespējams mainīt perioda tipu, jābūt aktivizētam dokumenta tipam “NPI/I pozīcijas kartīte”.
 
Ceļš: Sistēma – Uzstādījumi – Dokumentu tipi - “NPI/I pozīcijas kartīte”.
 
rree1.jpg
 
Apgādes rēķinu dokumentu tipiem, kuros tiks izmantoti iepriekšējie periodi, jāpiesaista aktivizētais NPI/I pozīcijas kartītes dokumenta tips, norādot lappusē “Lauku atribūti” vērtību “Nākamo periodu pozīcijas dokumentu tips” un izvēloties to par noklusēto vērtību.
 
rree2.jpg
 
Vadot sistēmā rēķinu, tā galvenē norāda rēķina izrakstīšanas datumu, savukārt rindās norāda:
  • perioda tips “Iepriekšējais”;
  • “Datums” - iepriekšējā gada datums, ar kuru veiks grāmatojumu uz izdevumiem.

rree3.png

 

Grāmatojums:

  • Pamatgrāmatojums: D 542xx – K 53xx (dokumenta datumā);
  • Papildgrāmatojums: D 7xx – K 542xx (pagājušā gada datumā).

rree44.png

 

Kontējumu shēmas pielāgošana:

 

Pamatrinda:

 

rree5.png

 

Papildrinda:

 

rree6.png

 

Sīkāku aprakstu par iepriekšējo un nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu dokumentu izmantošanu skatīt pielikumā.

 
 
Pielikumi
Dalībnieki