atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

(updated by Mija Zaļūksne VISMA ‎17-12-2019 09:17 )
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 304 Skatījumi

Lai nodrošinātu ieplānotā budžeta summu izlietojumu kontroli projektu griezumā, sākot ar 550. versiju, ir papildināta budžeta kontroles funkcionalitāte. Līdz šim budžeta kontroli bija iespējams veikt pamatdimensiju griezumā. Turpmāk budžeta kontroli iespējams veikt arī pēc projekta dimensijas.

 

Svarīgi! Ja uzskaitē tiek izmantotas Valsts kases vēstules un 2020. gadā ir plānots budžeta kontrolē izmantot projekta dimensiju, tad pirms jaunu VK vēstuļu ievadīšanas par 2020. gadu ir jāveic programmas atjaunināšana uz 550. versiju vai 545. versiju (sākot ar 12. laidienu).
Tas nepieciešams, lai šajos dokumentos tiktu aizpildīta projekta dimensija. Pretējā gadījumā budžeta kontroli projektu dimensijas griezumā ieslēgt nebūs iespējams.

 

Projekta dimensija budžeta kontrolē

 

Lai sāktu lietot budžeta kontroli projektu griezumā, programmas uzskaites parametros jāieliek atzīme par dimensijas iekļaušanu kontrolē (Sistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametri → Dimensijas).

 

proj1.PNG

 

Projekta dimensijas sarakstā ierakstiem jāieliek atzīmes par budžeta ievadi un kontroli (Pamatdati → Kontu plāns → Projekts).

 

Budžeta kontrole arī projekta dimensijas griezumā tiek nodrošināta dokumentos:

 • Izejošais maksājuma uzdevums;
 • Ienākošais maksājuma uzdevums;
 • Avansa norēķinu maksājuma uzdevums;
 • Kases izdevumu orderis;
 • Kases ieņēmumu orderis;
 • Avansieru kases izdevumu orderis;
 • Bankas pārvedums;
 • Kases pārvedums;
 • Skaidras naudas kvīts;
 • Skaidras naudas čeks;
 • VK vēstule izdevumu korekcijai;
 • VK vēstule ieņēmumu korekcijai.

 

Veikti uzlabojumi budžeta izlietojuma atskaitē (Atskaites → Budžets → Budžeta izlietojums):

 • Atskaites atlases filtrā pievienota iespēja sarakstu filtrēt pēc kontrolē iekļautajām dimensijām;
 • Pievienotas izlietojuma summas projektu griezumā;
 • Pievienota iespēja atskaites izdrukas formu papildināt ar izlietojuma summām projektu griezumā.
Dalībnieki