atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Visos Horizon moduļos tiek ievērots princips - lietotājam ir iespējams atcelt dokumentiem grāmatojumus un izpildi, lai veiktu nepieciešamās korekcijas. Un tās darbības drīkst veikt tikai secīgi, sākot no pēdējā dokumenta. Tas ir nepieciešams, lai netiktu sabojāti dati.  Kontroli par to papildus veic arī programma. Katrā modulī kontroles mehānisms ir atšķirīgs, tāds kā to var nodrošināt konkrētā dokumenta uzbūve.  Inventāra moduļa dokumentos , sākot ar 570.versiju, ir ieviesta papildus arī pulksteņlaika fiksēšana. Tas ir izdarīts ar mērķi, lai nevarētu stornēt dokumentu, kas nav pēdējais, ja vienam inventāram ir vairāki dokumenti ar vienādu dokumenta datumu.  Piemēram, vienā dienā : saņemšana, izsniegšana lietošanā un iekšēja kustība vai atrašanās vietas maiņa, bet pēc tam mēģina veikt izsniegšanas dokumenta izpildes stornēšanu. Lai programma neatļautu tādas darbības, ir vajadzīgs saprast, kurš ir pēdējais dokuments. Tā kā dokumenta datumam nav pulksteņlaiks, tad laiks tiek ņemts, kad fiziski veidots dokuments.   Ar kādu programmas darbības ierobežojumu lietotāji tāpēc var saskarties! Arī sagatavojot inventāra dokumentus ar vienādu dokumenta datumu, programma pārbauda iepriekšējā dokumenta faktisko sagatavošanas pulksteņlaiku. Attēlā redzamā kļūdas paziņojuma iegūšanas scenārijs un izskaidrojums.     Pirmais inventāra Nr. INV/807 pārvietošanas dokuments tika izpildīts 18.05.2021 pl.17:47:17. Dokumenta datums ir norādīts 06.02.2021. Nākamo dokumentu tam pašam inventāram grib izpildīt arī ar dokumenta datumu 06.02.2021. Taču vēlākā datumā un pirms pl.17:47:17, piemēram 20.05.2021 pl.11:05.   Kā lietotājam rīkoties šādā situācijā: Lai otru dokumentu izpildītu ar 06.02.2021, tas jādara jebkurā datumā pēc pl.17:48. Ja iespējams, otru dokumentu izpildīt ar nākamās dienas datumu (07.02.2021) un to var izdarīt jau jebkurā pulksteņlaikā.   Ja iepriekš jau ir zināms, ka vienai un tai pašai inventāra vienībai būs jāizpilda vairāki dokumenti ar vienas un tās pašas dienas datumu, tad fiziski tos arī sagatavot vienā dienā!   Paldies par sapratni un kopīgām rūpēt par datu kvalitāti! Lai ērta un veiksmīga inventāra moduļa lietošana!
Skatīt visu rakstu
07-06-2021 11:25 (Atjaunots 07-06-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 57 Skatījumi
VISMA sadarbības partneris Firmas.lv apkopo un sniedz saviem klientiem detalizētu informāciju par Latvijas uzņēmumiem un arī iestādēm gan no LR Uzņēmumu reģistra, gan citām datubāzēm. Horizon integrācija ar Firmas.lv nodrošina automātisku datu ielasīšanu un pārbaudi Horizon klientu kartītēs, kā arī klientu iekļaušanu monitoringa sarakstā, kas dod iespēju savlaicīgi ar e-pasta palīdzību uzzināt par izmaiņām.   Risinājumu bez maksas var izmantot pieprasot līdz 5 izziņām mēnesī, par lielāku apjomu un monitoringa izmantošanu slēdzams līgums ar Firmas.lv. Viena izziņa nozīmē vienu datu pieprasījumu no Horizon uz Firmas.lv un atbildes saņemšanu.   Konfigurācija   Izvēlne: Sistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametri → lpp. Norēķini → lpp. Klientu datu apmaiņa     Manuālas izmaiņas konfigurācijas parametros parasti nav nepieciešamas, jo noklusēti datu apmaiņas veids jau ir norādīts “Ar Firmas.lv”, kā arī sadaļa “Reģistrācijas parametri” ir aizpildīta ar sistēmai jau zināmo informāciju. Ja tā nav, tad šie datu lauki ir jāpapildina. Kods reģistrācijai ir uzņēmuma/iestādes nosaukuma saīsinājums.   Sadaļa “Pieslēgšanās parametri” tiek aizpildīta  ar automātiski uzģenerētu lietotājvārdu un paroli  pēc pirmā izziņas pieprasījuma veikšanas klientu sarakstā. Šis vārds un parole nodrošina t.s. pirmā līmeņa autorizāciju, kas nepieciešama klientu datu pieprasīšanai un saņemšanai.   Atzīme “Nosaukumā ielasīt uzņēmējdarbības formas kodu” ietekmē klienta kartītes nosaukuma aizpildi. Piemēram, ja UR datos nosaukums satur “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību”, tad klienta kartītes nosaukumā tiks ielasīts “SIA”.     Lietotāju tiesības   Integrācijas risinājumu var izmantot jebkurš Horizon lietotājs, kuram ir atbilstošas tiesības darbam ar klienta kartīti – ievade un labošana. Ar apskates tiesībām var tikai izmantot iespēju no klienta kartītes atvērt vietni Firmas.lv.   Jauna klienta datu ievade   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Jauna kartīte   Ja sistēmas uzskaites parametros ir atbilstoši uzstādījumi, tad klienta kartītes ievadlogā ir pieejama poga “F” pie laukiem “Nosaukums” un “Reģistrācijas kods”. Klienta meklēšana Firmas.lv datubāzē notiek ievadot vienā no šiem laukiem reģistrācijas numuru vai daļu no nosaukuma un nospiežot pogu “F”.   Tālāk tiek parādīta pēc meklēšanas kritērijiem atrastā informācija no Firmas.lv – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. Jāņem vērā, ka attēloti tiek tikai pirmie 10 ieraksti, ja atrasti vairāk, tad jāprecizē meklēšanas kritēriji. Privātpersonu dati Firmas.lv datubāzē nebūs atrodami. No atlasītajiem ierakstiem izvēlas meklēto.       Nākamajā logā var norādīt, vai tālāk klienta kartītē ielasīt visu atrasto informāciju. Piemēram, ja klientu kartītēm kodi tiek piešķirti pēc citiem principiem, tad norāda, ka šo Firmas.lv vērtību nav jāpārkopē uz Horizon klienta kartītes kodu. Nospiežot pogu “Labi” dati tiek ielasīti atbilstošajos klienta kartītes laukos.     Saglabājot klienta kartīti, sistēma varētu pieprasīt aizpildīt vēl kādus citus klienta kartītes laukus, kas nav zināmi firmas.lv, bet ir uzstādīti kā obligāti aizpildāmi, piemēram, Norēķinu veids (Debitors, Kreditors, Neuzskaita) vai kādi citi atkarībā no klienta kartītes dokumenta tipa uzstādījumiem.       Klienta datu pārbaude un atjaunošana   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate   Kartītes labošanas režīmā nospiežot pogu “F” blakus laukam “Reģistrācijas kods”, tiek attēloti Firmas.lv pieejamie dati par uzņēmumu/iestādi. Atvērtajā “Klienta informācijas” logā var pārskatīt datu salīdzinājumu starp Firmas.lv datiem un esošajiem datiem klienta kartītē. Tāpat kā pie jauna klienta ievades var izvēlēties, kuru lauku informāciju atjaunot un kuru saglabāt esošo.     Kartītes labošanas vai apskates režīmā uzklikšķinot uz apakšdaļā pieejamās pogas “Firmas.lv”, tiek atvērta saite uz vietni, kur tiek parādīta pilna informācija par izvēlēto uzņēmumu. Laukam “Reģistrācijas kods” ir jābūt aizpildītam, jo pēc tā notiek datu atlase.     Informācija par sankcijām   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Kartītes labošana/apskate - lpp “Pārdošana” - lpp “Pamatinformācija”   Ielasot jaunus vai atjaunojot esošos klienta kartītes datus no firmas.lv var tikt saņemta arī informācija no sankciju sarakstiem, ja meklētais uzņēmums/iestāde tajos ir atrodama.     Saglabājot jaunu  debitoru vai kreditoru dokumentu ar klientu, kam ir sankcijas, sistēma  attēlo brīdinājumu par piemērotajām sankcijām un jautājumu, vai turpināt  veidot dokumentu. Lietotājam pašam jāizvērtē, vai nepieciešama padziļinātāka  sadarbības partnera izpēte, uzsākot vai turpinot darījumus.     Klientu datu izmaiņu monitorings   Firmas.lv piedāvātais pakalpojums “Uzņēmumu datu izmaiņu monitorings” ietaupa laiku manuālām pārbaudēm. Iekļaujot klientus monitoringa sarakstā, informāciju par šo klientu adrešu maiņu, iekļaušanu vai izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra, sankcijām, saimnieciskās darbības pārtraukšanu u.c. būtiskām izmaiņām saņemsiet e-pastā.   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Datu monitorings - Iekļaut/Izslēgt/Sinhronizēt   Pirmo reizi veicot ar monitoringu saistītās darbības, nepieciešams autorizēties ar firmas.lv līgumā norādīto lietotājvārdu un paroli. Šī ir t.s. otrā līmeņa autorizācija, kas nodrošina darbu ar monitoringa sarakstu un ir atšķirīga no uzskaites parametros automātiski ģenerētajiem pieslēguma parametriem.       Pazīme par esošo monitoringa statusu ir atrodama klienta kartītes lpp. “Pārdošana”, tas var būt Aktīvs vai Neaktīvs. Iekļaušana vai izslēgšana no monitoringa saraksta tiek veikta vienam vai vairākiem klientiem reizē ar atbilstošajām darbībām - Iekļaut vai Izslēgt. Klienta kartītes monitoringa pazīme Aktīvs/Neaktīvs saglabājas uz Horizon lietotāju, kas veicis darbību, tādēļ var būt atšķirīga.   Sinhronizēt nozīmē salīdzināt sistēmā Horizon esošos monitoringa klientus ar vietnes Firmas.lv lietotāja profilā esošo klientu monitoringa sarakstu. Sinhronizējot par primāriem tiek uzskatīti Firmas.lv pusē esošie dati, jo monitoringam uzņēmumus iespējams pievienot ne tikai izmantojot Horizon funkcionalitāti, bet arī lietotāja profilā vietnē Firmas.lv.       Zemāk apskatāms monitoringa atbildes e-pasta vēstules paraugs. Ja izmaiņas ir tādas, kur nepieciešama datu atjaunošana Horizon klientu kartītēs, tad to veic ar pogas “F” palīdzību, kā aprakstīts iepriekš.           Izziņu limita un izlietojuma apskate   Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Saraksts → Darbības → Firmas.lv → Parādīt izziņu atlikumu   Izvēloties šo darbību, tiek attēlota informācija par limitu noteiktajā periodā (mēnesī vai gadā) un jau iztērētajām izziņām. Izziņu limitu var mainīt sazinoties ar Firmas.lv un vienojoties par līguma nosacījumiem.        Lai izdodas uzturēt vienmēr aktuālus datus klientu sarakstā!
Skatīt visu rakstu
11-03-2021 13:57 (Atjaunots 25-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 203 Skatījumi
Instrukcija, kā atjaunot Horizon licenci.
Skatīt visu rakstu
02-10-2019 12:02 (Atjaunots 19-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 555 Skatījumi
Instrukcija, kā instalēt Horizon uz jaunas darbstacijas mākoņrisinājuma klientiem.
Skatīt visu rakstu
17-04-2019 16:17 (Atjaunots 19-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1773 Skatījumi
Instrukcija, kā pievienot papildu valodas personāla klasifikatoriem.
Skatīt visu rakstu
03-09-2018 14:44 (Atjaunots 19-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 440 Skatījumi
Instrukcija, kā norādīt noklusēto rīkuma tipu, kas tiek veidots no atvaļinājumu un komandējumu pieteikumiem.
Skatīt visu rakstu
03-09-2018 14:43 (Atjaunots 19-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 539 Skatījumi
Instrukcija, kā ievadīt darba stāža informāciju RVS Horizon.
Skatīt visu rakstu
16-12-2017 21:15 (Atjaunots 19-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 400 Skatījumi
Kāpēc atskaitēs, kas tiek nodotas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 662, finansējuma avots nav pareizā formātā?
Skatīt visu rakstu
16-12-2017 21:00 (Atjaunots 19-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 363 Skatījumi
Metodika, kā veikt kategoriju aprēķināšanu. 
Skatīt visu rakstu
02-02-2018 14:59 (Atjaunots 19-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 400 Skatījumi
No 01.07.2021. stājas spēkā grozījumi PVN likumā attiecībā uz e-komercijas (jeb tālpārdošanas) darījumiem Eiropas Savienības teritorijā - preču un pakalpojumu tirdzniecību uz citu dalībvalsti tieši patērētājam PVN nemaksātājam, izmantojot elektroniskos sakarus. Izmaiņas skar arī no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanu PVN nemaksātājiem ES teritorijā.   Faktiski tiek paplašināts līdzšinējā īpašā PVN režīma MOSS (Mini One Stop Shop) tvērums. Tā vietā ir jauni īpašie PVN režīmi: OSS (One Stop Shop) - jebkādu pakalpojumu sniegšanai un preču tālpārdošanai ES teritorijā. OSS vēl iedalās “ārpussavienības režīmā” un “savienības režīmā”. IOSS (Import One Stop Shop) - no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai. Detalizētāka informācija meklējama normatīvajos aktos un VID materiālos. Šeit dažas saites: VID metodika: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mm_e-komercija.pdf VID seminārs (zem ieraksta atrodama arī prezentācija un jautājumu/atbilžu sadaļa): https://www.vid.gov.lv/lv/sodien-vid-tiessaistes-seminars-par-izmainam-pvn-piemerosana-e-komercijas-darijumiem-un-pasta   Ja uzņēmums reģistrējas kādam no šiem īpašajiem režīmiem, tad papildus “parastajai” PVN deklarācijai ir iesniedzama arī OSS deklarācija, kas pēc būtības ir kopsavilkums par pārdošanu ES valstīs PVN nemaksātājiem, piemērojot atbilstošo valstu PVN likmes. OSS režīma deklarācija iesniedzama 1x ceturksnī, IOSS režīma - 1x mēnesī.   Ar esošajām programmas iespējām var nodrošināt šo darījumu detalizētu uzskaiti un deklarācijas datu iegūšanu. Nav nepieciešama versijas nomaiņa uz jaunāku. Horizon šobrīd nav iespējams veikt automātisku OSS deklarācijas aprēķinu, lai eksportētu to uz VID EDS sistēmu. Dati EDS ir ievadāmi manuāli.   Kontu plāns - Ieņēmumu un PVN konti   Izvēlne: Pamatdati - Kontu plāns - Konti   PVN deklarācijas realizācijas darījumu rindu aprēķinam un III. pielikuma datu aizpildei tiek izmantoti grāmatojumi uz konkrētiem kontiem vai kontu grupām, kas savukārt norādīti atbilstošajā finanšu pārskata aprakstā. Lai nodalītu OSS režīma darījumus no PVN deklarācijas darījumiem, ir jāizveido citi jauni ieņēmumu konti un PVN konti, kas netiek izmantoti PVN deklarācijas aprēķinā. Konti jāveido atbilstoši katra uzņēmuma kontu struktūrai un pielietotajām formulām PVN deklarācijas finanšu pārskatā.   Piemēram: Ieņēmumu konti ir izdalāmi atsevišķā grupā.     PVN kontam (-iem) jābūt PVN deklarācijā neiekļaujamo kontu grupā.     PVN kategorijas ar ES dalībvalstu likmēm   Izvēlne: Pamatdati - Uzņēmums - PVN uzskaite - PVN kategorijas   Lai darījumus apliecinošajos dokumentos norādītu tādu PVN likmi, kāda ir saņēmēja ES dalībvalstī, ir jāveido atbilstošas PVN kategorijas katrai no valstīm, kur preces un pakalpojumi tiek pārdoti.   Piemēram:     ES dalībvalstu PVN likmes atrodamas šeit: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf   Darījumu apliecinošie dokumenti   Izvēlnes (piemēram): Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmes - Jauna pārdošanas pavadzīme Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts - Jauns izejošais rēķins   OSS režīms paredz, ka ir jāveic detalizēta darījumu uzskaite. VID var arī pieprasīt iesniegt darījumu atšifrējumu. Lai iegūtu datus OSS deklarācijai, dokumentu aizpildē jāņem vērā sekojošais: PVN kategorija - dod iespēju gan pielietot nepieciešamo PVN likmi, gan arī var tikt izmantota dokumentu filtrēšanai. Pircējs/Klients - atkarībā no biznesa specifikas var gan norādīt katru pircēju klientu sarakstā, gan arī izmantot kādu “kopējo klientu” un tā identificējošos datus norādīt pamatojuma vai kādā citā laukā dokumentā. Dokumenta tips - ērtākai īpašā režīma dokumentu nodalīšanai un grāmatošanai var veidot speciālu dokumenta tipu, ja ir ierasta šāda prakse. Darījuma vieta - tā kā dokumenti ar darījuma vietām “ES preces” un “Pakalpojumi ES” tiek atlasīti PVN2 pārskatā, tad šim īpašajam PVN režīmam darījuma vietu jānorāda “Iekšzeme”. Grāmatojums - jāveido kontējumu shēma izmantojot jaunos ieņēmumu un PVN kontus, kas netiek atlasīti PVN deklarācijā.     Kopsavilkuma dati OSS deklarācijai   Izvēlnes (piemēram): Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmju un rēķinu rindas   Par katru ceturksni var atlasīt darījums, kas veikti piemērojot OSS režīmu. Filtrēšanai izmantojamas PVN kategorijas, Klienta kartītes klasifikācija, īpašais dokumenta tips (ja tāds ir veidots) vai kāda cita izvēlēta pazīme. Atkarībā no biznesa specifikas var izvērtēt, kurš saraksts tam būtu piemērotāks (ir tikai preces vai arī pakalpojumi, vai tie ir vienā vai atsevišķos dokumentos, vienmēr ir pamatlikme, vai mēdz būt samazinātās likmes u.tml.)   Realizācijas preču dokumentu saraksts:     Pavadzīmju un rēķina rindu saraksts:     No iegūtajiem kopsavikuma datiem manuāli aizpilda OSS deklarācijas ailes VID EDS.   Nepieciešamības gadījumā ieteicams sazināties ar savu Horizon konsultantu.  
Skatīt visu rakstu
06-05-2021 16:07 (Atjaunots 06-05-2021)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 200 Skatījumi
Atskaišu izdruku un dokumentu formu krātuve
Skatīt visu rakstu
02-07-2019 07:44 (Atjaunots 22-04-2021)
 • 4 Atbildes
 • 9 vērtējumi
 • 4167 Skatījumi
Sistēmā ir izveidotas vairākas izdrukas formas VIENA PAMATVEIDA dokumentiem (ATTĒLĀ: Pārdošanas pavadzīmei)     Sistēmā ir izveidoti vairāki dokumentu tipi, kas atbilst vienam darījuma veidam (ATTĒLĀ: izveidotas vairākas pārdošanas pavadzīmes. Dokumenti->Noliktava->Jauna pavadzīme)     Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi     Katram dokumentu tipam atsevišķi iespējams norādīt/piešķirt izdrukas formu, ar kuru šo dokumentu paredzēts izdrukāt. Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi     (ATTĒLĀ: ja dokumentu tipam piešķirta konkrēta izdruka, tad drukājot šo dokumentu, izvēlnē būs pieejama tikai šī izdruka)  
Skatīt visu rakstu
21-04-2021 11:27
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 109 Skatījumi
Pielikumā ir pieejams 575. versijas apraksts.   Jaunāko Horizon versiju iespējams lejupielādēt   šeit. To iespējams izdarīt arī caur Horizon (nonāksiet klientu zonā jau kā ielogojies lietotājs).   Videosemināra ieraksts par svarīgākajām izmaiņām 570. versijā:     Galvenās izmaiņas   Svarīgi! Lai veiktu inventāra pārvietošanu starp atbildīgajām personām vai lietotājiem, no 575.versijas vairs nebūs iespējams ievadīt vecos inventāra kustības dokumentus.  Turpmāk datu ievadei jāizmanto "Inventāra pārvietošanas dokuments".     Uzzināt vairāk >>   Sistēma   Lai nodrošinātu labāku Horizon failu glabātuvju pārvaldību, izveidota iespēja pārvietot failus no vienas failu glabātuves uz citu.   Norēķini   Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas risinājumā veiktas būtiskas izmaiņas: Uzlabota kavējuma naudu aprēķina ātrdarbība. Saistībā ar nomas summu sadali pa mēnešiem veiktas izmaiņas summu korekcijas mehānismos perioda beigās, lai rēķinos izrakstītā summa sakristu ar līguma kopējo summu. Uzlabota atbrīvojumu periodu piešķiršanas funkcionalitātē.   Algas un personāls   Personāla modulī Personas kartītēs turpināti uzlabojumi saistībā ar datu automātisku aizpildi samazinot personas kartiņas aizpildē patērēto laiku.    Veikti uzlabojumi Darba nespējas lapu importā no EDS.   Finanses   No 575.versijas inventāra pārvietošanā, nodošanai lietošanā, atbildībā varēs izmantot tikai dokumentu  “Inventāra pārvietošanas dokuments”. Jaunais dokuments ļaus daudz ātrāk veikt ikdienas inventāra kustības darbības ar viena dokumenta palīdzību.   Uzzināt vairāk >>
Skatīt visu rakstu
15-03-2021 14:13 (Atjaunots 06-04-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 907 Skatījumi
Mēdz būt situācijas, kad klienti kavē rēķinu apmaksu un var būt nepieciešamība izrakstīt sodu par kavēto maksājumu. Horizon šādos gadījumos tiek izmantota kavējumu naudu aprēķinu funkcionalitāte. Taču objektīvu iemeslu dēļ klients var tikt atbrīvots no kavējuma naudu maksāšanas, izmantojot atbrīvojumu periodus. Arī valstī izsludinātā ārkārtējā situācija saistībā ar COVID-19 pandēmiju ir objektīvs iemesls, kādēļ klientiem var tikt piešķirti atbrīvojumu periodi kavējumu naudu aprēķinā. Tādēļ, lai atvieglotu darbu ar atbrīvojumu periodu pievienošanu, kā arī to pagarināšanu, ir veiktas vairākas izmaiņas Horizon. Lai pievienotu atbrīvojumu periodus vairākiem klientu līgumiem vienlaicīgi, iespējams izmantot atbrīvojumu periodu ģenerēšanas vedni (Dokumenti → Līgumi → Darbības → Pievienot atbrīvojumu periodus). Agrāk šajā vednī bija obligāti jāievada atbrīvojumu perioda kods, kā rezultātā sistēma ģenerēja vairākus atbrīvojuma periodus ar vienādiem kodiem.   Tagad ģenerēšanas vednī lauks “Kods” vairs nav pieejams - šis lauks automātiski tiek aizpildīts ar atbrīvojumu periodu dokumenta tipā norādīto numeratoru. Ja dokumenta tipā nav norādīts numerators, tad tiks attēlots atbilstošs kļūdas paziņojums un atbrīvojumu periodi netiks uzģenerēti. Papildus vednis ir papildināts ar iespēju neaizpildīt “Līdz” datumu, tādējādi nodrošinot, ka atbrīvojumu periods tiek pievienots uz nenoteiktu laiku. Gadījumiem, kad ir ievadīti atbrīvojumu periodi uz noteiktu laiku (aizpildīts “Līdz” datums), bet šos atbrīvojumu periodus ir nepieciešams pagarināt vairākiem atbrīvojumu periodiem vienlaicīgi, atbrīvojumu periodu sarakstā ir pieejama jauna darbība “Lauku labošana iezīmētajām rindām” (Dokumenti → Līgumi → Atbrīvojumu periodi → Darbības). Ar šo darbību ir iespējams labot 2 laukus - “Datums no” un “Datums līdz”. Papildus ir pievienotas vairākas kontroles: pēc atbrīvojuma perioda dokumenta saglabāšanas lauks "Līgums" vairs nav labojums. Ja tas ievadīts kļūdaini, to nepieciešams dzēst vai anulēt. atbrīvojuma perioda ievadformā lauks “Datums no” tagad ir obligāts lauks.
Skatīt visu rakstu
15-03-2021 11:51
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 86 Skatījumi
Lai ļautu lietotājam ērti piemērot Ministru kabineta noteikumos Nr. 969 noteiktās izdevumu diennakts normas komandējumiem uz ārvalstīm Eiropas robežu un krasta apsardzes pasākumu ietvaros, izveidota iespēja sistēmā saglabāt un lietot vairākus dienas naudas variantus katrai valstij. Ceļš: Pamatdati → Komandējumi → Komandējumu dienas naudas varianti Lietotājam ir iespēja ievadīt vairākus komandējumu dienas naudas variantus.     Šos variantus pēc tam ir iespējams pievienot valstij un katram variantam norādīt savu likmi.     Arī komandējuma dokumentā iespējams izvēlēties dienas naudas variantu. Ja dienas naudas variants nebūs izvēlēts, sistēma lietos to variantu, kas konkrētajai valstij norādīta kā 1. likme.     Svarīgi! Horizon pašapkalpošanās portālā HOP izmaiņas būs pieejamas pēc jaunākās HOP versijas publicēšanas aprīļa vidū.
Skatīt visu rakstu
15-03-2021 11:48
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 142 Skatījumi
Parasti NĪP līguma ietvaros katru mēnesi tiek izrakstīti rēķini ar fiksētiem pakalpojumiem, taču rēķinā var tikt iekļauti arī papildu pakalpojumi (piem., dažādi sniegtie maksas pakalpojumi, atlaides, korekcijas) uz noteiktu periodu (piem. uz vienu mēnesi, uz pusgadu u.c.).   Šādā gadījumā NĪP līgumā tiek pievienota līguma aprēķina metode uz terminētu periodu un iemesls var tikt piefiksēts laukā “Piezīmes”. Līdz šim nav bijusi iespēja NĪP rēķina rindiņā attēlot šo informāciju, tādēļ 575. versijā veikti papildinājumi un līguma aprēķina metodes ievadformā pievienots jauns lauks "Rēķina rindas piezīmes".     Šajā laukā var ievadīt informatīvi paskaidrojošu tekstu, kas automātiski tiks pārnests uz rēķina rindas piezīmju lauku (veicot apjoma aprēķinu, šis teksts tiks pārnests uz Apjoma aprēķina rindas lauku “Piezīmes” un tālāk, veicot Maksas aprēķinu un ģenerējot rēķinus, šis teksts tiks pārnests uz rēķina rindiņas lauku “Piezīmes”).   Ja šajā laukā ir ievadīts teksts, tad primāri uz rēķina rindas piezīmju lauku tiek pārnests šis teksts, pat ja apjoma aprēķina metodē lauku grupā “Piezīmes aprēķina rindā” ir ievadīts cits informatīvs teksts. Ja līguma aprēķina metodei ir veikts apjoma aprēķins jebkurā statusā, tad šis lauks ir nelabojams, lai neatšķirtos informācija, kas tiek nodota klientam. Jaunā lauka aizpilde pieejama arī no: NĪP līgumu saraksta darbības vedņa Pievienot aprēķina metodi. Aprēķinu metožu saraksta darbības vedņa Piesaistīt līgumiem. Līguma aprēķinu metožu analīzes atskaites darbības vedņa Pievienot līguma aprēķina metodi. Excel veidnes.
Skatīt visu rakstu
15-03-2021 11:42
 • 1 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 115 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Apsaimniekošana.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:44 (Atjaunots 15-03-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 634 Skatījumi
Ražošana:   vairāku līmeņu produkta tehnoloģiskā apraksta veidošana; produkta modifikāciju veidošana; produkta plānotās pašizmaksas kalkulācija; ražošanas pasūtījumu apstrāde; ražošanas plānošana; izejvielu vajadzību plānošana; ražošanas operatīvā vadība; darba samaksas aprēķins; produkcijas pašizmaksas kontrole; ražošanā izlietoto materiālu analīze; pilnās faktiskās pašizmaksas aprēķins. Sīkāks apraksts pieejams  ŠEIT .
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:41 (Atjaunots 15-03-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 477 Skatījumi
Skaidrojums, kas ir metarēķins.
Skatīt visu rakstu
11-06-2018 11:44 (Atjaunots 15-03-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 815 Skatījumi
Sākot no Visma Horizon 570. versijas, pieņemot darbā jaunu darbinieku, daļa no darbiniekam nepieciešamajiem dokumentiem tiks izveidoti automātiski. Tā rezultātā samazinās lietotāja manuāls darbs un iespēja pieļaut kļūdas, ja dokuments tiek ievadīts nepareizi vai vispār ir aizmirsts ievadīt.  Dokumenti tiks veidoti tikai tad, ja ir iespējams viennozīmi pateikt, ka konkrētais dokuments ir jāveido un kādam jābūt dokumenta saturam. Ja visi nosacījumi izpildās, tad var izveidoties šādi dokumenti: IIN informācija VSAOI kategoriju reģistrs Darba stāža informācija Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Darba laika veidi. Zemāk aprakstīti nosacījumi, pie kādiem šie dokumenti tiks veidoti. IIN informācija Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> IIN informācija Pie darbinieka pieņemšanas sistēma izveidos automātisku IIN informācijas ierakstu ar IIN maksātajā kategoriju Bez dokumenta. Pēc tam, izmantojot elektronisko algas nodokļu grāmatiņu funkcionalitāti, vajag ielasīt aktuālo IIN informāciju no VID EDS. Automātiskā IIN informācijas izveide notiks tikai tad, ja EANG uzstādījumos ir norādīta IIN maksātāju kategorija (bez dokumenta).   VSAOI kategoriju reģistrs Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> VSAOI kategoriju reģistrs Līdzīgi, kā IIN informācija, arī VSAOI kategoriju reģistra ieraksts turpmāk tiks izveidots automātiski pie darbinieka pieņemšanas. Ja darbinieks nav pensionārs, tad tiks izveidots VSAOI kategoriju reģistra ieraksts, kur laukā "VSAOI maksātāja kategorija" būs vērtība DŅ vispārējā gadījumā. Vajadzīgā vērtība tiek atrasta pēc VSAOI maksātāju kategorija kodas - pirmajām divām zīmēm jābūt DN. Kā arī ierakstam ir jābūt aktīvam, vajag būt atzīmētam, ka jārēķina riska nodeva un darba ņēmēja veids ir Apdrošinātie visiem VSA veidiem. Ja šiem nosacījumiem atbilst vairāki ieraksti, tad tiek ņemts jaunākais, skatoties pēc "Spēkā no" datuma. Savukārt, ja darbinieks ir pensionārs, tad tiek izveidots ieraksts ar pensionāram atbilstošo kategoriju. Vēlāk sistēmā tiks veikti papildinājumi, lai izveidotos VSAOI ieraksti arī tad, ja netiek atzīmēts, ka jārēķina riska nodeva. Darba stāža informācija Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Darba stāža informācija Tā kā bieži tiek vadīta arī stāža informācija, līdz ar to, arī tā tiks izveidota automātiski pie darbinieka pieņemšanas. Automātiski darbiniekam tiks izveidots stāža ieraksts ar veidu Iestādē. Ja sistēmā nav stāža veida "Iestādē" vai tādi ir vairāki, tad netiks veidots automātiskais ieraksts darbiniekiem. Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Ja uzņēmumā ir pietiekami vienkārša atvaļinājumu uzskaite, t.i., nav vairāki fondi ikgadējam atvaļinājumam, tad tiks nodrošināta arī automātiska atvaļinājuma rezerves fonda darbiniekam izveide. Fonds ikgadējam atvaļinājumam tiks veidots tikai tad, ja darbinieka ienākuma veids ir Darba alga (ienākuma veida papildkods = 1001) un sistēmā ir viens aktīvs fonds ikgadējam atvaļinājumam.  Papildus ja sistēmā ir nokonfigurēts papildatvaļinājums par stāžu un darbiniekam ir izveidots stāža ieraksts, tad automātiski tiks izveidots arī papildatvaļinājums par stāžu. Ja ir vairākas papildatvaļinājumu par stāžu konfigurācijas, tad fonds darbiniekam netiks veidots. Ja sistēmā ir nokonfigurēti papildatvaļinājumi par bērniem, tad pievienot darbiniekam jaunus ģimenes locekļus un atzīmējot, ka šis ģimenes loceklis ir jāņem vērā papildatvaļinājumu aprēķiniem, tad automātiski izveidos papildatvaļinājuma par bērniem ierakstu. Šāda funkcionalitāte tiks nodrošināta no 575. versijas. Ja sistēmā ir vairākas papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācijas, un nav iespējams noteikt vajadzīgo konfigurāciju, tad automātiski netiks ģenerēts ieraksts pie darbinieka. Papildatvaļinājuma par bērniem piešķiršana darbiniekam notiks tad, ja darbiniekam ir piešķirts ikgadējais atvaļinājums.     Darba laika veidi Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> Darba laika veidi Jau iepriekš tika automātiski izveidots darba laika veida ieraksts, kad darbiniekam tika izveidotas pašas pirmās tiesiskās attiecības. Sākot ar 570. versiju, darba laika veida ieraksts tiks automātiski izveidots pie visu tiesisko attiecību izveides.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 13:53 (Atjaunots 09-03-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 490 Skatījumi