atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Vecāku maksas (555. versija)

17-03-2020 08:27 (Atjaunots 14-03-2020)
  • 2 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 425 Skatījumi

Pievienota iespēja deaktivizēt neaktuālos parakstītājus, konfigurēt sastāvdaļu mērvienību ēdienu receptēs, uzlabota nomenklatūru meklēšana un izvēle saņemšanas pavadzīmēs un pievienota iespēja norādīt piezīmes produktu pieprasījumu rindās, lai uzskaitītu iemeslus produktu aizvietošanai vai palielinātam izlietojumam.


Pievienota iespēja aprakstīt enerģētisko vērtību minimālās un maksimālās robežas saskaņā ar MK.172 noteikumiem.

 

Parakstītāju deaktivizēšana

 

Tedis aplikācijā pievienota iespēja deaktivizēt parakstītājus (Tedis → Uzstādījumi → Parakstītāji). Deaktivizētie ieraksti netiek slēpti, tos ir iespējams aktivizēt atkārtoti.


Aplikācijas sadaļās, kurās tiek piedāvāta parakstītāju izvēle, tiks piedāvāti aktīvie parakstītāji.

 

vm1.PNG

 

Sastāvdaļu mērvienība pārtikas produktu receptēs

 

Līdz šim, Tedis aplikācijā veidojot ēdienu receptes (Tedis → Ēdienkartes → Receptes), sastāvdaļu jeb pārtikas produktu normas bija jānorāda pamata mērvienībā. Ja sastāvdaļas pamata mērvienība noliktavas uzskaitē, piemēram, bija kilogrami, tad arī receptē sastāvdaļu normas bija jāizsaka kilogramos. Tas nav ērti, jo, aprakstot ēdienu recepti, normēšanas mērvienība parasti šādos gadījumos ir grami.


Programmā ir veikti papildinājumi, lai, aprakstot ēdienu receptes, sastāvdaļas varētu norādīt nomenklatūras 2. vai 3. mērvienībā.


Pirms veikt receptes sastāvdaļu mērvienības konfigurācijas uzstādījumu maiņu Horizon, visās sastāvdaļu kartītēs (Pamatdati → Ražošana → Materiāli), kuras tiek izmantotas recepšu specifikācijās, pēc izvēles ir jāapraksta 2. vai 3. mērvienības attiecība, ti., mērvienība, kura tiks izmantota ēdienu receptēs jeb specifikācijā.

 

vm2.PNG

 

Pēc tam Horizon ražošanas moduļa parametros ir jāveic specifikācijas mērvienības maiņa (Pamatdati → Ražošana → Parametri). Parametru logā norāda sastāvdaļu mērvienību, kuru izmantos normu aprakstīšanā receptēs. Pēc apstiprināšanas ēdienu receptēs tiks veikts normu pārrēķins pēc uzstādījumos norādītās mērvienības attiecības.


Svarīgi! Ja uzskaitē tiek izmantots liels apjoms recepšu, tad uzstādījumu maiņu jāveic rēķinoties, ka normu pārrēķins recepšu kartītēs var aizņemt ilgāku laiku. Iesakām šos soļus vispirms veikt testa vidē!


Svarīgi! Pēc uzstādījumu nomaiņas obligāti ir jāpārstartē FTG serveris, lai izmaiņas stātos spēkā Tedis aplikācijā.

 

vm3.PNG

 

Zemāk attēlā aplūkojamas izmaiņas receptes specifikācijā pirms un pēc uzstādījumu maiņas.

 

vm4.PNG

 

Receptes kartītes attēlojums Tedis aplikācijā (Tedis → Ēdienkartes → Receptes) pēc veiktajām izmaiņām Horizon.

 

vm5.PNG

 

Uzlabojumi saņemšanas pavadzīmes rindu aizpildīšanā

 

Tedis aplikācijā saņemšanas pavadzīmju rindās uzlabots preču pielasīšanas mehānisms (Tedis → Produktu uzskaite → Pavadzīmes). Rindās nodrošināta dinamiska meklēšana pēc nomenklatūras koda un nosaukuma.

 

vm6.PNG

 

Piezīmes produktu pieprasījuma rindās

 

Tedis aplikācijā produktu pieprasījumos materiālu rindās pievienots lauks piezīmju norādīšanai (Tedis → Ēdienkartes → Produktu pieprasījums).

 

vm7.PNG

 

Tedis produktu pieprasījumos materiālu rindās pievienotās piezīmes var apskatīt Horizon atskaitē “Produktu pieprasījums” (Atskaites → Vecāku maksas → Produktu pieprasījums).

 

vm8.PNG

 

Enerģētisko vērtību minimālās un maksimālās robežas

 

Ja bērnu ēdināšanā tiek veikta enerģētisko vērtību uzskaite, tad iespējams izmantot papildinājumus programmā, definējot minimālās un maksimālās enerģētisko vērtību robežas.
Svarīgi! Enerģētisko vērtību minimālās un maksimālās robežas apraksta ēdināšanas likmju griezumā.


Horizon likmju kartītēs pievienoti lauki minimālās un maksimālās enerģētiskās vērtības norādīšanai (Pamatdati → Vecāku maksas → Likmes).

 

vm9.PNG

 

Minimālās un maksimālās vērtības Tedis aplikācijā tiek attēlotas enerģētisko vērtību grafikā. (Tedis → Ēdienkartes → Enerģētisko vērtību uzskaite). Attēlā iegūstama informācija, vai pasniegtā ēdiena enerģētiskā vērtība iekļaujas norādītajās robežās.

 

vm10.PNG

 

Enerģētisko vērtību minimālās un maksimālās vērtības pieejamas arī Horizon atskaitē “Enerģētiskās vērtības” (Atskaites → Vecāku maksas → Enerģētiskās vērtības). Atskaitē no ēdināšanas likmju kartītēm robežvērtības tiek pielasītas atbilstoši atskaites datumam līdz, vadoties pēc likmju aktivitātes periodiem likmju kartītēs.

 

vm11.PNG

Komentāri
AijaITC
CONTRIBUTOR *
autors AijaITC

Labdien, ļoti jauki, ka mainīta Produktu pavadzīmes ievades forma, taču lūdzu precizējiet vai ir mainīta arī daudzuma un summas ievades lauka zīmju skaits/uzlikts zīmju skaita ierobežojums?

autors Gunita Puķīte

Veicot uzlabojumus saņemšanas pavadzīmes ievadformā, šādas izmaiņas netika veiktas

Dalībnieki
Izceltā tēma