atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Kurām PVN deklarācijas ailēm ar kurām pielikumu summām jāsakrīt?

05-06-2020 10:10
  • 0 Atbildes
  • 2 vērtējumi
  • 550 Skatījumi

PVN deklarācija un tās pielikumi ir viena no sarežģītākajām atskaitēm jebkura uzņēmuma vai iestādes darbībā, kas ir reģistrēti kā PVN maksātāji. Lai palīdzētu noorientēties šajā sarežģītajā atskaitē, zemāk sniegtas biežāk lietoto darījumu sakarības starp PVN deklarācijas un pielikumu summām.

 

Ja vēlaties rakstu izdrukāt, ŠEIT ir īsa instrukcija, kā to ērti izdarīt.

 

Lai noder! 🙂

 

PVN deklarācijas ailes

 

40.aile "KOPĒJĀ DARĪJUMU VĒRTĪBA"

 

Kopsummu aile no zemāk esošajām ailēm, kuru atsevišķi pārbaudīt pret pielikumiem nav nepieciešams. 

 

41. - 49.aile "apliekamo darījumu summa", izņemot 48.2

 

Rezultāts tiek salīdzināts ar 3. pielikuma datiem.

Šajās ailēs tiek uzrādīta realizācijas apliekamā summa bez PVN.

 

3. pielikumā tiek izlikta izskatā kolonna <PVN deklarācijas rinda>, kurā uzrādīta PVN deklarācijas aile, kurai saistoša ir attiecīgā rindiņa.

 

2020-03-23_13-22-41.jpg

Sasummējot 3.pielikuma rindiņas un grupējot tās pēc kolonnas <PVN deklarācijas rinda>, var iegūt summu, kurai būtu jābūt uzrādītai attiecīgajā PVN deklarācijas ailē.

 

2020-03-23_13-24-41.jpg

 

Summēšanas izskats:

 

2020-03-23_13-25-43.jpg

 

Svarīgi! Summētajiem darījumiem, kuru summas ir zem pielikumu robežsummas, saistošā deklarācijas rinda ir norādīta, atverot darījumu sarakstu. Attiecīgi šie darījumi ir jāpluso darījumiem, kas tiek atšifrēti individuāli.

 

2020-03-23_13-26-51.jpg

 

Stāvot uz attiecīgo rindiņu, kurai nav norādīta PVN deklarācijas rinda, un atverot to ar skatīšanas izvēlni vai dubultklikšķi, atveras darījumu saraksts, kas summēti attiecīgajā rindiņā. Šeit var redzēt tās rindas, kuras jāpluso attiecīgai PVN deklarācijas rindai klāt. 

 

2020-03-23_13-29-41.jpg 

 

48.2 Citās valstīs veiktie darījumi

 

Rezultāts tiek salīdzināts ar 3. pielikuma un 2.pielikuma "Pārskati par preču un pakalpojumu piegādēm ES" datiem.

Šajā ailē tiek uzrādīti eksportētie pakalpojumi uz ES un ārpus ES

 

* 3.pielikumā informācija par šīs ailes saturu tiek iegūta, izliekot izskatā kolonnu <PVN deklarācijas rinda>. 48.2. rindas summa veidojas, summējot to darījumu vērtības kolonnā <Summa>, kurām kolonnā <PVN deklarācijas rinda> uzrādīts 48.2. 

 

2020-03-23_13-35-58.jpg

 

* Pie iegūtās summas no 3.pielikuma jāpluso 2.pielikuma dati no atskaites "Pārskati par preču un pakalpojumu piegādēm ES", kas iegūstama Atskaites - Realizācija - Pārskati par preču piegādēm ES. Sākot no 555.versijas šo atskaiti ērti izsaukt arī no navigācijas joslas, ierakstot tajā fragmentu no atskaites nosaukuma.  

 

2020-03-23_13-44-06.jpg

 

Sasummējot 3.pielikuma 48.2. rindu kopsummu un uzrādīto kopsummu pārskata par preču un pakalpojumu piegādēm ES tiek iegūta PVN deklarācijas 48.2. ailes kopsumma. 

 

50. - 51.1aile "No ES dalībvalstīm saņemtās preces un pakalpojumi" 

 

Rezultāts tiek salīdzināts ar 2.pielikuma informāciju.

Šajās ailēs tiek uzrādīta importēto preču un pakalpojumu no ES vērtība bez PVN.

 

2.pielikumā tiek izliekta izskatā kolonna <PVN %>. Tā kā ailes 50. - 51.1 sadalītas pa PVN procentu likmēm, tad katru no šīm likmēm iezīmējot un sasummējot kolonnu <Summa>, tiek iegūta attiecīgās 50 - 51.1. ailes informācija.  

 

2020-03-23_19-47-15.jpg

 

52. - 53.1. aile "aprēķinātais PVN apliekamajiem darījumiem"

 

Rezultāts tiek salīdzināts ar 1. un 3. pielikuma datiem.

Šajās ailēs tiek uzrādīts aprēķinātais PVN no realizācijas darbības + PVN no iekšzemes reversa darījumiem + PVN reverss no importētajām precēm no trešajām valstīm, ja PVN maksātājs izņēmis atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai importa darījumos. 

 

* No 3.pielikuma tiek iegūta kolonnas <PVN summa>  kopsumma atbilstoši PVN likmei, kas apliecina datu sakarību ar attiecīgi PVN deklarācijas rindu 52 - 53.1 

 

2020-03-23_20-50-10.jpg

 

* 1. pielikumā tiek iezīmētas visas rindas ar darījuma veida pazīmi RX, kas apzīmē iekšzemes reversa darījumus. Tiek piesummēta kolonna <PVN summa>.  

 

2020-03-24_15-53-34.jpg

 

* 1. pielikumā tiek iezīmētas visas rindas ar darījuma veida pazīmi I, kas apzīmē preču importa reversa darījumus (tikai tiem uzņēmumiem/ iestādēm, kas ir izņēmuši atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai importa darījumos, attiecīgi preces tiek importētas bez muitas deklarācijas un iestāde vai uzņēmums PVN reversē pie darījuma tā uzskaites brīdī). Ja iestāde vai uzņēmums nav izņēmis atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai importa darījumos un attiecīgi preces tiek importētas ar muitas deklarāciju, 1. pielikuma rindas ar darījuma veidu I tiek salīdzinātas ar 61.ailes vērtību (skat.zemāk). 

Tiek summēta kolonna <PVN summa>.

 

2020-03-24_15-55-55.jpg

 

54.aile "par saņemtajiem pakalpojumiem"

 

Rezultāts tiek salīdzināts ar 1. pielikuma datiem. 54.aile = 63.aile.

Ailē tiek uzrādīts PVN no reversa darījumiem pakalpojumu importam no trešajām valstīm.

 

1. pielikumā tiek iezīmētas visas rindas ar darījuma veida pazīmi N. Tiek summēta kolonna <PVN summa>.  

 

2020-03-24_16-59-40.jpg

 

55. - 56.1aile "PVN par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES valstīm"

 

Rezultāts tiek salīdzināts ar 2. pielikuma datiem. 55.līdz 56.1 aile = 64.aile

Šajās ailēs tiek uzrādīta importēto preču un pakalpojumu no ES PVN vērtība 

 

2.pielikumā tiek izliekta izskatā kolonna <PVN %>. Tā kā ailes 55. - 56.1 sadalītas pa PVN procentu likmēm, tad, katru no šīm likmēm iezīmējot un sasummējot kolonnu <PVN summa>, tiek iegūta attiecīgās 55 - 56.1. ailes informācija.  

 

2020-03-24_17-37-28.jpg

 

60.aile "PVN SUMMA PAR SAŅEMTAJĀM PRECĒM UN PAKALPOJUMIEM"

 

Kopsummu aile no zemāk esošajām ailēm, kuru atsevišķi pārbaudīt pret pielikumu datiem nav nepieciešams. 

 

61.aile "Par importētajām precēm"

 

Rezultāts tiek salīdzināts ar 1. pielikuma datiem.

Ailē tiek uzrādīts PVN no muitas deklarācijas un PVN reverss, ja PVN maksātājs izņēmis atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai importa darījumos no trešajām valstīm.   

 

1. pielikumā tiek iezīmētas visas rindas ar darījuma veida pazīmi I, kas apzīmē preču importa darījumus. 

 

2020-03-24_18-16-02.jpg

 

62.aile "Par precēm un pakalpojumiem iekšzemē"

 

Rezultāts tiek salīdzināts ar 1. pielikuma datiem.

Ailē tiek uzrādīts PVN no iekšzemes darījumiem (gan parastā PVN aplikšanas kārtībā, gan reversā PVN aprēķina kārtībā).

 

1. pielikumā tiek iezīmētas visas rindas, izņemot rindas ar N (pakalpojumu imports no trešajām valstīm) vai I (preču imports no trešajām valstīm) darījuma veida pazīmi. Tiek summēta kolonna <PVN Summa>.

 

Svarīgi! Salīdzinot 62.ailes kopsummu ar 1.pielikuma datiem, pie 62.ailes jāsummē 57. un 67.ailes summa, ja tāda uzrādīta (skat.zemāk pie 57. un 67.ailes skaidrojuma).

 

2020-03-24_18-22-35.jpg

 

63.aile "Aprēķinātā PVN summa saskaņā ar likuma 92.panta pirmās daļas 4.punktu (izņemot 64.rindu)"

 

Rezultāts tiek salīdzināts ar 1. pielikuma datiem.  63.aile = 54.aile.

Ailē tiek uzrādīts PVN no reversa darījumiem pakalpojumu importam no trešajām valstīm.

 

 

64.aile "Aprēķinātā PVN summa par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm"

 

Rezultāts tiek salīdzināts ar 2. pielikuma datiem. 64.aile = 55. līdz 56.1 aiļu kopsumma

Šajā ailē tiek uzrādīta importēto preču un pakalpojumu no ES PVN vērtība. 

 

 

66.aile "PVN summa, kas nav atskaitāma kā priekšnodoklis"

 

Šajā ailē tiek uzrādīti darījumi, kas atspoguļoti 1. un 2.pielikumā. 

Šajā ailē tiek uzrādīta iekšzemes un reverso darījumu PVN summa, kas netiek atskaitīta kā priekšnodoklis. 

 

Ja iestāde neko neatskaita kā priekšnodokli, tad 66.aile  = 60. aile, kas sastāv no 61 - 64.aiļu kopsummas.

Ja iestāde daļai darījumu atskaita priekšnodokli, tad 66.aili salīdzināt ar pielikumiem būt sarežģīti, visērtāk šo aili pārbaudīt pret neatskaitāmo priekšnodokli uzskaitošiem kontiem kontu apgrozījumā vai citiem mehānismiem, pēc kā iestāde var nošķirt, no kuriem darījumiem tiek un no kuriem netiek atskaitīts priekšnodoklis. Attiecīgi 66.aile vienmēr būs vienāda vai mazāka ar 60.aili. 

 

67.aile "Korekcijas (iepriekšējos taksācijas periodos samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa samazinājums)"

 

Šajā ailē tiek uzrādīti darījumi, kas atspoguļoti 1. pielikumā. 

Šajā ailē tiek uzrādīta realizācijas kredītrēķinu PVN summa, kas attiecināti uz iepriekšējos taksācijas periodos iesniegtajiem darījumiem. 

 

Šajā ailē uzrādītie darījumi atspoguļoti 1.pielikumā ar attaisnojuma dokumenta veidu "Kredītrēķins" un klienta norēķinu veidu "Debitors". Jāsummē kolonna <PVN Summa>. Ja kopsumma šīm rindām nesakrīt ar 67.aili, tad jāskatās, vai kopsummu rindā, kurai nav norādīts attaisnojuma darījumu veids, to atverot un apskatot kopsummas darījumu sarakstu, eksistē darījumi ar minētajiem parametriem un attiecīgi tie ir piesummējami klāt kopējo darījumu apjomam ar attaisnojuma dokumenta veidu "Kredītrēķins" un klienta norēķinu veidu "Debitors". 

 

2020-03-24_21-23-57.jpg

 

57.aile "Korekcijas (iepriekšējos taksācijas periodos atskaitītā priekšnodokļa samazinājums)"

 

Šajā ailē tiek uzrādīti darījumi, kas atspoguļoti 1. pielikumā. 

Šajā ailē tiek uzrādīta apgādes kredītrēķinu PVN summa, kas attiecināti uz iepriekšējos taksācijas periodos iesniegtajiem darījumiem. 

 

Šajā ailē uzrādītie darījumi atspoguļoti 1.pielikumā ar attaisnojuma dokumenta veidu "Kredītrēķins" un klienta norēķinu veidu "Kreditors". Jāsummē kolonna <PVN Summa>. 57.ailes kopsummu veido tikai tie kredītrēķini, kas attiecināmi uz iepriekšējo taksācijas periodu, izņemot kredītrēķinus par reversajiem darījumiem.  Apgādes kredītrēķini jāizvērtē manuāli, salīdzinot tos ar 57.ailes kopsummu.  

 

Kreditoru kredītrēķini par kārtējo taksācijas periodu samazina 62.ailes summu.

Kreditoru kredītrēķini par reversajiem darījumiem samazina 62. un 52. ailes summu.

Ja kredītrēķins iesniegts par darījumu, par kuru uzskaitīts neatskaitāmais priekšnodoklis, jebkurš kredītrēķins neatkarīgi no koriģējošā taksācijas perioda un PVN aplikšanas veida samazina 66.ailes kopsummu, ja tā grāmatojumā veikts 66.ailes samazinājums. 

 

2020-03-24_21-42-30.jpg

 

Ja, veicot PVN deklarācijas aiļu summu pārbaudes pret pielikumu summām ir apgrūtinoši atklāt nesakritības, ieteicams samazināt aprēķina periodu pa nedēļām vai dienām, lai efektīvāk un ātrāk atrastu nesakritību iemeslu.

 

Vēlam veiksmi darbos!

Dalībnieki
Izceltā tēma