Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Komandējumu modulī izveidota jauna funkcionalitāte - komandējumu grupu veidošana. Lietotājs varēs veidot vairākus vienādus komandējumu pieteikumus vienlaicīgi. Iespēja pieejama no Horizon 580. versijas 4. laidiena, HoP Tuna versijas.   Komandējumu grupu var veidot lietotājs, kam ir piešķirtas kādas no Horizon apstiprināju lomām - vadītājs, papildu, komandējumu pieteikšanai. Ja lietotājam šādas tiesības ir, tad komandējumu sarakstā tiek attēlota jauna iespēja:     Nospiežot pogu, tiek atvērta komandējumu grupas ievadforma, kurai ir 4.sadaļas. 1. Sadaļā “Personas” lietotājs norāda periodu un personas, kuras dosies komandējumā:     Sadaļā “Informācija” lietotājs aizpilda: dimensijas, teksta laukus, pievieno failus un atzīmē vai nepieciešama apdrošināšana:     Sadaļā “Plānotie izdevumi” jānorāda komandējuma valsts, dienas nauda un plānotie izdevumi     Sadaļā “Kopsavilkums” var apskatīt ievadīto informāciju, kā arī nosūtīt pieteikumus saskaņošanai.     Sistēma izveidos tik daudz komandējumu pieteikumu, cik personu būs norādīts pirmajā sadaļā. Komandējumu pieteikumu izveidošana var aizņemt mazliet vairāk laika, ja tie tiek veidoti lielam skaitam darbinieku.   Svarīgi! Komandējumu grupas pieteikumiem nav iespējas tos saglabāt kā sagataves; pieteikumi ir uzreiz jānosūta saskaņošanai.   Kā saskaņot komandējumu grupu?   Kad pieteikumi nosūtīti saskaņošanai, tos var saskaņot visus kopā vai katru atsevišķi, vai izmantojot masveida saskaņošanas darbības.     1. Grupā iekļautos pieteikumus var izvērst un savērst. 2. Grupā iekļautajiem pieteikumiem var veikt saskaņošanas darbības visiem reizē. 3. Katru komandējumu grupā iekļauto pieteikumu var saskaņot atsevišķi. 4. Lai saskaņotu atsevišķus grupā iekļautos pieteikumus var izmantot masveida saskaņošanas funkcionalitāti.   Pēc tam, kad pieteikumi ir apstiprināti, katram komandējumu grupā iekļautajam darbiniekam tiek izveidota atskaite iesniegšanai.
Skatīt visu rakstu
12-07-2021 07:04 (Atjaunots 04-10-2021)
 • 4 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 858 Skatījumi
Apkopojums par HoP moduļiem, kuros darbinieks var iesniegt dažāda veida izdevumu čekus.
Skatīt visu rakstu
13-09-2021 12:27 (Atjaunots 13-09-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 207 Skatījumi
Sākot ar HoP versiju Sprat komandējumu atskaitei ir iespēja pārslēgt no šobrīd izmantotās uz jaunu ievadformu. Vienlaikus paliek iespēja arī pārslēgt atpakaļ un turpināt lietot līdz šim esošo ievadformu. Abas ievadformas lietošanā būs pieejamas tikai 2 HoP versijas. Pēc tam pieejama būs vairs tikai pārveidotā ievadforma. Lai sāktu lietot jauno ievadformu, programmā nekādas papildus konfigurācijas nav jāveic. Tāpēc sāc jau tagad lietot jauno ievadformu!   Kā tikt pie jaunās atskaites ievadformās? Esot komandējuma atskaites ievadlogā, ekrāna labajā stūrī ir poga “Izmēģināt jaunā izskata formu”.     Kas ir mainījies jaunajā ievadformā? Atskaites ievadforma uzreiz tiek atvērta lpp.<Izdevumi>, lai darbinieks var reģistrēt ar komandējumu saistītos izdevumus. Un ja tādu nav, tad uzreiz iesniegt atskaiti. Ir pievienota jauna lpp.<Plānotie izdevumi>. Tā ir komandējumu pieteikumu lappuse, tajā darbinieks, ja ir nepieciešams, var redzēt, kas ir bijis norādīts pieteikumā un par kādām summās viņam ir jāatskaitās.
Skatīt visu rakstu
23-08-2021 11:13 (Atjaunots 23-08-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 174 Skatījumi
Sākot ar HoP versiju Sprat komandējumu pieteikumiem ir iespēja pārslēgt no šobrīd izmantotās ievadformas uz jaunu ievadformu. Vienlaikus paliek iespēja arī pārslēgt atpakaļ un turpināt lietot līdz šim esošo ievadformu. Abas ievadformas lietošanā būs pieejamas tikai 2 HoP versijas. Pēc tam pieejama būs vairs tikai pārveidotā ievadforma. Lai sāktu lietot jauno ievadformu, programmā nekādas papildus konfigurācijas nav jāveic. Tāpēc sāc jau tagad lietot jauno ievadformu!   Kā tikt pie jaunās ievadformās? Esot komandējuma pieteikuma ievadlogā, ekrāna labajā stūrī ir poga “Izmēģināt jaunā izskata formu”.     Kas ir mainījies jaunajā ievadformā? Vairs nav lpp.<Papildinformācija>. Tās lauki ir pārvietoti uz lpp.<Pamatinformācija>. Sadaļa “Valstis” no lpp.<Pamatinformācija> ir pārcelta uz lpp.<Plānotie izdevumi>.   Kāds ir ieguvums izmantojot jauno ievadformu? Ātrāka ir komandējumu pieteikumu saraksta atlase Ātrāka ir ievadformas atvēršana un datu attēlošana Lpp.<Pamatinformācija> norādītās dimensijas automātiski tiek pārnestas uz visām rindām, ko pievieno lpp.<Plānotie izdevumi>.   Kā tagad “strādā” dimensijas komandējuma pieteikuma ievadlogā?   Lpp.<Pamatinformācija> norādītās dimensijas: Automātiski tiek pārnestas uz visām rindām, ko pievieno lpp.<Plānotie izdevumi> Aizpildot dimensiju vērtības pēc tam, kad jau ir aizpildīta lpp.<Plānotie izdevumi>, rindu dimensijas, ko darbinieks nav aizpildījis, tiek aizpildītas automātiski. Tās, ko darbinieks ir manuāli aizpildījis, paliek ar tur ievadīto vērtību Mainot dimensiju vērtības pēc tam, kad jau ir aizpildīta lpp.<Plānotie izdevumi>, ir izvēles iespēja vai pārrakstīt tur esošās dimensijas vai nē Var tikt izmantotas komandējumu pieteikumu saskaņošanas scenāriju etapos un filtros   Lpp.<Plānotie izdevumi> rindiņu dimensijas: Automātiski aizpildītās vērtības var darbinieks labot Rindiņās izlabotās dimensijas vērtības nemaina lpp.<Pamatinformācija> norādītās dimensiju vērtības Izmanto grāmatvedības dokumentu grāmatojumos.
Skatīt visu rakstu
23-08-2021 11:11 (Atjaunots 23-08-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 180 Skatījumi
WEB lietotāja izveide   WEB lietotājus izmanto, lai pieslēgtos Visma HoP. Katram WEB lietotājam tiek veidota sava pieeja Visma HoP sistēmai, identificējot personu ar pieejas vārdu.   WEB lietotāju var izveidot no Personas kartīšu saraksta vai Personu saraksta:   a) Pamatdati 🡪 Personāla uzskaite 🡪 Personas kartītes Sarakstā atzīmē vienu vai vairākas personas, kam jāveido WEB lietotājs, un veic darbību <Darbības> 🡪 Darbības ar WEB lietotājiem 🡪 Izveidot WEB lietotājus:   b) Pamatdati 🡪 Uzņēmums 🡪 Personu saraksts Sarakstā atzīmē vienu vai vairākas personas, kam jāveido WEB lietotājs un veic darbību <Darbības> 🡪 Izveidot WEB lietotājus :   Atvērsies logs: WEB lietotāju izveide/ labošana:     Autentifikācijas veids: Parole, Domēna vārds vai Domēna vārds vai Parole   Domēns: Aizpilda tikai tad, ja autentifikācijas veids ir Domēna vārds vai Domēna vārds vai Parole:   Pieejas vārda šablons: Iespēja izvēlēties no esošajiem šabloniem, pēc kāda principa tiks ģenerēts lietotājvārds:   Horizon lietotājs: Norāda Horizon lietotāju, ar kura tiesībām darbinieki slēgsies pie HoP. Parasti tiek nosaukts WEB lietotājs, HoP darbinieks u.c.:   WEB lietotāja sinhronizācija ar HOP – iespējo, lai nodrošinātu automātisku lietotāju pievienošanu, labošanu, deaktivizēšanu HoP un datu izmaiņu sinhronizāciju ar HoP.   Sūtīt paroles saiti – iespējo tikai tad, ja autentifikācijas veids ir Parole vai Domēna vārds vai Parole, darbiniekiem personas kartītē ir norādīta e-pasta adrese un vēlaties nekavējoties nosūtīt saiti paroles izveidei (derīga max 24h).   Ieteicams iespējot arī atzīmes pie Darbības papildus parametri .   Noklikšķinot Turpināt , sistēma visiem iezīmētajiem darbiniekiem izveidos WEB lietotāju pēc norādītā šablona un atvērs arī jaunizveidoto WEB lietotāju sarakstu (ja ir iespējota atzīme “Atvērt apstrādāto WEB lietotāju sarakstu”).   Atvērtajā sarakstā pēc nepieciešamības var labot WEB lietotāju, piemēram, izveidot tam paroli, ja nav nosūtīta paroles maiņas saite vai pielāgot lietotājvārdu.   Visus WEB lietotājus var apskatīt Sistēma 🡪 Administrēt 🡪 WEB lietotāji:   No šī saraksta var arī atkārtoti nosūtīt paroles maiņas saiti darbiniekiem:   WEB lietotāja pievienošana HoP moduļiem   HoP lietotnē “Licences pārvaldība” (pieejama HoP lietotājam ar lomu “Pārvaldnieks”) ir iespējams norādīt, kuri HoP moduļi automātiski tiks piešķirti jaunam lietotājam pie pirmās pieslēgšanās HoP (ja pie WEB lietotāja ir atzīme “WEB lietotāja sinhronizācija ar HOP”). Parasti šo iespēju izmanto tiem HoP moduļiem, kurus lietos visi darbinieki, piemēram, HoP Personāls, HoP Komandējumi, HoP Mani izdevumi. Pārējiem moduļiem lietotājus pievieno HoP lietotnē "Lietotāju pārvaldība" manuāli. Sīkāk par par to var lasīt HoP administratora rokasgrāmatā.     WEB lietotāja deaktivizācija   Kad darbinieks beidz darba tiesiskās attiecības, nepieciešams deaktivizēt WEB lietotāju.  WEB lietotāju Horizon var deaktivizēt manuāli vai automātiski.   a) Manuāla lietotāja deaktivizācija: Pamatdati 🡪 Personāla uzskaite 🡪 Personas kartītes Sarakstā atzīmē vienu vai vairākas personas, kam jādeaktivizē WEB lietotājs un veic darbību <Darbības> 🡪 Darbības ar WEB lietotājiem 🡪 Deaktivizēt WEB lietotājus :   b) Automātiska lietotāja deaktivizācija: Tiek izveidots automatizētais darbs* Sistēma 🡪 Uzstādījumi 🡪 Automatizētie darbi ar izpildāmā objekta klasi “Deaktivizēt WEB lietotājus”:   Izpildes uzstādījumi – piemērs:   Objekta konfigurācija – piemērs:   * Lai konfigurētu Automatizēto darbu, jābūt izveidotam Horizon serverim automatizētajiem darbiem. Sīkāku informāciju par darbu servera izveidi skatīt šeit.    WEB lietotāja deaktivizācija Horizon pašlaik nedzēš neaktīvos lietotājus no HoP moduļiem. Lai to paveiktu, jādodas uz HoP un jāveic dzēšana.   HoP lietotnē Lietotāju pārvaldība (pieejams ar lomu “Pārvaldnieks”) pielieto filtru /neaktivs , kas atlasa visus neaktīvos WEB lietotājus.   Noklikšķinot uz bultas, parādīsies iespēja iezīmēt neaktīvos lietotājus un dzēst tos no moduļiem:   N.B! Ja vēlaties lietotāju pavisam izdzēst no HoP, ne tikai no moduļiem, tad vispirms Horizon WEB lietotāju sarakstā neaktīvajiem lietotājiem jāizņem atzīme pie “WEB lietotāja sinhronizācija ar HOP”):   Atzīmi iespējot un atspējot var arī masveidā: Kad šīs darbības ir veiktas, būs iespējams dzēst lietotāju no HoP.
Skatīt visu rakstu
17-06-2021 12:30 (Atjaunots 15-06-2021)
 • 1 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 715 Skatījumi
Lai veidotu komandējumu papilduzdevumus nepieciešams Horizon aktivizēt dokumenta tipu “Papildus saskaņošanas uzdevums” un šis izveidotais dokumenta tips ir jānorāda Horizon sistēmas uzstādījumos. Komandējuma pieteikumam un atskaitei ir iespēja veidot saskaņošanas papilduzdevumus. Kad komandējuma pieteikums vai komandējuma atskaite ir pieteikti, tad komandējumu sarakstā pieteiktajam dokumentam tiek attēlota poga “Veidot Papilduzdevumus”:     Nospiežot pogu lietotājs var norādīt papilduzdevuma saņēmējus:     Kad papilduzdevumi ir izveidoti, tie tiek nosūtīti saskaņošanai. Kamēr papilduzdevumi nav izpildīti (apstiprināti vai noraidīti), tikmēr lietotājs, pie kura ir galvenais saskaņošanas uzdevums, to nevar izpildīt.  
Skatīt visu rakstu
12-04-2021 10:46
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 357 Skatījumi
Apraksts, kas ir lietotne "Mani izdevumi", un, kāda konfigurācija nepieciešama, lai to lietotu.
Skatīt visu rakstu
10-04-2019 08:13 (Atjaunots 11-01-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1095 Skatījumi
Video prezentācija par HoP Komandējumi funkcionalitāti
Skatīt visu rakstu
17-11-2020 15:24
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 455 Skatījumi
Instrukcija, kā pieteikt komandējumu par sevi vai citu personu
Skatīt visu rakstu
23-09-2020 14:44
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 371 Skatījumi
Instrukcija, kas jādara, lai sāktu lietot komandējumu pieteikumus, kāda konfigurācija un tiesības nepieciešamas.
Skatīt visu rakstu
23-09-2020 14:28
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 336 Skatījumi
Apraksts, kādas darbības ir pieejamas komandējumu pieteikumu sarakstā
Skatīt visu rakstu
23-09-2020 14:21
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 310 Skatījumi
Ko nodrošina HoP Komandējumi modulis 
Skatīt visu rakstu
22-08-2018 08:00 (Atjaunots 23-09-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 601 Skatījumi
Kas ir apstiprinātāji, kā tie ietekmē HoP un kādas ir atšķirības starp tiem?
Skatīt visu rakstu
01-04-2020 07:39 (Atjaunots 02-04-2020)
 • 0 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 779 Skatījumi
Instrukcija, kā saskaņot komandējumu un avanasa izdevumus
Skatīt visu rakstu
30-03-2020 09:05
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 899 Skatījumi
Instrukcija, kā izveidot jaunu avansa izdevumu pieteikumu komplektu.
Skatīt visu rakstu
10-04-2019 08:23 (Atjaunots 30-03-2020)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 791 Skatījumi
Instrukcija, kā pievienot izdevumus komandējuma atskaitei.
Skatīt visu rakstu
10-04-2019 08:26 (Atjaunots 30-03-2020)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 654 Skatījumi
Instrukcija, kā saskaņot komandējumu un avansa izdevumus.
Skatīt visu rakstu
10-04-2019 08:23 (Atjaunots 30-03-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 648 Skatījumi
Apraksts, kādas darbības pieejamas "Mani izdevumi".
Skatīt visu rakstu
10-04-2019 08:27 (Atjaunots 30-09-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 598 Skatījumi