atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Nomas biznesā līgumi parasti tiek noslēgti par konkrētu summu periodā, piemēram, gadā. Mēdz būt situācijas, kad līguma ietvaros par periodu tiek izrakstīti vairāki rēķini ar proprocionāli noteiktu summu no kopējās summas, kuru kopsummai periodā ir jāsaskan ar NĪP līgumā norādīto summu, taču rēķinu kopsumma matemātiskās noapaļošanas rezultātā nesakrīt ar līgumā fiksēto summu.   Šādos gadījumos Horizon var izmantot funkcionalitāti “Koriģēt perioda beigās”, kas nodrošina, ka sistēma pie pēdējā aprēķina veic salīdzināšanu pret līgumā norādīto summu un koriģē centus, ja ir nobīde. Agrāk šī funkcionalitāte strādāja situācijās, ja aprēķinu metodes periodiskums bija gads un līguma aprēķinu metodes “Spēkā no” datums bija 1. janvāris, kas pārsvarā gadījumu neatbilst reālajam pakalpojumu sniegšanas periodam.   Tādēļ 575. versijā ir veikti papildinājumi, lai šī funkcionalitāte strādātu arī tad, ja līguma aprēķinu metode ir spēkā jebkurā periodā. Pati summas koriģēšana notiks, veicot aprēķinu uz kalendārā gada beigām (31.12.xxxx.). Funkcionalitāte “Koriģēt perioda beigās” strādā pie šādas konfigurācijas kombinācijas: ir izvēlēta apjoma aprēķinu metode ar tipu “Bez skaitītāja”; aprēķinu metodes periodiskums ir norādīts “Gads”; līguma aprēķina metodē kā maksa gadā ir norādīts alternatīvais tarifs (vai tarifa rindas); līguma aprēķina metodē ir atzīmēta izvēles rūtiņa “Koriģēt perioda beigās”.
Skatīt visu rakstu
15-03-2021 08:34
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 71 Skatījumi
Vai zini kas ir excel veidnes, kā tās strādā un var atvieglot tavu ikdienu? Excel veidnes ir funkcionalitāte, kas piedāvā ienest jaunus vai labot esošos datus. Excel veidnes ir lielisks palīgs gan uzsākot darbu ar Horizon sistēmu, gan to lietojot ikdienā.
Skatīt visu rakstu
03-03-2021 11:07
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 242 Skatījumi
Instrukcija, kā iegūt atskaiti par kontu apgrozījumu un detalizāciju pa korespondējošajiem kontiem.
Skatīt visu rakstu
24-02-2021 10:31 (Atjaunots 25-10-2019)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 814 Skatījumi
Sākot ar 01.01.2021., darbinieka izdevumus saistībā ar attālināto darbu, darba devējs var kompensēt 30 eur apmērā, neapliekot ar nodokļiem. Rakstā aprakstīts, kas jādara, lai to nodrošinātu programmā.
Skatīt visu rakstu
15-02-2021 14:45
 • 3 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 440 Skatījumi
Instrukcija, kā saņemt un nosūtīt e-rēķinus
Skatīt visu rakstu
15-07-2020 16:21 (Atjaunots 01-02-2021)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1023 Skatījumi
E-rēķinu ideja paredz uzticēt datorsistēmām veikt dažādas ar rēķinu apstrādi saistītās darbības, ko līdz šim manuāli darīja lietotājs. Automatizētie darbi ir veids, kādā lietotājs var sistēmai norādīt, cik bieži un ar kādiem nosacījumiem šīs darbības ir veicamas.   Lai e-rēķinu izsūtītāja un e-rēķinu saņēmēja datorsistēmas varētu sazināties savā starpā, ir izveidots Horizon HUB.  Horizon HUB ir sistēma/starpslānis, kas nodrošina Horizon datu apmaiņu ar trešās puses sistēmām (B2B). Tā kā trešās puses sistēmām var būt atšķirīgas drošības prasības un saskarnes, tad šis risinājums nodrošina vienotu autentifikācijas un pārvaldības mehānismu.  Horizon ir pieejami šādi e-rēķinu apstrādes automatizētie darbi, kas konfigurējami izvēlnē Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi   Metarēķinu imports - Peppol formāts   Šis darbs importē xml failus un no tiem veido ierakstus sadaļā Dokumenti → Metarēķini →  Metarēķinu saraksts. Manuāli to pašu var veikt no saraksta ar darbību “Imports - Peppol formāts”. Importējamie xml faili var tikt ņemti gan no mapes uz servera, kur tie ir saglabāti iepriekš, gan no Horizon HUB, kas ievelk xml failus no citas sistēmas (piemēram, Unifiedpost (vecais nosaukums Fitek) e-rēķinu tiešsaistes risinājuma). Arī šajā citu sistēmu gadījumā xml faili vispirms nonāk servera mapē un pēc tam uzreiz tiek importēti metarēķinos.   Lpp “Palaišanas uzstādījumi” ir jānorāda, kad importēšanas darbu sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, reizi stundā.   Lpp “Objekta konfigurācija” ir jānorāda: Atzīme “Importēt no Horizon HUB”, kas ir aktīva, ja ir pieslēgts e-rēķinu tiešsaistes risinājums. Metarēķina dokumenta tips - visi e-rēķini tiek veidoti tikai ar vienu šeit norādīto tipu. Pamatdirektorija - mape uz servera, kurā nonāk e-rēķinu xml faili. Ja vienā Horizon ir vairāki uzņēmumi/iestādes, tad katrai no tām (katram reģistrācijas numuram) jābūt savai mapei. Apstrādāto un Neapstrādāto failu apakšdirektorijas nosaukumi -  apakšmapes katras firmas mapei, kur viena ir veiksmīgi apstrādātajiem un otra - neveiksmīgi apstrādātajiem xml failiem. Failu glabātuve - šajā glabātuvē tiks saglabāti metarēķinam pievienotie faili - gan PDF, ja tas ir bijis iekļauts xml failā,  gan pats xml fails.     Horizon HUB e-rēķinu adresātu sinhronizācija   Šis darbs aktualizē klienta kartītes lauku “E-rēķinu adresāts”, kas atrodas lpp “Pārdošana”. Manuāli to var veikt no klientu saraksta ar tāda paša nosaukuma darbību. Ja šīs pazīmes vērtība ir “Jā”, tas norāda, ka debitors ir gatavs saņemt e-rēķinu savā sistēmā izmantojot tiešsaistes risinājumus. Automatizētā darba lpp. “Palaišanas uzstādījumi” ir jānorāda, kad sinhronizācijas darbību sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, vienu reizi dienā.     Horizon HUB statusu saņemšana   Šis darbs aktualizē izsūtīto e-rēķinu statusus, kas ir apskatāmi realizācijas rēķinu vai pavadzīmju sarakstā kolonā “Horizon HUB. Statuss” un norāda vai rēķins ir veiksmīgi apstrādāts tiešsaistes risinājumā.  Automatizētā darba lpp. “Palaišanas uzstādījumi” ir jānorāda, kad izsūtīto e-rēķinu statusu aktualizēšanu sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, ik pēc 10 minūtēm.    
Skatīt visu rakstu
09-07-2020 18:27 (Atjaunots 01-02-2021)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 574 Skatījumi
Video prezentācija par biznesa inteliģences iespējām
Skatīt visu rakstu
17-11-2020 15:30 (Atjaunots 27-01-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 241 Skatījumi
Horizon POS lietošanas apraksts.
Skatīt visu rakstu
12-09-2019 13:03 (Atjaunots 26-01-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 605 Skatījumi
Ir izveidots dokuments, kurā aprakstītas visas darbības un dokumenti, kas nepieciešami, lai veiktu uzskaiti un aprēķinus darbiniekiem - profesionāliem sportistiem. Ņemti vērā 570.versijas uzlabojumi un izmaiņas likumdošanā no 01.2021.
Skatīt visu rakstu
26-01-2021 10:58 (Atjaunots 26-01-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 138 Skatījumi
570.versijā ir jauns dokuments "Inventāra pārvietošanas dokuments". Kā ar šo dokumentu vienlaikus inventāru izsniegt lietošanā dažādiem lietotājiem.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:30 (Atjaunots 26-01-2021)
 • 5 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 501 Skatījumi
570.versijā ir jauns dokuments "Inventāra pārvietošanas dokuments". Kā ar šo dokumentu vienlaikus veikt bojātas inventāra vienības atgriešanu no lietošanas un jauna inventāra izsniegšanu lietošanā.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:32 (Atjaunots 26-01-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 261 Skatījumi
570.versijā ir jauns dokuments "Inventāra pārvietošanas dokuments". Kā ar šo dokumentu vienlaikus nomainīt noliktavu/atbildīgo personu, izsniegt lietošanā un norādīt citu atrašanās vietu.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:31 (Atjaunots 26-01-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 462 Skatījumi
Sākot ar 570.versiju ir jauns  inventāra dokuments, kurš aizstāj 4 šobrīd esošus dokumentus. Tas ir inventāra pārvietošanas dokuments.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:28 (Atjaunots 26-01-2021)
 • 3 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 1639 Skatījumi
Ir izveidots dokuments, kurā ir aprakstīts kādiem konfigurācijas uzstādījumiem jābūt algas modulī 2021.gadam.
Skatīt visu rakstu
20-01-2021 12:27
 • 6 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 2211 Skatījumi
Daudziem uzņēmumiem ar lielu klientu skaitu raizes sagādā klienti, kas laikus neveic maksājumus par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem. Viena no izplatītākajām metodēm cīņā ar šo problēmu ir kavējuma jeb soda naudas aprēķins atbilsoši kavēto dienu skaitam.   Lai Horizon sistēmā uzsāktu rēķināt kavējuma naudu, vispirms ir jāpieņem lēmums par aprēķina nosacījumiem. Kāds būs soda veids? Tas var būt procenti - likumiskie vai nokavējuma, līgumsods, kas aprakstīts līgumā. Kādi ir kavējuma procenti dienā? Kāds ir soda naudas apjoma limits, par kuru lielāku klientam aprēķināt nevar likuma vai līguma nosacījumiem? Parasti procentu maksājuma soda gadījumā tas nevar pārsniegt 100% no kavētā maksājuma, bet līgumsodam 10% no līguma summas. Vai ir pieļaujāmās kavējuma dienas? Piemēram, apmaksas termiņš ir 31.01.2020. Ja samaksā 02.02.2020, tad kavējuma naudas nerēķina, bet ja samaksā 04.02.2020., tad rēķina par pilnām dienām no 31.01. Šis princips ir vēsturisks bankas pārskaitījumu laika dēļ, bet ir uzņēmumi, kas vēlas ievērot šādu principu arī tagad.   Šos nosacījumus iespējams aprakstīt pie katra līguma, tātad jāsaprot kuriem līgumiem kavējuma naudas rēķina, kuriem nē un kādi katram līgumam ir nosacījumi. Nosacījumus iespējams sistēmā pievienot dažādos veidos masveidā vai pievienot konkrētam līgumam.   Ja iepriekš kavējuma soda naudas nav rēķinātas, ir jāpieņem arī lēmums par to, kā šo procesu uzsāksiet. Kad sākat rēķināt? Par kādām precēm/ pakalpojumiem/ līgumiem? Vai tas attieksies tikai uz  jauniem līgumiem no konkrētā datuma vai arī jau iepriekš noslēgtajiem līgumiem, aprēķinu veicot par tekošo periodu.   Svarīgi arī aprakstīt grāmatvedības uzskaites principus sodiem. LR normatīvie akti  nosaka, ka sodus atzīst ieņēmumos tikai pēc to samaksas, tāpē jāsaprot kādos kontos veicami grāmatojumi.   Pirms katra kavējuma naudas aprēķina ir stingri jāpārbauda, sistēmā ir izveidotas visas piesaistes par saņemtajiem maksājumiem, lai nerastos situācija, ka soda nauda tiek aprēķināta nepamatoti.   Galvenie sagatavošanās soļi sodu naudu iekasēšanas procesa uzsākšanai ir: - Nosacījumu noteikšana. - Lēmums par aprēķina uzsākšanas datumu un dokumentiem par kuriem tiks rēķināti sodi. - Lēmums par grāmatošanas principiem. - Uzticama procesa izveide savlaicīgai maksājumu piesaistei; - Procesa atbildīgās personas izvēlēšanās.   Kad apkopota informācija par aprēķinu principiem, nepieciešams veikt izmaiņas Horizon: - Konfigurācijas izmaiņas - sākuma datums, soda aprēķinu metodes, dokumentu tipi. - Nosacījumu pievienošana visiem līgumiem. - Aprēķinu veikšana un piestādīšana klientiem.   Ja nepieciešams šajos procesos varat iesaistīt konsultantu Horizon sistēmas sagatavošanai soda naudas automātiskam aprēķinam un un iekļaušanai rēķinos. Ieviešanas process parasti iekļauj procesu izpēti sarunās ar uzņēmuma darbiniekiem, darbinieku apmācību par algoritmu ievadi, uzturēšanu un aprēķinu procesu, ja nepieciešams, arī algoritmu ienešanu sistēmā un atbalstu palaišanas procesā.
Skatīt visu rakstu
15-01-2021 14:48
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 196 Skatījumi
No 2021. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ir jauns vienotais nodokļu konts, kas aizstāj līdzšinējos daudzos katra nodokļa kontus.   Vairāk informācija par šo kontu un saistītajām izmaiņām uzskaites principos atrodama VID mājas lapā šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts Turpat arī lasāms metodiskais materiāls par to, kā vienotajā kontā veiktās iemaksas uzskaitīt grāmatvedībā:   https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_materials_nodokla_samaksas_uzradisana_gramatv...   Šajā rakstā apskatīsim sīkāk, kādas tieši darbības ir veicamas sistēmā Horizon saistībā ar vienoto nodokļu kontu.   1. Virsgrāmatas starpkonts   Lai virsgrāmatā atbilstoši attēlotu veiktās iemaksas vienotajā nodokļu kontā un pēc tam arī EDS sniegto informāciju par naudas sadalījumu pa saistībām, ir nepieciešams jauns starpkonts. VID ieteikums ir šo starpkontu veidot kontu grupā Naudas līdzekļi, piemēram,  “Nauda ceļā” vai “Iemaksa vienotajā nodokļu kontā”. Izvēlne: Pamatdati → Kontu plāns → Konti   Papildinām kontu plānu ar jaunu kontu, ņemot vērā savas iestādes/uzņēmuma esošo kontu numerāciju.       Saistības par nodokļiem tāpat kā līdz šim tiek uzskaitītas esošajos pasīva kontos (piemēram, kontu grupa 57 - Norēķini par nodokļiem)   2. Klienta kartīte un bankas konts   Klientu saraksts ir jāpapildina ar jaunu klienta kartīti, kurai pie klienta bankas rēķiniem norādām jauno IBAN konta numuru. Kā klienta kontu izvēlamies iepriekš izveidoto virsgrāmatas starpkontu.  Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Klientu saraksts       Līdzšinējās klientu kartītēs bankas kontiem var noņemt atzīmi “Aktīvs”, lai tie vairs netiktu piedāvāti pie maksājumu veidošanas. Ar laiku arī pašas vairs nevajadzīgās klientu kartītes var šādi deaktivizēt (visticamāk pēc 2019.g. pārskatu nodošanas).   3. Izejošais maksājums iemaksai valsts budžetā   No 01.01.2021. var veidot vienu izejošo maksājumu kopsummā par visiem nodokļiem. Tā kā samaksa tiks attiecināta pret saistībām  pēc FIFO principa , tad nav būtisks norādītais pamatojums, vai vairāku maksājumu veidošana katram nodoklim. Iemaksas sadalījumu uzzināsiet pēc mēneša 23. datuma EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”. Izņēmuma gadījumi: 1) Ja samaksa ir ar noteiktu mērķi un tai ir VID piešķirts identifikators, tad tas ir precīzi jānorāda pamatojumā. 2) Ja samaksa ir par citu personu, tad šī cita persona obligāti ir jānorāda laukā “Gala maksātājs”. Klienta kartītei jābūt precīzam reģistrācijas numuram un nosaukumam. (iespēja pieejama no Horizon 570.v.)  Izvēlne: Dokumenti → Banka → Maksājuma uzdevumi     Maksājums tiek grāmatots uz starpkontu.       4. Pārgrāmatošana pēc EDS atskaites   EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” pēc mēneša 23. datuma pieejama informācija, kādas saistības ir segtas no iemaksātās naudas vienotajā nodokļu kontā. Atbilstoši atskaitei veicami pārgrāmatojumi sistēmā. Ņemot vērā, ka ir iespējami ļoti dažādi lietošanas scenāriji un konfigurācijas, arī pārgrāmatošanai var tikt izmantoti dažādi dokumenti. Būtiski ir atspoguļot iemaksas sadali virsgrāmatas kontos atbilstoši VID EDS informācijai, kā arī iestādes/uzņēmuma uzskaites specifikai. Piemēram, Izvēlne: Dokumenti → Apgādei → Rēķinu saraksts Izmantots Reģistrs ar klientu (Dokumenta pamatveids “Saņ. rēķins par pakalpojumiem”, kur dalība norēķinu operācijās ir “Nepiedalās”)         P.S. Raksts sagatavots balstoties uz šobrīd publiski pieejamo informāciju un metodiskajiem materiāliem. Saņemot jaunu informāciju, tas tiks papildināts pēc nepieciešamības.    
Skatīt visu rakstu
13-01-2021 09:21
 • 14 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 1665 Skatījumi
Pielikumā ir pieejams pilns 570. versijas apraksts.   Jaunāko Horizon versiju iespējams lejupielādēt   šeit. To iespējams izdarīt arī caur Horizon (nonāksiet klientu zonā jau kā ielogojies lietotājs).   Videosemināra ieraksts par svarīgākajām izmaiņām 570. versijā:     Galvenās izmaiņas   Sistēma   Pilnveidoti automatizēto un pasūtījuma darbu izpildes procesi, lai nodrošinātu servera stabilāku darbību infrastruktūras problēmu gadījumos vai palielinoties slodzei.   Veikti vairāki uzlabojumi integrāciju servera darbībā, padator REST pieprasījumu apstrādi ātrāku, strādājot ar HoP vai citiem integrāciju risinājumiem.   Norēķini   Uzlabota kavējuma naudas aprēķinu ātrdarbība.   Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas risinājumā veiktas būtiskas izmaiņas, optimizējot mainīgo pielasīšanas procedūru un uzlabota apjoma aprēķina ātrdarbība.   Algas un personāls   Personāla modulī uzlabota Personas kartīte - tai ir jauns, pārskatāmāks un lietotājam ērtāks izskats.   Lai lietotāju darbs Personāla modulī būtu ērtāks un vienkāršāks: - personas kartītē katram lietotājam iespējams norādīt savus favorītu sadaļas; - automātiska dokumentu veidošana, pieņemot darbinieku.   Finanses   Lai vienkāršotu inventāra kustības dokumentu ievadi sistēmā, izveidots universāls “Inventāra pārvietošanas dokuments”. Jaunais dokuments ļaus daudz ātrāk veikt ikdienas inventāra kustības darbības ar viena dokumenta palīdzību.   Saimniecība   Reizē ar 570. Horizon versiju pie lietotājiem nonāks arī jaunākā Horizon POS versija. Galvenās izmaiņas skars Horizon izrakstīto dokumentu apmaksu kasē.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 15:07 (Atjaunots 06-01-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1098 Skatījumi
Programmā ir apvienoti saraksti “Grāmatojumi” un “Grāmatojumi pa dokumentiem”.  Kā tas ietekmē ikdienas darbību?
Skatīt visu rakstu
28-12-2020 13:23 (Atjaunots 28-12-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 168 Skatījumi
Infodiena 2020 ekspertu gatavotās video prezentācijas
Skatīt visu rakstu
17-11-2020 15:18 (Atjaunots 16-12-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 159 Skatījumi
Sākot ar 570.versiju Horizon ir būtiskas izmaiņas saistībā ar inventāra atrašanās vietu. Inventāra atrašanās vietu var norādīt un izmainīt tikai ar dokumentiem.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 14:33 (Atjaunots 27-11-2020)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 275 Skatījumi