atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 439 Skatījumi

Sākot ar 530. versiju ir izveidots datu apmaiņas risinājums ar UVS izstrādāto un atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” sertificēto SENTO LAN-E FB 1 kases aparātu.

 

Datu apmaiņas risinājums ar UVS ir iekļauts modulī Pieslēgums EKA un bez papildus maksas pieejams visiem klientiem, kuri līdz šim šo moduli ir lietojuši.

 

Svarīgi! Kases aparāta tīkla aktuālajai konfigurācijai ir jābūt aprakstītai pirms tiek veikta datu sinhronizācija.

 

Konfigurācija

 

Sākot darbu ar jaunu kases aparātu, uz darba stacijas, no kuras tiks veikta datu sinhronizācija, ir jāveic kases aparāta dziņa failu reģistrācija. Ir izveidots instalācijas fails UVS_Sento_Drv.exe.

 

Faila lejupielāde: ftp://apvinst:iopyRT5431@ftp.visma.lv/apv/UVS_Sento/UVS_Sento_Drv.zip

 

Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi → Kases pavadzīme

Kases pavadzīmes dokumenta tipā ir jāpiešķir automātiskais numerators.

 

Kases aparāta tīkla apraksts

 

Pamatdati → Kases sistēmas → Kases aparātu tīkli

 

Kases aparāta tīklā norādāmā konfigurācija datu apmaiņas nodrošināšanai: 

 

Lappuse “Dziņa dati”

 

 1. Dziņa fails

  Datu apmaiņa ar SENTO LAN-E FB 1 kases aparātu tiek nodrošināta ar UVSSENTODRV.DLL failu.

 2. Parametri

  Skatīt zemāk “Lappuse “Dziņa dati” Parametri”

 3. Arhīvu glabāšanas termiņš

  Iespējams norādīt cik dienas glabāt kases realizācijas datus Horizon datubāzes arhīvā. Dati, kuri pārsniedz norādīto termiņu, tiek dzēsti brīdī, kad tiek veidota tekošās dienas kases pavadzīme.

  sento.PNG

 

Lappuse Dziņa dati → Parametri

 

  1. Draivera direktorija
   Direktorijā tiek saglabāti pēdējās datu apmaiņas .txt faili. Direktorijai jābūt piešķirtām datu rakstīšanas/lasīšanas tiesībām.
  2. Komunikācijas veids
   - TCP/IP pieslēgums - jānorāda kases aparāta IP adrese un ports
   - Pieslēgums ar seriālo portu - jānorāda kases aparātā izmantotais COM ports

  Vienlaicīgi var tikt izmantots viens komunikācijas veids. Uzstādījumi ir jāveic gan Horizon, gan kases aparātā.

  1. EKA nodokļu numuri
   PVN likmju konfigurācija vispirms ir jāveic kases aparātā. Pēc tam Horizon kases tīkla aprakstā jānorāda Horizon PVN likmju kodi, lai to procentuālās vērtība atbilst kases aparāta PVN likmju procentu vērtībām. Ja uz kases aparātu tiks sūtītas preces/pakalpojumi ar likmi “N - Neapliekams”, tad kases aparātā likmei G ir jābūt aprakstītai PVN Neapliekams.

  2. Maksāšanas veidu kodi

   Maksāšanas veidu konfigurācija vispirms ir jāveic kases aparātā. Pēc tam Horizon kases tīkla aprakstā jānorāda Horizon maksāšanas veidu kodi, ievērojot secību kāda tiem ir piešķirta kases aparātā.

  3. Nomenklatūras nosaukuma garums

   Pēc noklusējuma 40 zīmes. Tas ir maksimālais atļautais zīmju skaits kases aparātā.

   sento2.PNG

 

Lappuse “Datu nosūtīšana”

 1. Cenas veids

  Uz kases aparātu tiek sūtītas norādītā cenu veida cenas. Cenu veidam un cenām jābūt norādītām ar iekļautu PVN.

 2. PVN kategorija

  Norādītā cenu veida PVN kategorija. Tiek izmantota kases pavadzīmes veidošanā.

 3. Cenas veids

  Uz kases aparātu tiek sūtītas norādītā cenu veida cenas. Cenu veidam un cenām jābūt norādītām ar iekļautu PVN.

 4. PVN kategorija

  Norādītā cenu veida PVN kategorija. Tiek izmantota kases pavadzīmes veidošanā.

  sento3.PNG

 

Lappuse “Pavadzīmes veidošana”

 

 1. Klients

  Kases pavadzīmes klients.

 2. Noliktava

  Kases pavadzīmes noliktava.

 3. Pvz.ģen.veids

  Katram kases aparātam tiek veidota atsevišķa kases pavadzīme.

 4. Kases pavadzīmes dokumenta tips

  sento4.PNG

Datu nosūtīšana uz kases aparātu

 

Sistēma → Datu apmaiņa → Kases aparāti

 

Datu nosūtīšana uz kases aparātu ir veicama manuāli.

 

Kases aparātu nodaļu sūtīšana:

 • Maksimālais atļautais koda zīmju skaits kases aparātā ir 2
 • Kodā drīkst būt izmantoti tikai cipari
 • Maksimālā koda vērtība 99
 • Kases aparāta nodaļas iespējams pievienot, labot, dzēst.

 

Datu nosūtīšana uz kases aparātu

 

Sistēma → Datu apmaiņa → Kases aparāti

 

Datu nosūtīšana uz kases aparātu ir veicama manuāli.

 

Kases aparātu nodaļu sūtīšana:

 • Maksimālais atļautais koda zīmju skaits kases aparātā ir 2
 • Kodā drīkst būt izmantoti tikai cipari
 • Maksimālā koda vērtība 99
 • Kases aparāta nodaļas iespējams pievienot, labot, dzēst

sento5.PNG

 

Preču un pakalpojumu sūtīšana:

 

 • Svarīgi! Kases aparātā preču un pakalpojumu nosaukumi nedrīkst sakrist.
  Uz kases aparātu primāri tiek sūtīts svītrkoda nosaukums, bet ja tas nav aizpildīts, tad preces/pakalpojuma nosaukums.

 • Nosūtīt iespējams preces un pakalpojumi ar svītrkodiem
 • Nosūtīt iespējams arī preces un pakalpojumus bez cenas
  Šādā gadījumā, noformējot čeku, cena kases aparātā ir jānorāda manuāli.
 • Tiek sūtītas cenas, kuras ir spēkā uz norādīto datumu
 • Tiek sūtītas preču un pakalpojumu mērvienības
  Svarīgi! Uzsākot darbu ar jaunu kases aparātu, pirms preču un pakalpojumu sūtīšanas ir nepieciešams pārliecināties, lai mērvienību apzīmējumi kases aparātā, sakrīt ar apzīmējumiem Horizon. Tas nepieciešams, lai kases aparātā precēm un pakalpojumiem tiktu piešķirtas pareizas mērvienības un netiktu veidoti lieki mērvienību ieraksti. Maksimāli atļautais mērvienību skaits kases aparātā ir 14.

 • Preces un pakalpojumus ir iespējams pievienot, labot, dzēst

sento6.PNG

 

Datu saņemšana no kases aparāta

 

Sistēma → Datu apmaiņa → Kases aparāti

 

Realizācijas datu lasīšana no kases aparāta ir veicama manuāli.

 

Svarīgi! Kases pavadzīmes veidošana ir jāveic pirms Z-atskaites noņemšanas uz kases aparāta. Pēc Z-atskaites noņemšanas kases pavadzīmi ieveidot nebūs iespējams.

 

sento7.PNG

 

Kases pavadzīmes veidošana no arhīva

 

Sistēma → Datu apmaiņa → Kases aparāti

 

Pēc kases pavadzīmes izveidošanas realizācijas dati tiek saglabāti Horizon datubāzes arhīvā. Nepieciešamības gadījumā kases pavazīmi iespējams izveidot no arhīva.

 

sento8.PNG

Dalībnieki