atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

(updated by Mija Zaļūksne VISMA ‎26-06-2018 17:59 )
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 579 Skatījumi

Lai varētu programmā ievadīt Inventāra inventarizācijas dokumentu, jābūt aktivizētam dokumenta tipam Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme.Inventarizācijas dokumentā tiek ievadīti inventarizācijas dati un veikta faktisko atlikumu salīdzināšana ar uzskaites atlikumiem, kā arī atlikumu korekcijas.

 

Ceļš: Dokumenti – Noliktava – Inventarizācijas pievienot Jaunu inventarizāciju vai Dokumenti – Noliktava – Jauna inventarizācija:

 

inventariz11.png

 

Aizpildāmie dokumenta lauki un to nozīme:

 1. Datums – dokumenta datums uz kuru tiek veikta inventarizācija. Uzmanību! Ja inventarizācijas dati nepieciešami, piemēram, par periodu līdz 31.12.2015. datumam ieskaitot, tad dokumenta datums ir nākamā diena, kas šajā minētajā piemērā ir 01.01.2016.;

 2. Numurs – dokumenta numurs;

 3. Noliktava – norādama noliktava vai atbildīgā persona, kuras atbildībā esošajiem inventāriem tiks veikta inventarizācija;

 4. Sēriju skaitīšana – inventāru inventarizācijai jāizmanto šī dokumenta lappuse;

 5. Sēriju saraksts – ielasāmi inventāra atlikumi, kas ir uzskaitē, bet kolonnās Daudzums informācija netiks aizpildīta. Šo variantu izmanto, ja nepieciešams izdrukāt inventarizācijas sarakstu, un, veicot inventarizācijas skaitīšanu, nav nepieciešams, lai būtu redzams sēriju daudzums. Pēc aizpildīta inventarizācijas dokumenta papīra formā, šajā dokumentā tiek manuāli aizpildīta kolonna Daudzums (ar virsrakstu melnā krāsā):

  in2.png


 6. Pievienot no sēriju atlikuma saraksta – ielasāmi inventāra atlikumi, kas ir uzskaitē dokumentā norādītajā noliktavā vai atbildīgajai personai, un  kolonās Daudzums būs norādīts uzskaites daudzums.

  Izvēlne Sērializētas partijas atlikumi – izmanto partijām, kuras ir pilnībā vai daļēji serializētas. Daļēji serializētām partijām pavadzīmē tiek izveidotas 2 rindas – vienā tiek ievietots sērijas daudzums, otrā – partijas neserializētais daudzums.

  Izvēlne Neserializētas partijas atlikumi – izmanto partijām, kuras sēriju uzskaitē iekļautas, bet neviena vienība nav serializēta.

  Ja Daudzums pēc fakta neatbilst Daudzumam pēc uzskaites, tad inventarizācijas dokumenta rindiņā kolonnā Daudzums (ar virsrakstu melnā krāsā) norāda faktisko daudzumu:

  in3.png


  Sēriju skaitīšanas lappusē iespējams izveidot jaunu sēriju. Jaunas sērijas ievadei jānorāda nomenklatūras kods un jāievada sērijas numurs kolonnā Jaunā sērija. Jānorāda Sērijas dokumenta tips, Mērvienība un, ja tiek izmantoti, Variants, Kondīcija, Sērijas ražotāja partijas numurs.

  Jauno sēriju iespējams pievienot noliktavā jau esošai partijai, norādot to kolonnā 
  Partija. Ja partijas numurs netiek norādīts, tiek ģenerēta jauna partija ar dokumenta numuru:

  inventariz2.png
  Veicot korekcijas daudzumā, kolonnā Rindas veids uzrādīsies, vai tas ir Trūkums vai Pārpalikums.

 7. Cipars –  attēlo rindiņu skaitu dokumentā;

 8. Fiksēt atlikumus dokumentam – tiek veikta norādītā daudzuma fiksācija visam dokumentam un aizpildītas dokumenta lappuse Atlikumu korekcijas. Pēc izpildes, ja nepieciešams, tiks veiktas atlikumu korekcijas noliktavas atlikumos. Šis dokuments būs kā atlikumu norakstīšanas vai saņemšanas dokuments. Tas nozīmē, ka papildus nav jāveido norakstīšanas vai saņemšanas dokuments;

 9. Fiksēt atlikumus rindai - tiek veikta atlikuma fiksēšana iezīmētajai dokumenta rindai  un par to aizpildītas dokumenta lappuse Atlikumu korekcijas;

 10. Atcelt Fiksēšanu dokumentam – fiksāciju atceļ, ja dokumentā jāveic daudzumu korekcijas;

 11. Atlikumu apstrāde – pēc atlikumu fiksēšanas šī lappuse tiek automātiski aizpildīta tikai krājumiem, jeb lappusē Skaitīšana ievadītajam daudzumam. Tātad šī informācija netiks aizpildīti, ja tiek inventarizācija veikta inventāram;

 12. Atlikumu korekcija – pēc atlikumu fiksēšanas šī lappuse tiek automātiski aizpildīta. Lappusē tiek attēloti inventāri, kuriem inventarizācijā konstatēts iztrūkums vai pārpalikums. Daudzums ar mīnusu nozīmē pārpalikumu, šis daudzums tiks pieplusots noliktavas atlikumiem, bet  daudzums ar plusu nozīmē, ka šis daudzums tiks norakstīts:

  inventariz3.png

  Dokumenta augšējā lappusē 
  Info var norādīt inventarizācijas komisiju. Šo informāciju varēs pēc tam norādīt inventarizācijas izdrukā:

  in6.png

Inventarizācijas rezultātus var izdrukāt:

 1. Izvēloties inventarizācijas dokumenta sarakstā pogu Drukāt;
 2. Izvēloties inventarizācijas dokumenta sarakstā Darbības – Inventarizācijas kopsavilkums pa sērijām un šajā sarakstā poga Drukāt:

  inventariz4.png
Dalībnieki