atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Kas jāmaina Horizon, lai piemērotu PVN apsaimniekošanai no 01.07.2016.?

11-01-2018 10:09 (Atjaunots 27-06-2018)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 330 Skatījumi
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma grozījumi (publicēti 18.12.2015.) paredz, ka no 2016. gada 1. jūlija pievienotās vērtības nodokļa standartlikme 21 procents ir jāpiemēro dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem. Vienlaikus mājas pārvaldniekam rodas arī tiesības samazināt valsts budžetā maksājamo PVN, atskaitot kā priekšnodokli to PVN, kas norādīts piegādātāju rēķinos par precēm un pakalpojumiem pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošināšanai. Tādējādi būtu jāveic arī pārvaldīšanas pakalpojumu maksas korekcija.
 
PVN piemērošana attiecas arī uz iemaksām par plānotajiem remontdarbiem, ja mājas pārvaldnieks būs uzskatāms par pakalpojuma sniedzēju un izrakstīs nodokļa rēķinu.
Horizon jāmaina rindas pakalpojumu aprēķinu metodēm, lai norādītu pakalpojumu ar atbilstošo PVN likmi, kā arī tarifu kartītes, lai norādītu korektu pakalpojuma maksu.
 

Pakalpojumu kartītes

 

Pamatdati - Noliktava - Nomenklatūras.
 
Jāveido jauna pakalpojumu kartīte apsaimniekošanas maksai iedzīvotājiem. Pakalpojumu kartītē jānorāda kāda PVN likme piemērojama. Ja sistēmā jau ir atbilstoša kartīte, tad jauna nav jāveido.
Esošo pakalpojuma kartīti nelabo, lai nodrošinātu iespēju pārrēķinu gadījumā piemērot tādu likmi, kāda bijusi spēkā aprēķina periodā.
 
Jāpievērš uzmanība pakalpojuma grupai - tā nosaka uz kādiem virsgrāmatas kontiem grāmatojams izrakstītais rēķins.
 
nom1.png
 

Aprēķinu metodes

 

Ceļš: Pamatdati - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Aprēķiniem - Aprēķinu metodes.
 
Iedzīvotāju apsaimniekošanas maksas aprēķinu metodei ir jāslēdz esošā rindiņa ar 30.06.2016. un jāveido jauna ar 01.07.2016. norādot jauno pakalpojumu. Ja labojamās aprēķinu metodes ir dažas, tad ievadformā var izmantot pogu “Kopēt rindu”. Ja labojamās aprēķinu metodes ir daudz, tad no saraksta var izmantot darbību “Mainīt rindas iezīmētām metodēm” (no 475.v.).
 
nom2.png
 

Tarifu kartītes

 

Ceļš: Pamatdati - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Aprēķiniem - Tarifi.
 
Jāpārbauda atzīmes rūtiņa “PVN iekļauts”. Tā jāatzīmē tikai gadījumos, ja kartītē tarifs tiek norādīts kopā ar PVN. Ja tarifu norāda bez PVN, tad rūtiņai jābūt neatzīmētai. Ja mainās arī pakalpojumu tarifi, tad jāpievieno jaunas tarifa rindas ar 01.07.2016.Tarifu papildināšanai var izmantot excel veidni.
 
nom3.png
 

Rēķinu veidošana un izdrukas

 

Ceļš: Dokumenti - Nekustamo īpašumu pārvaldība - Maksas aprēķins.
 
Savlaicīgi jāpārbauda rēķinu ģenerēšana, lai pārliecinātos, ka pārvaldīšanas pakalpojumiem tiek piemērtots PVN un korekta spēkā esošā tarifa likme. Nepieciešams arī pārbaudīt rēķinu izdrukas.
 

PVN deklarācija

 

Ceļš: Atskaites - Apgāde - PVN deklarācijas.
 
Jāpārbauda deklarācijas aprēķins un darījumu atlase III. pielikumā. Ja pakalpojumi tiks grāmatots uz jaunu virsgrāmatas ieņēmumu kontu, tad attiecīgi jāpapildina PVN deklarācijas apraksts (Atskaites - Virsgrāmata - Finanšu pārskatu apraksti).
Dalībnieki
Izceltā tēma