atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

(updated by Mija Zaļūksne VISMA ‎26-06-2018 16:16 )
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 280 Skatījumi

Stāžu intervālus ir nepieciešams definēt, lai Novērtējuma kategoriju konfigurācijas tabulā būtu iespējams norādīt novērtējuma kategoriju atkarības no profesionālās pieredzes stāža lieluma un saņemtā novērtējuma.

 

Stāžu intervālu definēšana

 

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu lietām -> Stāžu intervāli

 

1.PNG

 

Stāžu intervālus ir nepieciešams definēt, lai Novērtējuma kategoriju konfigurācijas tabulā būtu iespējams norādīt novērtējuma kategoriju atkarības no profesionālās pieredzes stāža lieluma un saņemtā novērtējuma.

 

Tālāk informācija no Novērtējuma kategoriju konfigurācijas tabulām tiks izmantota atskaitē Novērtējuma kategoriju kontroles pārskats, lai sistēma mācētu aprēķināt, kāda novērtējuma kategorija uz konkrētu datumu darbiniekam pienākas.

 

Tāpēc Stāžu intervālu sarakstā ir svarīgi ievadīt pareizus intervālus - kas noteikti MK noteikumos nr. 66, 4. pielikumā:

 • līdz 1 gadam (0 - 1);
 • no 1 līdz 3 gadiem (1 - 3);
 • vairāk par 3 gadiem (3 - 99).

 

Novērtējuma kategoriju konfigurācijas tabulas

 

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu lietām -> Novērtējumu kategoriju konfigurācijas tabulas

 

2.PNG

 

Novērtējuma kategoriju konfigurācijas tabulā tiek norādīta novērtējumu kategoriju atkarība no novērtējuma un profesionālās pieredzes stāža.

 

Tabula ir paredzēta, lai atskaitē Novērtējuma kategoriju kontroles pārskats sistēma mācētu aprēķināt, kāda novērtējuma kategorija uz konkrētu datumu darbiniekam pienākas.

 

Aprēķins tiek balstīts uz MK noteikumiem nr. 66, 4. pielikumu. Tā kā pastāv iespēja, ka MK noteikumi var mainīties, tad ir iespēja norādīt datumu, no kura ir spēkā tabulā norādītie nosacījumi. Tabulas labajā pusē tiek uzrādīti sistēmā ievadītie Novērtējumi, bet augšā - ievadītie Stāžu intervāli.

 

Atliek vēl ievadīt Novērtējuma kategorijas - pretī attiecīgajam Novērtējumam un Stāžu intervālam.

 

Novērtējumu kategoriju kontroles pārskats

 

Ceļš: Atskaites -> Personāla uzskaite -> Personas lieta -> Novērtējumu kategoriju kontroles pārskats

 

Šajā atskaitē paredzēts attēlot tos darbiniekus, kuriem esošā novērtējuma kategorija neatbilst tai, kurai būtu jābūt, balstoties uz Novērtējuma kategoriju konfigurācijas tabulu.

 

Ja atskaitē tiek uzrādīts kāds darbinieks, tad personāla speciālistam būtu jāpārliecinās, vai darbiniekam nav jāmaina esošā novērtējuma kategorija uz citu.

 

Pirms atskaites atvēršanas, ir jānorāda datums, uz kuru ir nepieciešams skatīt informāciju. Uz norādīto datumu sistēma atrod tā brīža aktuālo:

 • novērtējumu no Novērtējuma protokola;
 • profesionālās pieredzes stāža lielumu no Darba stāža informācijas;
 • novērtējuma kategoriju no Kvalifikācijas pakāpes/Novērtējuma kategoriju pārskata.

Uz norādīto datumu tiek aprēķināta novērtējuma kategorija, kurai būtu jābūt, atkarībā no saņemtā novērtējuma un profesionālās pieredzes stāža lieluma (balstoties uz Novērtējuma kategoriju konfigurācijas tabulu).

 

Ja darbinieka aktuālā novērtējuma kategorija neatbilst tai, kurai būtu jābūt, tad šis darbinieks tiek uzrādīts atskaitē.

 

Papildus atskaitē tiek uzrādīti arī tie darbinieki, kuriem ir piešķirts Novērtējums, bet nav piešķirta Novērtējuma kategorija.

 • Darbinieka aktuālā Novērtējuma kategorija tiek uzrādīta kolonnā AKTUĀLĀ NOVĒRTĒJUMA KATEGORIJA.Nosaukums. Ja darbiniekam nav piešķirta Novērtējuma kategorija, tad šajā kolonnā ir tukšums.

 • Pēc Novērtējuma kategoriju konfigurācijas tabulas aprēķinātā Novērtējuma kategorija tiek uzrādīta kolonnā NOVĒRTĒJUMA KATEGORIJA NO KONFIGURĀCIJAS.Nosaukums.

Brīdinājumu mehānisms

 

Ceļš: Pamatdati -> Uzņēmums -> Brīdinājumu apraksti 

 

Lai atvieglotu personāla speciālista darbu un viņam nebūtu manuāli jāpārbauda jaunā atskaite, tad ir iespējams izveidot brīdinājuma mehānismu, kas balstās uz šajā atskaitē pieejamo informāciju.

 

Vispārīgo aprakstu, kā izveidot brīdinājumu, skatīt Horizon palīgā sadaļā Brīdinājumi.

 • Lai izveidotu brīdinājumu par darbiniekiem, kuriem esošā novērtējuma kategorija neatbilst tai, kurai būtu jābūt, tad brīdinājuma filtrā jānorāda:
  - Aktuālā novērtējuma kategorija NAV TUKŠS un
  - Novērtējuma kategorija no konfigurācijas NAV TUKŠS.

 • Lai izveido brīdinājumu par darbiniekiem, kuriem nav piešķirta novērtējuma kategorija, filtrā jānorāda - Aktuālā novērtējuma kategorija IR TUKŠS. 

 • Lai vienā brīdinājumā uzrādītos gan tie darbiniekie, kuriem esošā novērtējuma kategorija neatbilst tai, kurai būtu jābūt, gan tie, kuriem vispār nav piešķirta novērtējuma kategorija, filtrā jānorāda:
  - Aktuālā novērtējuma kategorija NAV TUKŠS un
  - Novērtējuma kategorija no konfigurācijas NAV TUKŠS un
  - Aktuālā novērtējuma kategorija IR TUKŠS.
Dalībnieki