Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Rakstā apskatīti biežāk lietotie personāla brīdinājumi un to konfigurācija.
Skatīt visu rakstu
09-10-2020 07:41 (Atjaunots 07-01-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 503 Skatījumi
  Ne visos gadījumos varam pielietot ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma ievadi ar veidu automātisks. Tieši šiem īpašajiem gadījumiem ir domāta ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma ievade ar sākuma atlikumu.   Ceļš sistēmā: Dokumenti - Personāla uzskaite - Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem vai Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes - <Personas lieta> - <Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem>   Kādos gadījumos varam ievadīt ikgadējā atvaļinājuma uzkrājumu kā sākuma atlikumu?   Ja par darbinieku nav pieejami visi dati sistēmā - ieviešot Horizon iestādē; Ja darbinieks ar savu esošo atvaļinājuma uzkrājumu ir pārcelts no citas iestādes; Ja ir šaubas par esošo datu atbilstību reālajai situācijai; Citos līdzīgos gadījumos. Kā ievadīt sākuma atlikumu?   Darba periods no - līdz: aizpilda ar senāko neiztērēto atvaļinājuma uzkrājuma periodu Atlikums: ieraksta, cik dienas vēl atlikušas uzkrājumā par šo periodu Izlietojums: automātiski izrēķina vēl atlikušās dienas periodā Pārējos laukus neaizpildām un nelabojam.   Sākuma atlikuma ievadē automātiski tiks ielasīts darbinieka esošais darba periods, kuru var manuāli mainīt, ja nepieciešams. Tādā gadījumā darbiniekam tiks mainīts arī tālākais ARF uzskaites periods.   Šajā gadījumā esam aprakstījuši, ka darbiniekam sākuma atlikums ir 15 dienas par periodu 19.02.2020. - 18.02.2021. 5 dienas izmantotas pirms sistēmas ieviešanas.   Sākuma atlikuma ievadē vienmēr ļoti liela nozīme būs Prombūtņu piesaiste no datumam. Ja ievadīsim sākuma atlikumu, balstoties uz, piemēram, datiem uz 2020. gada 1. jūniju, bet prombūtnes ARFD piesaistīsim jau no 2015. gada 1. janvāra, tad sistēma rēķinās nepareizu atlikumu. “Prombūtņu piesaiste no” - datuma nozīme un svarīgums ARF   Atvaļinājuma uzkrājumu ievadē, īpaši, ja sistēma ir tikusi lietota jau kādu laiku, bet jāveic labojumi, ļoti liela nozīme ir laukam Prombūtņu piesaiste no (no 565. versijas - iepriekš lauks saucās Spēkā no)       Šis datums nosaka, no kura brīža prombūtnes dokumentus piesaistīsim ARF. Piemēram, iestādē jau 10 gadus tiek lietots Horizon, bet nav pārliecības par datu kvalitāti (nav tikuši atdalīti dažādi papildatvaļinājumi u.c. nianses), tāpēc negribam lietot automātisks ARF  un piesaistīt datus no darbinieka pieņemšanas brīža. Tad varam noteikt datumu, no kura piesaistīt prombūtnes un ievadīt ARF kā sākuma atlikums .   ”Prombūtņu piesaiste no” datums atšķirsies arī darbiniekiem, kam veikta automātiska ARF ģenerēšana no iepriekšējā atvaļinājuma rezerves fondu risinājuma.  
Skatīt visu rakstu
09-12-2021 09:52 (Atjaunots 07-01-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 104 Skatījumi
Horizon ir pieejams risinājums papildatvaļinājuma dienu aprēķinam  pēc novērtējuma un stāža (ja nepieciešams novērtējumu saistīt arī ar darba stāžu).   Lai sāktu lietot šo funkcionalitāti, jāveic konfigurācija un datu ievade, par ko sīkāk skaidrojums šajā rakstā.   Papildatvaļinājuma par novērtējumu konfigurācija Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → Atvaļinājuma rezerves fondi     Kods, nosaukums: norāda papildatvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu. Veids: Papildatvaļinājums Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Jāizvēlas tāds darba periods, kāds tiek piemērots ikgadējam atvaļinājumam Dienu tips: Apmaksājamās dienas (parasti papildatvaļinājumu piešķir apmaksājamās dienās) Dienu skaits: norāda dienu skaitu, pēc kura sistēmā tiks uzskaitīts un kontrolēts fonds. Dienu skaitu norāda 0 (nulle), ja dienu skaita noteikšanai ir piesaistīta nosacījumu tabula  ARF Stāžu - novērtējumu konfigurācija. Ikgadējais ARF: Atvaļinājuma rezerves fonda aprakstā izvēloties veidu Papildatvaļinājums, tiek piedāvāta iespēja to saistīt ar ikgadējo atvaļinājumu. Saistītais ikgadējais atvaļinājums jānorāda tikai tad, ja vēlas, lai sistēma veiktu kontroli, ka papildatvaļinājumu var izmantot laikposmā līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, 42.pants). Ja tiks norādīts saistītais ikgadējais atvaļinājums, tad, veidojot prombūtnes dokumentus, tiks veikta kontrole, un nepieciešamības gadījumā lietotājs tiks brīdināts, ja atvaļinājumi netiek tērēti pareizā secībā. Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto papildatvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot  un netiek izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija; Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto papildatvaļinājumu ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram.  Kompensācijas algoritms: Proporcionāls/Konstants. Proporcionāls - tiek aprēķināts kompensējamo dienu skaits atbilstoši nostrādātam periodam (līdzīgi kā ikgadējam atvaļinājumam). Konstants - pieejamo dienu skaits tiek kompensēts pilnā apmērā - ja pienākas 3 dienas, tad 3 dienas tiek kompensētas.   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → ARF Samaksas veidu konfigurācija   Lappusē   Izlietojums   ir jānorāda tie samaksas veidi, kas izlieto fonda uzkrājumu -attiecīgie papildatvaļinājuma samaksas veidi un papildatvaļinājuma kompensācija (ja šis papildatvaļinājums tiek kompensēts).   Pēc tam sistēmā nepieciešams nodefinēt stāžu intervālus, kas attieksies uz konkrēto papildatvaļinājumu. Stāžu intervāli atrodas Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Stāžu intervāli .       Sistēmā jābūt nodefinētiem arī novērtējumiem - Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Novērtējumi     Pamatdati -> Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājumu rezerves fondiem → ARF Stāžu-novērtējumu konfigurācijas nepieciešams norādīt papildatvaļinājuma dienu skaitu atkarībā no stāža un novērtējuma.    Veidojot jaunu ARF Stāžu-novērtējumu konfigurācijas tabulu, vispirms ir jāizvēlas fonds, kura dienu skaits būs atkarīgs no stāža, un arī pats stāžs. Tālāk tabulā kreisajā pusē ir redzami sistēmā ievadītie novērtējumi un pirmajā rindā stāžu intervāli. Tabulā ir jāievada dienu skaits pret katru stāža intervāla-novērtējuma kombināciju.   ❗ Parasti papildatvaļinājumu piešķir tikai pēc novērtējuma. Tabulā attēlots piemērs kā jāizskatās konfigurācijai gadījumā, ja ir tikai viens stāža intervāls:     ❗ Ja papildatvaļinājums ir atkarīgs arī no stāža, jābūt ievadītai arī darba stāža informācijai.   Papildatvaļinājuma par novērtējumu ievade Iesakām papildatvaļinājumu par novērtējumu vadīt kā Manuālu uzkrājumu, jo bieži novērtējuma periods nesakrīt ar darbinieka darba periodu. Sistēmā jābūt ievadītiem darbinieku novērtējuma protokoliem.     Veidojot ierakstu manuāli: ierakstam ir lauks “Novērtējuma protokols”, laukā “Novērtējuma protokols” tiek piesaistīta aktuālā informācija no novērtējuma protokola,  ir iespēja nomainīt darba gada periodu, pēc kura būs jāizmanto papildatvaļinājums. Turpmāk, pievienojot papildatvaļinājuma rindiņu, tiek atrasts jaunākais novērtējuma protokols pēc novērtēšana datuma → tad tiek aprēķināts, uz kuru darba periodu attiecas novērtējums (kurā darba periodā ietilpst novērtēšanas datums) → tad tiek atrasts stāžs uz darba perioda beigām → tiek aprēķināts papildatvaļinājuma dienu skaits. Ja personāla speciālistu neapmierina piesaistītais novērtējuma protokols, aprēķinātais periods vai dienu skaits, ir iespēja to nomainīt uz citu vērtību.  
Skatīt visu rakstu
18-07-2018 08:52 (Atjaunots 09-12-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 557 Skatījumi
Saistībā ar pandēmiju, arvien biežāk klienti izvēlas uzkrāt darbinieku vakcinācijas informāciju, īpaši informāciju par saņemto COVID-19 vakcīnu.   Horizon Personāla moduļa sadaļā Darba aizsardzība ir pieejams Vakcinācijas reģistrs:   Dokumenti - Personāla uzskaite - Darba aizsardzībai - Vakcinācijas reģistrs Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes - Darba aizsardzībai - Vakcinācijas reģistrs   Šajā reģistrā varam izvēlēties darbinieku, pievienot tam vakcinācijas veidu, datumu un nākamās vakcinācijas datumu (pie nākamās vakcinācijas datuma var norādīt termiņu pārslimošanas sertifikātam):       Ja datus par vakcināciju jāapstrādā darbiniekam, kam nav pieeja Horizon, no 585. versijas Vakcinācijas reģistrs ir pieejams arī kā Publicētā atskaite - izmantošanai HoP atskaitēs vai Excel spraudnī.   Sīkāk par Publicēto atskaišu funkcionalitāti var lasīt:   Publicēto atskaišu funkcionalitāte  Viena HOP publicētā atskaite visiem  Saraksti un atskaites, kuriem pieejamas publicētās atskaites    Sīkāk par Excel spraudņa funkcionalitāti var lasīt:   Excel spraudņa instalēšana un konfigurēšana  Excel spraudņa izmantošana  Padomi ātrākai Horizon datu ieguvei un analīzei - Excel spraudnis    Sīkāk par HoP atskaitēm var lasīt:   Padomi ātrākai Horizon datu ieguvei un analīzei - HOP atskaites     ⚠️ Ja nepieciešams arī iegūt informāciju no darbiniekiem par vakcinācijas statusu un tiek lietota pašapkalpošanās sistēma HoP Personāls, tad iesakām veidot jaunu Brīvas formas pieteikuma veidu Vakcinācijas sertifikāts un lūgt darbiniekiem saistošo informāciju iesniegt elektroniski.  
Skatīt visu rakstu
15-11-2021 09:37 (Atjaunots 12-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 498 Skatījumi
Horizon ir pieejams risinājums papildatvaļinājuma automātisko dienu aprēķinam par aprūpē esošajiem bērniem. Atkarībā no darbinieka aprūpē esošo bērnu skaita un vecuma, sistēma automātiski aprēķina papildatvaļinājuma dienu skaitu. Lai sāktu lietot šo funkcionalitāti, jāveic konfigurācija un datu ievade, par ko sīkāk skaidrojums šajā rakstā. Papildatvaļinājuma par bērniem konfigurācija Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → Atvaļinājuma rezerves fondi   Kods, nosaukums: norāda papildatvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu; Veids: Papildatvaļinājums; Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Darba periods nosaka, par kādu uzskaites periodu notiks atvaļinājuma dienu uzskaite, tērēšana un kontroles; Dienu tips: Apmaksājamās dienas; Dienu skaits: norāda dienu skaitu, pēc kura sistēmā tiks uzskaitīts un kontrolēts fonds. Dienu skaitu norāda 0 (nulle), ja dienu skaita noteikšanai ir piesaistīta nosacījumu tabula  ARF Papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācija; Ikgadējais ARF: Papildatvaļinājumam par bērniem nav nepieciešama tieša sasaiste ar Ikgadējā atvaļinājuma izlietojumu (secīgums), tāpēc ieteicams šo lauku atstāt tukšu; Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto papildatvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot  un tās netiek izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija; Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto papildatvaļinājumu, ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram. Ja papildatvaļinājumam ir izvēlēts šis parametrs, tad tiek īstenots Darba likuma 151. panta 5. punkts. Kompensācijas algoritms: Proporcionāls/Konstants. Proporcionāls - tiek aprēķināts kompensējamo dienu skaits atbilstoši nostrādātam periodam (līdzīgi kā ikgadējam atvaļinājumam). Konstants - pieejamo dienu skaits tiek kompensēts pilnā apmērā - ja pienākas 3 dienas, tad 3 dienas tiek kompensētas.   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → ARF Samaksas veidu konfigurācija   Lappusē Izlietojums ir jānorāda tie samaksas veidi, kas izlieto fonda uzkrājumu -attiecīgie papildatvaļinājuma samaksas veidi un papildatvaļinājuma kompensācija.   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → ARF Papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācija   Tā kā papildatvaļinājuma par bērniem pieejamo dienu skaits ir atkarīgs no aprūpē esošo bērnu skaita, tad jāizveido speciāla ARF konfigurācijas tabula, kurā norādīt dienu skaitu, atkarībā no bērnu skaita un vecuma. Zemāk redzamajā piemērā ir konfigurācijas tabula, kas veidota, atbilstoši DL noteiktajam papildatvaļinājuma dienu apmēram:   Aprēķinot pieejamo papildatvaļinājuma dienu skaitu par konkrēto periodu, bērna dzimšanas datums tiek skatīts kopā ar darbinieka atvaļinājuma periodu (darba gads vai kalendārais gads), vai kādā no perioda dienām darbinieka aprūpē esošie bērni atbilst tabulas nosacījumiem. Ja kaut vienā perioda dienā darbiniekam ir aprūpē esoši bērni, kas atbilst konfigurācijas tabulas nosacījumiem, tad par konkrēto periodu tiek piešķirts attiecīgais dienu skaits.   Bērna datu ievade papildatvaļinājumam par bērniem Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartīte → Personas dati → Ģimenes locekļi vai Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu dati → Ģimenes locekļi   Lai sistēmā varētu piešķirt papildatvaļinājumu par bērniem (saskaņā ar Darba likuma 151.pantu), jāievada informācija par darbinieka bērniem.   Papildatvaļinājuma aprēķinam obligāti aizpildāmie lauki: Vārds - bērna vārds (var rakstīt arī Dēls/Meita); Dzimšanas datums - bērna precīzs dzimšanas datums. Pārējos laukus aizpilda pēc nepieciešamības. Ja bērnam ir invaliditāte, aizpildām arī sadaļu “Invaliditāte”:   Pēc datu aizpildes obligāti jānospiež zibens , lai informācija par ģimenes locekli tiktu pievienota papildatvaļinājumam par bērniem. Pēc šī kritērija sistēma mācēs aprēķināt piešķiramo papildus dienu skaitu darbiniekam.   No Horizon 575. versijas atvaļinājuma rezerves fonda ieraksts par bērniem veidojas automātiski, izpildoties konkrētiem nosacījumiem. Sīkāk par to var izlasīt šajā rakstā: Automātiska dokumentu veidošana pie darbinieka pieņemšanas          
Skatīt visu rakstu
18-07-2018 08:52 (Atjaunots 05-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 632 Skatījumi
Ja lietojam atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitāti, lielākoties izmantojam automātisko dienu uzkrājumu (ikgadējais atvaļinājums, papildatvaļinājums par bērniem u.c.) Tomēr dažkārt rodas situācijas, kad nepieciešams labot dienu skaitu ARF dokumentā. Tā kā automātiskās uzkrājuma rindas labot nevaram, tad šajā gadījumā risinājums ir veidot ARF korekcijas dokumentu.   Visbiežāk korekcijas dokumentus veido: -ja nepieciešams noapaļot pieejamo dienu skaitu pēc ilgstošas prombūtnes (īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja ikgadējam atvaļinājumam ir sasaiste ar papildatvaļinājumu - piemēram, ar papildatvaļinājumu par novērtējumu un nepieciešams uzturēt secīgu izlietojumu). -ja vēlamies koriģēt periodā pienākošos apmaksājamo/kalendāra dienu skaitu (piemēram, primārā uzskaite ir pēc kalendāra dienām, bet apmaksājamo dienu skaits periodā pārsniedz 20)   Apskatīsim piemēru, kad korekcijas dokumentu veidojam, jo vēlamies noapaļot pieejamo dienu skaitu pēc ilgstošas prombūtnes.   Lai veiktu korekciju, jāizvēlas automātiskā ARF periods, kuru nepieciešams koriģēt un veids - Korekcija: Atveras korekcijas logs, kurā sistēma bieži jau piedāvās iespējamo korekcijas rezultātu - šajā gadījumā atņemt 0.03 dienas no perioda. Lauku “Nepieciešamais dienu skaits” var mainīt, kā nepieciešams.    -Ja uzskaite būs kalendārajās dienās, lauks "Nepieciešamo dienu skaits" Kalendārās dienas arī būs aktīvs un labojams.   -Ja tiks atzīmēts lauks “Iesaldēt korekcijas dienas līdz atbrīvošanai”, tad koriģētās dienas darbinieks nevarēs izmantot kā atvaļinājuma dienas, taču tās tiks pieskaitītas pie kompensējamo dienu skaita. Ja korekcija tiks veikta ar + zīmi, šāds lauks netiks piedāvāts.   -Piezīmes aizpildām pēc nepieciešamības  
Skatīt visu rakstu
13-10-2021 10:28
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 182 Skatījumi
Kā saprast vai būs nepieciešams palielināt licencē Darba samaksa pieļaujamo darbinieku skaitu algu aprēķiniem, par to lasīt rakstā .
Skatīt visu rakstu
02-09-2021 12:46 (Atjaunots 02-09-2021)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 178 Skatījumi
Svarīgākās izmaiņas personas kartītē no Horizon 565. versijas
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 13:52 (Atjaunots 21-07-2021)
 • 1 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 1979 Skatījumi
Publicēto atskaišu dati atkarībā no WEB lietotāja objektiem   Līdz šim bija praktiski neiespējami izveidot savu publicēto atskaiti, piemēram, katram darbiniekam savu, jo tas nozīmētu, ka jāveido tik publicētas atskaites, cik darbinieku. Vai arī izveidot publicēto atskaiti Peļņas atskaitei, bet tā, lai sistēma prastu pati nofiltrēt datus par noliktavām.   Sākot ar 540.versiju sistēmā ir pieejama opcija, kas ļauj primāri WEB lietotāja kartītē norādīt objektu jeb filtrēšanas kritēriju - vienu vai vairākus, pēc kura sistēmai ir jāmāk pašai filtrēt datus un atspoguļot HOP Publicētajā atskaitē.   Piemēram, vēloties HOP atspoguļot Līgumu atlikumus, bet filtrētus pa Līgumu kartīšu atbildīgajiem, pietiek ar to, ka WEB lietotāja kartītē ir izvēlēts objekts <Atbildīgais> un norādīta konkrētā vērtība.     Nākamais solis ir Publicētās atskaites publicēšanas jeb konfigurēšanas brīdī - uzstādot Lietotāja filtrēšanas kritērijus, jānorāda konkrētais saraksts, kas jāfiltrē un filtrā jānorāda vērtība <WEB lietotāja objekts>.   Tādējādi sistēma sapratīs, ka HOPā minētā atskaite ir jāatsoguļo filtrēta pa konkrēto izvēlēto objektu.   Sīkāk par šo varat uzzināt, lasot 540.versijas aprakastu. Būsim pateicīgi, ja komentāros pievienosiet savu viedokli un vērtējumu vai tas Jums palīdzēs ikdienā ērtāk un efektīvāk strādāt ar Horizon.    
Skatīt visu rakstu
04-07-2019 15:49 (Atjaunots 19-07-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 700 Skatījumi
Pēc apstiprināšanas HoP, pieteikumi saglabājas Horizon atbilstošajos pieteikumu sarakstos. Personāla speciālistam tie jāapstrādā, atbilstoši pieteikuma veidam.   Atvaļinājuma pieteikumi   Dokumenti → Personāla uzskaite → Pieteikumi → Atvaļinājumu pieteikumi darbiniekam   Kad darbinieks ir izveidojis pieteikumu pašapkalpošanās sistēmā Visma HoP, tad saskaņošanas procesā pieteikuma statuss ir Pieteikts.  Tikai tad, kad tas tiek apstiprināts vai noraidīts, statuss mainās uz Apstiprināts vai Noraidīts.    Kad pieteikuma statuss ir Apstiprināts , no atvaļinājuma pieteikuma saraksta nepieciešams veidot prombūtnes dokumentu vai rīkojumu.   a) Ja no apstiprinātā pieteikuma vairs netiks veidots rīkojums, tad sarakstā atrod pieteikumu, kuram statuss ir Apstiprināts, un izvēlas Darbību “Veidot prombūtnes dokumentu(-s)” vai “Veidot norādītā tipa prombūtnes dokumentu(-s)” (atkarībā no tā, vai dokumenta tipā ir piesaistīts noklusētais prombūtnes dokumenta veids):     b) Ja no apstiprinātā pieteikuma tiks veidots rīkojums, tad sarakstā atrod pieteikumu, kuram statuss ir Apstiprināts, un izvēlas Darbību “Veidot rīkojumu(-s)” vai “Veidot norādītā tipa rīkojumu(-s)” (atkarībā no tā, vai dokumenta tipā ir piesaistīts noklusētais rīkojuma veids):     Kad atveras prombūtnes dokumenta/ rīkojuma ievadforma, jāievada rīkojuma/dokumenta Nr., pamatojuma datums u.c. informācija pēc nepieciešamības. Izveidoto dokumentu saglabā.   Ja nepieciešams apskatīties, labot Prombūtnes dokumentu, Darbībās izvēlas Saistītie dokumenti:     Ja nepieciešams apskatīties, labot, izdrukāt izveidoto rīkojumu, Darbībās izvēlas Saistītie rīkojumi:     Ja nepieciešams apskatīties saskaņošanas plūsmu, Darbībās izvēlas Rezolūciju vēsture vai Saskaņošanas vēsture:     Brīvas formas pieteikumi   Dokumenti → Personāla uzskaite → Pieteikumi → Brīvas formas pieteikumi   Kad darbinieks/ vadītājs ir izveidojis brīvas formas pieteikumu pašapkalpošanās sistēmā Visma HoP, tad sākotnēji tā statuss ir Pieteikts. Tikai tad, kad tas tiek apstiprināts vai noraidīts, statuss mainās uz Apstiprināts vai Noraidīts.    Kad pieteikuma statuss ir Apstiprināts , Horizon lietotājs (grāmatvedis vai personāla speciālists) veic nepieciešamās izmaiņas sistēmā.    Ja nepieciešams apskatīties saskaņošanas plūsmu, Darbībās izvēlas Rezolūciju vēsture vai Saskaņošanas vēsture:     Vienreizējo samaksu pieteikumi     Dokumenti → Personāla uzskaite → Pieteikumi → Vienreizējo samaksu pieteikumi   Kad darbinieks/ vadītājs ir izveidojis vienreizējās samaksas pieteikumu pašapkalpošanās sistēmā Visma HoP, tad saskaņošanas procesā pieteikuma statuss ir Pieteikts.  Tikai tad, kad tas tiek apstiprināts vai noraidīts, statuss mainās uz Apstiprināts vai Noraidīts.    Kad pieteikuma statuss ir Apstiprināts , iespējams ģenerēt vienreizējās samaksas dokumentu. Sarakstā atrod darbinieka pieteikumu, kuram statuss ir Apstiprināts, un izvēlas Darbību “Ģenerēt samaksas dokumentu”:     Kad atveras vienreizējās samaksas dokumenta ievadforma, jāievada dokumenta Nr. u.c. informācija pēc nepieciešamības. Izveidoto dokumentu saglabā.   Ja nepieciešams apskatīties, labot izveidoto samaksas dokumentu, Darbībās izvēlas Saistītie dokumenti:     Ja no apstiprinātā Vienreizējās samaksas pieteikuma tiek veidots rīkojums, tad ģenerēt samaksas dokumentu nav nepieciešams. Jādodas uz rīkojumu sarakstu un jāveido jauns rīkojums par Vienreizējo samaksu.   Ja nepieciešams apskatīties saskaņošanas plūsmu, Darbībās izvēlas Rezolūciju vēsture vai Saskaņošanas vēsture:     Mācību pieteikumi   Dokumenti → Personāla uzskaite → Pieteikumi → Mācību pieteikumi   Kad darbinieks/ vadītājs ir izveidojis mācību pieteikumu pašapkalpošanās sistēmā Visma HoP, tad saskaņošanas procesā pieteikuma statuss ir Pieteikts.  Tikai tad, kad tas tiek apstiprināts vai noraidīts, statuss mainās uz Apstiprināts vai Noraidīts.    Kad pieteikuma statuss ir Apstiprināts un darbinieks ir atgriezies no kursiem, HoP sistēmā pievienojis sertifikātu, tad ir iespējams no mācību pieteikuma ģenerēt Papildus izglītību/sertifikātu:   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartīte → Personas dati → Papildus izglītības/sertifikāti       Ja nepieciešams apskatīties saskaņošanas plūsmu, Darbībās izvēlas Rezolūciju vēsture vai Saskaņošanas vēsture:       Apstiprināšanas uzdevumi    Apstiprināšanas uzdevumos tiek uzkrāta informācija par katru uzdevumu, kas saskaņotājam izveidojies pieteikuma saskaņošanas laikā un ar to saistītajām darbībām.   Dokumenti → Saskaņošana → Atvaļinājumu pieteikumi/ Vienreizējo samaksu pieteikumi/ Brīvas formas pieteikumi/Mācību pieteikumi   Pirms atvaļinājumu/ brīvas formas/ vienreizējās samaksas/mācību pieteikumu uzdevumu saraksta atvēršanas var izvēlēties laika periodu, par kuru skatīties Apstiprināšanas uzdevumus, norādīt, vai sarakstā rādīt tikai Aktīvos uzdevumus (uzdevums nav Apstiprināts vai Noraidīts), Izpildītos uzdevumus (uzdevums ir Apstiprināts vai Noraidīts) vai Anulētos.     Papildus var pievienot nosacījumus par periodu, kad uzdevums izveidots, pamatveidu un saskaņotāju.   Apstiprināšanas uzdevumus saskaņošanas procesa dalībniekiem sistēma automātiski ģenerē pēc iepriekš noteiktiem scenārijiem. Attiecīgi par katru pieteikumu būs tik ieraksti, cik ir bijuši saskaņotāji. Ja pieteikums būs pāradresēts, arī tad tiks izveidots jauns uzdevums, bet iepriekšējam nomainīts statuss uz Anulēts.   Nokavētie (saskaņošanas termiņa datums ir pagājis) apstiprināšanas uzdevumi ir izcelti ar sarkanu krāsu.   Apstiprināšanas uzdevumu izveidošanu un savlaicīgu nodošanu izpildītājiem var pārvaldīt arī manuāli - atbildīgais lietotājs (personāla speciālists) vai procesa dalībnieki var kontrolēt un veidot apstiprināšanas uzdevumus, pāradresēt uzdevumus izpildei nepieciešamajām personām.    Ja Apstiprināšanas uzdevums ir Aktīvs, tad uzdevumu var Anulēt vai Pāradresēt citam saskaņotājam:     Lai Horizon lietotājs varētu veikt Darbības ar Apstiprināšanas uzdevumiem, Personas kartītē ir jābūt piesaistītam Horizon lietotājam:  
Skatīt visu rakstu
21-06-2021 09:30 (Atjaunots 18-06-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 288 Skatījumi
Ar 1. jūliju mainās iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu piemērošanas kārtība autoratlīdzībām. Pārejas periodā no 01.07.2021. - 31.12.2021 var tikt piemēroti 3 režīmi. Rakstā tiek aprakstīts, kā rīkoties katrā no šiem režīmiem.
Skatīt visu rakstu
16-06-2021 12:38 (Atjaunots 17-06-2021)
 • 11 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2424 Skatījumi
Obligāto veselības pārbaužu saraksts paredzēts obligāto veselības pārbaužu uzskaitei. Šajā rakstā apskatīsim, kā var ievadīt un izdrukāt OVP kartes un kādi sagatavošanās darbi nepieciešami, ja šo funkcionalitāti vēl neizmantojiet.   OVP kartes   Obligāto veselības pārbaudes karšu saraksts vienam konkrētam darbiniekam ir pieejams Personas kartītē. Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartītes → Darba aizsardzībai → Obligātās veselības pārbaudes Obligāto veselības pārbaudes karšu saraksts visiem darbiniekam ir pieejams dokumentu sadaļā. Dokumenti → Personāla uzskaite → Darba aizsardzībai → Obligātās veselības pārbaudes Obligāto veselības pārbaužu sarakstā redzamās informācijas daudzums ir atkarīgs no sarakstam pielietotā filtra un izskata.    Pirms OVP kartes ievades   1.solis: Klasifikatoru definēšana 2.solis: Darba stāža informācija   1.solis. Pirms OVP kartes veidošanas sistēmā jābūt izveidotiem klasifikatoriem Īpašie apstākļi un Veselībai kaitīgie darba vides faktori. - Īpašie apstākļi (Pamatdati →Personāla uzskaite→Darba aizsardzībai→Īpašie apstākļi) - Veselībai kaitīgie faktori. (Pamatdati→Personāla uzskaite→Darba aizsardzībai→Veselībai kaitīgie darba vides faktori)   Pēc klasifikatoru izveides tie jāpievieno darbinieka personas kartiņā vai amata vietā.   Personas kartiņā:   Amata vietā:   2.solis. Lai OVP kartes izdrukā attēlotos darba stāža informācija, tā ir jāievada darbinieka personas kartītē (stāža veids – “iestādē”) Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartītes → Personas lieta → Darba stāža informācija   OVP kartes ievade   OVP kartes ievadi ir iespējams veikt: - atsevišķi vienam darbiniekam no darbinieka Personas kartītes Obligātās veselības pārbaudes sadaļas ( vai F2). Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartītes → Darba aizsardzībai → Obligātās veselības pārbaudes   - vairākiem darbiniekiem no Obligāto veselības pārbaužu plāna Atskaites → Personāla uzskaite → Darba aizsardzībai → Obligāto veselības pārbaužu plāns → Darbības → OVP karšu ģenerēšana iezīmētajiem darbiniekiem   OVP kartes aizpildāmie lauki   Numurs – OVP kartes numurs (aizpildās automātiski, ja dokumenta tipam ir piesaistīts numerators); Persona – uz pārbaudi nosūtītās personas vārds, uzvārds; Amats – aizpildās automātiski pēc vārda, uzvārda norādīšanas; Administratīvā struktūrvienība – aizpildās automātiski pēc vārda, uzvārda norādīšanas; OVP kartes izsniegšana – datums, kad izsniegta karte; Atgriešana – kartes atgriešanas datums; *Periods no; līdz  - periods, par kādu tiek veikta obligātā veselības pārbaude. Periods OVP kartē neparādīsies, ja konkrētā Horizon datubāzē ir veikti atbilstoši sistēmas uzstādījumi (Sistēma→Uzstādījumi→Uzskaites parametri→ Personāla uzskaite→Atspējots ķeksis "Pielietot periodu obligātajās veselības pārbaudēs"). Noklusēti perioda no-līdz lauki ir obligāti aizpildāmi, bet, ja šī informācija vēl nav zināma, tad OVP kartei ir nepieciešams nomainīt statusu uz “Sagatave”. Tad šie lauki vairs nebūs obligāti. Kad datumi ir zināmi, tad statusu jānomaina uz “Izpildīts” un datumus aizpilda. Atzinuma izsniegšana – atzinuma izsniegšanas datums. Veidojot jaunu OVP dokumentu, šis lauks nav jāaizpilda. Tomēr brīdī, kad darbiniekam ir veikta obligātā veselības pārbaude,  ir jāveic izveidotās OVP kartes labošana un jāaizpilda atzinuma izsniegšanas datums. Datuma aizpilde ir nozīmīga tajos gadījumos, ja iestādē ir nepieciešama automātiska veselībai kaitīgo faktoru aizpilde nākamajās pārbaudes reizēs. Ņemot vērā katra kaitīgā faktora pārbaudes biežumu (kas var būt individuāls arī  konkrētam darbiniekam), veidojot jaunu OVP dokumentu, sistēma meklēs pēdējo OVP karti, kurā ir aizpildīts atzinuma izsniegšanas datums un aizpildīts attiecīgais veselībai kaitīgais faktors. Atbilstoši atzinuma izsniegšanas datumam un faktora pārbaudes biežumam, tiks noteikts nākamais konkrētā faktora pārbaudes termiņš. Ja OVP kartē būs norādīts tikai faktors un netiks aizpildīts atzinuma izsniegšanas datums, sistēma šādu dokumentu neņems vērā, jo uzskatīs, ka faktora pārbaude nav veikta līdz galam (nav saņemts ārsta slēdziens); Nākamās pārbaudes datums – datums, kad jāveic nākamā veselības pārbaude. Informatīvs lauks, kas tiek aprēķināts konkrētā dokumenta izveides vai labošanas brīdī, ņemot vērā aizpildītos faktorus un to pārbaudes biežumu. Ja pēc dokumenta izveides un saglabāšanas darbiniekam tiek mainīts kāda faktora pārbaudes biežums,  tad jau saglabātajos dokumentos izmaiņas automātiski netiek veiktas. Izmaiņas tiek ņemtas vērā tikai labojot dokumentus un pārlasot informāciju vai veidojot jaunus dokumentus. Šis lauks var tikt izmantots kā atlases nosacījums pie dokumentu masveida ģenerēšanas, lai atfiltrētu darbiniekus, kuriem veikt dokumentu ģenerēšanu. Attiecīgi sistēmas lietotājam ir jāizvērtē, vai OVP dokumentos uzturēt aktuālu nākamās pārbaudes datumu, un, ja tas ir nepieciešams, tad gadījumos, kad darbiniekam tiek mainīts kāda faktora pārbaudes biežums, jāveic pēdējā OVP dokumenta labošana, liekot sistēmai pārrēķināt nākamās pārbaudes veikšanas datumu.   Lappuse Pamatinformācija Lappusē pieejamos ievadlaukus aizpilda, kad darbinieks izgājis OVP. Arodslimībās sertificēta ārsta atzinums, ieteikumi – arodārsta atzinums, ieteikumi; Atzīme par brillēm – atzīme, vai ir vajadzīgas brilles; Piezīmes – teksts brīvā formā.   Lappuse Īpašie apstākļi Sarakstā tiek uzskaitīti īpašie darba vietas apstākļi, kas nosaka OVP biežumu.   Nospiežot pogu , sarakstam tiek automātiski pievienotas rindas ar īpašajiem apstākļiem, kas ievadīti amata vietā un personas datos. Nospiežot pogu , sarakstam tiek pievienota jauna rindiņa, kurā var manuāli ievadīt īpašos apstākļus, kolonnā Īpašie apstākļi ievadot datus no klasifikatora Īpašie apstākļi. Poga - izdzēst izvēlētu ierakstu tabulā.   Lappuse Veselībai kaitīgie faktori Sarakstā tiek uzskaitīti veselībai kaitīgie faktori, kas nosaka OVP biežumu.   Nospiežot pogu  , sarakstam tiek automātiski pievienotas rindas ar veselībai kaitīgajiem apstākļiem, kas ievadīti personas datos vai amata vietā. Lai sistēma korekti ielasītu atbilstošos faktorus, kartē ir jābūt aizpildītam darbiniekam un kartes izsniegšanas datumam. Atbilstošo faktoru atlasei sistēmā ir iestrādāts algoritms, pēc kura tiek noteikti tikai tie Veselībai kaitīgie faktori, kuri ir aktuāli noteiktajā periodā – kartes izsniegšanas datuma kalendārajā gadā.  Lai atlasītu faktorus, tiek ņemta vērā informācija par to, kādi faktori uz personu attiecas un to, kādi faktori iepriekš ir pārbaudīti (meklējot OVP kartes ar aizpildītu atzinuma izsniegšanas datumu).   Nospiežot pogu , sarakstam tiek pievienota jauna rindiņa, kurā var manuāli ievadīt veselībai kaitīgos faktorus, kolonnā Kaitīgie faktori ievadot datus no klasifikatora Veselībai kaitīgie darba vides faktori.   Poga - izdzēst izvēlētu ierakstu tabulā.   Lappuse Darba devēja veiktie pasākumi Aizpilda, kad darbinieks izgājis OVP. Ievada datumu un apraksta veikto pasākumu   Obligāto veselības pārbaužu plāns   Atskaites → Personāla uzskaite → Darba aizsardzība → Obligāto veselības pārbaužu plāns   Šeit būs redzami ieraksti arī par darbiniekiem, kuriem nav uzģenerēta OVP karte.   Parametru logā laukā Laika periods gados no - līdz norāda laika posmu (gados), kurā plānotas OVP. Izskatā izliek nepieciešamās kolonnas. Ja atskaites izskatam ir uzdota kolonna Īpašie apstākļi un kaitīgie faktori, tad šī lauka pievienošana var palielināt ierakstu skaitu atskaitē (vienam darbiniekam var izveidoties vairāki ieraksti), ja vienam dokumentam ir pieejami vairāki kaitīgie apstākļi.   Caur Darbības ir iespēja ģenerēt OVP kartes.   OVP kartes drukāšana   OVP karti var izdrukāt izvēloties  un atzīmējot vajadzīgo OVP kartes veidu -> Drukāt. Izvēloties , OVP karte parādīsies uz ekrāna. Izvēloties  , OVP karti drukās ar printeri. Izvēloties  , OVP karti ir iespējams eksportēt un saglabāt kā failu uz datora   Lai drukājot OVP kartes veidlapu, iegūtu vienu lapu (informācija uz vienas lapas no abām pusēm), drukājot printera uzstādījumos norāda atbilstošos parametrus.   Ja neesiet OVP funkcionalitāti lietojuši iepriekš, ir iespējams, ka sistēmā nav pieejama neviena OVP kartes izdruka. Tādā gadījumā iesakām izmantot OVP izdrukas no mūsu izdruku krātuves (Personāls → Dokumenti).   Lai piekļūtu atskaišu un dokumentu izdruku formu krātuvei, jums ir jābūt VISMA Horizon klientam.  Ja esat reģistrējies Visma Community ar privāto e-pasta adresi, bet esat mūsu klients un nevarat zonai piekļūt, lūdzu, aizpildiet   šo anketu   un piekļuves tiesības tiks piešķirtas.   OVP un HoP   Ja lietojiet pašakalpošanās sistēmas Visma HoP personāla moduli, tad jums ir iespēja ievadīto OVP informāciju attēlot arī iestādes darbiniekiem un vadītājiem lietotnē HoP.   Sīkāk par šo funkcionalitāti variet lasīt šeit       
Skatīt visu rakstu
27-04-2021 12:49 (Atjaunots 13-06-2021)
 • 11 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1534 Skatījumi
2021.gada maijā, jūnijā un novembrī tiek pārcelta darba diena ( MK 30.06.2020 rīkojumā Nr.354). Kā veikt uzskaiti un apmaksāt prombūtnes dienu, kas iekrīt pārceltā darba dienā, par to ir aprakstīts šajā rakstā.
Skatīt visu rakstu
21-04-2021 11:09 (Atjaunots 09-06-2021)
 • 15 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 4194 Skatījumi
Instrukcija, kā pievienot papildu valodas personāla klasifikatoriem.
Skatīt visu rakstu
03-09-2018 14:44 (Atjaunots 19-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 534 Skatījumi
Instrukcija, kā norādīt noklusēto rīkuma tipu, kas tiek veidots no atvaļinājumu un komandējumu pieteikumiem.
Skatīt visu rakstu
03-09-2018 14:43 (Atjaunots 19-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 666 Skatījumi
Instrukcija, kā ievadīt darba stāža informāciju RVS Horizon.
Skatīt visu rakstu
16-12-2017 21:15 (Atjaunots 19-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 525 Skatījumi
Kāpēc atskaitēs, kas tiek nodotas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 662, finansējuma avots nav pareizā formātā?
Skatīt visu rakstu
16-12-2017 21:00 (Atjaunots 19-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 481 Skatījumi
Metodika, kā veikt kategoriju aprēķināšanu. 
Skatīt visu rakstu
02-02-2018 14:59 (Atjaunots 19-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 498 Skatījumi
Sākot no Visma Horizon 570. versijas, pieņemot darbā jaunu darbinieku, daļa no darbiniekam nepieciešamajiem dokumentiem tiks izveidoti automātiski. Tā rezultātā samazinās lietotāja manuāls darbs un iespēja pieļaut kļūdas, ja dokuments tiek ievadīts nepareizi vai vispār ir aizmirsts ievadīt.  Dokumenti tiks veidoti tikai tad, ja ir iespējams viennozīmi pateikt, ka konkrētais dokuments ir jāveido un kādam jābūt dokumenta saturam. Ja visi nosacījumi izpildās, tad var izveidoties šādi dokumenti: IIN informācija VSAOI kategoriju reģistrs Darba stāža informācija Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Darba laika veidi. Zemāk aprakstīti nosacījumi, pie kādiem šie dokumenti tiks veidoti. IIN informācija Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> IIN informācija Pie darbinieka pieņemšanas sistēma izveidos automātisku IIN informācijas ierakstu ar IIN maksātajā kategoriju Bez dokumenta. Pēc tam, izmantojot elektronisko algas nodokļu grāmatiņu funkcionalitāti, vajag ielasīt aktuālo IIN informāciju no VID EDS. Automātiskā IIN informācijas izveide notiks tikai tad, ja EANG uzstādījumos ir norādīta IIN maksātāju kategorija (bez dokumenta).   VSAOI kategoriju reģistrs Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> VSAOI kategoriju reģistrs Līdzīgi, kā IIN informācija, arī VSAOI kategoriju reģistra ieraksts turpmāk tiks izveidots automātiski pie darbinieka pieņemšanas. Ja darbinieks nav pensionārs, tad tiks izveidots VSAOI kategoriju reģistra ieraksts, kur laukā "VSAOI maksātāja kategorija" būs vērtība DŅ vispārējā gadījumā. Vajadzīgā vērtība tiek atrasta pēc VSAOI maksātāju kategorija kodas - pirmajām divām zīmēm jābūt DN. Kā arī ierakstam ir jābūt aktīvam, vajag būt atzīmētam, ka jārēķina riska nodeva un darba ņēmēja veids ir Apdrošinātie visiem VSA veidiem. Ja šiem nosacījumiem atbilst vairāki ieraksti, tad tiek ņemts jaunākais, skatoties pēc "Spēkā no" datuma. Savukārt, ja darbinieks ir pensionārs, tad tiek izveidots ieraksts ar pensionāram atbilstošo kategoriju. Vēlāk sistēmā tiks veikti papildinājumi, lai izveidotos VSAOI ieraksti arī tad, ja netiek atzīmēts, ka jārēķina riska nodeva. Darba stāža informācija Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Darba stāža informācija Tā kā bieži tiek vadīta arī stāža informācija, līdz ar to, arī tā tiks izveidota automātiski pie darbinieka pieņemšanas. Automātiski darbiniekam tiks izveidots stāža ieraksts ar veidu Iestādē. Ja sistēmā nav stāža veida "Iestādē" vai tādi ir vairāki, tad netiks veidots automātiskais ieraksts darbiniekiem. Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Ja uzņēmumā ir pietiekami vienkārša atvaļinājumu uzskaite, t.i., nav vairāki fondi ikgadējam atvaļinājumam, tad tiks nodrošināta arī automātiska atvaļinājuma rezerves fonda darbiniekam izveide. Fonds ikgadējam atvaļinājumam tiks veidots tikai tad, ja darbinieka ienākuma veids ir Darba alga (ienākuma veida papildkods = 1001) un sistēmā ir viens aktīvs fonds ikgadējam atvaļinājumam.  Papildus ja sistēmā ir nokonfigurēts papildatvaļinājums par stāžu un darbiniekam ir izveidots stāža ieraksts, tad automātiski tiks izveidots arī papildatvaļinājums par stāžu. Ja ir vairākas papildatvaļinājumu par stāžu konfigurācijas, tad fonds darbiniekam netiks veidots. Ja sistēmā ir nokonfigurēti papildatvaļinājumi par bērniem, tad pievienot darbiniekam jaunus ģimenes locekļus un atzīmējot, ka šis ģimenes loceklis ir jāņem vērā papildatvaļinājumu aprēķiniem, tad automātiski izveidos papildatvaļinājuma par bērniem ierakstu. Šāda funkcionalitāte tiks nodrošināta no 575. versijas. Ja sistēmā ir vairākas papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācijas, un nav iespējams noteikt vajadzīgo konfigurāciju, tad automātiski netiks ģenerēts ieraksts pie darbinieka. Papildatvaļinājuma par bērniem piešķiršana darbiniekam notiks tad, ja darbiniekam ir piešķirts ikgadējais atvaļinājums.     Darba laika veidi Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> Darba laika veidi Jau iepriekš tika automātiski izveidots darba laika veida ieraksts, kad darbiniekam tika izveidotas pašas pirmās tiesiskās attiecības. Sākot ar 570. versiju, darba laika veida ieraksts tiks automātiski izveidots pie visu tiesisko attiecību izveides.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 13:53 (Atjaunots 09-03-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 726 Skatījumi
Sākot ar 01.01.2021., darbinieka izdevumus saistībā ar attālināto darbu, darba devējs var kompensēt 30 eur apmērā, neapliekot ar nodokļiem. Rakstā aprakstīts, kas jādara, lai to nodrošinātu programmā.
Skatīt visu rakstu
15-02-2021 14:45
 • 3 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 837 Skatījumi