atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 

Zināšanu bāze

Kārtot pēc:
Pēc tam kad veikta faktisko noliktavas krājumu pārskaitīšana, tad šie daudzumi jāfiksē arī Horizon Inventarizācijas pavadzīmē. Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas Inventarizācijas pavadzīmi aizpildot jāņem vērā: Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 31.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 31.11. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites.   Faktiski saskaitīto daudzumu iespējams ievadīt pavadzīmē vairākos veidos: 1.VEIDS. MANUĀLI, kolonnā <Daudzums> ievadot faktiski saskaitīto daudzumu. 2.VEIDS. BARMAN lasījums. Var ielasīt saskaitītos daudzumus, ja inventarizācijas skaitīšana veikta ar iekārtu. 3.VEIDS. Ielasīt no sagatavota EXCEL faila.  Skaitīšanas rezultāts tad jāaizpilda Excel veidnē, ko var iegūt, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā. Iespējams izvēlēties veidni, kurā tiks izmantots nomenklatūras kods vai svītrkods.   Atbilstošajā Excel veidnē ievada saskaitītos daudzumus un ieimportē saskaitīto inventarizācijas pavadzīmē, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā->Aizpilde no Excel faila ar kodu (...ar svītrkodu) Šajā rakstā: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Noliktavas-krajumu-INVENTARIZACIJA-I-DALA-KA-SAGATAVOTIES/ta-p/423271 ir minēts piemērs, kā var sagatavot skaitīšanas lapu izmantojot Excel un Excel spraudņa iespējas. Papildinot šo Excel ar lappusi "Veidne_Pavadzīme1"(*tai noteikti jābūt pirmajai lapai Excel lapu sadaļās, lai importējot veidni, Horizon atpazītu šo Excel), to ērti ispējams importēt atpakaļ jau ar saskaitītiem daudzumiem.   Lai nofiskētu saskaitītos atlikumus un veiktu salīdzināšanu ar Horizon uzskaites atlikumiem, tad kad visas rindas aizpildītas, spiežam <Fiksēt atlikumus dokumentam>   Pēc atlikumu fiksēšanas aizpildās dokumenta lappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>. <Atlikumu apstrāde> lappusē redzams <Fiksēts>- cik tika saskaitīts, <Uzskaites daudzums>-cik ir atlikums Horizon uzskaitē, <Starpība>- kāda ir starpība starp faktiski fiksēto un uzskaitē esošo. <Atlikumu korekcijas> lappuse ir jau sagatavota norakstīšanas pavadzīme, kas izpildīsies, kad tiks  izpildīts inventarizācijas dokuments. Daudzumi ar - zīmi tiks paņemti atpakaļ uzskaitē (ar pēdējo iepirkuma vērtību) un daudzumi ar +zīmi tiks norakstīti no uzskaites (pēc FIFO).  Ja nepieciešams, ir iespējams atcelt fiksēšanu visam dokumentam vai vienai konkrētai rindai, pārskaitīt, labot faktisko daudzumu un atkal fiksēt atlikumus. !!!Jāņem vērā ka šīs darbības veicamas tikai, kamēr noliktavā nav uzsākta jaunu pavadzīmju veidošana. Pēc inventarizācijas pavadzīmes izpildes, ja jau sākta noliktavas dokumentu ievade, NAV VĒLAMS atcelt izpildi inventarizācijas dokumentam. INVENTARIZĀCIJAS AKTUS ir iespējams izdrukāt: no izpildītā dokumenta vai Darbības->Kopsavilkums pa nomenklatūrām (Kopsavilkums pa partijām; Kopsavilkums pa inventarizācijas dokumentiem)    
Skatīt visu rakstu
30-11-2021 11:40 (Atjaunots 30-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 38 Skatījumi
Ar krājumu inventarizāciju saprotam ne tikai katra gada beigās veicamo gada inventarizāciju, bet tā var būt arī "operatīvā" inventarizācija, kura tiek veikta regulāri. 1.SOLIS: Lai korekti tiktu veikta faktiski saskaitīto daudzumu fiksēšana un salīdzināšana ar Horizon uzskaitē esošajiem daudzumiem, būtu SVARĪGI: visi NOLIKTAVAS dokumenti uz inventarizācijas datumu ir izpildīti ja uzņēmuma specifika ir tāda, ka dokumenti ir jau sagatavoti uz nākotnes datumiem, tad uz inventarizācijas datumu nepieciešams ATCELT REZERVĀCIJU šiem dokumentiem (Pavadzīmju sarakstā iezīmējot pavadzīmes->Darības->Atcelt rezevāciju) Ērtākais kā PĀRBAUDĪT, vai nekas nav palicis rezervēts, ir Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras sarakstā izlikt izskatā 3 laukus: BRĪVAIS ATLIKUMS(NOL).Daudzums (ņem vērā rezervēto daudzumu dokumentos <Sagataves> statusā) ; ATLIKUMS(NOL).Uzskaites daudzums (ņem vērā tikai statusā <Izpildīts> un <Grāmatots> dokumentus>; KUSTĪBAS ATLIKUMS(NOL).Rezervēts realizācijā (parāda daudzumus, kas rezervēti dokumentos <Sagataves> statusā). Brīvo atlikumu un Uzskaites atlikumu sasummējot, summēšanas logā iespējams pārbaudīt vai abi daudzumi sakrīt. Ja sakrīt, tad varam droši veikt inventarizācijas dokumenta apstrādi un daudzumu fiksēšanu. Ja atlikumi nesakrīt, tad kolonnā KUSTĪBAS ATLIKUMS. Rezervēts realizācijā, redzam, kurām nomenklatūrām ir saglabājusies rezervācija. Lai pārbaudītu, kurš dokuments veic šo rezervāciju, nostājamies uz nomenklatūras->Darbības->Rādīt rezervāciju (vai Rādīt loģistikas rezervāciju, ja tiek lietots loģistikas modulis)   2.SOLIS. Kā sagatavot SKAITĪŠANAS LAPAS *Inventarizāciju iespējams veikt izmantojot speciālas iekārtas piem. BARMAN vai aplikāciju "GUDRA NOLIKTAVA", tad Skaitīšanas lapas nav nepieciešams gatavot. Praksē pie klientiem tiek izmantoti vairāki veidi, kā sagatavot un izdrukāt SKAITĪŠANAS LAPAS: 1.VEIDS. Sagatavot INVENTARIZĀCIJAS PAVADZĪMI un izdrukāt no sagataves Skaitīšanas lapu. Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas Veidojot jaunu dokumentu SVARĪGI ŅEMT VĒRĀ: Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 31.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 31.11. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites. Kad dokuments aizpildīts, to saglabā un izdrukā atbilstoši sagatavotu izdrukas formu:     2.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS no atlikumu atskaites. Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi vai Atskaites->Noliktava->Atlikumi pa partijām Atskaiti izdrukā ar atbilstoši sagatavotu izdrukas formu. 3.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS sagatavotas EXCEL. Sagatavot inventarizējamo preču sarakstu var arī Excel. Ērtākais veids to darīt ir izmantojot <Excel spraudni>  un <Publicēto atskaišu> funkcionalitāti. Lai izmantotu šādi sagatavotas skaitīšanas lapas, darbiniekam NAV JĀBŪT HORIZON LIETOTĀJAM.  Piemērā Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi  ir izveidota <Publicētā atskaite> Excel failā tiek ielasīta šī atskaite un ar Excel formulu palīdzību izveidota Skaitīšanas lapa. *Vairāk par Excel spraudņa iespējām un informāciju par uzstādījumiem varat lasīt šeit:  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-izmantosana/ta-p/147526 https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-instalesana-un-konfiguresana/ta-p/147513
Skatīt visu rakstu
30-11-2021 11:01 (Atjaunots 30-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 49 Skatījumi
Saistībā ar pandēmiju, arvien biežāk klienti izvēlas uzkrāt darbinieku vakcinācijas informāciju, īpaši informāciju par saņemto COVID-19 vakcīnu.   Horizon Personāla moduļa sadaļā Darba aizsardzība ir pieejams Vakcinācijas reģistrs:   Dokumenti - Personāla uzskaite - Darba aizsardzībai - Vakcinācijas reģistrs Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes - Darba aizsardzībai - Vakcinācijas reģistrs   Šajā reģistrā varam izvēlēties darbinieku, pievienot tam vakcinācijas veidu, datumu un nākamās vakcinācijas datumu (pie nākamās vakcinācijas datuma var norādīt termiņu pārslimošanas sertifikātam):       Ja datus par vakcināciju jāapstrādā darbiniekam, kam nav pieeja Horizon, no 585. versijas Vakcinācijas reģistrs ir pieejams arī kā Publicētā atskaite - izmantošanai HoP atskaitēs vai Excel spraudnī.   Sīkāk par Publicēto atskaišu funkcionalitāti var lasīt:   Publicēto atskaišu funkcionalitāte  Viena HOP publicētā atskaite visiem  Saraksti un atskaites, kuriem pieejamas publicētās atskaites    Sīkāk par Excel spraudņa funkcionalitāti var lasīt:   Excel spraudņa instalēšana un konfigurēšana  Excel spraudņa izmantošana  Padomi ātrākai Horizon datu ieguvei un analīzei - Excel spraudnis    Sīkāk par HoP atskaitēm var lasīt:   Padomi ātrākai Horizon datu ieguvei un analīzei - HOP atskaites     ⚠️ Ja nepieciešams arī iegūt informāciju no darbiniekiem par vakcinācijas statusu un tiek lietota pašapkalpošanās sistēma HoP Personāls, tad iesakām veidot jaunu Brīvas formas pieteikuma veidu Vakcinācijas sertifikāts un lūgt darbiniekiem saistošo informāciju iesniegt elektroniski.  
Skatīt visu rakstu
15-11-2021 09:37 (Atjaunots 12-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 392 Skatījumi
Instrukcija, kā instalēt Horizon uz jaunas darbstacijas mākoņrisinājuma klientiem.
Skatīt visu rakstu
17-04-2019 16:17 (Atjaunots 11-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 3331 Skatījumi
Sistēmā jau ilgāku laiku tiek piedāvāta iespēja dažādus NĪP aprēķinu procesus veikt automātiski uz servera, izmantojot NĪP automatizētos darbus (Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → NĪP Automatizētie darbi). Strādājot ar lieliem datu apjomiem darbību izpilde var kļūt traucējoša darbam ar Horizon. Lietojot NĪP automatizētos darbus, lietotājs iegūst papildu laiku, jo automatizētais darbs veic aprēķinus uz servera, netraucējot lietotāja darbu. Lai uzsāktu izmantot NĪP automatizētos darbus nepieciešams uzstādīt Horzion automatizēto darbu serveri. 555. versijā esam veikuši uzlabojumus šajā funkcionalitātē, lai padarītu ērtāku NĪP automatizēto darbu lietošanu un konfigurēšanu, kā arī lai veicinātu funkcionalitātes plašāku lietošanu, kas ļauj lietotājiem ietaupīt laiku.   Jauni lauki NĪP automatizētajā darbā   NĪP automatizētajam darbam ir pievienoti 4 jauni lauki - “Aktīvs”, “Aprēķina mēnesis”, “Kategorija” un “Piezīmes”. Lauks “Aktīvs” ir paredzēts, lai būtu iespēja deaktivizēt uzskaitē vairs nevajadzīgu NĪP automatizēto darbu. Tāpat arī tika pievienota iespēja veikt šī statusa maiņu masveidā caur lauku labošanu iezīmētām rindām. Palaižot neaktīvu darbu uz izpildi, tiek attēlota kļūda un darbs netiek izpildīts. Lauks “Aprēķina mēnesis” ar iespēju lietotājam izvēlēties no esošā klasifikatora “Aprēķina mēneši” ierakstiem. Lauks ir paredzēts, lai lietotāji pēc vajadzības varētu NĪP automatizētajiem darbiem pielikt pazīmi, par kuru mēnesi ir veikts aprēķins. Jāņem vērā, ka šis lauks ir tikai informatīvs un neietekmē aprēķinus! Lauks “Kategorija” ar iespēju lietotājam izvēlēties no jauna klasifikatora “NĪP automatizēto darbu kategorijas” ierakstiem, kurus var nodefinēt pats lietotājs. Šis lauks paredzēts, lai lietotājiem būtu iespēja loģiski nodalīt aprēķina apgabalu, piemēram, automatizētais darbs ūdens uzskaitei vai pēc lietotāju atbildībā esošajiem procesiem utt. Lauks “Piezīmes” ir paredzēts, lai lietotājs varētu veikt kādas piezīmes brīvā tekstā.   Datumu mainīgie   NĪP automatizētajā darbā ir iespējams konfigurēt aprēķina procesam nepieciešamās darbības. Līdz šim katru mēnesi konfigurācija bija jālabo, jo mainījās laika periods, par kuru nepieciešams veikt aprēķinu. Esam veikuši uzlabojumus, lai lietotājiem vairs nebūtu jālabo konfigurācija katru mēnesi un būtu iespējams definēt datumu mainīgos. Tas nozīmē, ka lietotājs var vienu reizi konfigurācijā norādīt katra datuma mainīgo un sistēma pati pirms aprēķina veikšanas aprēķina aktuālo datumu. Lietotājs tagad var izvēlēties starp šādiem datumu tipiem: datums ir konstants - pēc versijas atjaunināšanas uz 555. versiju visiem NĪP automatizēto darbu datumiem būs vērtība “Konkrēts datums” ar atbilstošo datumu; datums ir mainīgs - lauki “Mēnesis” un “Datums” ar iespējām šo lauku vērtības konfigurēt.   Mainīgā datuma gadījumā, lietotājs var konfigurēt mēneša vērtību un datuma vērtību, kuru sistēma ņems vērā aprēķina brīdī: Mēnesis: - ja skaitlis ir negatīvs, tas nozīmē, ka sistēma, pildot automatizēto darbu, skatoties no šodienas, aprēķina tik mēnešus atpakaļ. Piemēram, "-1" nozīmē iepriekšējais mēnesis, "-2" nozīmē 2 mēneši atpakaļ utt.; - ja skaitlis ir 0, tad tas nozīmē tekošais mēnesis; - ja skaitlis ir pozitīvs, tad tas nozīmē, ka sistēma, pildot automatizēto darbu, skatoties no šodienas, aprēķina tik mēnešus uz priekšu. "1" nozīmē nākamais mēnesis, "2" nozīmē aiznākamais mēnesis utt. Datums - iespēja norādīt datuma vērtību, piemēram, mēneša 1. datums. Pēdējā diena - norādot šo vērtību, sistēma māk aprēķināt īso mēnešu datumus, piemēram, 28. februāris, 30. aprīlis utt. Aiz mainīgā datuma konfigurācijas laukiem lietotājs var redzēt sistēmas aprēķināto datumu pret tekošo mēnesi.     Ja NĪP automatizētā darba konfigurācijā tiks nokonfigurētas datumu mainīgās vērtības, tad lietotājiem vairs nebūs katru mēnesi jālabo konfigurācija un automatizēto darba palaišanas brīdī sistēma pati mācēs aprēķināt datumus, kuri jāņem vērā atbilstošajos aprēķinos.   NĪP automatizētā darba konfigurācijas ātrā apskate   Vienā NĪP automatizētajā darbā var norādīt vairākas vienu otrai sekojošas darbības, kur katrai darbībai ir sava konfigurācija. Lai lietotājs varētu pārbaudīt, ka konfigurācija ir pareiza, iepriekš vajadzēja uzklikšķināt uz attiecīgās rindas lauka “Konfigurēšana” daudzpunktes, un tad atvērās konfigurācijas logs. Tagad sistēma automātiski attēlotu darbības konfigurēšanas logu, ja lietotājs novieto kursoru uz konkrētas rindas lauka “Konfigurēšana”.     Ja NĪP automatizētā darba kartīte ir atvērta apskates režīmā, tad konfigurācija tiek attēlota 0.5 sekunžu laikā. Savukārt, ja kartīte ir atvērta labošanas režīmā, tad konfigurācija tiek attēlota pēc 1.5 sekundēm, lai tas netraucētu gadījumos, kad konfigurāciju ir nepieciešams tiešām labot.   NĪP automatizēto darbu saites ar sistēmas automatizētajiem darbiem   Kad notiek NĪP automatizētā darba izpilde, sistēma automātiski veido sistēmas automatizēto darbu, kura izpilde notiek ar 2 minūšu nobīdi no brīža, kad darbs tiek palaists Izpildē. Ja vienu un to pašu NĪP automatizēto darbu izpildīja atkārtoti, sistēma dzēsa iepriekšējo sistēmas automatizēto darbu un tā vietā izveidoja jaunu, taču šādā situācijā tika pazaudēta sistēmas automatizētā darba notikumu vēsture. Tagad, veicot atkārtotu NĪP automatizētā darba izpildi (piem., izmantojot datumu mainīgos nākamajā un aiznākamajā mēnesī), tiek atkārtoti izpildīts arī saistītais sistēmas automatizētais darbs. NĪP automatizēto darbu saraksta izskatā tagad ir iespējams redzēt piesaistīto sistēmas darbu.     Ja lietotājs atceļ izpildi, tad NĪP automatizētā darba rindiņu un sistēmas automatizētā darba statusi nomainās uz "Atcelts", kā arī nākamās izpildes datums nomainās uz 3000. gadu. Ja atcelšanas brīdī automatizētais darbs jau ir sācis izpildi, tad tas netiks pārtraukts nekavējoties - sistēma pabeidz jau iesākto NĪP automatizētā darba rindas aprēķinu un tikai tad apstājas. Pēc darba izpildes jāpārbauda, vai datos nav bijušas kādas kļūdas. Lai to izdarītu ērtāk, tagad no saraksta izvēlnes Darbības ir iespēja aplūkot gan NĪP automatizētā darba notikumus, gan sistēmas automatizētā darba notikumus.  
Skatīt visu rakstu
17-03-2020 08:26 (Atjaunots 10-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 372 Skatījumi
Algu aprēķina datus nav iespējams grāmatot izmantojot NĪO objektu dimensiju, tāpēc nepieciešams sadalījumu pa objektiem ievadīt citā veidā. Objektu bilances šablonā lietojot formulu Kopsavilkums pa objekta dimensijām iespējams iegūt datus no algu moduļa.   Uzskaites parametros jābūt aktivizētai NĪO Objektu dimensijai: Sistēma - Uzstādījumi - Objektu dimensijas     Lai strādātu ar Objektu dimensijām, vispirms jāapraksta dimensiju koeficienti, piemēram, darba algas koeficienti teritorijai, darba algas koeficienti iekštelpām vai mājas pārvaldnieks.   Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu datiem – Objektu dimensijas   Katra darbinieka personu amatu datiem (slodzei) tiek izveidota Objekta kartiņa ar nepieciešamo objektu sarakstu un katram objektam norāda atbilstošos koeficientus. Lai sadalītu visu darbinieka algu koeficientu summai jābūt 1. To var pārbaudīt sarakstā izliekot kolonnu Koeficientu kopsumma. Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu datiem - Objekti. Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu dati – Saistītie dati  – Objekti.       Sarakstā Darbinieki pa objektiem un koeficientiem var apskatīt visiem darbiniekiem ievadītos koeficientus saraksta veidā. Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu datiem - Darbinieki pa objektiem un koeficientiem   Objektu bilances šablonā jāizmanto formula Kopsavilkums pa objekta dimensijām.     Formulas aprakstā jānorāda arī konfigurācijas apraksts, kur tiek aprakstīts kādi algu aprēķina dati ir jāņem vērā objektu bilances aprēķinam.   Sistēma - Datu apmaiņa - Konfigurācijas apraksti Konfigurācijas aprakstā jānorāda ienākuma veidi un samaksas veidi, kurus nepieciešams ņemt vērā veidjot Objektu bilances aprēķinu.        Ja nepieciešams pārbaudīt konkrēta objekta bilances aprēķinu iespējams skatīt detalizētus datus atskaitē Darba samaksas kopsavilkums uz NĪO. Datu detalizācija atskaitē atkarīga no izskatā izliktajām kolonnām. Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvadlība - Objektu bilances - Darba samaksas kopsavilkums uz NĪO
Skatīt visu rakstu
10-11-2021 10:47 (Atjaunots 10-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 52 Skatījumi
Instrukcija, kā veidot Objektu bilances šablonu.
Skatīt visu rakstu
10-01-2018 15:16 (Atjaunots 10-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 403 Skatījumi
Horizon programmatūra tiek izstrādāta un attīstīta lietošanai Windows operētājsistēmas vidē. Tas nozīmē, ka no datoriem, kuru pamata operētājsistēma nav Windows, bet gan Mac OS, Linux vai cita, Horizon būs iespējams lietot tikai tad, ja nodrošināsiet piekļuvi videi ar Windows operētājsistēmu.   To ir iespējams izdarīt vairākos veidos.   Instalējot uz sava datora Windows “virtuālo mašīnu”.  Virtuālā mašīna ir programmatūra, kas faktiski attēlo Windows vidi uz datora, kas izmanto citu operētājsistēmu. Lai to izmantotu, ir nepieciešams:   iegādāties un instalēt kādu no virtuālo mašīnu programmatūrām. Populārākās no tām ir Parallels (iegādes saite pieejama ŠEIT ) un VMware Fusion (iegādes saite pieejam ŠEIT ). Abām programmām ir pieejamas arī bezmaksas izmēģinājuma versijas.  iegādāties Windows licenci.   Kad ir sagatavota vide, tālākās darbības Horizon aplikācijas iegūšanai veic atverot virtuālās mašīnas programmas logu un sekojot ŠAI INSTRUKCIJAI.   Jāņem vērā, ka, ja vēlēsieties izmantot Horizon izdrukas, datu eksportu/importu no Excel un Excel Spraudni, būs nepieciešams instalēt arī MS Word un MS Excel programmas.   Izmantojot virtuālās mašīnas ir jārēķinās, ka atsevišķas sistēmas funkcijas var nedarboties tāpat kā datorā ar Windows operētājsistēmu. Visma kā Horizon ražotājs šīs neatbilstības neapkopo un netestē, jo tās ir atkarīgas no izvēlētās virtuālās mašīnas programmatūras. Pieredze liecina, ka visbiežāk ir novērotas neatbilstības darbībās, ko Horizon lietotājs veic, izmantojot taustiņu kombinācijas.  Izmantojot Apple Boot Camp (tikai Apple datoriem)   Windows operētājsistēmu uz Apple datora var instalēt arī izmantojot Apple radīto programmu - Boot Camp assistant. Tās instalācijas process ir aprakstīts ŠEIT . Arī šajā gadījumā būs nepieciešama Windows operētājsistēmas licence un, ja nepieciešams, arī MS Word un MS Excel programmas.   Šajā gadījumā lietotāja pieredze būs identiska kā lietojot datoru, uz kura ir tikai Windows operētājsistēma. Tomēr abas operētājsistēmas (Windows un Mac OS) nebūs iespējams lietot vienlaicīgi - lai starp tām pārslēgtos, būs jāpārstartē dators. 3. Izmanojot attālo darbvirsmu jeb “remote desktop”   Šajā gadījumā Horizon ir instalēts uz datora ar Windows operētājsistēmu un lietotājs no Apple vai cita datora šai darba stacijai pieslēdzas caur interneta pārlūku. Faktiski tas nozīmē, ka tiek izmantoti divi datori - viens, uz kura “darbojas” Horizon un otrs, caur kuru notiek pieslēgšanās pirmajam datoram.   Lai aktivizētu iespēju izmantot attālo darbvirsmu savam datoram ar Windows operētājssistēmu, sekojiet ŠAI INSTRUKCIJAI .    Jāņem vērā, ka bez papildu aizsardzības pasākumiem, attālo darbvirsmu ir iespējams izmantot tikai datoriem, kas strādā vienā tīklā. Ja vēlaties izmantot Horizon, pieslēdzoties citam datoram ārpus lokālā tīkla (piemēram, no mājas datora pieslēgties datoram, kas atrodas darbā), ir noteikti jāizmanto papildu drošības slānis - VPN pieslēgums. Attālo darbvirsmu izmantošana ir saistīta ar drošības riskiem, kuru izvērtēšana un novērtēšana noteikti ir jāuztic IT profesionālim. Lai gan, izmantojot šos paņēmienus, Horizon var lietot arī no Apple datoriem, tas saistās ar neērtībām un papildu izmaksām par Windows licencēm. Tāpēc darbiniekiem, kuri Horizon lietos ikdienā, iesakām nodrošināt darba stacijas ar Windows operētājsistēmu. Savukārt darbiniekiem, kam nepieciešams Horizon pieslēgties tikai atsevišķos gadījumos, iesakām izvērtēt, vai funkcijas (piemēram, atskaišu apskati), kam plānots izmantot Horizon, ir iespējams veikt HoP vidē, izmantojot interneta pārlūku.
Skatīt visu rakstu
04-10-2021 13:08 (Atjaunots 09-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 155 Skatījumi
  Informācija par to, kādi saraksti un atskaites pieejami Publicētajās atskaitēs.
Skatīt visu rakstu
01-06-2018 09:11 (Atjaunots 05-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1996 Skatījumi
Instrukcija, kā pievienot papildatvaļinājumu pēc novērtējuma un stāža. Sākot ar 520. versiju.
Skatīt visu rakstu
18-07-2018 08:52 (Atjaunots 05-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 519 Skatījumi
Horizon ir pieejams risinājums papildatvaļinājuma automātisko dienu aprēķinam par aprūpē esošajiem bērniem. Atkarībā no darbinieka aprūpē esošo bērnu skaita un vecuma, sistēma automātiski aprēķina papildatvaļinājuma dienu skaitu. Lai sāktu lietot šo funkcionalitāti, jāveic konfigurācija un datu ievade, par ko sīkāk skaidrojums šajā rakstā. Papildatvaļinājuma par bērniem konfigurācija Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → Atvaļinājuma rezerves fondi   Kods, nosaukums: norāda papildatvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu; Veids: Papildatvaļinājums; Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Darba periods nosaka, par kādu uzskaites periodu notiks atvaļinājuma dienu uzskaite, tērēšana un kontroles; Dienu tips: Apmaksājamās dienas; Dienu skaits: norāda dienu skaitu, pēc kura sistēmā tiks uzskaitīts un kontrolēts fonds. Dienu skaitu norāda 0 (nulle), ja dienu skaita noteikšanai ir piesaistīta nosacījumu tabula  ARF Papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācija; Ikgadējais ARF: Papildatvaļinājumam par bērniem nav nepieciešama tieša sasaiste ar Ikgadējā atvaļinājuma izlietojumu (secīgums), tāpēc ieteicams šo lauku atstāt tukšu; Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto papildatvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot  un tās netiek izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija; Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto papildatvaļinājumu, ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram. Ja papildatvaļinājumam ir izvēlēts šis parametrs, tad tiek īstenots Darba likuma 151. panta 5. punkts. Kompensācijas algoritms: Proporcionāls/Konstants. Proporcionāls - tiek aprēķināts kompensējamo dienu skaits atbilstoši nostrādātam periodam (līdzīgi kā ikgadējam atvaļinājumam). Konstants - pieejamo dienu skaits tiek kompensēts pilnā apmērā - ja pienākas 3 dienas, tad 3 dienas tiek kompensētas.   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → ARF Samaksas veidu konfigurācija   Lappusē Izlietojums ir jānorāda tie samaksas veidi, kas izlieto fonda uzkrājumu -attiecīgie papildatvaļinājuma samaksas veidi un papildatvaļinājuma kompensācija.   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → ARF Papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācija   Tā kā papildatvaļinājuma par bērniem pieejamo dienu skaits ir atkarīgs no aprūpē esošo bērnu skaita, tad jāizveido speciāla ARF konfigurācijas tabula, kurā norādīt dienu skaitu, atkarībā no bērnu skaita un vecuma. Zemāk redzamajā piemērā ir konfigurācijas tabula, kas veidota, atbilstoši DL noteiktajam papildatvaļinājuma dienu apmēram:   Aprēķinot pieejamo papildatvaļinājuma dienu skaitu par konkrēto periodu, bērna dzimšanas datums tiek skatīts kopā ar darbinieka atvaļinājuma periodu (darba gads vai kalendārais gads), vai kādā no perioda dienām darbinieka aprūpē esošie bērni atbilst tabulas nosacījumiem. Ja kaut vienā perioda dienā darbiniekam ir aprūpē esoši bērni, kas atbilst konfigurācijas tabulas nosacījumiem, tad par konkrēto periodu tiek piešķirts attiecīgais dienu skaits.   Bērna datu ievade papildatvaļinājumam par bērniem Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartīte → Personas dati → Ģimenes locekļi vai Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu dati → Ģimenes locekļi   Lai sistēmā varētu piešķirt papildatvaļinājumu par bērniem (saskaņā ar Darba likuma 151.pantu), jāievada informācija par darbinieka bērniem.   Papildatvaļinājuma aprēķinam obligāti aizpildāmie lauki: Vārds - bērna vārds (var rakstīt arī Dēls/Meita); Dzimšanas datums - bērna precīzs dzimšanas datums. Pārējos laukus aizpilda pēc nepieciešamības. Ja bērnam ir invaliditāte, aizpildām arī sadaļu “Invaliditāte”:   Pēc datu aizpildes obligāti jānospiež zibens , lai informācija par ģimenes locekli tiktu pievienota papildatvaļinājumam par bērniem. Pēc šī kritērija sistēma mācēs aprēķināt piešķiramo papildus dienu skaitu darbiniekam.   No Horizon 575. versijas atvaļinājuma rezerves fonda ieraksts par bērniem veidojas automātiski, izpildoties konkrētiem nosacījumiem. Sīkāk par to var izlasīt šajā rakstā: Automātiska dokumentu veidošana pie darbinieka pieņemšanas          
Skatīt visu rakstu
18-07-2018 08:52 (Atjaunots 05-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 579 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Maksājumu automatizācija.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 15:03 (Atjaunots 28-10-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 505 Skatījumi
Rakstā apkopoti iespējamie rīcības scenāriji, lai varētu labot uzskaitē esošas NPI/I pozīciju kartītes informāciju.
Skatīt visu rakstu
18-10-2021 14:58 (Atjaunots 22-09-2021)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 93 Skatījumi
Ja lietojam atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitāti, lielākoties izmantojam automātisko dienu uzkrājumu (ikgadējais atvaļinājums, papildatvaļinājums par bērniem u.c.) Tomēr dažkārt rodas situācijas, kad nepieciešams labot dienu skaitu ARF dokumentā. Tā kā automātiskās uzkrājuma rindas labot nevaram, tad šajā gadījumā risinājums ir veidot ARF korekcijas dokumentu.   Visbiežāk korekcijas dokumentus veido: -ja nepieciešams noapaļot pieejamo dienu skaitu pēc ilgstošas prombūtnes (īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja ikgadējam atvaļinājumam ir sasaiste ar papildatvaļinājumu - piemēram, ar papildatvaļinājumu par novērtējumu un nepieciešams uzturēt secīgu izlietojumu). -ja vēlamies koriģēt periodā pienākošos apmaksājamo/kalendāra dienu skaitu (piemēram, primārā uzskaite ir pēc kalendāra dienām, bet apmaksājamo dienu skaits periodā pārsniedz 20)   Apskatīsim piemēru, kad korekcijas dokumentu veidojam, jo vēlamies noapaļot pieejamo dienu skaitu pēc ilgstošas prombūtnes.   Lai veiktu korekciju, jāizvēlas automātiskā ARF periods, kuru nepieciešams koriģēt un veids - Korekcija: Atveras korekcijas logs, kurā sistēma bieži jau piedāvās iespējamo korekcijas rezultātu - šajā gadījumā atņemt 0.03 dienas no perioda. Lauku “Nepieciešamais dienu skaits” var mainīt, kā nepieciešams.    -Ja uzskaite būs kalendārajās dienās, lauks "Nepieciešamo dienu skaits" Kalendārās dienas arī būs aktīvs un labojams.   -Ja tiks atzīmēts lauks “Iesaldēt korekcijas dienas līdz atbrīvošanai”, tad koriģētās dienas darbinieks nevarēs izmantot kā atvaļinājuma dienas, taču tās tiks pieskaitītas pie kompensējamo dienu skaita. Ja korekcija tiks veikta ar + zīmi, šāds lauks netiks piedāvāts.   -Piezīmes aizpildām pēc nepieciešamības  
Skatīt visu rakstu
13-10-2021 10:28
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 136 Skatījumi
Ātrāka sarakstā vai atskaitē attēloto kartīšu jeb objektu vai dokumentu labošana un apskatīšana.
Skatīt visu rakstu
22-10-2019 16:34 (Atjaunots 12-10-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 659 Skatījumi
Kāpēc dažreiz programmā izdodas iegrāmatot dokumentu ar papildus summām, kas pārsniedz dokumenta summu, piemēram PVN reversa grāmatojumi vai avansa summas pārgrāmatojums saņemtajā rēķinā? Un kāpēc citreiz man pieliekot papildus rindas ir kļūdas paziņojums?
Skatīt visu rakstu
07-10-2021 13:06 (Atjaunots 07-10-2021)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 121 Skatījumi
    Instrukcija, kā instalēt Horizon uz jaunas darbstacijas, ja  Horizon  datu bāze glabājas uz jūsu serveriem.
Skatīt visu rakstu
07-10-2021 08:41 (Atjaunots 07-10-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 94 Skatījumi
Instrukcija, kā pielāgot krāsas Dokumentu sarakstu Sagatavēm un Ievadfromu Obligāti aizpildāmajiem laukiem.
Skatīt visu rakstu
03-10-2018 07:57 (Atjaunots 06-10-2021)
 • 17 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 6222 Skatījumi
Visma Horizon un Visma HoP mākoņrisinājuma aktuālajam statusam iespējams sekot līdz https://status.visma.com/.     Ja vēlaties saņemt ziņas par statusa izmaiņām savā e-pastā, statusa lapā iespējams abonēt izvēlēto produktu satusus.     Ievadiet e-pasta adresi uz kuru vēlaties saņemt izmaiņu informāciju.     Lai izvēlētos atbilstošos produktus sākumā iesakām izņemt visas atzīmes spiežot "Select none".     Pēc tam atzīmējam nepieciešamos produktus Horizon, HoP vai abus.     Lai apstiprinātu ziņu saņemšanu uz e-pastu spiediet Save (Saglabāt)    
Skatīt visu rakstu
01-10-2021 10:16 (Atjaunots 28-09-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 159 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Apsaimniekošana.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:44 (Atjaunots 23-09-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 758 Skatījumi