atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
Manas jomas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

(updated by Mija Zaļūksne VISMA ‎18-03-2019 09:37 )
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 236 Skatījumi

535. versiijā pieejami vairāki uzlabojumi Vecāku maksas funkcionalitātē. Tagad kartītē iespējams iekļaut sekojošu informāciju:

 • Bērna dzimšanas datums
 • Atlaides grāmatošanas tabelē
 • Kvīšu eksports uz SEB banku un Swedbank

 

Bērna dzimšanas datums

 

Bērna kartīte (Pamatdati → Vecāku maksas → Bērnu saraksts) papildināta ar lauku “Dzimšanas datums”.

 

Ēdināšanas tarifi izglītības iestādēs tiek noteikti, ņemot vērā bērna vecumu.

 

ve1.PNG

 

Lauks “Dzimšanas datums” pievienots šādos vecāku maksas rīkojumu pamatveidos (Dokumenti → Vecāku maksas → Rīkojumi😞

 • Par audzēkņu pievienošanu.
 • Par ēdināšanas izdevumiem darbiniekiem.
 • Par audzēkņa personas datu labošanu.

ve2.PNG

 

Lauks “Dzimšanas datums” pievienots arī iepriekš minētajos rīkojuma pamatveidos TEDIS web aplikācijā.

 

Atlaides grāmatošana tabelē

 

Atlaižu kategoriju kartītes (Pamatdati → Vecāku maksas → Atlaižu kategorijas) papildinātas ar laukiem:

 • Konts.
 • Dimensijas.

ve3.PNG

 

Atlaides kategorijas konts un dimensijas ir pieejamas faktiskās tabeles (Tabeles slēgums) kontējumu shēmās (Sistēma → Uzstādījumi → Kontējumu shēmas).

 

Svarīgi! Atlaides grāmatojumam tabelē ir jābūt ar mīnus zīmi!

 

Lai dokumentā “Tabeles slēgums” grāmatotu atlaides, nepieciešams papildināt kontējumu shēmas aprakstu. Zemāk attēlots kontējuma shēmas apraksta piemērs.

 

 1. Likmes faktisko ieņēmumu summas grāmatojums.

  ve4.PNG

 2. Likmes faktisko ieņēmumu summas grāmatojums.

  ve5.PNG

  Atlaižu grāmatošanai kontējuma shēmā jāpievieno un jāapraksta atlaides rindas kontējums.

  ve6.PNG

 

Kvīšu eksports uz SEB banku un Swedbank

 

Kvīšu eksports uz SEB banku tiek nodrošināts ar EXPSEBTEDISEREK.DLL failu.

 

Aprakstot datu eksporta metodi (Pamatdati → Datu apmaiņa → Datu ārējā eksporta metodes), jānorāda datu sūtīšanas avots:

 • Tabele - kvītī (rēķinā) tiks iekļauti dati no plānotās tabeles.
 • Tabeles slēgums - kvītī (rēķinā) tiks iekļauti dati no faktiskās tabeles.

ve7.PNG

 

Kvīšu eksports uz Swedbank tiek nodrošināts ar EXPSWEDTEDISEREK.DLL failu.

 

Aprakstot datu eksporta metodi, jānorāda datu sūtīšanas avots un līgums:

 • Tabele - kvītī (rēķinā) tiks iekļauti dati no plānotās tabeles.
 • Tabeles slēgums - kvītī (rēķinā) tiks iekļauti dati no faktiskās tabeles.
 • Klienta numurs - pakalpojuma sniedzēja (izglītības iestādes) līguma numurs ar banku par kvīšu (rēķinu) elektronisku saņemšanu.

ve8.PNG

 

Datu eksports tiek veikts sarakstā (Atskaites → Vecāku maksas → Kvītis periodā) atlasītajām vai iezīmētajām tabeļu rindiņām.

 

Ja kvītis nepieciešams eksportēt gan uz SEB banku, gan Swedbank, tad datu eksports ir jāveic divos posmos: pirmajā posmā iezīmējot un nosūtot rindiņas uz vienu banku, pēc tam - uz otru banku.

 

Atlasot rindiņas sūtīšanai, sarakstā jāvadās pēc saņēmēja bankas nosaukuma.

 

ve9.PNG

Dalībnieki