Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma PX

Sortera efter:
Nu är det snart semester, och det finns en del att tänka på för dig som arbetar i Visma PX.   Testa rutiner och flöden som semestervikarier ska utföra. Som att skapa en betalning eller gör en import. Säkerställ att vikarien kan alla steg i rutinen och förstår hela flödet. Om du behöver hjälp med utbildning kan en konsult hjälpa dig mot debitering i god tid före semestern. Ge vikarien alla privilegier och behörigheter som behövs. Det behövs också någon som kan hantera användare under semestern.  Stäng perioder ni inte ska arbeta i för att undvika felaktiga bokningar. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier. Supporten är bemannad hela sommaren via supportportalen för dig som har tillgång till den.   Har du frågor eller funderingar? Välkommen att höra av dig!
Visa fullständig artikel
27-05-2024 09:00 (Uppdaterad 01-07-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 100 Visningar
På vår partner Finditys sida finns hjälpsidor med beskrivningar av Visma PX Expense.    Det finns olika avsnitt beroende på vilken roll man har.   Här kan du t ex läsa om hur man lägger in påminnelser om att skicka in sina rapporter. Skriv påminnelse i sökfältet och du hittar artikeln Hur hanterar jag påminnelser.    
Visa fullständig artikel
28-06-2024 09:07
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 36 Visningar
Här kommer ett tips att undersöka när en faktura är försvunnen i DCE. Vid en sökning står det att den ska ligga hos en användare, men under Operationer - Flytta faktura i DCE Admin finns den inte.  Titta då i vilket steg den ligger och undersök sen om användaren har denna kö. Om exempelvis fakturan skulle ligga i steget Attest, men användaren har inte denna kö.   Saknar du någon kolumn, Steg eller Användare? Klicka på Kolumnväljare nere till vänster och lägg till.   Lösningen är då att tillfälligt ge användaren denna kö och efter detta är gjort kan du flytta fakturan under Operationer - Flytta faktura. När du är klar kan du ta bort kön för användaren igen.
Visa fullständig artikel
26-06-2024 12:00
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 32 Visningar
DCE Mobile är det enkelt att kontrollera konteringen på sina fakturor och både sakgranska och attestera dem.  När du loggar in i Visma DCE Mobile så kommer du direkt till din fakturalista där du ser alla fakturor som ligger för åtgärd. Klicka på vald faktura för att få en snabb översikt över fakturan och kunna se fakturabilden.  För vissa kan detta vara ett alternativ istället för att lägga in vikarier under sommarsemestern då man enkelt själv behandlar sina fakturor i mobilen.
Visa fullständig artikel
12-06-2024 09:20
 • 1 Svar
 • 1 gilla
 • 163 Visningar
Använd Visma Manager för att godkänna betalningar via Visma Autopay.       Ser du inte AutoPay i appen så beror det på att du saknar behörighet. Kontakta i så fall din administratör.   Visma Manager appen kan laddas ner på:              
Visa fullständig artikel
11-06-2024 07:35
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 71 Visningar
I korthet innebär det att man på uppdraget lägger in en eller flera  uppdragsledare som kan hantera uppdrag, fakturaunderlag.   Inför semestern kan detta underlätta för era uppdragsledare som då har möjlighet att använda detta som en vikariefunktion.   Den biträdande uppdragsledaren ser dessa uppdrag med blå text .   Läs mer här om hur det fungerar.
Visa fullständig artikel
05-06-2024 11:47
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 74 Visningar
Det är möjligt att ha 20 grupper på uppdrag och personal.   Att använda grupper innebär att du kan söka fram dina uppdrag sorterat på en speciell grupp för att få en överblick över vilka uppdrag eller personal som finns i just den gruppen. Det kan t ex vara fördelat på kontor eller koncern det finns mängder av alternativ som just du som kund vill göra uppföljning på.   Grupptyperna skapas i Visma PX klient via Administration/Generella och Grupper uppdrag/personal   Se exempel nedan. Markera raden för att välja om gruppen ska vara synlig och även om den ska vara tvingande (Skall anges)    Gruppen läggs in i Visma PX klienten. (Den ligger allra längst ner på sidan)   För att en ny grupp (om ni har mer än 6 grupper) ska synas behöver den lyftas fram. Gör så här: I PX klienten välj Administration - Rapporter/Grafer/Inställningar och välj Rapporter.   Scrolla ned till rapporten 8020 - Mina resultatenheter.   Under Kolumner går man ned till kolumnen det gäller, dvs den nyupplagda uppdragsgruppen. Här måste man bocka för "Synlig".     Nu syns gruppen på webben under Chef/ Mina resultatenheter och Uppdragsgrupp.   Efter att ha klickat på Visa under respektive grupp/resultatenhet visas följande rapport. Där du sedan kan analysera vidare genom att klicka på ex Volvo.  
Visa fullständig artikel
29-05-2024 14:40
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 69 Visningar
Nu när det närmar sig sommaren och det är många som vill vara lediga så vill vi påminna om funktionen att lägga till en ersättare.   Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller".   Från version 13 och framåt  ärver numera ersättaren attestbelopp för rad och faktura från Attestanten. Men om ni arbetar i en äldre version: kom ihåg att kontrollera attestbeloppen om ersättaren skall attestera fakturor.   Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på användaren uppe till höger. Därefter på användarinställningar.  I nästa steg så väljs om det bara är för en enhet ersättaren behövs eller för alla och bestämmer därefter vilken period det ska gälla. Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura. 
Visa fullständig artikel
29-05-2024 11:00
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 77 Visningar
Har du betalningar som är betalda i Autopay men inte slagit igenom i Control? Då kan du använda dig av funktionen Uppdatera Autopay status som du finner under Inköp - Operationer.  Här väljer du Affärsenhet samt klickar i Control buntnummer och skriver in det buntnummer som står i kolumnen Autopay Buntnummer. Buntnummret hittar du om du söker fram reskontraposterna i Inköp - Sök. Har du inte kolumnerna som visar detta kan du lägga till dem med det lilla blå kugghjulet.  Om Autopay Status nu har ändrats till betald efter operationen så kan du gå till Inköp - Registrera betalningar - Skickad via Autopay, och ladda fram betalningarna där för återraportering.  Observera att denna funktionen finns i Control version 12 och uppåt.      
Visa fullständig artikel
22-05-2024 11:00
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 68 Visningar
För att stämma av kundreskontran mot poster i huvudboken kan du välja Försäljning / Avstämning. Då får du en jämförelse av de poster som inte har samma belopp per reskontrapost som i huvudboken, för valda affärsenheter och skuldkonton.   Du kan se detaljer om fakturan eller verifikationen, när du klickar på mappen i kolumnerna Löpnummer eller Verifikationsnummer. Det är också möjligt att markera poster som redan avstämda för att få en bättre överblick. När du sparat och laddar fram posterna på nytt, får du bara med de som inte markerats. Ta bort markeringen i kryssrutan och ladda igen för att visa posterna på nytt.    En liknande avstämning finns för leverantörsreskontran under Inköp / Avstämning.      
Visa fullständig artikel
08-05-2024 09:00
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 82 Visningar
När du vill göra en automatkontering som genereras av ett konto eller ett objekt direkt vid registrering av en verifikation eller faktura, väljer du en transaktionsbaserad automatkontering. Om du själv vill välja när automatkonteringen ska utföras, kan du istället sätta upp en saldobaserad. Du kan välja Saldobaserad IB om du vill att IB ska räknas med i saldobasen.    För den transaktionsbaserade automatkonteringen är utlösande konto eller objekt obligatoriskt som ID. Eftersom det kan underlätta sökningen och byte mellan transaktionsbaserad och saldobaserad automatkontering, är det möjligt att använda samma ID för en saldobaserad automatkontering som för en transaktionsbaserad. Kom ihåg att inaktivera den transaktionsbaserade automatkonteringen och du byter till saldobaserad så att du inte får dubbletter.     Har du frågor eller funderingar? Ställ en fråga i chatboten eller kontakta din support. 
Visa fullständig artikel
30-04-2024 13:00
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 104 Visningar
Jag har tidigare gjort ett inlägg om hur tidrapportören kan prata in sin dagbok i Visma PX Mobile.  Finns även en film.    Om mikrofonen  inte visas så behöver en inställning  göras på mobilen (OBS detta gäller Iphone)   Gå till inställningar och välj   > Allmänt > Tangentbord, slå på Aktivera diktering. Om det är påslaget slå på och av en gång.   Starta sedan om telefonen.   Nu visas mikrofonen.                        
Visa fullständig artikel
25-04-2024 08:39
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 136 Visningar
För att hantera anläggningstillgångar som består av flera delar med skillnad i avskrivningstid enligt plan, kan anläggningen delas i komponenter. Varje komponent är en enskild anläggning, och komponenterna kopplas samman med begreppet Tillhör.  Då väljer du en anläggning till huvudanläggning dit de andra komponenterna kopplas. Du fyller i huvudanläggningens ID i fältet "Hör till" på fliken Anläggningsinformation i anläggningsregistret.   På fliken avskrivning väljer du aktuell avskrivning enlig plan. Om direktavdrag används för att de skattemässiga avskrivningarna ska baseras på skattemässigt inköpsbelopp, har du möjlighet att registrera ett sådant belopp. På den skattemässiga restvärdeslistan finns en kolumn för Direktavdrag.    I anläggningshistoriken under Anläggning / sök kan du ta fram en lista där du i fältet "Tillhör" ser vilka komponenter som tillhör samma anläggning. På rapporter som exempelvis avskrivningslista, restvärdeslista, och utrangeringsrapport kan du ta med fältet "Tillhör", så att komponenterna som hör till varandra grupperas och summeras tillsammans.    Logga in om du vill kommentera ifall inlägget var till nytta, eller om du vill gilla inlägget.    Vill du ha fler tips om anläggningar? Anmäl dig till webbinar. 
Visa fullständig artikel
10-04-2024 09:00
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 121 Visningar
Vi har tidigare skrivit om hur du kan hitta en betalning i flödet från betalningsförslag till Autopay. När betalningen har status "Att återrapportera" har den skickats till Autopay. Här får du 5 tips om hur du kan hitta en betalning i flödet om du behöver redigera betalningen, eller om du saknar återrapportering på en betalning.    Så länge betalningen inte har godkänts i Autopay, kan du ändra förfallodatum eller avbryta betalningen. Klicka på Åtgärder / Redigera förfallodatum i vyn Transaktionsöversikt för att ändra förfallodatum. Avbryt betalningen genom att klicka på Avbryt längst ner till vänster på sidan.  En godkänd betalning hittar du på fliken Översikt. Här kan du klicka på en betalning och därefter på knappen Visa betalningshändelser för att se status och utförda åtgärder. För att avbryta en godkänd betalning behöver du kontakta banken.  När en betalning har status "Mottagen av bank" eller "Avvisad av bank" behöver du även då i första hand kontakta banken om du behöver ytterligare information om vad som hänt.  När en betalning har dragits från ditt konto kan du registrera den som betald manuellt under Inköp / Registrera betalning. Välj "Inte skickad med fil eller Autopay".  Alternativt kan du registrera betalningen som betald direkt i Autopay. Hör av dig till visma.control@visma.com om du behöver hjälp.  Om problemet kvarstår kan du be din IT-avdelning starta services.exe och starta om tjänsterna Visma User Directory Server; Visma Reporting Service; Visma Control Service och Visma Cloud Gateway.  På Vismas sida med driftstatus kan du hitta information om tjänsten Visma.net Autopay under rubriken Common Services. Där kan du se om tjänsten är i drift eller om det finns någon tillfällig störning.  Var artikeln till hjälp? Logga in och ge oss en tumme upp!
Visa fullständig artikel
03-04-2024 12:00
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 179 Visningar
Stämmer inte momsrapporten? För det har vi tagit fram ett dokument för felsökning och avstämning av momsrapporten som beskriver var rapporten hämtar uppgifterna ifrån. Se bifogade dokument.    Beskrivning av momsrapport 2022 är aktuell från och med version 14 av Control.  Beskrivning av momsrapport 2015 är aktuell upp till version 13 av Control.
Visa fullständig artikel
21-03-2024 09:04
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 384 Visningar
Ni som som kör en äldre version än 11 av DCE kan inte längre reaktivera er licens via internet. För att det ska fungera krävs en ändring av en konfigurationsfil för att säkerställa kopplingen mot den nya uppgraderade licensservern.   Kontakta supporten för instruktioner.
Visa fullständig artikel
20-03-2024 16:00
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 189 Visningar
Det finns många sätt att automatisera och effektivisera ert fakturaflöde, bland annat med hjälp av återkommande fakturamallar samt referensregistret i DCE.    Med hjälp av återkommande fakturamallar så kan ni effektivisera och automatisera stora delar av hanteringen av fakturor som är återkommande, exempelvis varje månad eller kvartal. I återkommande fakturamallar har ni möjlighet att lägga in färdiga konteringsrader inkl. periodisering och fastighetsmoms, samt signaturer (sakgranskning och attest).   Mallarna läggs upp kopplat till en leverantör med ett beloppsintervall, giltighetstid och kopplas också ofta till en referens (exempelvis ett mobilnummer eller anläggningsnummer). När fakturan sedan kommer med korrekt referens och inom det tillåtna belopp intervallet så matchas fakturan mot mallen och fakturan kan således gå hela vägen direkt till definitivbokning och redo för betalning.        Det finns naturligtvis också möjlighet att spåra och följa upp alla fakturor som har matchats mot en mall via Sök faktura.       Det går också att effektivisera fakturahanteringen med hjälp av referensregistret genom att lägga upp referenser och koppla dessa till en användare, samt koppla bort ankomstkön. När fakturor kommer in och där korrekt referens finns på fakturan så matchar DCE mot referensregistret och skickar fakturan direkt ut till den användare som är kopplad till referenser. Alla fakturor som inte har korrekt referens och som inte kan matchas landar i ankomstkön som vanligt.  Vill man inte koppla bort ankomstkön men ändå dra nytta av referenserna och använda ovan funktion för vissa leverantörer så kan man på leverantören ange att fakturor inte ska skickas till ankomstkön om korrekt referens finns med på fakturan. Ni kan läsa mer om det här  https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-Control/Ni-kan-automatisera-trots-att-ni-allti...   Vill ni veta mer eller få hjälp att komma igång med något av ovan, kontakta oss via supportportalen.  
Visa fullständig artikel
13-03-2024 13:07
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 226 Visningar
När du lägger ett ärende i vår supportportal, säkerställer vi att du snabbare kommer vidare till en person med relevant kompetens. Vår partner PX Expert är specialister på PX och hanterar allt som har med PX att göra. Det innebär tid, projekt och fakturering i PX klient och PX webb. Allt som har med ekonomisystemet, Control, och DCE att göra hanteras av Visma. I supportportalen kan du när som helst följa upp aktuell status i ditt ärende.   För att du så snabbt som möjligt ska få den kvalitet på hjälpen du behöver, är det ett begränsat antal personer hos varje kund som tilldelas inloggningsuppgifter till portalen. Eftersom det enligt supportavtalet är två personer som har möjlighet att kontakta supporten, så gäller det samma för antalet inloggningar. Ni bestämmer själva vilka personer hos er som ska ha inloggningsuppgifter.   I vissa fall behöver ärendet gå vidare till en konsult inom Visma eller hos PX Expert. Det gäller när vi vill och kan hjälpa dig, men supportavtalet inte täcker det som du behöver hjälp med. Vi erbjuder dig då hjälp mot debitering. Du kan då välja att godkänna eller tacka nej till hjälpen.  
Visa fullständig artikel
13-03-2024 09:00 (Uppdaterad 13-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 231 Visningar
I samband med användarstudier som vi har haft denna veckan så har jag noterat att flera användare inte känner till att man kan använda bokmärken/favoriter i Visma PX.   Så jag vill återigen berätta om Bokmärken.   Tipsa gärna era användare om hur enkelt man kan skapa sina egna bokmärken/favoriter i Visma PX webb.   Det underlättar i det dagliga arbete att ha sparat de sökvägar som man brukar använda.    Hur gör man? Till höger om rubriken på det formulär eller rapport som man vill spara finns en stjärna. Klicka i den så att den blir blå.           Under rubriken Mina bokmärken hittar man sina favoritbokmärken.     Ett tips från vår partner PX Expert är att bokmärka rapporten "All tid på ett uppdrag"  Den finns i Mina debiterbara uppdrag,  klicka på siffran i kolumnen Timmar.     Denna rapport visas. Klicka på länken nedan och rapporten "All tid på ett uppdrag/akt" visas.   Markera stjärnan och nu återfinns rapporten under Mina bokmärken.     Denna rapporten visar alla timmar som är registrerade på ett uppdrag inklusive de timmar som inte är klarmarkerade alternativt attesterade.    
Visa fullständig artikel
22-02-2024 16:11
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 226 Visningar
Att periodisera fakturor direkt från DCE är ett enkelt sätt att få ett väl fungerande flöde i periodiseringen. Du sätter upp periodiseringen och sparar.      För att det ska fungera att periodisera över flera år behöver du säkerställa att det nya året är skapat i Control. Det gör du under Inställningar / Systeminställningar / År och perioder. Klicka på nytt för att skapa nytt år. Året behöver inte vara aktiverat, bara skapat. 
Visa fullständig artikel
16-02-2024 09:00 (Uppdaterad 16-02-2024)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 245 Visningar