Mina produkter
Hjälp

Användartips för Control Edge

Sortera efter:
Om du lagt in beräkningar i din ColRows raddefinition, kommer beräkningarna inte att fungera om du hämtar upp definitionen i Utskriftcentralen. Det är ett exempel på tillfälle, där du istället kan använda Analys för Excel.   Välj Rapportering / Analys för Excel, och börja med att välja språk och aktuell rad- och kolumndefinition från ColRows.      I Analys för Excel kan du göra följande urval:    Radstyrning används för att styra gruppering i rapporten. Du kan välja konto eller kontogrupper eller SRU, om du har SRU-koder angivna i din raddefinition, alternativt EUBAS95. Presentera kontogrupp kryssas i om du bara vill visa kontogrupp.  Presentera <Tomma> värden avser konton som saknar kontering på objekt.  År och period används av Analys för Excel där du har relativa värden i ColRows.  Gruppera på affärsenhet innebär att alla affärsenheter skrivs ut i en totalsumma istället för var och en för sig. Gruppera Budget kan väljas om du gjort en raddefintion med budget och har flera budgetar.  Då kan du också välja vilken budget som skall visas.  Valuta kan du välja om värdetyp summa utländskt belopp är definierat i kolumndefinitionen.   Funktionsindelad resultaträkning markeras om sådan ska användas.  Därefter väljer du <Radbaserad> i dropplistan, om du har valt funktionstyp i din raddefinition. I annat fall väljer du aktuell objekttyp som skall användas för funktionen. Brytningsnivåer finns i upp till 3 nivåer. Urval kan då göras på 3 objekttyper eller grupper som är upplagda under respektive objekttyp.  Detalj kryssas för att visa exempelvis vilka kostnadställen som det konterats på inom vald objektgrupp när urval på grupp har valts.  Intervall används för att välja objekt inom en objektstyp. Export till Excel och Starta Excel kryssas för att direkt se rapporten i Excel när du trycker på Ladda.   Välj därefter vad du vill visa i Excelarket genom att kryssa respektive ruta: Visa Radtyp innebär att en kolumn i Excelarket visar den radtyp, d v s etikett, data, gruppfot och gruppsumma eller summa rad, som rapportraden motsvarar i ColRows. Visa Grupperingsnivå innebär att det nummer som angivits som Grupperingsnivå i Raddefinitionen hämtas ut i en kolumn. Du kan då använda filtrering på Grupperingsnivå i Excelarket. Vill du veta mer om ColRows eller Analys för Excel? Kontakta visma.control@visma.com.
Visa fullständig artikel
01-02-2023 09:00
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 16 Visningar
För att kunna använda valuta i Control Edge, behöver valutafunktionen vara aktiverad under Inställningar / Systeminställningar / Systeminställningar och fliken Allmänna systeminställningar.   Du kan registrera och uppdatera aktuella kurser och valutor som du använder under Redovisning / Register / Valutor:   Klicka på knappen Ny för att registrera en ny valuta, eller på Redigera för att uppdatera en befintlig valuta. Ange ValutaID och valutanamn om det är en ny valuta.  Klicka på knappen Ny valutakurs för att lägga till en ny valutakurs. Samtliga nya kurser måste ha ett datum i Giltigt from samt Köp-och säljkurs. Klicka på Spara   Ny kurs från ett visst datum innebär att Control Edge läser fram aktuell kurs beroende på när kursen är giltig ifrån i förhållande till verifikationens eller fakturans bokföringsdatum.   Vill du veta mer om valutahantering i Control Edge? Kontakta visma.control@visma.com.
Visa fullständig artikel
26-01-2023 09:00 (Uppdaterad 25-01-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 27 Visningar
På Vismas Statussida kan du som är kund hitta all information om planerade arbeten och eventuella driftstörningar som kan påverka era Control Edge tjänster.      Du kan prenumerera på notiser via mail när Visma Cloud Services skapar, uppdaterar eller löser en incident.   Hör av dig om du har frågor till visma.control@visma.com
Visa fullständig artikel
18-01-2023 09:00 (Uppdaterad 15-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 56 Visningar
I användarportalen finns möjlighet att skapa och radera användare i Control Edge samt att tilldela eller plocka bort åtkomst till tjänster i Control Edge.   Om du klickar på raden för en användare, öppnas användaren upp i redigeraläge. Du kan ändra användarens namn, eller återställa MFA för alla eller enskilda inloggningskonton.      Om en användare ska ha åtkomst till en ny tjänst, kryssar du i tjänsten samt anger exempelvis databas för Control Edge eller användarID för Invoice Manager. För att ta bort en tjänst för en användare, avmarkerar du rutan för tjänsten.    När ändringarna på användaren är klara, klickar du på Spara användare.    När användaren är skapad i portalen och får åtkomst till Control Edge, behöver du gå in i Control Edge och tilldela användaren de privilegier som tjänsten ska innehålla för personen. Även för övriga tjänster behöver du gå in i aktuell tjänst för att sätta privilegier. Du kan radera en användare genom att klicka på soptunnan på raden för användaren.   Har du frågor och funderingar? Kontakta oss på visma.control@visma.com.
Visa fullständig artikel
05-01-2023 12:00 (Uppdaterad 05-01-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 50 Visningar
Nu kan du som godkännare bli guidad med stegvis instruktioner i AutoPays gränssnitt. Vi är glada att kunna börja med denna form av användarstöd, som kompletterar de beskrivningar och FAQ som sedan tidigare finns i vår hjälpfunktion.   Den digitala guidningen följer dig genom en funktion och visar t ex inställningar. Vår första guide gäller den detaljerade vyn för godkännande.   Guiden presenterar sig när du ska godkänna betalningar.     Du kan också aktivera guiden igen när du vill, genom att klicka på symbolen:        
Visa fullständig artikel
31-12-2022 16:13 (Uppdaterad 31-12-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 59 Visningar
Med den nya import av verifikationer som tidigare var en anpassning, får du en flexibel hantering av Excelunderlag. Du kan mappa upp information i Excel, och importera den som verifikationer i en logg. För att göra mappningen behöver du privilegiet “Mappning av Excelfiler” som finns i kategorin Plugin under Systeminställning / Användare; välj aktuell användare och fliken Privilegier. Du kan ange flera bolag samtidigt och även göra koncerninterna bokningar. Vi rekommenderar att du inte blandar raderna för olika bolag, eftersom de läses in i turordning. Flera mappningsmallar kan användas utifrån olika underlag, och filen kan läsas in flera gånger. Att tänka på är att det inte finns stöd för bilagor eller för Approval verifikationer. Om du byter inloggningsspråk i Control Edge behöver du göra en ny mappning. Så här gör du:   Spara Excelfilen på FileTransfer (T:) Välj Import / Export och fliken Excel Importinställningar och klicka på “Ny”. Kryssa i rutan Kolumnhuvud om översta raden i din Excelfil innehåller rubriker. Kategorisera kolumnerna efter kolumntyp, där N/A står för “Används ej”; columnindex motsvaras av kolumnnummer i Excelfilen och custom är ett fast värde.   Gå in under Redovisning / Verifikationer / Överför verifikationsloggar/Import för att importera filen. Välj filen och klicka på “Starta”. Bekräfta att importen är ok. 
Visa fullständig artikel
28-12-2022 09:00
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 52 Visningar
I flödet Kontoavstämning kan du ta fram verifikationsrader som ska stämmas av och markera dem som avstämda. Du har samma filtreringsmöjlighet på raderna som under Redovisning / Sök. Men här kan du även bocka av dina avstämningar digitalt; som en elektronisk avprickning av huvudboken, och spara det du stämt av till ett senare tillfälle.    Vid nästa framläsning är det möjligt att välja om du vill ta med eller utesluta redan avstämda rader.   Välj Redovisning / Kontoavstämning för att stämma av ett konto i Kontoavstämningen. Ange vilket balanskonto du vill stämma av mot och vilken tidsperiod som avses.  Vill du även ta med strukna rader, dvs redigerade verifikationer, kryssar du i fältet “Ladda även raderade rader”.  Om sortering ska göras efter absoluta belopp, kan även detta markeras så att lika belopp i debet och kredit kommer efter varandra. Därefter klickar du på Ladda. I listan kan du börja att titta på IB och UB, och stämmer de, så behöver du inte ens pricka i listan.  Utöver den filtreringen som laddas fram, så kan du kan du filtrera ytterligare, genom att i den på sökraden under rubrikerna ange olika kriterier. T ex om du vet att du söker en differens på 5 070, men inte vet om det är ett eller flera belopp, så kan du välja “Mellan” och ange 0 till 5 070. Eller så vill du kanske filtrera fram en verifikationsserie eller en reskontratyp. Efter genomgång kan bockar du av i kolumnen Avstämd. För att enklare kunna följa totalt avstämt belopp, uppdateras beloppet nere till höger fönstret då en rad bockas för som avstämd.   Om du håller nere CTRL eller SHIFT och sedan markera hela raden, kan du bocka av flera rader samtidigt när du klickar på knappen “Markera valda”.    Klicka på Spara för att kunna ta fram avstämningen vid ett senare tillfälle. 
Visa fullständig artikel
21-12-2022 09:00 (Uppdaterad 20-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 52 Visningar
För att inte våra mail ska klassas som skräppost kan det ibland vara nödvändigt att vitlista Visma. Det innebär att du markerar oss som seriös avsändare. Annars finns en risk att våra mail inte kommer fram till dig.   Om du upplever att du inte får mail från oss behöver du be din IT avdelning att släppa igenom mail från IP address: 85.222.150.206 Mail from (Sender): visma.control@visma.com då dessa mail skickas från en extern leverantör och inte från Visma direkt.   Om du har några frågor vänligen kontakta oss på telefon 010-141 27 50 kl 9-12 eller på visma.control@visma.com. 
Visa fullständig artikel
09-12-2022 12:00 (Uppdaterad 09-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 41 Visningar
I Control Edge kan du ha två aktiva år öppna samtidigt, t.ex. 2022 och 2023, vilket gör det möjligt att registrera verifikationer på båda åren. Om du inte behöver registrera en verifikation, utan bara vill sätta upp en periodisering framåt, kan du skapa flera år utan att aktivera dem.    När du skapat ett nytt år aktiverar du kalendern för att undvika förfallodatum på dagar som inte är bankdagar, och bokför beräknat resultat på balans- och resultaträkningen för 2021. Innan du byter år behöver du låsa 2021, eftersom du bara kan ha två aktiva år öppna samtidigt.  Observera att du inte kan öppna ett år igen när du väl låst det.    För att byta innevarande år till 2023, behöver du vara SA-användare.  När du bytt år rekommenderar vi att du låser de perioder på de nya året som du inte ska arbeta med för tillfället, och ser över verifikations- och reskontraserier.    Läs mer om rekommendationer och arbetsgång i vår årsskiftesguide. 
Visa fullständig artikel
07-12-2022 09:00 (Uppdaterad 06-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 51 Visningar
Nu när julen är nära och många vill vara lediga vill vi påminna om att lägga till en vikarie som ersättare.   Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela   temporära roller   till personen. Det administreras från Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller".   Numera ärver ersättaren attestbelopp för rad och faktura från attestanten. Om du har en äldre version behöver du även kontrollera attestbeloppen ifall ersättaren skall attestera fakturor.   Du som användare kan själv lägga till en vikarie genom att i EFH modulen klicka på användaren uppe till höger och välja användarinställningar.     I den nya rutan som öppnas väljer du fliken "Hantera ersättare" och klickar på knappen "Lägg till".   Hör av dig med frågor och funderingar visma.control@visma.com.
Visa fullständig artikel
06-12-2022 09:00 (Uppdaterad 06-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 43 Visningar
Om en faktura gått ut i leverantörsfakturaflödet med fel uppgifter, exempelvis fel fakturanummer, enhet eller annat  kan du välja att starta om den istället för läsa in den på nytt. Omstart kan göras i gruppkön Utredning. Alla slutanvändare som har en faktura i steget sakgranskning och attest kan alltid välja att skicka till Utredning utan att behöva välja en mottagare.  Funktionen innebär att fakturans ankomstbokning annulleras i redovisningen  och att fakturan startas om på nytt och lägger sig i ankomstregistreringen. Vid val att starta om faktura krävs att ett meddelande skrivs där orsak till omstarten anges. Omstart görs från gruppkön Utredning. All historik sparas i flödet så att det enkelt kan spåras att fakturan är omstartad.         
Visa fullständig artikel
29-11-2022 15:53 (Uppdaterad 29-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 73 Visningar
Visste du att det finns en inställning i EFH flödet  som gör att alla fakturor som innehåller en periodisering lägger sig i gruppkön Validera objekt? Detta är en bra funktion om ekonomihandläggaren vill kontrollera så att periodiseringarna är korrekta innan fakturan går vidare i flödet.          Inställningen hittas i Administrator under fliken enhetsparametrar och heter "ValidatePeriodics". Om denna sätts till värdet  = 1 så är funktionen aktiv och alla fakturor med en periodisering lägger sig i Validera objekt efter steget sakgranskning.
Visa fullständig artikel
29-11-2022 15:39
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 56 Visningar
I gruppkön ankomst och egenskapade ankomstköer har du möjlighet att matcha om dina fakturor. Det innebär om du saknar eller har felaktig referens på fakturan eller annat fel som gör att fakturan inte går vidare i automatiska flödet.  Om du ändrar till rätt referensvärde och har kopplat på funktionen återkommande faktura kan du välja att matcha om fakturan mot återkommande fakturamallen. Välj knappen Övriga åtgärder och Återmatchning och fakturan matchas mot mallen och blir automatiskt signerade  i flödet enligt mallen om reglerna uppfylls. Fakturan blir automatiskt bokförd och ligger klar att läsas fram i nästa betalningsförslag.            
Visa fullständig artikel
29-11-2022 14:30 (Uppdaterad 29-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 55 Visningar
När du gjort en manuell bokning där du använt ett periodiseringskonto istället för att periodisera från kostnadskontot, kan konsekvensen bli att kopplingen mellan verifikationsrad och periodisering saknas.   Om det finns en motsvarande periodisering i registret kan du  koppla registerposten till verifikationsraden.   Hämta verifikationen under Redovisning / Verifikationer och Öppna/Redigera verifikation. Stryk verifikationsraden med minustecknet på raden.  Registrera en ny rad genom att trycka på plus.  På den nya raden ska periodiseringskontot registreras.  På den nya raden ska det stå “Periodisering” i fältet “Ägartyp” och numret på tillhörande registerpost i fältet “Skapat av”. Spara verifikationen.    Tips! Om perioden är där verifikationen finns är stängd kan du istället skapar en bokföringsorder där du vänder den felaktiga raden, och bokar ny rad enligt ovan.   Hör av dig till visma.control@visma.com om du har frågor. 
Visa fullständig artikel
23-11-2022 09:00
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 62 Visningar
Nedanstående förbättringar  Excelimport hanterar formatet .csv  Excelimport - Inställningar - lagt till “xobjectclientx” alternativ Inställningar för export av objekt och affärsenhets relation Rapporten Redovisning  Huvudbok 3 objekt - förbättrad  excel-formateringen när rapporten exporteras till Excel Rapportcentralen- ny filtyp vid exporter; Excel Open XML - xlsx
Visa fullständig artikel
21-11-2022 13:53
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 65 Visningar
Med Control Edge finns möjlighet att periodisera i kund- eller leverantörsreskontra, alternativt att skapa manuella periodiseringar i redovisningen. Att tänka på vid en manuell bokning är att du anger kostnads- respektive intäktskonto i själva verifikationen, periodiserar med mapp eller kryssrutor, och låter värdet i “Ägartyp” vara kvar som det är.      Om du gjort en manuell bokning och istället råkat använda ett periodiseringskonto, kan konsekvensen bli att det inte finns någon tillhörande periodiseringspost i periodiseringsregistret, alternativt att koppling mellan verifikationsrad och periodisering saknas. Då får du en differens mellan rapporten “Periodiseringar, specifikation” och huvudboken.    Det som länkar periodiseringsposten till verifikationen är fälten “Ägartyp” och “Skapat av”. Så här kan du hitta verifikationer där informationen saknas i fälten: Gå in under Redovisning / Sök, och välj “Verifikationsrader” i dropplistan.  Fyll i affärsenhet, from/tom datum samt periodiseringskonto. Låt Ägartyp och Verifikationsserie innehålla värdet ALLA.  Lämna fälten Skapat av och Löpnummer tomma.  Klicka Ladda.    Verifikationsraderna som laddas fram kan sorteras genom att dubbelklicka på rubriken "Ägartyp". De rader som inte innehåller värdet  "Periodisering"  i denna kolumn är bokade manuellt. På en korrekt verifikationsrad hittar du aktuellt PeriodiseringsID för registerposten i fältet “Skapat av”.  
Visa fullständig artikel
16-11-2022 09:00 (Uppdaterad 17-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 66 Visningar
Klicka på knappen ”Sök & Kopiera…”. Kopiera konteringen från en tidigare faktura och även från olika leverantörer. Denna funktion styrs av rättigheten ”Kopiera kontering”. Det är preliminär- och definitivbokade fakturor som visas i listan samt fakturor från innevarande och föregående år.   Klicka på knappen ”Sök & Kopiera”.  Fönstret ” Kopiera kontering ” öppnas med sökresultat utifrån de sökrättigheter användaren har tillgång till. Välj ” Datum från ” och ” Datum till ” och klicka på ” Sök ” för att få fram leverantörens tidigare konterade fakturor. Om du vill få fram en annan leverantör än den leverantör som dyker upp fönstret ” Kopiera kontering ”, så får du skriva leverantörens id eller delar av leverantörens namn i fältet ”Id” och klicka på ”Sök”, alternativt klicka på ikonen   ikonen som heter ”Klicka för att öppna sökdialogen”   Markera en faktura (med vänster musknapp) för att se hur den markerade fakturan var konterad. Konteringen visas i den nedre rutan. Klicka på knappen för att titta på fakturans fakturabild. I nedersta fältet med kolumner ser du hur den markerade fakturan är konterad och sakgranskning/attestsignatur om det finns på fakturan. Klicka på knappen ”Kopiera kontering” för att få samma kontering på den nuvarande fakturan som du arbetar med.  En varningsruta visas. Klicka på “Ja” Notera att det är bara konteringen som kopierats.    
Visa fullständig artikel
09-11-2022 13:20 (Uppdaterad 09-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 73 Visningar
När du har skapat en faktura under Försäljning / Fakturering och fliken “Skapa faktura” och sparar den, flyttas fakturan automatiskt vidare till fliken “Bokför fakturor”. Fakturan har då status skapad, vilket innebär att ändringar kan göras och fakturan kan raderas.  För att redigera en faktura på fliken “Bokför fakturor”, dubbelklickar du på fakturan eller klickar på knappen “Redigera”.   Om du vill radera en faktura med status skapad, väljer du Försäljning / Sök och ändrar till “Kundfakturor” i dropplistan. Ladda fram fakturalöpnummer eller kund och markera aktuell rad. Klicka på “Radera skapade”.   När du bokfört fakturan ändras status till bokförd och reskontra och redovisning uppdateras. Det innebär att ändringar då inte längre kan göras på fakturan. Har du frågor om fakturering? Kontakta oss på visma.control@visma.com .
Visa fullständig artikel
07-11-2022 12:02
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 85 Visningar
För att se var i flödet en betalning befinner sig, kan du använda statusuppdateringarna under Inköp / Sök.  Du laddar fram den eller de fakturor du vill veta mer om. Ifall din betalning innehåller många fakturor, är det ett tips att välja ut en av fakturorna. Då kan du söka fram status genom att ange fakturans löpnummer och klicka på "Ladda".      Om det finns en betalningsrad på fakturan, kan du börja med att kontrollera kolumnen status: Betalningsförslag innebär att det finns ett betalningsförslag, och att du hittar fakturan under "Inköp / Skapa betalning" och på fliken "Förbered betalning", som är nästa steg. Välj datum, betalningssätt och status "Betalningsförslag" för att ladda fram betalningsförslaget på nytt efter t ex ett avbrott i betalningen. Status "För automatbetalning" innebär att fakturan har sparats på fliken "Förbered betalning", och att du kan ladda fram den på nytt på fliken "Skapa betalning". Ange datum och betalningssätt och klicka på "Ladda". "För återrapportering" innebär att fakturan är ivägskickad för godkännande eller väntar på att skicka en signal tillbaka att den är betald.    Om någonting har blivit fel i en betalning, kan du kontrollera Inköp / Sök och kolumnen Autopay meddelande, där det ofta finns ytterligare information. Du kan också kontrollera kolumnen Reskontratyp på betalningsraden. Om reskontratypen är DB; Betalning, innebär det att du kan stryka betalningsraden och börja om på nytt med din betalning.   Hör av dig till visma.control@visma.com om du har frågor om betalningar.
Visa fullständig artikel
02-11-2022 09:00 (Uppdaterad 25-10-2022)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 74 Visningar
Under Redovisning / Avstämning bokslut kan du enkelt stämma av balanskonton vid bokslutet. Du a nger vilken affärsenhet och period som ska stämmas av. När du k lickar på Ladda, ser du IB, UB och periodens förändring per konto. Du kan välja om du vill inkludera konton med nollsaldo eller inte. Så här gör du: Ange avstämt belopp i kolumnen "Avstämt belopp". Om det finns en differens som du kontrollerat, och som du väljer att acceptera, kan du markera raden som avstämd trots differensen. Ett exempel är att du vet att differensen rättar till sig i månaden efter, och att den därför inte spelar någon roll. Du kan också välja att inte kryssa i "Avstämt belopp".   Bifoga eventuella anteckningar med bilagor, som exempelvis “felkontering, bör korrigeras”, och bifoga t ex en bild av verifikationen.    Genom att klicka på pilen i kolumnen UB Period, anges automatiskt UB beloppet i kolumnen Avstämt belopp. Kontot blir då automatiskt markerat som låst, och kan låsas upp genom att ta bort bocken. Det är möjligt att låsa ett konto även om det finns en differens, eftersom differensen kan ha uppstått före avstämd period. Klicka på Spara när avstämning är klar. Kontot får status avstämt och det är möjligt att se vem som stämt av.    Om du vill bifoga rapporten Avstämning Bokslut med anteckningar till ditt bokslut, kan du skriva ut den under den från Rapportcentralen under Månadsrapporter, och bilägga den med anteckningar till ditt bokslut.   Hör av dig till oss med frågor och funderingar på visma.control@visma.com.
Visa fullständig artikel
26-10-2022 09:00
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 79 Visningar