Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Feil disponering under Resultatregnskapet - Overføringer

19-09-2016 22:20 (Sist oppdatert 08-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1113 Visninger

Spm;

"Jeg har en klient hvor disponering synes litt merkelig. Det har blitt avsatt til annen egenkapital når overskudd skal føres mot udekket tap."

 

Svar; 

Dette har sammenheng med at det er disponert konsernbidrag.

Under dialogen "Overføringer" helt til høyre på menybåndet (bolk Korrigeringer) når du står i Resultatregnskapet, kan du justere disponeringene.

Beløp som registreres i denne dialogen må summeres til null i feltet Sum.

Registrer beløpet med positivt fortegn på linje Udekket tap og tilsvarende med negativt fortegn på linje Annen egenkapital, slik at Sum = 0.

 

Kalkuler klienten / F9, og dette er justert med virkning for “Overføringer” under Resultatregnskapet.

 

Veien til Visma.net Payroll