Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Lai ļautu lietotājam ērti piemērot Ministru kabineta noteikumos Nr. 969 noteiktās izdevumu diennakts normas komandējumiem uz ārvalstīm Eiropas robežu un krasta apsardzes pasākumu ietvaros, izveidota iespēja sistēmā saglabāt un lietot vairākus dienas naudas variantus katrai valstij. Ceļš: Pamatdati → Komandējumi → Komandējumu dienas naudas varianti Lietotājam ir iespēja ievadīt vairākus komandējumu dienas naudas variantus.     Šos variantus pēc tam ir iespējams pievienot valstij un katram variantam norādīt savu likmi.     Arī komandējuma dokumentā iespējams izvēlēties dienas naudas variantu. Ja dienas naudas variants nebūs izvēlēts, sistēma lietos to variantu, kas konkrētajai valstij norādīta kā 1. likme.     Svarīgi! Horizon pašapkalpošanās portālā HOP izmaiņas būs pieejamas pēc jaunākās HOP versijas publicēšanas aprīļa vidū.
Skatīt visu rakstu
15-03-2021 11:48
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 356 Skatījumi
No 550. versijas ir atslēgta komandējumu uzskaite Horizon WEB. Turpmāk tā ir pieejama tikai Visma HoP vidē.    Svarīgi! Sākot ar 550. versiju, ir mainīts saskaņošanas process komandējumu atskaitēm. Līdz šim tika skaņots attaisnojamo izdevumu pieteikumu komplekts, kas saturēja izdevumu pieteikumus jeb informāciju par komandējuma izdevumiem (čekiem). Saskaņojot komplektu, tika uzskatīts, ka saskaņota tiek arī komandējuma atskaite. Turpmāk, jaunais risinājums paredz, ka tiek skaņota komandējuma atskaite. Saskaņojot komandējuma atskaiti, tiek saskaņoti gan komandējuma izdevumu pieteikumi, gan atskaites saturs. Jaunu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplektu veidošana saskaņošanas plūsmā turpmāk nav paredzēta. Pabeigt iesākto komplektu saskaņošanu būs iespējams. Svarīgi! Pārejot uz 550. versiju, nepieciešams ieplānot laiku konfigurācijas papildināšanai programmā, lai nerastos pārrāvums saskaņošanas procesā.   Uzreiz pēc versijas maiņas nepieciešams veikt konfigurācijas darbus: Izveidot scenārijus komandējuma atskaites saskaņošanai (Pamatdati → Saskaņošana → Scenāriji); Izveidot saskaņošanas e-pastu sūtīšanas konfigurāciju (Pamatdati → Saskaņošana → E-pastu konfigurācija; Pamatdati → Saskaņošana → E-pastu šabloni); Definēt lietotāju tiesības komandējuma atskaites statusu uzstādīšanai jaunajiem tiesību punktiem “Apstiprināts”, “Noraidīts” (Sistēma → Administrēt → Lietotāju lomas; Lomu punkti: Dokumenti → Komandējumi → Komandējumu pieteikumi → Komandējuma atskaites statusa uzstādīšana). Lai nodrošinātu komandējumu atskaites iekļaušanu saskaņošanas plūsmā, papildināti komandējuma atskaites statusi. Pieejamie statusi ir “Sagatave”, “Pieteikts”, “Apstiprināts”, “Noraidīts” un “Slēgts”. Atļautās darbības ar attaisnojamo izdevumu pieteikumiem atkarībā no komandējuma atskaites statusa: “Sagatave” - atļauts pievienot, labot un dzēst pieteikumus; “Pieteikts” - atļauts pievienot un labot pieteikumus, aizliegts dzēst; “Apstiprināts” - atļauts tikai apskatīt; “Noraidīts” - atļauts pievienot, labot un dzēst pieteikumus. Statuss “Noraidīts” paredz, ka komandējuma atskaite ir atgriezta pieteicējam datu precizēšanai un pēc tās - atkārtotai saskaņošanai; “Slēgts” - atļauts tikai apskatīt. Statusu pārejas tiek nodrošinātas gan ar saskaņošanas funkcionalitāti, gan manuāli no komandējumu atskaites. Statusu pāreju kontrole tiek ierobežota ar kontroles un vides parametru “Kontrolēt komandējuma atskaites statusu pārejas secību” (Sistēma → Uzstādījumi → Kontroles un vides parametri → Komandējumi). Izveidots jauns saskaņošanas scenārija pamatveids “Komandējuma atskaite” (Pamatdati → Saskaņošana → Scenāriji).     Izveidots jauns saskaņošanas uzdevumu saraksts komandējuma atskaites apstiprināšanas uzdevumiem (Dokumenti → Saskaņošana → Komandējuma atskaites dokumenti). Svarīgi! Ja programmā komandējuma atskaitei ir izveidots saskaņošanas scenārijs, tad, manuāli mainot statusu uz “Pieteikts”, automātiski tiek veidots apstiprināšanas uzdevums. Apstiprinot komandējuma atskaiti, tiek automātiski apstiprināti arī attaisnojamo izdevumu pieteikumi, kuri ir statusā “Sagatave”. Noraidītiem pieteikumiem statuss netiek mainīts. Savukārt noraidot komandējuma atskaiti, apstiprinātiem attaisnojamo izdevumu pieteikumiem statuss tiek mainīts uz “Sagatave”. Noraidītiem pieteikumiem statuss netiek mainīts.
Skatīt visu rakstu
17-12-2019 07:51
 • 2 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1287 Skatījumi
Horizon nepieciešams veikt izmaiņas komandējumu dienas naudas summās.
Skatīt visu rakstu
28-11-2019 16:44 (Atjaunots 28-11-2019)
 • 3 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1904 Skatījumi
Instrukcija, kā pievienot pielikumus komandējumu attaisnoto izdevumu dokumentiem.
Skatīt visu rakstu
03-09-2018 14:53
 • 5 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 2345 Skatījumi
  Šajā rakstā pieejamas galvenās Komandējumu uzskaites funkcijas, kā arī sīkāks apraksts pielikumā.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:15 (Atjaunots 26-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 718 Skatījumi